ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ካብ መዛግብትና

“ካብ ቅድሚኡ ብዝያዳ ቕንኣትን ፍቕርን ኣብ ልብና ሒዝና”

“ካብ ቅድሚኡ ብዝያዳ ቕንኣትን ፍቕርን ኣብ ልብና ሒዝና”

እዋኑ ዓርቢ ንግሆ መስከረም 1922 እዩ ነይሩ፣ 8,000 ዚኣኽሉ ሰባት ኣብቲ ኣዳራሽ ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ድማ ሙቐት እናወሰኸ ይኸይድ ነይሩ። ሽዑ፡ እቲ ኣቦ መንበር ኣብቲ ኣገዳሲ ኽፍለ ግዜ እቲ፡ ሰብ ካብቲ ኣዳራሽ ኪወጽእ ዚፍቀደሉ እኳ እንተ ዀነ፡ ተመሊሱ ኺኣቱ ግና ከም ዘይፍቀደሉ ምልክታ ነገረ።

ኣብ መኽፈቲ እቲ ኣኼባ፡ “ኣገልግሎት ውዳሰ” ዚብሃል መዝሙራት ምስ ተዘመረ፡ ጆሴፍ ራዘርፎርድ ናብቲ ኣትራኖስ ቀረበ። መብዛሕትኦም እቶም ተኣከብቲ ኸኣ ተሃንጥዮም ይጽበዩ ነበሩ። ገሊኦም ናብዝን ናብትን ይብሉ ነበሩ። እቲ ተዛራባይ ድማ ኮፍ ኢሎም ኪሰምዑ ተማሕጸኖም። እቲ መደረ ኣብ እተጀመረሉ እዋን፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ መድረኽ ብስርዓት ተዓዅሊሉ እተኣስረ ዓለባ ዘስተብሃለሉዶ ነይሩ ይኸውን፧

ሓውና ራዘርፎርድ፡ “መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ” ዘርእስቱ መደረ ኬቕርብ ጀመረ። ንሰዓትን ፈረቓን ዚኣክል፡ ጥንቲ ዝነበሩ ነብያት ብዛዕባ ምምጻእ መንግስቲ ኣምላኽ ከይፈርሁ ኸም ዝኣወጁ ኺገልጽ ከሎ፡ እቲ ብርቱዕ ድምጹ ኣብቲ ኣዳራሽ ኣቃልሐ። ኣብ መደምደምታ ምስ በጽሐ፡ “እቲ ንጉስ ክብሪ ንግስናኡ ኸም ዝጀመረስ ትኣምኑዶ፧” ኢሉ ሓተተ። እቶም ተኣከብቲ ድማ፡ “እወ!” ኢሎም ብብርቱዕ ጭድርታ መለሱ።

ሽዑ፡ ሓውና ራዘርፎርድ፡ “በሉ ኣቱም ደቂ እቲ ልዑል ኣምላኽ፡ ሃየ ውፈሩ!” ኢሉ ብብርቱዕ ድምጺ ተማሕጸኖም። ኣስዕብ ኣቢሉ እውን፡ “ርኣዩ፡ እቲ ንጉስ ይገዝእ ኣሎ! ንስኻትኩም ድማ ብዛዕባኡ እትነግሩ ልኡኻት ኢኹም። ሃየ እምበኣር፡ ብዛዕባ እቲ ንጉስን መንግስቱን ኣውጁ፡ ኣውጁ፡ ኣውጁ” በሎም።

ኣብታ ህሞት እቲኣ፡ እቲ ኣብ ላዕሊ ብስርዓት ተጠቕሊሉ ዝነበረ ዓለባ ተዘርግሐ፣ “ብዛዕባ እቲ ንጉስን እታ መንግስትን ኣውጁ” ዚብል ጭርሖ ድማ ተጻሒፍዎ ነበረ።

ብዛዕባ እቲ ግዜ እቲ፡ ረይ ቦፕ፡ “እቶም ተኣከብቲ ወኖም ተለዓዒሉ” ኢሉ ተዘክሮኡ ገለጸ። ኣና ጋርድነር ከኣ፡ “እቲ ኣግማል በቲ ጣቕዒት ኣንቀጥቂጡ” ኢላ ገለጸት። ፍሬድ ትዋሮሽ እውን፡ “ኵሎም እቶም ተኣከብቲ ብሓንሳእ ብድድ ኢሎም” በለ። ኢቫንገሎስ ስኩፋስ ድማ፡ “ሓደ ብርቱዕ ሓይሊ ኻብ ኮፍ ዝበልናሉ ኸም ዘተንስኣና እዩ ዚመስል ነይሩ፣ ምስ ተንሳእና ድማ ኣዒንትና ንብዓት ቅጽርጽር ኢሉ ነይሩ” በለ።

ብዙሓት ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ሰባት፡ ቅድሚኡ እውን ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ይሰብኩ ነይሮም እዮም። ኣብቲ ኣኼባ ግና ሓድሽ ዕላማ እዮም ሰኒቖም። ኢተል በንኮፍ፡ እቶም ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ካብ ቅድሚኡ ዝያዳ ቕንኣትን ፍቕርን ኣብ [ልቦም ሒዞም]” ከም እተላዕሉ ኣዘንትያ ኣላ። ሽዑ ጓል 18 ዓመት ዝነበረት ኦደሳ ታክ ድማ፡ ነቲ፡ “መንከ ኪኸደልና እዩ፧” ዚብል ጻውዒት ምላሽ ክትህብ ቈሪጻ እያ ኻብቲ ኣኼባ ተመሊሳ። “ኣበይ ወይ ብኸመይ ወይ እንታይ ምላሽ ከም ዝህብ ኣይፈለጥኩን ነይረ። ሓንቲ ዝፈለጥክዋ ነገር፡ ከም ኢሳይያስ ክኸውን ደልየ ነይረ እየ” በለት፣ ኢሳይያስ፡ “እነኹ፡ ልኣኸኒ!” ኢሉ እዩ ምላሽ ሂቡ። (ኢሳ. 6:8) ራልፍ ለፍለር ድማ፡ “እታ ውርይቲ መዓልቲ እቲኣ፡ እቲ ሎሚ ንምድሪ  መሊእዋ ዘሎ ብዛዕባ እታ መንግስቲ ናይ ምእዋጅ ዕዮ ብሓቂ ዝጀመረትላ እያ ነይራ” በለ።

እቲ ብ1922 ኣብ ሰዳር ፖይንት፡ ኦሃዮ እተገብረ ዓብዪ ኣኼባ ኣብ ቲኦክራስያዊ ታሪኽ ዓብዪ ቦታ ምሓዙ እምበኣር ዜገርም ኣይኰነን። ብዛዕባ እዚ ጆርጅ ጋንገስ፡ “እቲ ኣኼባ እቲ፡ ድሕሪኡ ዋላ ሓደ ዓብዪ ኣኼባ ኸየምልጠኒ ኸም ዝደሊ እዩ ገይሩኒ” በለ። ካብ ሽዑ ንነጀው ድማ፡ ዓብዪ ኣኼባ ዘምለጠሉ እዋን ትዝ ኣይብሎን እዩ። ጁልያ ዊልኮክስ ድማ፡ “ሰዳር ፖይንት 1922 ኣብ ጽሑፋትና ኺጥቀስ ከሎ ዚስምዓኒ ሓጐስ ክገልጾ ኣይክእልን እየ። ወትሩ፡ ‘የሆዋ፡ ኣብኡ ክኸውን ብምፍቃድካ አመስግነካ’ ኽብል እደሊ እየ” ኢላ ጸሓፈት።

ሎሚ፡ መብዛሕትና ብዛዕባ ዓብዪ ኣኼባ ኽንሓስብ ከለና፡ ንልብና ዜሐጕሶ፡ ነቲ ዓብዪ ኣምላኽን ንንጉሱን ከኣ ቅንኣትን ፍቕርን ከም ዚሓድረና ዚገብር ባህ ዜብል ተዘክሮታት ኣሎና። ነዚ ተዘክሮታት እዚ ኽንሓስበሉ ኸለና፡ “የሆዋ፡ ኣብኡ ክኸውን ብምፍቃድካ አመስግነካ” ኽንብል ንድረኽ ኢና።