ንሓዘንና ምእንቲ ኽንክእሎ፡ ካበይ ሓገዝ ክረክብ ንኽእል፧

እዘን ዓንቀጻት እዚአን፡ ሰብካ ምስ ዚሞተካ እንታይ ክትጽበ ኸም እትኽእልን ንሓዘንካ ንምኽኣሉ እንታይ ግብራዊ ስጕምትታት ክትወስድ ከም እትኽእልን ይገልጻ።