ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ዘጸኣት 39:1-43

ትሕዝቶ

  • ኣሰራርሓ ኽዳውንቲ ኻህናት (1)

  • ኤፎድ (2-7)

  • ልብሲ ኣፍ ልቢ (8-21)

  • እጅገ ዘይብሉ ቐምሽ ላዕሊ (22-26)

  • ካልእ ክዳውንቲ ኻህናት (27-29)

  • ቀጸላ ወርቂ (30, 31)

  • ሙሴ ነቲ ማሕደር መርመሮ (32-43)

39  ካብ ሰማያዊ ፈትልን ጁዅ ካብ ዝሕብሩ ጸምርን ካብ ውጹእ ቀይሕ ፈትልን+ ኣብ መቕደስ ንምግልጋል ዚኸውን ጽቡቕ እተኣልመ ኽዳውንቲ ገበሩ። ከምቲ የሆዋ ንሙሴ ዝኣዘዞ፡ ንኣሮን ቅዱስ ክዳውንቲ ገበሩሉ።+  ካብ ወርቅን ካብ ሰማያዊ ፈትልን ጁዅ ካብ ዝሕብሩ ጸምርን ካብ ውጹእ ቀይሕ ፈትልን ተፋሒሱ ኻብ እተገብረ ቕጭን በፍታን ከኣ ኤፎድ+ ገበረ።  ወርቂ ቐጥቂጦም ድማ ኣርቀቑ፣ ምስ ሰማያዊ ፈትልን ጁዅ ምስ ዚሕብሩ ጸምርን ምስ ውጹእ ቀይሕ ፈትልን ምስ ቅጭን በፍታን ኪስራሕ ከኣ ከም ፈትሊ ገይሩ ተልተሎ፣ እተጠልፈ ድማ ነበረ።  ልጋብ ኣጭርቕቲ መንኵብ ከኣ ገበሩሉ፣ ኣብ ክልተ ጫፉ እውን ለገብዎ።  እቲ ምስቲ ኤፎድ እተላገበ ንምዕጣቕ ዚኸውን እሉም ዕጣቕ ከኣ፡+ ከምቲ የሆዋ ንሙሴ ዝኣዘዞ፡ ብሓደ ዓይነት ስርሓት፡ ማለት ካብ ወርቅን ካብ ሰማያዊ ፈትልን ጁዅ ካብ ዝሕብሩ ጸምርን ካብ ውጹእ ቀይሕ ፈትልን ተፋሒሱ ኻብ እተገብረ ቕጭን በፍታን ነበረ።  ነቲ ኣእማን ኦኒክስ ከኣ ኣብቲ መቓናት ወርቂ ገበርዎ፣ ስማት ደቂ እስራኤል ድማ ከም ቅርጺ ማሕተም ገይሮም ቀረጹሉ።+  ከምቲ የሆዋ ንሙሴ ዝኣዘዞ ኸኣ፡ ንደቂ እስራኤል ኣእማን መዘከርታ ኪኸውን፡+ ኣብቲ ኣብ ኤፎድ ዘሎ ኣጭርቕቲ መንኵብ ኣንበሮ።  ልብሲ ኣፍ ልቢ+ ድማ ብምጥላፍ ገበሮ፣ ከምቲ ኤፎድ ገይሩ ኸኣ፡ ካብ ወርቅን ካብ ሰማያዊ ፈትልን ጁዅ ካብ ዝሕብሩ ጸምርን ካብ ውጹእ ቀይሕ ፈትልን ተፋሒሱ ኻብ እተገብረ ቕጭን በፍታን ገበሮ።+  ምስ ተዓጽፈ፡ ትርብዒት ነበረ። ነቲ ልብሲ ኣፍ ልቢ ኸኣ ምስ ተዓጽፈ፡ ስድሪ* ዝንውሓቱን ስድሪ ዝግፍሑን ገይሮም ገበርዎ። 10  ኣብኡ ድማ ኣርባዕተ መስርዕ ኣእማን ገበሩሉ። እቲ ቐዳማይ መስርዕ፡ ሮቢኖስን ቶጳዝዮንን ስመራግዶስን ነበረ። 11  እቲ ኻልኣይ መስርዕ፡ ቱርቆይዝን ሰፊሮስን ያስጲስን ነበረ። 12  እቲ ሳልሳይ መስርዕ፡ ለሸምን ኣጋትን ኣሜትስጦስን ነበረ። 13  እቲ ራብዓይ መስርዕ፡ ክሪሶሊትን ኦኒክስን ያሸፈን ነበረ። ኣብ መቓናት ወርቂ ኸኣ ተገብረ። 14  እቲ ኣእማን ድማ ከምቲ ስማት 12 ደቂ እስራኤል ነበረ፣ እቲ ስማት ከኣ ከም ቅርጺ ማሕተም ተገይሩ ን12 ነገዳት ሓሓደ ስም ተቐርጸ። 15  ኣብ ልዕሊ እቲ ልብሲ ኣፍ ልቢ ኸኣ፡ ካብ ጽሩይ ወርቂ ኸም ገመድ እተተንገ ሰንሰለት ገበሩ።+ 16  ክልተ መቓን ወርቅን ክልተ ቐለቤት ወርቅን ገይሮም፡ ነቲ ኽልተ ቐለቤት ኣብ ክልተ መኣዝን እቲ ልብሲ ኣፍ ልቢ ኣላገብዎ። 17  ነቲ ኻብ ወርቂ እተገብረ ኽልተ ገመድ ድማ፡ በቲ ኣብ መኣዝናት እቲ ልብሲ ኣፍ ልቢ ዘሎ ኽልተ ቐለቤት ኣሕለፍዎ። 18  ነቲ ኽልተ ጫፍ እቲ ኽልተ ገመድ ከኣ በቲ ኽልተ መቓን ኣሕለፍዎ፣ ምስቲ ኣጭርቕቲ መንኵብ እቲ ኤፎድ ድማ፡ ብሸነኽ ቅድሚት ኣላገብዎ። 19  ካብ ወርቂ ኸኣ ክልተ ቐለቤት ገይሮም፡ ኣብ ውሽጣዊ ጥርዚ እቲ ልብሲ ኣፍ ልቢ፡ ኣብ ክልተ ጫፉ፡ ናብቲ ኤፎድ ገጹ ገይሮም ገበርዎ።+ 20  ክልተ ኻልእ ቀለቤት ወርቂ እውን ኣብ ቅድሚት እቲ ኤፎድ ኣብ ትሕቲ እቲ ኽልተ ጨርቂ መንኵብ፡ ኣብ ጥቓ እቲ ዚላገበሉ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ እሉም ዕጣቕ ኤፎድ ገበሩ። 21  እቲ ልብሲ ኣፍ ልቢ ኣብቲ ኤፎድ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ እሉም ዕጣቕ ምእንቲ ኪኸውን፡ ነቲ ልብሲ ኣፍ ልቢ በቲ ኻብቲ ቐላብቱ ናብቲ ቐላብቲ ኤፎድ ዚሓልፍ ሰማያዊ ፍሕሶ ገይሮም ኣሰርዎ፣ ከምቲ የሆዋ ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበሩ። 22  ናይ ኤፎድ እጅገ ዘይብሉ ቐምሽ ላዕሊ ኸኣ፡ ብምሉኡ ኻብ ሰማያዊ ፈትሊ ብእተኣልመ ገይሩ ገበረ።+ 23  እቲ እጅገ ዘይብሉ ቐምሽ ላዕሊ ድማ ኣብ ማእከሉ ኸም ኣፍ ድርዒ ዝበለ ኣፍ ነበሮ። እቲ ኣፍ ምእንቲ ኸይቅደድ፡ ኣብ ዙርያኡ ብኣላማይ እተኣልመ መኽፈፍ ነበሮ። 24  ኣብቲ ታሕተዋይ ከፈፍ እቲ እጅገ ዘይብሉ ቐምሽ ላዕሊ ኸኣ ካብ ሰማያዊ ፈትልን ጁዅ ካብ ዝሕብሩ ጸምርን ካብ ውጹእ ቀይሕ ፈትልን እተፋሕሰ ሮማናት ገበሩሉ። 25  ካብ ጽሩይ ወርቂ ቓጭላት ገይሮም ድማ፡ ነቲ ቓጭላት ኣብ መመንጎ ሮማናት፡ ኣብ ዙርያ ታሕተዋይ ከፈፍ እቲ እጅገ ዘይብሉ ቐምሽ ላዕሊ፡ ኣብ መመንጎ እቲ ሮማናት ገበሩሉ። 26  ኣብ ታሕተዋይ ከፈፍ እቲ ንምግልጋል ዚኸውን እጅገ ዘይብሉ ቐምሽ ላዕሊ፡ ኣብ ዙርያኡ ቓጭል ወርቅን ሮማንን፡ ቃጭል ወርቅን ሮማንን እናኣዛነቑ ገበሩ፣ ከምቲ የሆዋ ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበሩ። 27  ንኣሮንን ንደቁን ከኣ፡ ካብ ቅጭን በፍታ እተኣልመ ወለል ዚብል ክዳውንቲ ገበሩሎም፣+ 28  ካብ ቅጭን በፍታ ድማ መጠምጠምያ፡+ ካብ ቅጭን በፍታ ኸኣ ጌጸኛ መዐመምያ፡+ ተፋሒሱ ኻብ እተገብረ ቕጭን በፍታ ድማ ስረ* በፍታ፡+ 29  ተፋሒሱ ኻብ እተገብረ ቕጭን በፍታን ካብ ሰማያዊ ፈትልን ጁዅ ካብ ዝሕብሩ ጸምርን ካብ ውጹእ ቀይሕ ፈትልን ብሓደ ብምእላም እተገብረ ኸኣ ቅናት ገበሩ፣ ከምቲ የሆዋ ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበሩ። 30  ካብ ጽሩይ ወርቂ ዜንጸባርቕ ቀጸላ፡ ቅዱስ ምልክት ተወፋይነት ገበሩ እሞ፡ ኣብኡ፡ “ቅድስና ናይ የሆዋ” ዚብል ከም ኣቀራርጻ ማሕተም ጌርካ ጽሕፈት ጸሓፉሉ።+ 31  ኣብ ልዕሊ እቲ መጠምጠምያ ምእንቲ ኺእሰር፡ ካብ ሰማያዊ ፈትሊ እተገብረ ፍሕሶ ምስኡ ኣተሓሓዙሉ፣ ከምቲ የሆዋ ንሙሴ ዝኣዘዞ ገበሩ። 32  ኵሉ እቲ ዕዮ ማሕደር፡ ድንኳን ምርኻብ፡ ተወድአ፣ እስራኤላውያን ከኣ ከምቲ የሆዋ ንሙሴ ዝኣዘዞ ዅሉ ገበሩ።+ ልክዕ ከምኡ ገበሩ። 33  ነቲ ማሕደር+ ድማ ናብ ሙሴ ኣምጽእዎ፣ ማለት ነቲ ድንኳንን+ ንዅሉ ኣቕሑኡን፡ ንመቘለፊታቱ፡*+ ነቲ መቓናት ሉሕ፡+ ንተገዳማቱን+ ንኣዕኑዱን ነቲ ዚስኵዓሉ መቘምን፡+ 34  ነቲ ብቐይሕ ካብ እተኣጀለ ቘራብቲ ድዑል እተገብረ መኽደኒኡ፡+ ነቲ ኻብ ቈራብቲ ታሓሽ* እተገብረ መኽደኒኡ፡ ነቲ ዚጋርድ መጋረጃ፡+ 35  ነቲ ታቦት ኪዳንን ንዘንግታቱን+ ነቲ መኽደንን፡+ 36  ነቲ ሰደቓ፡ ንዅሉ ኣቕሑኡን+ ነቲ እንጌራ ምርኣይን፡ 37  ነቲ ኻብ ጽሩይ ወርቂ እተገብረ ቐዋሚ ቐንዴል፡ ንቐነዲሉ፡+ ማለት ነቲ እተሰርዐ ቐነዲል፡ ንዅሉ ኣቕሑኡን+ ነቲ ንምብራህ ዚኸውን ዘይትን፡+ 38  ነቲ መሰውኢ+ ወርቂ፡ ነቲ ዘይቲ ቕብኣት፡+ ነቲ ጥዑም ዝጨናኡ ዕጣን፡+ ነቲ ንኣፍ ደገ ድንኳን ዚኸውን መጋረዲ፡*+ 39  ነቲ መሰውኢ ነሓሲ፡+ ነቲ ናይ ነሓሲ ርበኡ፡ ንዘንግታቱ፡+ ንዅሉ ኣቕሑኡ፡+ ነቲ ገበራን ንኣጋሮኡን፡+ 40  ነቲ መኸወሊታት* ኣጸድ፡ ንኣዕኑዱን ነቲ ዚስኵዓሉ መቘምን፡+ ነቲ ንኣፍ ደገ ኣጸድ ዚኸውን መጋረዲ፡*+ ንኣግማዱን ንሽኻላቱን+ ነቲ ንኣገልግሎት ማሕደር፡ ማለት ንድንኳን ምርኻብ ዚኸውን ኵሉ ኣቕሑን፡ 41  ነቲ ኣብ መቕደስ ንምግልጋል ዚኸውን ጽቡቕ እተኣልመ ኽዳውንቲ፡ ነቲ ንኻህን ኣሮን ዚኸውን ቅዱስ ክዳውንቲ፡+ ነቲ ደቁ ብኽህነት ዜገልግሉሉ ኽዳውንቲ። 42  እስራኤላውያን ንዅሉ እቲ ዕዮ፡ ከምቲ የሆዋ ንሙሴ ዝኣዘዞ ዅሉ ገበሩ።+ 43  ሙሴ ንዅሉ ዕዮኦም ምስ መርመሮ፡ ከምቲ የሆዋ ዝኣዘዞ ኸም ዝገበሩ ረኣየ። ሽዑ፡ ሙሴ መረቖም።

እግረ ጽሑፍ

ኣስታት 22.2 ሰ.ሜ.። ኣብ መ.ጽ. ለ14 ርአ።
ወይ፡ “መረሃጫ።”
መቘለፊ ተባሂሉ ዘሎ፡ ብኽልቲኡ መኸንትቦታት ሓሊፉ ዚቝልፍ ወይ ዚኣስር እዩ።
ታሓሽ ናይ እብራይስጢ ቓል ኪኸውን ከሎ፡ ምናልባት ፎካ ንዚብሃል ዓይነት እንስሳ ባሕሪ የመልክት።
ወይ፡ “መጋረጃ።”
ወይ፡ “መጋረጃታት።”
ወይ፡ “መጋረጃ።”