ሎሚ ዘሎ ፊልምታትን ምርኢት ተለቪዥንን፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኸም ጠንቈልትን ኣስማተኛታትን ቫምፓየራትን ዝኣመሰለ ልዕለ ባህርያዊ ምርኢታት የርኢ እዩ።

ንስኻኸ እንታይ ይመስለካ፧ እዝስ ዋላ ሓንቲ ጕድኣት ዘይብሉ መዘናግዒ ድዩ፡ ወይስ ሕቡእ ሓደጋ ኣለዎ፧

እዛ ሕታም ንቕሑ! እዚኣ፡ ሰባት ብልዕለ ባህርያዊ ምርኢታትን በቲ ሕቡእ ተግባራቱን ስለምንታይ ከም ዚማረኹ ትገልጽ።