ጸብጻባት ከም ዚሕብሮ፡ ብዝሒ እቶም ጭንቀት ዜሕድሩ ዘለዉ መንእሰያት ኣመና ይውስኽ ኣሎ።

ብዛዕባ እዚ ጸገም እዚ እንታይ ኪግበር ይከኣል፧

እዛ ሕታም “ንቕሑ!” እዚኣ ነቶም ብጭንቀት ዚሳቐዩ መንእሰያት ሓሳባት ትህብ፡ ንወለዶም ድማ ከመይ ገይሮም ንደቆም ኬጸናንዑን ኪድግፉን ከም ዚኽእሉ ትሕግዞም።