ዘሁልቍ 11:1-35

  • ብሰንኪ ምጕርምራሞም፡ ሓዊ ኻብ ኣምላኽ ወረደ (1-3)

  • እቲ ህዝቢ ስጋ ደልዩ በኸየ (4-9)

  • ሙሴ ዘይብቑዕ ኰይኑ ተሰምዖ (10-15)

  • የሆዋ ን70 ዓበይቲ፡ መንፈሱ ሃበ (16-25)

  • ኤልዳድን ሜዳድን፣ እያሱ ስለ ሙሴ ቐንአ (26-30)

  • ብርኒጎ ተሰድዳ፣ ህዝቢ ብሰንኪ ስስዐ ተቐጽዐ (31-35)

11  እቶም ህዝቢ ድማ ኣብ ቅድሚ የሆዋ ኣምሪሮም ኣጕረምረሙ። የሆዋ ነዚ ምስ ሰምዐ፡ ቍጥዓኡ ነደደ፣ ካብ የሆዋ ዝወጸ ሓዊ ኸኣ ኣባታቶም ተባርዐ እሞ፡ ገለ ኻብቶም ኣብ ወሰን ሰፈር ዝነበሩ በልዐ።  እቶም ህዝቢ ድማ ናብ ሙሴ ኣእወዩ፣ ሙሴ ኸኣ ናብ የሆዋ ተማህለለ፣+ እቲ ሓዊ ድማ ጠፍአ።  ሓዊ የሆዋ ኣባታቶም ስለ እተባርዐ፡ እታ ቦታ እቲኣ ታብዔራህ* ተባህለት።+  እቲ ኣብ ማእከሎም ዝነበረ ሕውስዋስ ህዝቢ*+ ኸኣ ህርፋኑ ገለጸ፣+ እስራኤላውያን እውን ከምዚ እናበሉ መሊሶም በኸዩ፦ “እንበልዖ ስጋ መን ኪህበና እዩ፧+  እቲ ኣብ ግብጺ ብኸምኡ ዝበላዕናዮ ዓሳን ኣጕርስን ብርጭቕን ሽጕርቲ ቓንጫን ቀይሕ ሽጕርትን ጻዕዳ ሽጕርትን እባ ዘኪርና!+  ሕጂ ግና ነቒጽና።* ብዘይካ እዚ ማና+ እዚ እንርእዮ የብልናን።”  እቲ ማና+ ኸኣ ከም ፍረ ጻቕዳ ነበረ፣+ ትርኢቱ ድማ ከም ትርኢት ዕንዲዳ ብዶላሕ ነበረ።  እቶም ህዝቢ ፋሕ ኢሎም ይኣርይዎ ነበሩ፣ ብመጥሓን ከኣ ይጥሕንዎ፡ ወይ ብመጉእ ይጐድእዎ ነበሩ። ኣብ ቍራዕ ድማ የብስልዎ፡ ወይ ቅጫ ይገብርዎ ነበሩ፣+ ጣዕሙ ኸኣ ከም ብዘይቲ እተገብረ ምቁር ቅጫ ይጥዕም ነበረ።  ኣብ ልዕሊ እቲ ሰፈር ኣውሊ ብለይቲ ምስ ዚወድቕ፡ ማና ድማ ኣብ ልዕሊኡ ይወርድ ነበረ።+ 10  ሙሴ ድማ፡ እቶም ህዝቢ በብዓሌቶም፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኣኣፍ ድንኳኑ ዀይኑ ኺበኪ ሰምዐ። የሆዋ ኸኣ ኣዝዩ ተቘጥዖም፣+ ሙሴ እውን ኣመና ጐሃየ። 11  ሙሴ ድማ ንየሆዋ ኸምዚ በሎ፦ “ስለምንታይ ንጊልያኻ ወጺዕካዮ፧ ጾር ኵሉ እዚ ህዝቢ እዚ ኣባይ ብምንባርካስ፡ ስለምንታይ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ ዘይረኸብኩ፧+ 12  ናብታ ንኣቦታቶም ዝመሓልካሎም ምድሪ፡+ ‘ከምቲ መጕዚ ንዚጠቡ ሕጻን ዚጸውር፡ ኣብ ሕቝፍኻ ጹሮም’ እትብለኒ፡ ነዚ ዅሉ ህዝቢ እዚ ኣነዶ ጠኒሰዮ እየ፧ ኣነዶኸ ወሊደዮ እየ፧ 13  እናበኸዩ፡ ‘እንበልዖ ስጋ ሃበና!’ ይብሉኒ ኣለዉ እሞ፡ ነዚ ዅሉ ህዝቢ እዚ ዝህቦ ስጋ ኻበይ ክረክብ እየ፧ 14  ነዚ ዅሉ ህዝቢ እዚ ኣነ በይነይ ክጾሮ ኣይክእልን እየ፣ እምብዛ ኸቢዱኒ እዩ።+ 15  ከምዚ ትገብረኒ ኻብ ኰንካስ፡ በጃኻ ሕጂ ሕጂ ቕተለኒ።+ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ሞገስ እንተ ረኺበስ፡ ደጊም መዓት ኣይተርእየኒ።” 16  የሆዋ ድማ ንሙሴ ኸምዚ ኢሉ መለሰሉ፦ “ካብ ዓበይቲ እስራኤል፡ ዓበይትን ኣሕሉቕን ህዝቢ ምዃኖም እትፈልጦም 70 ሰብኡት ኣክበለይ፣+ ናብ ድንኳን ምርኻብ ድማ ውሰዶም፣ ኣብኡ ኸኣ ምሳኻ ደው ኣብሎም። 17  ወሪደ+ ድማ ኣብኡ ምሳኻ ኽዛረብ እየ፣+ ካብቲ ኣብ ልዕሌኻ ዘሎ መንፈስ ከኣ ክወስድን+ ኣብ ልዕሊኦም ከንብርን እየ፣ በይንኻ ምእንቲ ኸይትጾሮ፡ ጾር እቲ ህዝቢ ኣብ ምጻር ኪሕግዙኻ እዮም።+ 18  ነቲ ህዝቢ ኸኣ፡ ‘ብርግጽ ስጋ ኽትበልዑ ኢኹም እሞ፡ ንጽባሕ ተቐደሱ።+ ከመይሲ፡ “እንበልዖ ስጋ መን ኪህበና እዩ፧ ኣብ ግብጺ ጽቡቕ ኔርና”+ ኢልኩም የሆዋ እናሰምዐ ምብካይኩም ተሰሚዑ እዩ።+ የሆዋ ድማ ብርግጽ ስጋ ኺህበኩም እዩ፣ ንስኻትኩም ከኣ ክትበልዑ ኢኹም።+ 19  ሓደ መዓልቲ፡ ወይ 2 መዓልቲ፡ ወይ 5 መዓልቲ፡ ወይ 10 መዓልቲ፡ ወይ 20 መዓልቲ ኣይኰነን እትበልዑ፡ 20  ብኣፍንጫኹም ክሳዕ ዚወጽእን ፍጊዕ ክሳዕ ዚብለኩምን ምሉእ ወርሒ ደኣ እምበር።+ እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ የሆዋ ስለ ዝነዓቕኩምዎ፡ “ስለምንታይ ካብ ግብጺ ወጺእና፧”+ እናበልኩም ድማ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝበኸኹም እዩ።’” 21  ሙሴ ኸኣ ከምዚ በለ፦ “እዚ ኣነ ኣብ መንጎኡ ዘለኹ ህዝቢ 600,000 ኣጋር ሰብኡት እዩ፣+ ንስኻ ድማ፡ ‘ስጋ ኽህቦም እየ፡ ወርሒ ምሉእ ዚበልዕዎ ስጋ ኸኣ ክህቦም እየ’ ትብል ኣለኻ! 22  ብምሉአን ጤለ በጊዕን ከብትን እንተ ዚሕረዳ፡ ምኣኸላኦምዶ፧ ወይ ኵሉ ዓሳ ባሕሪ እንተ ዚተሓዝ፡ ምኣኸሎምዶ፧” 23  የሆዋ ድማ ንሙሴ፡ “ኢድ የሆዋዶ ሓጻር እያ፧+ ሕጂ፡ እቲ ዝብሎ ዚዀነልካ እንተ ዀይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ኽትርኢ ኢኻ” በሎ። 24  ሙሴ ኸኣ ወጺኡ፡ ቃል የሆዋ ነቲ ህዝቢ ነገሮ። ካብቶም ዓበይቲ ህዝቢ ድማ 70 ሰብኡት ኣኪቡ፡ ኣብ ዙርያ እቲ ድንኳን ደው ኣበሎም።+ 25  የሆዋ ኸኣ ብደበና ወሪዱ፡+ ንዕኡ ተዛረቦ፣+ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ መንፈስ ወሲዱ ድማ፡+ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ እቶም 70 ዓበይቲ ኣንበረ። እቲ መንፈስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ዓረፈ፡ ከም ነብያት ኰኑ፣*+ ግናኸ፡ ኣይደገምዎን። 26  ክልተ ሰብኡት ድማ ኣብ ሰፈር ተሪፎም ነበሩ። ስማቶም ከኣ ኤልዳድን ሜዳድን ነበረ። ንሳቶም ካብቶም ስማቶም እተጻሕፉ ነበሩ፡ ናብቲ ድንኳን ግና ኣይከዱን ነበሩ፣ እቲ መንፈስ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዓረፈ። ንሳቶም ከኣ ኣብ ሰፈር ከም ነብያት ኰኑ። 27  ሓደ ጐበዝ ድማ ጐይዩ ንሙሴ፡ “ኤልዳድን ሜዳድን ኣብ ሰፈር ከም ነብያት ይዀኑ ኣለዉ!” ኢሉ ነገሮ። 28  ሽዑ፡ እቲ ኻብ ንእስነቱ ኣገልጋሊ ሙሴ ዝነበረ እያሱ+ ወዲ ነዌ፡ “ጐይታይ ሙሴ፡ ከልክሎም!”+ ኢሉ መለሰ። 29  ሙሴ ግና፡ “ስለይዶ ቐኒእካ ኢኻ፧ ኵሎም ህዝቢ የሆዋ ነብያት እንተ ዚዀኑ፡ የሆዋ ኸኣ መንፈሱ ኣብ ልዕሊኦም እንተ ዜንብር መን ምሃበ፧” በሎ። 30  ሙሴ ድማ ምስቶም ዓበይቲ እስራኤል ናብ ሰፈር ተመልሰ። 31  ካብ የሆዋ ኸኣ ንፋስ ወጸ፣ ካብ ባሕሪ ድማ ብርኒጎታት ከብኪቡ፡ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር፡ መገዲ መዓልቲ ዚኣክል በዚ፡ መገዲ መዓልቲ ድማ በቲ፡ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ኣውረደ፣+ ብራኸአን ከኣ ካብ ምድሪ ንላዕሊ ኣስታት ክልተ እመት* ነበረ። 32  እቲ ህዝቢ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ብመላኣን በታ ለይቲ እቲኣ ብመላኣን፡ ንጽብሒቱ መዓልቲ እውን ብመላኣ ብርኒጎታት ኣከበ። እቲ ዝወሓደ ዓሰርተ ሖመር* ኣከበ፣ ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ከኣ ሰጥሕወን። 33  እቲ ስጋ ገና ኣብ መንጎ ዀራርምቶም ከሎ፡ ከይሓየኽዎ ኸለዉ፡ ቍጥዓ የሆዋ ኣብቶም ህዝቢ ነደደ፣ የሆዋ ድማ ነቶም ህዝቢ ወቒዑ ኻባታቶም ኣመና ብዙሓት ቀተለ።+ 34  ነቶም ህርፋኖም ዝገለጹ ህዝቢ ኣብኣ ስለ ዝቐበርዎም፡+ ስም እታ ቦታ እቲኣ ቂብሮት-ሃታኣባ*+ ተባህለ። 35  እቶም ህዝቢ ኸኣ ካብ ቂብሮት-ሃታኣባ ናብ ሓጸሮት ነቐሉ፣ ኣብ ሓጸሮት+ ድማ ጸንሑ።

እግረ ጽሑፍ

ትርጉሙ፡ “ባርዕ።”
እቶም ኣብ መንጎኦም ዝነበሩ እስራኤላውያን ዘይኰኑ ኪዀኑ ኣለዎም።
ወይ፡ “ነፍስና ነቒጻ።”
ወይ፡ “ተነበዩ።”
ሓደ እመት፡ 44.5 ሰ.ሜ. እዩ። ኣብ መ.ጽ. ለ14 ርአ።
ሓደ ሖመር፡ 220 ሊ. እዩ። ኣብ መ.ጽ. ለ14 ርአ።
ትርጉሙ፡ “መቓብር ህርፋን።”