ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ዳንኤል 11:1-45

ትሕዝቶ

 • ንጉስ ፋርስን ንጉስ ግሪኽን (1-4)

 • ንጉስ ደቡብን ንጉስ ሰሜንን (5-45)

  • ኣገዳዲ ኺትንስእ እዩ (20)

  • መራሒ እቲ ኺዳን ኪስበር እዩ (22)

  • ንኣምላኽ ዕርድታት፡ ክብሪ ኺውሃቦ እዩ (38)

  • ኣብ መንጎ ንጉስ ደቡብን ንጉስ ሰሜንን ዘሎ ምድፋእ (40)

  • ካብ ምብራቕን ካብ ሰሜንን ዚመጽእ ዚርብሽ ወረ (44)

11  “ኣነ ኸኣ ኣብ ቀዳመይቲ ዓመት ዳርዮስ+ እቲ ሜዶናዊ፡ ከበርትዖን ከጽንዖን* ደው ኢለ።  እዚ ሕጂ ዝነግረካ፡ ሓቂ እዩ፦ “እንሆ፡ ኣብ ፋርስ ገና ሰለስተ ነገስታት ኪትንስኡ እዮም፣ እቲ ራብዓይ ድማ ካብ ኵላቶም ዝበዝሐ ሃብቲ ኺድልብ እዩ። ብሃብቱ ምስ በርትዐ ኸኣ፡ ንዅሉ ኣንጻር መንግስቲ ግሪኽ ኬተንስእ እዩ።+  “ሓያል ንጉስ ድማ ኪትንስእን ሰፊሕ ግዝኣት ኪገዝእን+ ከም ባህ ዝበሎ ኺገብርን እዩ።  ምስ ተንስአ ግና፡ መንግስቱ ኽትስበር፡ ናብ ኣርባዕተ ንፋሳት ሰማያት ከኣ ክትምቀል እያ።+ ግናኸ፡ ንዘርኡ ኣይክትከውንን፡ ከምቲ ንሱ ዝገዝኦ ግዝኣት እውን ኣይክትከውንን እያ፣ ከመይሲ፡ መንግስቱ ኽትምሖን ካብዚኣቶም ናብ ካልኦት ክትሓልፍን እያ።  “እቲ ንጉስ ደቡብ፡ ማለት ሓደ ኻብ መሳፍንቱ ድማ ኪብርትዕ እዩ። ሓደ ግና ንዕኡ ኺስዕሮ፡ ካብቲ ናይቲ ሓደ ግዝኣት ዝዓበየ ሰፊሕ ግዝኣት እውን ኪገዝእ እዩ።  “ድሕሪ ገለ ዓመታት፡ ሕብረት ኪገብሩ እዮም፣ ጓል እቲ ንጉስ ደቡብ ከኣ ከተሰማምዕ ኢላ ናብቲ ንጉስ ሰሜን ክትመጽእ እያ። ሓይሊ ቕልጽማ ግና ኣይኪጸንዓላን እዩ፣ ንሱን ቅልጽሙን ድማ ኣይኪቐውምን እዩ፣ ንሳን እቶም ዜምጽእዋን እቲ ዝወለዳን እቲ በቲ ግዜያት ዘበርትዓን ኣሕሊፍካ ኺውሃቡ እዮም።  ሓደ ኻብ ሱራ ዝወጸ ጠጥዒ ኣብ ቦታኡ ደው ኪብል፡ ናብ ሰራዊት ከኣ ኪመጽእ፡ ኣንጻር ዕርዲ እቲ ንጉስ ሰሜን ድማ ኪመጽእ፡ ኣንጻሮም ከኣ ስጕምቲ ኺወስድን ኪስዕሮምን እዩ።  ምስ ኣማልኽቶምን ምስቲ ፍሱስ ምስልታቶምን ምስቲ ተባሃጊ* ኣቕሑ ብሩርን ወርቅን ምስ ምሩኻትን ከኣ ናብ ግብጺ ኺመጽእ እዩ። ንገለ ዓመታት ካብቲ ንጉስ ሰሜን ርሒቑ ደው ኪብል እዩ፣  ንሱ ድማ ኣንጻር መንግስቲ እቲ ንጉስ ደቡብ ኪመጽእ፡ ግናኸ ናብ ምድሩ ኺምለስ እዩ። 10  “ደቁ ኸኣ ንውግእ ኪዳለዉ፡ ብዙሕን ዓብይን ሰራዊት ድማ ኪእክቡ እዮም። ንሱ ኸኣ ብርግጽ ኪግስግስ፡ ከም ውሒዝ እውን ኪድምስስ እዩ። ግናኸ፡ ኪምለስ፡ ክሳዕ ዕርዱ እውን ኪዋጋእ እዩ። 11  “እቲ ንጉስ ደቡብ ከኣ ኪምረር፡ ወጺኡ እውን ምስኡ፡ ማለት ምስቲ ንጉስ ሰሜን ኪዋጋእ እዩ፣ ንሱ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ኬኽትት፡ እቶም ህዝቢ ግና ኣብ ኢድ እቲ ሓደ ኣሕሊፍካ ኺውሃቡ እዮም። 12  እቶም ህዝቢ ኸኣ ኪውሰዱ እዮም። ልቡ ድማ ልዕል ኪብል፡ ኣእላፋት እውን ኬውድቕ እዩ፣ ግናኸ፡ ነዚ ብርታዐኡ ኣይኪጥቀመሉን እዩ። 13  “እቲ ንጉስ ሰሜን ከኣ ኪምለስ፡ ካብቲ ቐዳማይ ዚበዝሑ ህዝቢ እውን ኬኽትት እዩ፣ ኣብ መወዳእታ ግዜያት፡ ድሕሪ ገለ ዓመታት፡ ምስ ዓብዪ ሰራዊትን ምስ ብዙሕ ጥሪትን ብርግጽ ኪመጽእ እዩ። 14  በቲ ግዜያት እቲ፡ ብዙሓት ኣንጻር እቲ ንጉስ ደቡብ ኪቘሙ እዮም። “ካብ መንጎ ህዝብኻ ድማ ዓመጸኛታት* ነቲ ራእይ ኪፍጽሙ ኺብሉ ኺውሰዱ እዮም፣ ግናኸ፡ ኪዕንቀፉ እዮም። 15  “እቲ ንጉስ ሰሜን ከኣ ኪመጽእ፡ ዕርዲ ኸበባ ኪዅምር፡ ዕርድቲ ኸተማ እውን ኪሕዝ እዩ። ቀላጽም* ደቡብ ድማ ኣይኪቐውምን እዩ፣ ሕሩያቱ እውን ኣይኪቘሙን እዮም፣ ንምቛም እውን ሓይሊ ኣይኪህልዎምን እዩ። 16  እቲ ኣንጻሩ ዚመጽእ ከኣ ባህ ዝበሎ ኺገብር እዩ፣ ኣብ ቅድሚኡ ዚቐውም እውን ሓደ እኳ ኣይኪህሉን እዩ። ኣብታ ምድሪ ጌጽ*+ ደው ኪብል እዩ፣ ናይ ምጽናት ክእለት እውን ኣብ ኢዱ ኪኸውን እዩ። 17  ምስ ምሉእ ሓይሊ መንግስቱ ንምምጻእ ገጹ ኬቕንዕ፡* ምስኡ ድማ ስምምዕ ኪኸውን እዩ፣ ኪገብር እውን እዩ። ብዛዕባ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኸኣ፡ ኬጥፍኣ ኪውሃቦ እዩ። ንሳ ኸኣ ኣይክትቀውምን፡ ድሕርዚ እውን ናቱ ኣይክትከውንን እያ። 18  ንሱ ገጹ ናብ ገማግም ባሕሪ ኺመልስ፡ ብዙሓት ድማ ኪሕዝ እዩ። ጸርፉ ምእንቲ ኺተርፍ ከኣ፡ ሓደ ኣዛዚ ጸርፉ ኼትርፎ እዩ። ናብኡ እውን ኪመልሶ እዩ። 19  ሽዑ፡ ገጹ ናብ ዕርድታት ሃገሩ ኺመልስ፡ ኪዕንቀፍን ኪወድቕን፡ ኣይኪርከብን እውን እዩ። 20  “ኣብ ቦታኡ፡ ሓደ በታ ግርምቲ መንግስቲ ኣገዳዲ* ዜሕልፍ ኪትንስእ እዩ፣ ኣብ ሒደት መዓልትታት ከኣ ኪስበር እዩ፣ ግናኸ፡ ብቝጥዓን ብውግእን ኣይኰነን። 21  “ኣብ ቦታኡ ድማ ሓደ ንዑቕ ኪትንስእ እዩ፣ ግርማ እታ መንግስቲ እውን ኣይኪህብዎን እዮም። ብግዜ ደሓን* ከኣ ኪመጽእ፡ ነታ መንግስቲ እውን ብልዝበት* ኪሕዛ እዩ። 22  ብሰሩ ድማ ቀላጽም* ውሒዝ ኪድምሰሱ እዮም፣ ኪስበሩ እውን እዮም፣ መራሒ+ እቲ ኺዳን+ እውን ከምኡ። 23  ብሰንኪ እቲ ምስኡ ዝነበሮም ሕብረት ከኣ፡ ምትላሉ ኪቕጽልን ኪትንስእን ብንእሽቶ ህዝቢ ኺብርትዕን እዩ። 24  ብግዜ ደሓን፡* ናብቲ ሃብታም ክፋል* እቲ ኣውራጃ ኺመጽእ፡ ኣቦታቱን ኣቦታቶምን ዘይገበርዎ ድማ ኪገብር እዩ። ዘመተን ምርኮን ጥሪትን ኣብ መንጎኦም ፋሕ ኬብል እዩ፣ ነተን ዕርድታት ተንኰል ኪሓስብ እዩ፣ እዚ ግና ንግዜኡ እዩ። 25  “ኣንጻር እቲ ንጉስ ደቡብ ከኣ ምስ ዓብዪ ሰራዊት ሓይሉን ልቡን ኬኽትት እዩ፣ እቲ ንጉስ ደቡብ ድማ ምስ ኣዝዩ ዓብይን ብርቱዕን ሰራዊት ንውግእ ኪዳሎ እዩ። ተንኰል ስለ ዚሓስቡሉ ግና፡ ኣይኪቐውምን እዩ። 26  እቶም ጥዑም ብልዑ ዚበልዑ ኸኣ ኬውድቕዎ እዮም። “ሰራዊቱ ድማ፡ ኪድምሰስ* እዩ፣ ብዙሓት እውን ተቐቲሎም ኪወድቁ እዮም። 27  “እዞም ክልተ ነገስታት እዚኦም፡ ልቦም ክፉእ ናብ ምግባር ዘንቀደ ኪኸውን እዩ፣ ኣብ ሓደ መኣዲ ተቐሚጦም ንሓድሕዶም ሓሶት ኪዛራረቡ እዮም። እቲ መወዳእታ ንምዱብ ግዜ ስለ ዝዀነ ግና፡ ገለ እኳ ኣይኪሰልጥን እዩ።+ 28  “ምስ ብዙሕ ጥሪት ከኣ ናብ ምድሩ ኺምለስ፡ ልቡ እውን ኣንጻር እቲ ቕዱስ ኪዳን ኪኸውን እዩ። ኪገብርን ናብ ምድሩ ኺምለስን እዩ። 29  “በቲ ምዱብ ግዜ፡ ኪምለስ፡ ኣንጻር እቲ ንጉስ ደቡብ ድማ ኪመጽእ እዩ። በቲ ግዜ እቲ ግና፡ ከም ቅድሚኡ ኣይኪኸውንን እዩ፣ 30  ከመይሲ፡ መራኽብ ኪቲም+ ኣንጻሩ ኺመጻ፡ ንሱ እውን ኪዋረድ እዩ። “ኪምለስን ነቲ ቕዱስ ኪዳን ኪዅንኖን*+ ኪገብርን እዩ፣ ኪምለስን ነቶም ነቲ ቕዱስ ኪዳን ዚሓድግዎ ቘላሕታ ኺገብረሎምን እዩ። 31  ካብኡ ዝወጹ ቐላጽም* ከኣ ኪቘሙ እዮም፣ ነታ መቕደስን+ ነቲ ዕርድን ኬርክሱ፡ ነቲ ወትሩ ዚቐርብ* ድማ ኬወግዱ እዮም።+ “ነቲ ዜጥፍእ ጽያፍ ከኣ ኬቝምዎ እዮም።+ 32  “ነቶም ኣብቲ ኺዳን እከይ ዚገብሩ፡ ብልዙብ ቃላት* ናብ ክሕደት ኪመርሖም እዩ። እቲ ኣምላኹ ዚፈልጥ ህዝቢ ግና፡ ኪስዕርን ኪገብርን እዩ። 33  እቶም ካብቲ ህዝቢ ልቦና ዘለዎም+ ከኣ ንብዙሓት ኬረድኡ እዮም። ንገለ መዓልትታት ድማ ብሰይፍን ብሃልሃልታን ብምርኮን ብዘመተን ኪዕንቀፉ እዮም። 34  ምስ ተዓንቀፉ ግና፡ ቍሩብ ረድኤት ኪውሃቦም እዩ፣ ብልዙብ ዘረባ* ኸኣ ብዙሓት ኪሓብርዎም እዮም። 35  እዝስ ገና ንምዱብ ግዜ እዩ እሞ፡ ክሳዕ እቲ ግዜ መወዳእታ ብሰንኮም ዕዮ ምዅላዕ ምእንቲ ኺገብር፡ ምጽራይን ምጽዕዳውን+ እውን ምእንቲ ኺግበር፡ ገለ ኻብቶም ልቦና ዘለዎም ኪዕንቀፉ እዮም። 36  “እቲ ንጉስ ከኣ ከም ባህ ዝበሎ ኺገብር፡ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ኣምላኽ ከኣ ርእሱ ልዕል ኬብልን ኬዕብን እዩ፣ ኣንጻር እቲ ኣምላኽ ኣማልኽቲ+ ድማ ዜስደምም ነገር ኪዛረብ እዩ። እቲ እተመደበ ኺፍጸም ስለ ዘለዎ፡ እቲ ዅነኔ ኽሳዕ ዚፍጸም፡ ኪሰልጦ እዩ። 37  ንኣምላኽ ኣቦታቱ ግዲ ኣይኪገብርን እዩ፣ ርእሱ ኣብ ልዕሊ ዅሉ ኼዕቢ እዩ እምበር፡ ንትምኒት ኣንስቲ ወይ ንዝዀነ ኻልእ ኣምላኽ እውን ግዲ ኣይኪገብርን እዩ። 38  ኣብ ክንዳኡስ፡ ንኣምላኽ ዕርድታት፡ ክብሪ ኺህብ እዩ፣ ኣቦታቱ ንዘይፈለጥዎ ኣምላኽ ብወርቅን ብብሩርን ብኽቡራት ኣእማንን ብተባሃጊ* ነገራትን ክብሪ ኺህብ እዩ። 39  ኣንጻር እቲ ኣዝዩ እተዓርደ ዕርድታት ከኣ፡ ምስ ጓና ኣምላኽ ኰይኑ* ኺገብር እዩ። ነቶም ዚቕበልዎ ዓብዪ ኽብሪ ኺህቦም እዩ፣ ኣብ መንጎ ብዙሓት ድማ ከግዝኦም እዩ፣ ነታ ምድሪ ኸኣ ብዋጋ ኺመቓቕላ* እዩ። 40  “ብግዜ መወዳእታ፡ እቲ ንጉስ ደቡብ ምስኡ ኺዳፋእ* እዩ፣ እቲ ንጉስ ሰሜን ድማ ምስ ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ብዙሕ መራኽብን ኣንጻሩ ኸም ህቦብላ ኺመጽእ እዩ፣ ናብተን ሃገራት ከኣ ኪኣቱ፡ ከም ውሒዝ እውን ኪድምስስ እዩ። 41  ናብታ ምድሪ ጌጽ*+ ኪኣቱ፡ ብዙሓት ሃገራት እውን ኪዕንቀፋ እየን። ግናኸ፡ እተን ካብ ኢዱ ዜምልጣ እዚኣተን እየን፦ ኤዶምን ሞኣብን ቀንዲ ኽፋል ዓሞናውያንን። 42  ኣንጻር እዘን ሃገራት ከኣ መመሊሱ ኢዱ ኺዝርግሕ እዩ፣ ምድሪ ግብጺ እውን ኣይከተምልጥን እያ። 43  ኣብ ልዕሊ ሕቡእ መዛግብቲ ወርቅን ብሩርን ኣብ ልዕሊ ዅሉ ተባሃጊ* ነገራት ግብጽን ድማ ኪገዝእ እዩ። ሊብያውያንን ኢትዮጵያውያንን ከኣ ኣሰሩ ኺስዕቡ እዮም። 44  “ግናኸ፡ ካብ ምብራቕን* ካብ ሰሜንን ዚመጽእ ወረ ኺርብሾ እዩ፣ ኬጽንትን ንብዙሓት ኬጥፍእን ድማ ብዓብዪ ነድሪ ኺወጽእ እዩ። 45  ንጉሳዊ ድንኳናቱ ኸኣ ኣብ መንጎ እቲ ዓብዪ ባሕርን እቲ ቕዱስ ከረን ጌጽን*+ ኪተክል እዩ፣ ናብ መወዳእታኡ ኺመጽእ፡ ዚረድኦ እውን ኣይኪህሉን እዩ።

እግረ ጽሑፍ

ወይ፡ “ዕርዲ ክዀኖን።”
ወይ፡ “ኽቡር።”
ወይ፡ “ደቂ ኸተርቲ።”
ወይ፡ “ሰራዊት።”
ወይ፡ “ጽባቐ።”
ወይ፡ “ኪቘርጽ።”
“ኣገዳዲ፡” ምናልባት ንግብሪ ዜመልክት ኪኸውን ይኽእል። ወይ፡ “ኣዕያዪ።”
ወይ፡ “ከየጠንቀቐ” ኪኸውን ይኽእል።
ወይ፡ “ብተንኰል።”
ወይ፡ “ሰራዊት።”
ወይ፡ “ከየጠንቀቐ” ኪኸውን ይኽእል።
ቃ.ቃ.፡ “ናብ ስብሒ።”
ወይ፡ “ኬዕለቕልቕ።”
ወይ፡ “ኪንድረሉን።”
ወይ፡ “ሰራዊት።”
ወይ፡ “ብቐጻሊ ዚቐርብ መስዋእቲ።”
ወይ፡ “ብሽሕጣን፣ ብተንኰል።”
ወይ፡ “ብሽሕጣን፣ ብተንኰል።”
ወይ፡ “ብኽቡር።”
ወይ፡ “ብጓና ኣምላኽ ተሓጊዙ።”
ወይ፡ “ኺዕድላ።”
ወይ፡ “ኺጋጠም።”
ወይ፡ “ጽባቐ።”
ወይ፡ “ኽቡር።”
ወይ፡ “ምብራቕ ጸሓይን።”
ወይ፡ “ጽባቐን።”