2 ሳሙኤል 22:1-51

  • ዳዊት ንኣምላኽ ስለቲ ግብርታት ድሕነቱ ወደሶ (1-51)

    • ‘የሆዋ ኸውሐይ እዩ’ (2)

    • የሆዋ ንእሙናት እሙን እዩ (26)

22  ዳዊት ድማ በታ የሆዋ ኻብ ኢድ ኵሎም ጸላእቱን+ ካብ ኢድ ሳኦልን ዘናገፎ መዓልቲ፡+ ንየሆዋ ቓላት እዚ መዝሙር እዚ ተዛረቦ።+  ከምዚ ኸኣ በለ፦ “የሆዋ ኸውሐይን ዕርደይን+ መናገፍየይን+ እዩ።   ኣምላኸይ ዝምዕቈበሉ ኸውሐይ፡+ዋልታይን+ ቀርኒ* ድሕነተይን፡* እምባይ፡*+መህደምየይ፡+ መድሓንየይ+ እዩ፣ ንስኻ ኻብ ዓመጻ ተድሕነኒ።   ነቲ ኺውደስ ዚግብኦ የሆዋ ኽጽውዕ፡ካብ ጸላእተይ ድማ ክድሕን እየ።   ማዕበላት ሞት ከቢቡ ጸፊዑኒ፣+ወሓይዝ ዘይጠቕሙ ሰባት ኣሸቢሩኒ።+   ኣግማድ መቓብር* ከቢቡኒ፣+መፈንጠራታት ሞት ኣጋጢሙኒ።+   ብጭንቀይ ንየሆዋ ጸዊዐዮ፡+ናብ ኣምላኸይ ከኣ ተማህሊለ። ካብ መቕደሱ ድምጸይ ሰሚዑ፡ኣውያተይ ኣብ ኣእዛኑ በጺሑ።+   ምድሪ ተናዊጻን ኣንቀጥቂጣን፣+መሰረታት ሰማያት ኣንደቕዲቑ፡+ስለ እተቘጥዐ ድማ፡ ተናዊጹ።+   ካብ ኣፍንጫኡ ትኪ ዓሪጉ፡ካብ ኣፉ ኸኣ ዚባላዕ ሓዊ ወጺኡ፣+ካብኡ ጓህሪ ተባሪዑ። 10  ኪወርድ ከሎ፡ ንሰማያት ኣድኒንዎ፡+ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ እውን ብርቱዕ ድነ ነይሩ።+ 11  ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል+ ተወጢሑ እናነፈረ መጺኡ። ኣብ ኣኽናፍ መንፈስ* ከኣ ተራእዩ።+ 12  ኣብ ጸልማት ማያትን ከቢድ ደበናታትን፡ንጸልማት ከም መጽለሊ ኣብ ዙርያኡ ገይሩ።+ 13  ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ድምቀት፡ ጓህሪ ተባሪዑ። 14  የሆዋ ድማ ካብ ሰማይ ኣንጐድጒዱ፣+እቲ ልዑል፡ ድምጹ ኣስሚዑ።+ 15  ፍላጻታቱ ወርዊሩ+ ፋሕ ኣቢልዎም፣ብበርቂ ኸኣ ኣሸቢርዎም።+ 16  ብምንፋስ ትንፋስ ኣፍንጫኡ፡ብመግናሕቲ የሆዋ፡ መሰረታት ምድሪ ተቐሊዑ፣+ባይታ ባሕሪ ድማ ተራእዩ።+ 17  ኢዱ ኻብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዘርጊሑ፣ሒዙ ኸኣ ካብ ዓሚቝ ማያት ኣውጺኡኒ።+ 18  ካብ ሓያል ጸላእየይ፡ካብቶም ካባይ ዚሕይሉ ዚጸልኡኒ ኣናጊፉኒ።+ 19  ብመዓልቲ ጥፍኣተይ ገጢሞምለይ፣+ግናኸ፡ የሆዋ ደገፍ ኰይኑኒ። 20  ናብ ውሑስ ቦታ* ኣውጺኡኒ፣+ብኣይ ባህ ስለ ዝበሎ፡ ኣናጊፉኒ።+ 21  የሆዋ ኸም ጽድቀይ ይፈድየኒ፣+ከም ንጽህና ኢደይ ይኽሕሰኒ።+ 22  ከመይሲ፡ መገድታት የሆዋ ሓልየ እየ፣ንኣምላኸይ ብምሕዳግ ድማ እከይ ኣይገበርኩን። 23  ኵሉ ፍርድታቱ+ ኣብ ቅድመይ እዩ፣ካብ ሕግታቱ ኸኣ ኣየላገስኩን።+ 24  ኣብ ቅድሚኡ መንቅብ ዘይብለይ ክኸውን፡+ካብ ስሕተት እውን ክሕሎ እየ።+ 25  የሆዋ ኸም ጽድቀይ፡+ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ንጽህናይ ይኽሓሰኒ።+ 26  ምስ እሙን፡ እሙን ትኸውን፣+መንቅብ ምስ ዘይብሉ ጅግና ኸኣ፡ መንቅብ ዘይብልካ ትኸውን፣+ 27  ምስ ንጹህ፡ ንጹህ ትኸውን፡+ምስ ቄናን ግና፡ ትጐርሕ።*+ 28  ንትሑታትሲ ተድሕኖም፣+ኣዒንትኻ ግና ኣንጻር ዕቡያት እየን፡ ተዋርዶም ድማ።+ 29  ኦ የሆዋ፡ ንስኻስ መብራህተይ ኢኻ፣+ንጸልማተይ ዜብርሆ የሆዋ እዩ።+ 30  ብሓገዝካ ንዘማቲ ጭፍራ ኸጥቅዕ እኽእል፣ብሓይሊ ኣምላኽ መንደቕ ክሓኵር እኽእል።+ 31  መገዲ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ፍጽምቲ እያ፣+ቃል የሆዋ እተጻረየ እዩ።+ ንዅሎም እቶም ዚምዕቈብዎ ዋልታኦም እዩ።+ 32  ብዘይካ የሆዋስ ኣምላኽ መን እዩ፧+ ብዘይካ ኣምላኽናኸ ኸውሒ መን እዩ፧+ 33  እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ጽኑዕ ዕርደይ እዩ፣+ንመገደይ ከኣ ፍጹም ይገብሮ።+ 34  ንኣእጋረይ ከም ናይ እራብ ይገብረን፣ኣብ በረኽቲ ድማ የቝመኒ።+ 35  ንኣእዳወይ ንውግእ የሰልጥነን፡ቀላጽመይ ቀስቲ ነሓሲ ኺግትራ ይኽእላ። 36  ዋልታ ድሕነትካ ትህበኒ፡ትሕትናኻ ኸኣ ተዕብየኒ።+ 37  መገዲ ስጕምትታተይ ተግፍሕ፣ኣእጋረይ* እውን ኣየንደልህጻን።+ 38  ንጸላእተይ ስዒበ ኸጥፍኦም፡ክሳዕ ዚድምሰሱ ድማ ኣይክምለስን እየ። 39  ምእንቲ ኸይትንስኡ፡ ክድምስሶምን ክጭፍልቖምን እየ፣+ኣብ ትሕቲ ኣእጋረይ ኪወድቁ እዮም። 40  ንውግእ ብብርታዐ ተዕጥቐኒ፣+ንጸላእተይ ከኣ ኣብ ትሕተይ ተውድቖም።+ 41  ንጸላእተይ ካባይ ከም ዜንሳሕቡ ትገብር፣*+ነቶም ዚጸልኡኒ ድማ መወዳእታ ኽገብረሎም* እየ።+ 42  የእውዩ፡ ዜድሕኖም ግና የልቦን፣ናብ የሆዋ እውን ይምህለሉ፡ ንሱ ግና ኣይምልሰሎምን።+ 43  ከም ሓመድ ምድሪ ኽደቝሶም እየ፣ከም ኣብ ጐደና ዘሎ ጭቃ ኸድቅቖምን ክረግጾምን እየ። 44  ካብ ነቐፌታ ህዝበይ ተናግፈኒ።+ ርእሲ ኣህዛብ ክኸውን ትሕልወኒ፣+ዘይፈለጥክዎ ህዝቢ ኺግዝኣኒ እዩ።+ 45  ጓኖት ሸቘጥቈጥ እናበሉ ናብ ቅድመይ ኪመጹ፡+በቲ ብዛዕባይ ዝሰምዕዎ ኺእዘዙኒ እዮም።* 46  ጓኖት ኪጃጅዉ፡*ካብ ዕርድታቶም ራዕራዕ እናበሉ ኺመጹ እዮም። 47  የሆዋ ህያው እዩ! እቲ ኸውሐይ ይወደስ!+ እቲ ኣምላኽ ከውሒ ድሕነተይ ልዕል ይበል።+ 48  እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ሕነ ይፈድየለይ፣+ንህዝብታት ድማ ኣብ ትሕተይ የምበርክኾም፣+ 49  ንሱ ኻብ ጸላእተይ የናግፈኒ። ኣብ ልዕሊ እቶም ዜጥቅዑኒ ልዕል ተብለኒ፣+ካብ ሰብኣይ ዓመጻ ተድሕነኒ።+ 50  ስለዚ፡ ኦ የሆዋ፡ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ከመስግነካ፡+ንስምካ እውን ውዳሰ ኽዝምር* እየ፦+ 51  ንንጉሱ ዓብዪ ግብርታት ድሕነት* ይገብር፣+ንዘለኣለም ንዳዊትን ንዘርኡን፡ነቲ ቕቡኡ ብተኣማንነት የፍቅር።”+

እግረ ጽሑፍ

ኣብ ማህደረ ቓላት ርአ።
ወይ፡ “ሓያል መድሓንየይ።”
ወይ፡ “ውሑስ መዕቈብየይ።”
ወይ፡ “ሲኦል፡” ማለት፡ ሓፈሻዊ መቓብር ደቂ ሰብ። ኣብ ማህደረ ቓላት ርአ።
ወይ፡ “ንፋስ።”
ወይ፡ “ርሒብ።”
ወይ፡ “ከም ዓሻ ትኸውን” ኪኸውን ይኽእል።
ወይ፡ “ዓካሪቶታተይ።”
ወይ፡ “ዝባን ጸላእተይ ትህበኒ።”
ቃ.ቃ.፡ “ስቕ ከብሎም።”
ቃ.ቃ.፡ “ብእዝኒ ሰሚዖም ይእዘዙኒ።”
ወይ፡ “ኪጽምልዉ።”
ወይ፡ “ከዝይም።”
ወይ፡ “ዓብዪ ዓወታት።”