ህውከት ኣብ ዝመልኣ ዓለም ንነብር ስለ ዘለና፡ ሰላም ንምርካብ ኣበርቲዕና ኽንጽዕር ኣሎና። እተወሰነ ሰላም ምስ ረኸብና እውን፡ ንምዕቃቡ ኽንቃለስ ኣሎና። ቃል ኣምላኽ ናይ ሓቅን ነባርን ሰላም ንምርካብ ብዛዕባ ዚሕግዘና ነገራት እንታይ ይብል፧ ካልኦት ሰላም ምእንቲ ኺረኽቡኸ ብኸመይ ክንሕግዞም ንኽእል፧

ናይ ሓቂ ሰላም ንምርካብ እንታይ የድሊ፧

ናይ ሓቂ ሰላም ንምርካብ፡ ቅሳነት ክንረክብን ጽቡቕ ኪስምዓናን ኣለዎ። ምስ ካልኦት እውን ድልዱል ዕርክነት ከነማዕብል ኣሎና። ልዕሊ ዅሉ ግና፡ ነባሪ ሰላም ንምርካብ፡ ምስ ኣምላኽ ናይ ቀረባ ዕርክነት ክንምስርት ኣሎና። ነዚ ግና ከመይ ጌርና ኽንገብሮ ንኽእል፧

ብዙሓት ብሰንኪ ጭንቀት ናብራ፡ ሰላም ይስእኑ እዮም

ነቲ የሆዋ ዝሃበና ቕኑዕ ትእዛዛትን ስርዓታትን ምስ እንሕሉ፡ ኣብ የሆዋ እምንቶ ኸም ዘሎናን ምስኡ ሰላማዊ ርክብ ኪህልወና ኸም እንደልን ኢና እነርኢ። (ኤር. 17:7, 8፣ ያእ. 2:22, 23) ሽዑ፡ የሆዋ ናባና ይቐርብ፡ ውሽጣዊ ሰላም ብምሃብ ከኣ ይባርኸና። ኢሳይያስ 32:17፡ “ውጽኢት ናይ ሓቂ ጽድቅስ ሰላም፡ ፍረ ናይ ሓቂ ጽድቂ ድማ ነባሪ ህድኣትን ደሓንን ኪኸውን እዩ” ይብል። እወ፡ ንየሆዋ ኻብ ልብና እንተ ተኣዚዝናዮ፡ ናይ ሓቂ ውሽጣዊ ሰላም ክንረክብ ንኽእል ኢና።—ኢሳ. 48:18, 19

ብሓገዝ እቲ ሰማያዊ ኣቦና ዚህበና ፍሉይ ውህበት ዝዀነ መንፈስ ቅዱስ እውን፡ ነባሪ ሰላም ክንረክብ ንኽእል ኢና።—ግብ. 9:31

መንፈስ ኣምላኽ፡ ሰላም ክንረክብ ይሕግዘና

ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰላም ካብ መዳያት “ፍረ መንፈስ” ሳልሰይቲ ገይሩ ጠቒስዋ ኣሎ። (ገላ. 5:22, 23) ናይ ሓቂ ሰላም ብመንፈስ ኣምላኽ ስለ ዚፈሪ፡ ነዚ ንምርካብ፡ መንፈስ ቅዱስ ንህይወትና ኺጸልዎ መገዲ ኽንከፍተሉ ኣሎና። እምበኣር፡ ብሓገዝ መንፈስ ኣምላኽ፡ ሰላም ክንረክብ እንኽእለሉ ኽልተ መገዲ እስከ ንመርምር።

 ቀዳማይ፡ ነቲ ብድራኸ መንፈስ እተጻሕፈ ቓል ኣምላኽ ኣዘውቲርና ብምንባብ፡ ሰላም ክንረክብ ንኽእል ኢና። (መዝ. 1:2, 3) ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ መልእኽቲ ምስ እነስተንትነሉ፡ ኣብ እተፈላለየ ጕዳይ ሓሳብ የሆዋ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ኽንርዳእ መንፈስ ኣምላኽ ይሕግዘና እዩ። ንኣብነት፡ ንሱ ብኸመይ ሰላማዊ ኸም ዚኸውንን ብዛዕባ ሰላም ስለምንታይ ኣመና ኸም ዚግደስን ክንፈልጥ ንኽእል ኢና። ነቲ ኸምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዚርከብ ትምህርትታት ኣብ ግብሪ ምስ እነውዕሎ ድማ፡ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ሰላም ንረክብ ኢና።—ምሳ. 3:1, 2

ካልኣይ፡ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ንምርካብ ክንጽሊ ኣሎና። (ሉቃ. 11:13) ካብ የሆዋ ሓገዝ እንተ ለሚንና፡ ‘እቲ ኻብ ኵሉ ሓሳብ ዚበልጽ ሰላም ኣምላኽ ንልብናን ንኣእምሮናን ብክርስቶስ የሱስ ኪሕልዎ እዩ።’ (ፊል. 4:6, 7) መንፈስ የሆዋ ኺውሃበና ኣዘውቲርና ንጽሊ እንተ ዄንና፡ ኣምላኽና በቲ ነቶም ናይ ቀረባ ፈተውቱ ዚህቦ ውሽጣዊ ሰላም ኪመልኣና እዩ።—ሮሜ 15:13

ገሊኦም ነዚ ቕዱስ ጽሑፋዊ ምኽሪ ኣብ ግብሪ ብምውዓል፡ ነቲ ምስ የሆዋን ምስ ገዛእ ርእሶምን ምስ ካልኦት ሰባትን ነባሪ ሰላም ኪምስርቱ ዜኽእሎም ኣድላዪ ለውጥታት ገይሮም እዮም።

ከመይ ገይሮም ነባሪ ሰላም ረኺቦም፧

ሎሚ፡ ኣብ ክርስትያናዊት ጉባኤ፡ ኣብ ሓደ እዋን ‘ቍጡዓት’ ዝነበሩ፡ ሕጂ ግና ሓለይትን ለዋሃትን ዕጉሳትን ሰላማውያንን ዝዀኑ ሰባት ኣለዉ። * (ምሳ. 29:22) ክልተ ቝጡዓት ዝነበሩ ኣስፋሕቲ መንግስቲ ኣምላኽ፡ ብኸመይ ሰላማውያን ኪዀኑ ኸም ዝኸኣሉ እስከ ንርአ።

ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብሪ ምውዓልን መንፈስ ኣምላኽ ንምርካብ ምጽላይን ሰላም ይህበና

ዴቪድ ዝነበሮ ሕማቕ ጠባይ ንዘረባኡ ጽልዋ ኣሕዲሩሉ ነይሩ እዩ። ህይወቱ ንኣምላኽ ቅድሚ ምውፋዩ፡ ነቓፊ እዩ ነይሩ፡ ንስድራ ቤቱ ድማ ብተሪር ቃላት ይዛረቦም ነይሩ። ድሕሪ ግዜ ግና፡ ኪልወጥን ሰላማዊ ኪኸውን ከም ዘለዎን ተገንዚቡ። እሞ ደኣ ብኸመይ ሰላማዊ ኪኸውን ክኢሉ፧ ንሱ ብዛዕባ እዚ ኺገልጽ ከሎ፡ “ንስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ህይወተይ ኣብ ግብሪ ኸውዕሎ ጀሚረ፣ ከም ውጽኢቱ፡ ምስ ስድራ ቤተይ ክንከባበር ጀሚርና” ይብል።

 ሬቸል ዝነበራ ኣተዓባብያ፡ ንኣረኣእያኣ ጽልዋ ኣሕዲሩሉ ነይሩ እዩ። ንሳ ኸኣ፡ “ቍጥዓ ኣብ ዝመልኣ ስድራ ቤት ስለ ዝዓበኹ፡ ሕጂ እውን ምስ ናይ ቍጥዓ ስምዒት እቃለስ እየ” ትብል። እሞ ደኣ ሰላማዊት ክትከውን እንታይ ሓጊዝዋ፧ እንታይ ከም ዝሓገዛ ኽትገልጽ ከላ፡ “ብጸሎት ናብ የሆዋ እጽጋዕ እየ” ትብል።

ዴቪድን ሬቸልን፡ ቅዱስ ጽሑፋዊ ስርዓታት ኣብ ግብሪ ብምውዓልን ሓገዝ መንፈስ ኣምላኽ ብምልማንን ፍረ ሰላም ኪርከብ ከም ዚከኣል ዜርእዩ ኽልተ ኣብነታት ጥራይ እዮም። ስለዚ እምበኣር፡ ኣብዛ ተጻብኦ ዝመልኣ ዓለም፡ ምስ ስድራ ቤትናን ምስ ክርስትያናት ኣሕዋትናን ብስኒት ክንነብር ዜኽእለና ውሽጣዊ ሰላም ክንረክብ ንኽእል ኢና። ኣብ ርእሲ እዚ ግና፡ የሆዋ፡ “ምስ ኵሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ” ኢሉ እውን ተማሕጺኑና ኣሎ። (ሮሜ 12:18) እዝስ ዚከኣል ድዩ፧ ምስ ካልኦት ሰላም ክንገብር እንተ ጽዒርና፡ እንታይ ጥቕምታት ንረክብ፧

ምስ ካልኦት ብሰላም ንበር

ሰባት ካብቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እንዛረቦ ናይ ሰላም መልእኽቲ ምእንቲ ኺጥቀሙ፡ ናብ ኣገልግሎት ብምውፋር ንዕድሞም ኢና። (ኢሳ. 9:6, 7፣ ማቴ. 24:14) እቲ ዜሐጕስ ድማ፡ ብዙሓት ነቲ መልእኽቲ ተቐቢሎምዎ እዮም። ከም ውጽኢቱ ኸኣ፡ ብሰንኪ እቲ ኣብ ዙርያኦም ዚግበር ነገራት ደጊም ተስፋ ኣይቈርጹን ወይ ኣይቍጥዑን እዮም። ኣብ ክንዳኡስ፡ ሕጂ ብዛዕባ መጻኢ ናይ ሓቂ ተስፋ ኣለዎም፣ ከምኡ ድማ ‘ንሰላም ይደልይዋን ይስዕብዋን’ ኣለዉ።—መዝ. 34:14

ይኹን እምበር፡ ኵሎም ሰባት ኣይኰኑን ኣብ ፈለማ ንመልእኽትና ብጽቡቕ ዚቕበልዎ። (ዮሃ. 3:19) እንተዀነ ግና፡ ብሓገዝ መንፈስ ኣምላኽ፡ ነቲ ብስራት ብሰላማዊ መገድን ብኣኽብሮትን ንነግሮም ኢና። በዚ ኸምዚ ድማ፡ ነቲ የሱስ ኣብ ማቴዎስ 10:11-13 ዚርከብ ብዛዕባ ኣገልግሎት ዝሃቦ መምርሒ ኢና እንስዕብ። ንሱ ኸምዚ ኢሉ እዩ ምዒዱና፦ “ናብ ቤት ክትኣትዉ ኸለኹም፡ ሰላም በሉ። እታ ቤት ዚግብኣ እንተ ዀይና፡ ሰላምኩም ይሕደራ፣ ዘይግብኣ እንተ ዀይና ግና፡ ሰላምኩም ናባኻትኩም ይመለስ።” ነዚ የሱስ ዝሃቦ ምኽሪ እዚ ምስ እንስዕብ፡ ሰላምና ንዕቅብ፡ እቲ ሰብ ኣብ መጻኢ ንመልእኽትና ኪቕበል ከኣ ኣጋጣሚ ንኸፍተሉ።

ብተወሳኺ ድማ፡ ንሰበ ስልጣን መንግስቲ፡ እንተላይ ነቶም ንዕዮና ዚጻረሩ፡ ብኣኽብሮት ምስ እንቐርቦም፡ ሰላም ከነስፍን ንኽእል ኢና። ንኣብነት፡ መንግስቲ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብሰንኪ እቲ ንዓና ዝነበሮ ግጉይ ኣረኣእያ፡ ኣዳራሻት መንግስቲ ኣምላኽ ንምህናጽ ዜድሊ ፍቓድ ምሃብ ከልኪሉ ነይሩ። ነቲ ጕዳይ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ድማ፡ ኣብታ ሃገር ዜገልግል ዝነበረ ሓደ ሚስዮናዊ ሓው፡ ነቲ ኣብ ለንደን፡ ዓዲ እንግሊዝ ዚርከብ ላዕላዋይ ኮሚሽነር እታ ሃገር ከይዱ ኼዛራርቦ ምድላዋት ተገይሩ። እቲ ሓው ነቲ ብዓል ስልጣን ዕዮ እቶም ኣብ ሃገሩ ዘለዉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ሰላማዊ ምዃኑ ኼረድኦ ኢሉ እዩ ኸይዱ። እሞ ደኣ እንታይ ውጺኢት ተረኺቡ፧

ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዘጋጠሞ ኼዘንቱ ኸሎ ኸምዚ ይብል፦ “ኣብቲ መቐበሊ ኣጋይሽ ምስ በጻሕኩ፡ እታ ተቐባሊት ኣጋይሽ ካብቶም ቋንቋኦም ዚፈልጦ ዓሌት ምዃና ብኣከዳድናኣ ተገንዚበ። ስለዚ፡ ብቛንቋኣ ሰላም ኢለያ። ኣዝያ ተገሪማ ድማ፡ ‘እንታይ እዩ መምጽኢኻ፧’ ኢላትኒ። ነቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ክረኽቦ ከም ዝደሊ ኸኣ ብትሕትና ነጊረያ። ንሳ ድማ ደዊላ ጸዊዓቶ፣ መጺኡ ኸኣ ብቛንቋኡ ሰላም ኢሉኒ። ድሕሪኡ፡ ብዛዕባ እቲ ሰላማዊ ንጥፈታት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክገልጸሉ ኸለኹ፡ ጽን ኢሉ ሰሚዑኒ።”

እቲ ሓው ብኣኽብሮት ዝሃቦ መግለጺ፡ ነቲ እቲ ኮሚሽነር ብዛዕባ ዕዮና ዝነበሮ ግጉይ ግንዛበን ሕማቕ ኣረኣእያን ኬወግድ ሓጊዝዎ እዩ። ድሕሪ እተወሰነ ግዜ ድማ፡ መንግስቲ እታ ኣፍሪቃዊት ሃገር፡ ነቲ ኣዳራሻት ከይንሃንጽ ገይርዎ ዝነበረ ቐይዲ ኣልዒልዎ እዩ። ኣሕዋት በቲ እተረኽበ ሰላማዊ ፍረ ብዙሕ እዮም ተሓጒሶም! እወ፡ ንሰባት ብኣኽብሮት ምሓዝ፡ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ፣ ሓደ ኻብዚ ድማ ሰላም እዩ።

ንዘለኣለም ሰላም ርኸብ

ሎሚ፡ ህዝቢ የሆዋ ሰላም ኣብ ዝሰፈኖ መንፈሳዊ ገነት እዮም ዚነብሩ። ንስኻ እውን ነዛ መዳይ ፍረ መንፈስ እዚኣ ኣብ ህይወትካ ኸተማዕብላ ምስ እትጽዕር፡ ነዚ ሰላም እዚ ኸተብዝሖ ኢኻ። ልዕሊ ዅሉ ግና፡ ሞገስ የሆዋ ኽትረክብ፡ ኣብታ እትመጽእ ናይ ኣምላኽ ሓዳስ ዓለም ከኣ ብዙሕን ዘለኣለማውን ሰላም ክትረክብ ኢኻ።—2 ጴጥ. 3:13, 14

^ ሕ.ጽ. 13 ብዛዕባ ለውሃት ዚገልጽ ሓሳባት፡ ኣብ ሓንቲ ኻብተን ንፍረ መንፈስ ዚምርምራ ተኸታታሊ ዓንቀጻት ኪወጽእ እዩ።