ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ዘዳግም

ምዕራፋት

ትሕዝቶ

 • 1

  • ንቕሎ ኻብ ከረን ሆሬብ (1-8)

  • ኣሕሉቕን ፈራዶን ተሸሙ (9-18)

  • ኣብ ቃዴስ-ባርኔዓ ኣይተኣዘዙን (19-46)

   • እስራኤል ናብታ ምድሪ ምእታው ኣበየ (26-33)

   • ንከነኣን ንምውራር እተገብረ ፈተነ ፈሸለ (41-46)

 • 2

  • ኣብ በረኻ ዀለል ዝበሉሉ 38 ዓመት (1-23)

  • ኣብ ልዕሊ ሲሆን ንጉስ ሔስቦን እተረኽበ ዓወት (24-37)

 • 3

  • ኣብ ልዕሊ ዖግ ንጉስ ባሳን እተረኽበ ዓወት (1-7)

  • ነታ ብምብራቕ ዮርዳኖስ እትርከብ ምድሪ ተማቐልዋ (8-20)

  • ንእያሱ ኸይፈርህ ተነግሮ (21, 22)

  • ሙሴ ናብታ ምድሪ ኸም ዘይኣቱ ተሓበረ (23-29)

 • 4

  • እዙዛት ኪዀኑ ዝቐረበ ጻውዒት (1-14)

   • ግብርታት ኣምላኽ ኣይትረስዕዎ (9)

  • የሆዋ ንበይኑ ተወፋይነት ይደሊ (15-31)

  • ብዘይካ የሆዋ ኻልእ ኣምላኽ የልቦን (32-40)

  • ብምብራቕ ዮርዳኖስ ዚርከባ ኸተማታት ዕቝባ (41-43)

  • መእተዊ እቲ ሕጊ (44-49)

 • 5

  • ኣብ ሆሬብ እተኣትወ ኺዳን የሆዋ (1-5)

  • እተን ዓሰርተ ትእዛዛት ዳግም ተጠቕሳ (6-22)

  • እቶም ህዝቢ ኣብ ከረን ሲና ፈርሁ (23-33)

 • 6

  • ብምሉእ ልብኻ ንየሆዋ ኣፍቅሮ (1-9)

   • “ኦ እስራኤል፡ ስማዕ” (4)

   • ወለዲ ንደቆም ይምሃርዎም (6, 7)

  • ንየሆዋ ኣይትረስዓዮ (10-15)

  • ንየሆዋ ኣይትፈትንዎ (16-19)

  • ንዚቕጽል ወለዶ ንገሮ (20-25)

 • 7

  • ዚጠፍኡ ሸውዓተ ኣህዛብ (1-6)

  • እስራኤል እተሓርየሉ ምኽንያት (7-11)

  • ተኣዛዝነት ኣብ መጻኢ ኣሳልጦ የምጽእ (12-26)

 •  8

  • ካብ የሆዋ ዚርከብ በረኸት (1-9)

   • ‘ሰብ ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን’ (3)

  • ንየሆዋ ኣይትረስዓዮ (10-20)

 • 9

  • እታ ምድሪ ንእስራኤል እተዋህበትሉ ምኽንያት (1-6)

  • እስራኤል ንየሆዋ ኣርባዕተ ሳዕ ኣቘጥዖ (7-29)

   • ምራኽ ወርቂ (7-14)

   • ሙሴ ለመነሎም (15-21, 25-29)

   • ተወሳኺ ሰለስተ ዜቘጥዕ ተግባር (22)

 • 10

  • ክልተ ጽላት ዳግም ተጸርባ (1-11)

  • የሆዋ ዚደልዮ (12-22)

   • ንየሆዋ ፍርሃዮን ኣፍቅሮን (12)

 • 11

  • ዕቤት የሆዋ ርኢኻ (1-7)

  • ምድሪ ተስፋ (8-12)

  • ተኣዛዝነት ዜምጽኦ ዓስቢ (13-17)

  • ንቓላት ኣምላኽ ኣብ ልብኹም ቅረጽዎ (18-25)

  • “በረኸትን መርገምን” (26-32)

 • 12

  • ኣብታ የሆዋ ዝሓረያ ቦታ ኣምልኹ (1-14)

  • ስጋ ብላዕ፡ ደም ግና ኣይትብላዕ (15-28)

  • ብኻልኦት ኣማልኽቲ ኣብ መጻወድያ ኣይትእቶ (29-32)

 • 13

  • ከሓድቲ እንታይ ኪግበሩ ኸም ዘለዎም (1-18)

 • 14

  • ዘይግቡእ መግለጺ ሓዘን (1, 2)

  • ንጹህን ርኹስን ምግቢ (3-21)

  • ንየሆዋ ዚውሃብ ዕሽር (22-29)

 • 15

  • ኣብ ሸሸውዓተ ዓመት፡ ዕዳ ይሰረዝ (1-6)

  • ንድኻ ዚግበር ረድኤት (7-11)

  • ኣብ ሸሸውዓተ ዓመት፡ ባርያ ሓራ ይውጻእ (12-18)

   • እዝኒ ባርያ ብመስፈ ኣንኵል (16, 17)

  • በዅሪ እንስሳ ይቀደስ (19-23)

 • 16

  • ፋስጋ፣ በዓል ቅጫ (1-8)

  • በዓል ሰሙናት (9-12)

  • በዓል ዳስ (13-17)

  • ምሻም ፈራዶ (18-20)

  • ኬምልኽዎ ዘይግባእ ነገር (21, 22)

 • 17

  • መስዋእቲ ጕድለት ዘይብሉ ይኹን (1)

  • ኣተሓሕዛ ጕዳይ ክሕደት (2-7)

  • ኣጸጋሚ ጕዳይ ፍርዲ (8-13)

  • ንናይ መጻኢ ንጉስ እተዋህበ መምርሒ (14-20)

   • ንጉስ፡ ቅዳሕ እቲ ሕጊ ይጽሓፍ (18)

 • 18

  • ግደ ኻህናትን ሌዋውያንን (1-8)

  • ኵሉ ዓይነት ጥንቍልና ተኸልከለ (9-14)

  • ከም ሙሴ ዝኣመሰለ ነብዪ (15-19)

  • መለለዪ ናይ ሓሶት ነብያት (20-22)

 • 19

  • ዕዳ ደምን ከተማታት ዕቝባን (1-13)

  • ምልክት ዶብ ኣይተግዕዝ (14)

  • ኣብ ቅድሚ ፈራዶ ዚቐርቡ መሰኻኽር (15-21)

   • ክልተ ወይ ሰለስተ መሰኻኽር የድልዩ (15)

 • 20

  • ሕግታት ውግእ (1-20)

   • ካብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ናጻ ዚኸውን (5-9)

 • 21

  • ቀታሊ መን ምዃኑ ምስ ዘይፍለጥ (1-9)

  • ንምርኽቲ ምምርዓው (10-14)

  • መሰል በዅሪ (15-17)

  • ነቓጽ ወዲ (18-21)

  • ኣብ ጕንዲ እተሰቕለ ሰብ እተረግመ እዩ (22, 23)

 • 22

  • ንእንስሳ ብጻይካ ዚግበር ክንክን (1-4)

  • ክዳን ኣንጻር ጾታ ኣይትከደን (5)

  • ንእንስሳታት ለውሃሎም (6, 7)

  • ንናሕሲ መጋረዲ ግበረሉ (8)

  • ዘይግቡእ ምትሕንፋጽ (9-11)

  • ዝራር ክዳን (12)

  • ሕግታት ጾታዊ ጥሕሰት (13-30)

 • 23

  • ኣብ ጉባኤ ኣምላኽ ኪኣትዉ ዘይግብኦም (1-8)

  • ጽሬት ሰፈር (9-14)

  • ዝሃደሙ ባሮት (15, 16)

  • ምንዝርና ተኸልከለ (17, 18)

  • ወለድን መብጽዓን (19-23)

  • ሓላፍ መገዲ ኺበልዖ እተፈቕደሉ ነገር (24, 25)

 • 24

  • መውስቦን ፍትሕን (1-5)

  • ንህይወት ዚግባእ ኣኽብሮት (6-9)

  • ንድኻ ዚግባእ ሓልዮት (10-18)

  • ሕግታት ቅረማ (19-22)

 • 25

  • ስርዓት መግረፍቲ (1-3)

  • ኣፍ እቲ ዜኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር (4)

  • ዋርሳ ሓሙት (5-10)

  • ኣብ ባእሲ ኺትሓዝ ዘይግባእ ነገር (11, 12)

  • ቅኑዕ መምዘንን ሚዛንን (13-16)

  • ኣማሌቃውያን ይጥፍኡ (17-19)

 • 26

  • በዅሪ ፍረ ምሃብ (1-11)

  • ካልኣይ ዕሽር (12-15)

  • እስራኤል ፍሉይ ጥሪት የሆዋ እዩ (16-19)

 •  27

  • እቲ ሕጊ ኣብ ኣእማን ይጸሓፍ (1-10)

  • ኣብ ከረን ዔባልን ከረን ጌሪዚምን (11-14)

  • መርገም ተዘርዘረ (15-26)

 • 28

  • ተኣዛዝነት ዜምጽኦ በረኸት (1-14)

  • ዘይተኣዛዝነት ዜምጽኦ መርገም (15-68)

 •  29

  • ኣብ ሞኣብ ምስ እስራኤል እተኣትወ ኺዳን (1-13)

  • ዘይእዙዛት ከይኰኑ እተዋህበ መጠንቀቕታ (14-29)

   • ስዉር ነገር፡ ግሉጽ ነገር (29)

 • 30

  • ናብ የሆዋ ምምላስ (1-10)

  • ትእዛዛት የሆዋ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኣይኰነን (11-14)

  • ካብ ህይወትን ሞትን ሕረ (15-20)

 • 31

  • ሙሴ ኣብ ኣጋ ሞቱ (1-8)

  • እቲ ሕጊ ንህዝቢ ዚንበበሉ እዋናት (9-13)

  • እያሱ ተሸመ (14, 15)

  • እስራኤል ዓላዊ ኸም ዚኸውን ተነግረ (16-30)

   • እስራኤል ዚምሃሮ መዝሙር (19, 22, 30)

 • 32

  • መዝሙር ሙሴ (1-47)

   • የሆዋ፡ እቲ ኸውሒ (4)

   • እስራኤል ንኸውሑ ረስዖ (18)

   • ‘ሕነ ናተይ እዩ’ (35)

   • “ኣቱም ኣህዛብ፡ ምስ ህዝቡ ተሓጐሱ” (43)

  • ሙሴ ኣብ ከረን ኔቦ ኸም ዚመውት (48-52)

 • 33

  • ሙሴ ነቶም ነገዳት መረቖም (1-29)

   • ‘ዘለኣለማውያን ቀላጽም’ የሆዋ (27)

 • 34

  • የሆዋ ንሙሴ፡ ነታ ምድሪ ኣርኣዮ (1-4)

  • ሞት ሙሴ (5-12)