ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ገበር | መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂዶ ኻብ ኣምላኽ እዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂዶ “ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ እተጻሕፈ” እዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂዶ “ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ እተጻሕፈ” እዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ኣምላኽ ከም ዝዀነ ዲኻ እትኣምን ወይስ ምሉእ ብምሉእ ሓሳባት ሰብ ዝሓዘ መጽሓፍ ከም ዝዀነ፧

እዚ ጕዳይ እዚ፡ እቶም ክርስትያን ከም ዝዀኑ ዚዛረቡ እውን ከይተረፉ ገና ዚካትዑሉ ዘለዉ ኣርእስቲ እዩ። ንኣብነት፡ ብ2014 ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ኣብ እተገብረ ፍቕዲ ድምጺ ጋለፕ፡ ካብቶም ክርስትያናት ምዃኖም ዚዛረቡ ሰባት እቶም ዚበዝሑ፡ ‘መጽሓፍ ቅዱስ ብገለ መገዲ ምስ ኣምላኽ ምትሕሓዝ ኣለዎ’ ኢሎም ከም ዚኣምኑ ገለጹ። ብኻልእ ሸነኽ ግና፡ ካብዚኣቶም 1 ኻብ 5 ዚዀኑ፡ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከም ‘ጥንታዊ ኣፈ ታሪኽ፡ ጽውጽዋይ፡ ታሪኽ፡ ከምኡ ድማ ብሰብ እተጻሕፈ ሕግታት’ ዝሓዘ መጽሓፍ ገይሮም ከም ዚርእይዎ ገለጹ። እዚ ዜከራኽር ጕዳይ እዚ፡ ነቲ ናይ ሓቂ ትርጉም እቲ መጽሓፍ ቅዱስ “ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ እተጻሕፈ” ምዃኑ ዚሕብር መግለጺ ኣትኵሮ ኺግብረሉ ዜለዓዕል እዩ።—2 ጢሞቴዎስ 3:16

“ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ” እንታይ ማለት እዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ 40 ዚዀኑ ሰባት ዝጸሓፍዎ 66 ንኣሽቱ መጻሕፍቲ ዝሓዘ እዩ፣ ተጻሒፉ ኺውዳእ ከኣ ኣስታት 1,600 ዓመት ወሲዱ። መጽሓፍ ቅዱስ ብሰባት እተጻሕፈ እንተ ዀይኑ ደኣ፡ ከመይ ኢሉ እዩ “ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ እተጻሕፈ” ዚብሃል፧ ብሓጺሩ፡ እቲ “ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ እተጻሕፈ” ዚብል መግለጺ፡ ምንጪ እቲ ኣብዘን ጽሑፋት ዘሎ ሓበሬታ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ፡ “ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እዩ” ይብለና። (2 ጴጥሮስ 1:21) ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ኣምላኽ ንመልእኽቱ ናብ ጸሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምእንቲ ኼመሓላልፎ፡ ነቲ ዘይርአ ሓይሉ ዝዀነ መንፈስ ቅዱስ እዩ ተጠቒሙ። እዚ ምስ ሓደ ንጸሓፊኡ ደብዳበ ዜጽሕፎ ኣካያዲ ስራሕ ኪመሳሰል ይኽእል እዩ። ምንጪ እቲ ኣብታ ደብዳበ ዘሎ ሓሳብ፡ እቲ እናተዛረበ ዜጽሕፍ ዘሎ ደኣ እምበር፡ እቲ ሰሚዑ ዚጽሕፍ ዘሎ ኣይኰነን።

ገሊኦም ጸሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ መልእኽቲ ኣምላኽ ብመልኣኽ ኣቢሉ ኺመሓላለፈሎም ከሎ ሰሚዖምዎ እዮም። ካልኦት ድማ ካብ ኣምላኽ ዝመጸ ራእያት ርእዮም እዮም። ኣብ ገሊኡ እዋናት እውን ኣምላኽ ንመልእኽቱ ብሕልሚ ኣቢሉ የመሓላልፈሎም ነበረ። ሓድሓደ ግዜ፡ እቶም ጸሓፍቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ቃላት ተጠቒሞም መልእኽቱ ኺጽሕፉ ኼፍቅደሎም ከሎ፡ ኣብ ካልእ እዋናት ከኣ ቃላቱ እዩ ዜጽሕፎም ነይሩ። በዚ ዀይኑ በቲ፡ ሰብኣውያን ጸሓፍቲ፡ ሓሳባቶም ዘይኰነስ፡ ሓሳባት ኣምላኽ እዮም ኣመሓላሊፎም።

ኣምላኽ ንጸሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝደረኾም ከመይ ጌርና ኢና ርግጸኛታት ክንከውን እንኽእል፧ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ኣምላኽ ዝመንጨወ ምዃኑ ኸም እትተኣማመን ዚገብረካ ሰለስተ መርትዖ እስከ ርአ።