ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

1 ቈረንቶስ 7:1-40

ትሕዝቶ

  • ንዘይተመርዓዉን ንእተመርዓዉን እተዋህበ ምዕዶ (1-16)

  • ከምቲ ኽትጽውዑ ኸለኹም ዝነበርኩምዎ፡ ከምኡ ኢልኩም ንበሩ (17-24)

  • ዘይተመርዓዉን መበለታትን (25-40)

    • ሓለፋታት ዘይምምርዓው (32-35)

    • “ብጐይታ ጥራይ” ተመርዓዉ (39)

7  ብዛዕባ እቲ ዝጸሓፍኩምለይ ከኣ፡ ሰብኣይ ንሰበይቲ እንተ ዘይተንከየ* ይሓይሽ፣  ምንዝርና* ስለ ዝበዝሐ ግና፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰበይቲ ትሃልዎ፣+ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ እውን ናይ ገዛእ ርእሳ ሰብኣይ ይሃልዋ።+  ሰብኣይ ንሰበይቱ ዚግብኣ ይግበረላ፣ ሰበይቲ እውን ንሰብኣያ ኸምኡ ትግበረሉ።+  ሰበይቲ ኣብ ገዛእ ሰብነታ ስልጣን የብላን፣ ሰብኣያ ግና ኣለዎ። ከምኡ ኸኣ፡ ሰብኣይ ኣብ ገዛእ ሰብነቱ ስልጣን የብሉን፣ ሰበይቱ ግና ኣለዋ።  ንጸሎት ግዜ ምእንቲ ኽትውፍዩ፡ ንግዜኡ ብስምምዕ ክልቴኹም እምበር፡ ሓደ ነቲ ሓደ ኣይከልክሎ፣ ርእስኹም ብዘይምግታእኩም ሰይጣን ምእንቲ ኸይፍትነኩም ከኣ፡ ከም ብሓድሽ ተራኸቡ።  እዚ ግና ከም ፍቓድ እብል ኣለኹ እምበር፡ ከም ትእዛዝ ኣይኰነን።  ኣነ ግና ኵሉ ሰብ ከምዚ ኸማይ ኪኸውን ምፈቶኹ ነይረ። ግናኸ፡ እቲ ሓደ ኸምዚ፡ እቲ ሓደ እውን ከምቲ፡ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምላኽ ወውህበቱ ኣለዎ።+  ንዘይተመርዓዉን ንመበለታትን ከኣ፡ ከምዚ ኸማይ ኰይኖም እንተ ነበሩ ይሓይሽ፡ እብል ኣለኹ።+  ርእሶም ኪገትኡ እንተ ዘይክኢሎም ግና፡ ብፍትወት ካብ ምንዳድሲ ምምርዓው ይሓይሽ እሞ፡ ይመርዓዉ።+ 10  ንምርዑዋት ድማ እእዝዝ ኣለኹ፣ ጐይታ እምበር ኣነ ኣይኰንኩን ዝእዝዝ ዘለኹ፦ ሰበይቲ ኻብ ሰብኣያ ኣይትፈለ።+ 11  ክትፍለ እንተ ኣልይዋ ግና፡ ከይተመርዓወት ትንበር፡ ወይ ምስ ሰብኣያ ትተዓረቕ፣ ሰብኣይ እውን ካብ ሰበይቱ ኣይፈለ።+ 12  ንኻልኦት ግና ኣነ እብል ኣለኹ፣ እወ፡ ኣነ እምበር ጐይታ ኣይኰነን ዚብል ዘሎ፦+ ሓደ ሓው ዘይኣማኒት ሰበይቲ እንተ ኣላቶ፡ ንሳ እውን ምስኡ ኽትነብር እንተ ፈትያ፡ ኣይሕደጋ፣ 13  ሓንቲ ሰበይቲ ኸኣ ዘይኣማኒ ሰብኣይ እንተ ኣልይዋ፡ ንሱ እውን ምስኣ ኺነብር እንተ ፈትዩ፡ ንሰብኣያ ኣይትሕደጎ። 14  ከመይሲ፡ እቲ ዘይኣማኒ ሰብኣይ ሳላ ሰበይቱ ተቐዲሱ እዩ፣ እታ ዘይኣማኒት ሰበይቲ እውን ሳላ እቲ ሓው ተቐዲሳ እያ፣ እንተ ዘይኰነስ፡ ውሉዳትኩም ርኹሳት ምዀኑ ነይሮም፣ ሕጂ ግና ቅዱሳት እዮም። 15  እቲ ዘይኣማኒ እንተ ተፈልዩ ግና፡ ይፈለ፣ ሓው ወይስ ሓብቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት ቅዩዳት ኣይኰኑን፣ ኣምላኽ ግና ናብ ሰላም ጸዊዑኩም ኣሎ።+ 16  ከመይሲ፡ ኣቲ ሰበይቲ፡ ንሰብኣይኪ እንተ ኣድሓንክዮ፡ እንታይ ትፈልጢ፧+ ወይስ ኣታ ሰብኣይ፡ ንሰበይትኻ እንተ ኣድሓንካያ፡ እንታይ ትፈልጥ፧ 17  ብዝተረፈስ፡ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ የሆዋ* ዝዓደሎ፡ ነፍሲ ወከፍ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝጸውዖ ዀይኑ ይመላለስ።+ ንዅለን ጉባኤታት ከምኡ እየ መምርሒ ዝህብ ዘለኹ። 18  ግዙር ከሎ፡ እተጸውዐዶ ኣሎ፧+ ዘይግዙር ኣይኹን። ከይተገዝረ ኸሎ፡ እተጸውዐዶ ኣሎ፧ ኣይገዘር።+ 19  ምሕላው ትእዛዛት ኣምላኽ እምበር፡+ ግዝረት ዋላ ሓንቲ ኣይኰነን፡ ዘይግዝረት እውን ዋላ ሓንቲ ኣይኰነን።+ 20  ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ኺጽዋዕ ከሎ ዝነበሮ፡ ከምኡ ኢሉ ይንበር።+ 21  ባርያ ኸለኻ ዲኻ ተጸዊዕካ፧ በዚ ኣይትጨነቕ፣+ ሓራ ኽትወጽእ ትኽእል እንተ ዄንካ ግና፡ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቐመሉ። 22  እቲ ባርያ ኸሎ ብጐይታ እተጸውዐ ዘበለ፡ ናይ ጐይታ ውጹእ ሓራ እዩ፣+ ከምኡ ድማ እቲ ጭዋ ኸሎ እተጸውዐ፡ ባርያ ክርስቶስ እዩ። 23  ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም፣+ ደጊም ባሮት ሰብ ኣይትኹኑ። 24  ኣሕዋተየ፡ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ኺጽዋዕ ከሎ ዝነበሮ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምኡ ኢሉ ይንበር። 25  ብዛዕባ ደናግል* ከኣ፡ እሙን ክኸውን ብጐይታ ኸም እተመሓርኩ ዀይነ ሓሳበይ እህብ ኣለኹ እምበር፡+ ካብ ጐይታ ትእዛዝ የብለይን። 26  እምበኣር፡ ሰብ ብምኽንያት እቲ ሎሚ ዘሎ ጸገም፡ ከምታ ዘለዋ ዀይኑ ኺነብር ጽቡቕ ይመስለኒ። 27  ምስ ሰበይቲ ተጸሚድካ ዲኻ፧ ደጊም ክትፍለ ኣይትድለ።+ ካብ ሰበይቲ እተፈለኻ ዲኻ፧ ደጊም ሰበይቲ ኣይትድለ። 28  ግናኸ፡ እንተ ተመርዓኻ እኳ፡ ኣይሓጣእካን። ድንግል እውን እንተ ተመርዓወ፡ ኣይሓጥአን። እዞም ከምዚ ዚገብሩ ግና ኣብ ስጋኦም ጸበባ ይህልዎም እዩ። ኣነ ግና ክሰትረኩም እየ ዝፍትን ዘለኹ። 29  ኣሕዋተየ፡ እዚ እውን እብል ኣለኹ፦ እቲ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ሓጺሩ እዩ።+ ድሕሪ ሕጂ፡ እቶም ኣንስቲ ዘለዋኦም፡ ከም ዘይብሎም ይኹኑ፣ 30  እቶም ዚበኽዩ ኸኣ ከምቶም ዘይበኽዩ ይኹኑ፣ እቶም ዚሕጐሱ ድማ፡ ከምቶም ዘይሕጐሱ ይኹኑ፣ እቶም ዚዕድጉ ኸኣ፡ ከምቶም ዘየጥርዩ ይኹኑ፣ 31  እቶም በዛ ዓለም እዚኣ ዚጥቀሙ እውን፡ ከምቶም ምሉእ ብምሉእ ዘይጥቀሙ ይኹኑ፣ ከመይሲ፡ ትርኢት እዛ ዓለም እዚኣ ይልወጥ እዩ ዘሎ። 32  ኣነስ ብዘይ ጭንቀት ክትኰኑ እየ ዝደሊ። እቲ ዘይተመርዓወ፡ ከመይ ገይሩ ንጐይታ ኸም ዜሐጕሶ፡ ብዛዕባ ጐይታ እዩ ዚጭነቕ። 33  እቲ እተመርዓወ ግና፡ ንሰበይቱ ኸመይ ገይሩ ኸም ዜሐጕሳ፡ ብዛዕባ እዛ ዓለም እዚኣ እዩ ዚጭነቕ፣+ 34  ሓሳቡ ኸኣ ይከፋፈል እዩ። ዘይተመርዓወት ሰበይትን ድንግልን ድማ ሰብነታን መንፈሳን ምእንቲ ኪቕደስ፡ ብዛዕባ ጐይታ እያ እትጭነቕ።+ እተመርዓወት ግና ከመይ ገይራ ንሰብኣያ ኸም እተሐጕሶ፡ ብዛዕባ እዛ ዓለም እዚኣ እያ እትጭነቕ። 35  እዚ ዝብል ዘለኹ ግና ግቡእ ክትገብሩን ከየስገልኩም ንጐይታ ኸተገልግሉን ንጥቕምኹም ኢለ እየ እምበር፡ ክቕይደኩም* ኢለ ኣይኰንኩን። 36  ግናኸ፡ ሓደ ሰብ ከይተመርዓወ ምንባር* ዘይክእሎ እንተ መሲልዎ፡ ብጽሕናኡ ኸኣ እንተ ኣሕሊፉ፡ ከምዚ ይግበር፦ ዝደለዮ ይግበር፣ ኣይሓጥአን። ይመርዓዉ።+ 37  ሓደ ግና ብልቡ ወዲኡ እንተ ጸኒዑ፡ ግዲ ኸኣ እንተ ዘይኰይንዎ፡ ንገዛእ ፍቓዱ ድማ ዚመልኽ እንተ ዀይኑ፡ ከይተመርዓወ ኺነብር* ድማ ብልቡ እንተ ቘሪጹ፡ ጽቡቕ ይገብር።+ 38  ስለዚ፡ እቲ ዚምርዖ፡* ጽቡቕ ይገብር፣ እቲ ዘይምርዖ ግና፡ ዝሓሸ ይገብር።+ 39  ሰበይቲ፡ ሰብኣያ ብህይወቱ ኽሳዕ ዘሎ፡ እስርቲ እያ።+ ሰብኣያ እንተ ሞይቱ* ግና፡ ብጐይታ ጥራይ ደኣ ይኹን እምበር፡ ንዝደለየቶ ኽትምርዖ ሓራ እያ።+ 40  ከም ሓሳበይ ግና፡ ከምቲ ዘላቶ ዀይና እንተ ትነብር፡ ብዝያዳ ምተሓጐሰት፣ ኣነ እውን ብርግጽ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎኒ ይመስለኒ።

እግረ ጽሑፍ

ማለት፡ ምስኣ ጾታዊ ርክብ እንተ ዘይገበረ።
ብግሪኽኛ ፖርኒያ (ብብዙሕ)። ኣብ ማህደረ ቓላት ርአ።
ኣብ መ.ጽ. ሀ5 ርአ።
ወይ፡ “ተመርዕዮም ዘይፈልጡ።”
ቃ.ቃ.፡ “መሸንቆቓ ኽገብረልኩም።”
ወይ፡ “ሓደ ንድንግልናኡ።”
ወይ፡ “ድንግልናኡ ኺሕሉ።”
ወይ፡ “እቲ ድንግልናኡ ንመርዓ ዚህብ።”
ቃ.ቃ.፡ “ደቂሱ።”