ገሊኦም ሰባት ሃይማኖታውያን ምዃኖም ዚዛረቡ እኳ እንተ ዀኑ፡ ትርጉም “እምነት” ምርዳኡ የጸግሞም እዩ። እምነት እንታይ እያ፧ ኣገዳሲት ዝዀነትከ ስለምንታይ እያ፧

እምነት እንታይ እያ፧

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

ብዙሓት ሰባት፡ ሓደ እምነት ዘለዎ ሰብ ነቲ ዚኣምኖ ነገር ብዘይ ጭቡጥ መርትዖ፡ ብዓይኒ ዕሙተይ ዚቕበሎ ዀይኑ እዩ ዚስምዖም። ንኣብነት፡ ብዛዕባ ሓደ “ኣብ ኣምላኽ እኣምን እየ” ዚብል ሃይማኖታዊ ሰብ እሞ ሕሰብ። እዚ ሰብ እዚ፡ “ኣብ ኣምላኽ እትኣምን ስለምንታይ ኢኻ፧” ተባሂሉ እንተ ዚሕተት፡ “ስድራ ቤተይ ከምኡ ገይሮም እዮም ኣዕብዮምኒ” ወይ “ካብ ንእስነተይ ከምኡ እየ ተማሂረ” ኢሉ ይምልስ ይኸውን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት፡ እምነት ምህላውን ብቐሊሉ ዚታለል ሰብ ምዃንን ብዙሕ ፍልልይ የብሉን።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

“እምነት ናይቲ ተስፋ ዚግበሮ ርግጽ ትጽቢት፡ ናይቲ ዘይርአ ነገር ግሁድ መርኣያ እያ።” (እብራውያን 11:1) ትጽቢት ሓደ ሰብ ርግጽ ንኪኸውን፡ መረጋገጺ ዚዀኖ ብቑዕ ምኽንያታት ኪህልዎ ኣለዎ። እታ ነዛ “ርግጽ ትጽቢት” እትብል ሓረግ እተመልክት ኣብቲ በዅሪ ቛንቋ እትርከብ ቃል ንውሽጣዊ ስምዒት ወይ ትምኒት ጥራይ እተመልክት ኣይኰነትን። ስለዚ እምበኣር፡ እምነት ኣብ መርትዖ እተመስረተ ምትእምማን ተጠቓልል።

“እቲ ብግብሩ ዚፍለጥ ዘይርአ ባህርዩ [ባህርይ ኣምላኽ] ኰነ ናይ ዘለኣለም ሓይሉን ኣምላኽነቱንሲ፡ ካብ ፍጥረት ዓለም ኣትሒዙ ብንጹር ይርአ እዩ።”ሮሜ 1:20

እምነት ከተጥሪ ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

“ብዘይ እምነት ከኣ ንኣምላኽ ባህ ከተብሎ ኣይከኣልን እዩ፣ እቲ ናብ ኣምላኽ ዚቐርብሲ፡ ንሱ ኸም ዘሎን ነቶም ኣጸቢቖም ዚደልይዎ ዓስቢ ኸም ዚህቦምን ኪኣምን ይግብኦ እዩ።”—እብራውያን 11:6

ከምቲ ኣቐዲሙ እተገልጸ፡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ኣምላኽ ዚኣምኑሉ ምኽንያት ከምኡ ኺገብሩ ስለ እተማህሩ ጥራይ እዩ። “ከምኡ ተማሂረ እየ ዓብየ” ይብሉ ይዀኑ። ይኹን እምበር፡ ኣምላኽ እቶም ንዕኡ ዜምልኹ ኣብ ህልውናኡን ፍቕሩን ምሉእ ምትእምማን ኪህልዎም እዩ ዚደሊ። ሓደ ኻብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣምላኽ ምእንቲ ኽንፈልጦ ኣጸቢቕና ኽንደልዮ ኣገዳሲ ምዃኑ ዜጕልሓሉ ምኽንያት እምበኣር እዚ እዩ።

“ንኣምላኽ ቅረብዎ፡ ንሱ እውን ኪቐርበኩም እዩ።”ያእቆብ 4:8

 እምነት ከተጥሪ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ “እምነት ካብ ምስማዕ እያ” ይብል። (ሮሜ 10:17) ስለዚ እምበኣር፡ ኣብ ኣምላኽ እምነት ንምሕዳር ዜድሊ ቐዳማይ ስጕምቲ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኡ ብሓቂ እንታይ ከም ዚምህር “ምስማዕ” እዩ። (2 ጢሞቴዎስ 3:16) መጽሓፍ ቅዱስ ምጽናዕ፡ ንኸም ኣምላኽ መን እዩ፧ ህልውናኡ ዜረጋግጸልና እንታይ መርትዖ ኣሎ፧ ኣምላኽ ብሓቂዶ ይሓልየለይ እዩ፧ ኣምላኽ ንመጻኢ ዘለዎ ዕላማ እንታይ እዩ፧ ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ሕቶታት ዜተኣማምን መልሲ ኽትረኽበሉ ኺሕግዘካ እዩ።

ህልውና ኣምላኽ ዜረጋግጽ መርትዖ ኣብ ዙርያና እዩ ዘሎ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ተሓጒሶም ኪሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ jw.org ዚብሃል ወብ ሳይትና ኸም እተገልጸ፡ “ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንኻልኦት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ምምሃር ባህ ይብሎም እዩ። እንተዀነ ግና፡ ንዝዀነ ይኹን ሰብ፡ ኣባል ሃይማኖትና ኪኸውን ኣይነገድድን ኢና። ኣብ ክንዳኡስ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንእምነቱ ኺመርጽ መሰል ከም ዘለዎ ብምግንዛብ፡ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚብሎ ብኣኽብሮት ንገልጽ ኢና።”

ኣብ መደምደምታ እምበኣር፡ ንሓቅነት እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንበብካዮ ነገራት ክትሓስብ ከሎኻ፡ እምነትካ ኣብቲ እተዓዘብካዮ መርትዖ እተመስረተት ክትከውን ኣለዋ። በዚ መገዲ እዚ፡ ንኣብነት እቶም “እዚ ነገር እዚ ኸምኡ እንተ ዀይኑ ኺፈልጡ፡ ቅዱሳት ጽሑፋት መዓልቲ መዓልቲ እናመርመሩ፡ ነቲ ቓል ብዅሉ ፍቓዶም እተቐበልዎ” ኣብ ቀዳማይ ዘመን ዝነበሩ ተምሃሮ ኽትስዕብ ኢኻ።—ግብሪ ሃዋርያት 17:11

“በይንኻ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ንዝዀንካ ንዓኻን ነቲ ዝለኣኽካዮ የሱስ ክርስቶስን ምፍላጦም፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ እያ።”ዮሃንስ 17:3