• 1

  • ንጽህናን ሃብትን እዮብ (1-5)

  • ሰይጣን ንውሽጣዊ ድራኸ እዮብ ኣብ ሕቶ ኣእተዎ (6-12)

  • እዮብ ንብረቱን ደቁን ሰኣነ (13-19)

  • እዮብ ንኣምላኽ ኣይወቐሰን (20-22)

 • 2

  • ሰይጣን መሊሱ ንውሽጣዊ ድራኸ እዮብ ኣብ ሕቶ ኣእተዎ (1-5)

  • ሰይጣን ንሰብነት እዮብ ኪወቅዕ ተፈቕደሉ (6-8)

  • ሰበይቲ እዮብ፡ “ንኣምላኽ ግዳ ረጊምካ ሙት!” በለቶ (9, 10)

  • ሰለስተ ብጾት እዮብ መጹ (11-13)

 •  3

  • እዮብ ብልደቱ ሓዘነ (1-26)

   • ስለምንታይ መከራ ይወርዶ ኸም ዘሎ ሓተተ (20, 21)

 • 4

  • ቀዳማይ ዘረባ ኤሊፋዝ (1-21)

   • ንንጽህና እዮብ ኣላገጸሉ (7, 8)

   • መልእኽቲ ሓደ መንፈስ ኣመሓላለፈ (12-17)

   • ‘ኣምላኽ ንኣገልገልቱ ኣይኣምኖምን’ (18)

 • 5

  • ቀዳማይ ዘረባ ኤሊፋዝ ይቕጽል (1-27)

   • ‘ኣምላኽ ንጥበበኛታት ብጕርሖም ይሕዞም’ (13)

   • ‘እዮብ፡ ተግሳጽ ኣምላኽ ኪነጽግ የብሉን’ (17)

 • 6

  • ምላሽ እዮብ (1-30)

   • ኬማርር ምኽንያት ከም ዘለዎ ገለጸ (2-6)

   • መጸናናዕቱ ጠለምቲ እዮም (15-18)

   • “ቅኑዕ ቃላት ዜሳቒ ኣይኰነን!” (25)

 • 7

  • ምላሽ እዮብ ይቕጽል (1-21)

   • ህይወት ከም ግዴታዊ ሸቕሊ (1, 2)

   • “ስለምንታይ ኢኻ ዕላማኻ ዝገበርካኒ፧” (20)

 • 8

  • ቀዳማይ ዘረባ ቢልዳድ (1-22)

   • ደቂ እዮብ ከም ዝሓጥኡ ኣመተ (4)

   • ‘ንጹህ እንተ ትኸውን፡ ኣምላኽ መዕቈበካ’ (6)

   • ንእዮብ፡ ኣምላኽ ኸም ዘይብሉ ኣመተ (13)

 • 9

  • ምላሽ እዮብ (1-35)

   • መዋቲ ሰብ ምስ ኣምላኽ ኪማጐት ኣይክእልን (2-4)

   • ‘ኣምላኽ ዘይምርመር ነገራት ይገብር’ (10)

   • ምስ ኣምላኽ ኪማጐት ዚኽእል የልቦን (32)

 • 10

  • ምላሽ እዮብ ይቕጽል (1-22)

   • ‘ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ ዚብኣሰኒ፧’ (2)

   • ኣብ መንጎ ኣምላኽን እቲ መዋቲ እዮብን ዘሎ ፍልልይ (4-12)

   • ‘ገለ ራህዋ እርከብ’ (20)

 • 11

  • ቀዳማይ ዘረባ ሶፋር (1-20)

   • ንእዮብ ባዶ ዘረባ ኸም እተዛረበ ገይሩ ኸሰሶ (2, 3)

   • ንእዮብ ካብ እከይ ኪርሕቕ ነገሮ (14)

 • 12

  • ምላሽ እዮብ (1-25)

   • “ካባኻትኩም ኣይሓምቕን እየ” (3)

   • “መስሓቒ ዀይነ ኣለኹ” (4)

   • ‘ኣብ ኣምላኽ ጥበብ ኣሎ’ (13)

   • ኣምላኽ ልዕሊ ፈራዶን ነገስታትን እዩ (17, 18)

 • 13

  • ምላሽ እዮብ ይቕጽል (1-28)

   • ‘ንኣምላኽ ክዛረቦ ይሕሸኒ’ (3)

   • “ዘይትጠቕሙ ሓካይም ኢኹም” (4)

   • “ቅኑዕ ከም ዝዀንኩ እፈልጥ እየ” (18)

   • ‘ስለምንታይ ከም ጸላኢኻ እትቘጽረኒ፧’ (24)

 • 14

  • ምላሽ እዮብ ይቕጽል (1-22)

   • ሰብ ሓጺር ዝዕድሚኡን ሽግር ዝመልኦን (1)

   • “ኦም እኳ ተስፋ ኣለዎ” (7)

   • “ኣየ፡ ኣብ መቓብር እንተ ትሓብኣኒ” (13)

   • “ሰብ እንተ ሞይቱ፡ መሊሱዶ ህያው ኪኸውን ይኽእል እዩ፧” (14)

   • ኣምላኽ ንተግባር ኣእዳዉ ኺናፍቕ እዩ (15)

 • 15

  • ካልኣይ ዘረባ ኤሊፋዝ (1-35)

   • ንእዮብ፡ ‘ንስኻ ንኣምላኽ ኣይትፈርሆን’ በሎ (4)

   • ብዛዕባ እዮብ፡ ተዳፋሪ ኸም ዝዀነ ተዛረበ (7-9)

   • ‘ኣምላኽ ንቕዱሳቱ ኣይኣምኖምን’ (15)

   • ‘እኩይ እዩ ዚሳቐ’ (20-24)

 • 16

  • ምላሽ እዮብ (1-22)

   • “እተሸግሩ መጸናናዕቲ ኢኹም!” (2)

   • ‘ኣምላኽ ዕላማኡ ገይሩ ኣቚሙኒ’ በለ (12)

 • 17

  • ምላሽ እዮብ ይቕጽል (1-16)

   • “መላገጽቲ ይኸብቡኒ” (2)

   • “መመሰሊ ገይሩኒ” (6)

   • “መቓብር ቤተይ ኪኸውን እዩ” (13)

 • 18

  • ካልኣይ ዘረባ ቢልዳድ (1-21)

   • ግደ ሓጥኣን (5-20)

   • ብዛዕባ እዮብ፡ ንኣምላኽ ከም ዘይፈልጦ ኣመተ (21)

 • 19

  • ምላሽ እዮብ (1-29)

   • ነቲ ኻብ “ፈተውቱ” ዝመጾ መግናሓቲ ኣይተቐበሎን (1-6)

   • ከም እተሓድገ ተዛረበ (13-19)

   • “ተበጃውየይ ህያው ምዃኑስ ኣጸቢቐ እፈልጥ እየ” (25)

 • 20

  • ካልኣይ ዘረባ ሶፋር (1-29)

   • ብእዮብ ከም እተጸርፈ ተዛረበ (2, 3)

   • ብዛዕባ እዮብ፡ እኩይ ምዃኑ ኣመተ (5)

   • ብዛዕባ እዮብ፡ ብሓጢኣት ባህ ከም ዚብሎ ተዛረበ (12, 13)

 • 21

  • ምላሽ እዮብ (1-34)

   • ‘ስለምንታይ እዮም እኩያት ዚብልጽጉ፧’ (7-13)

   • “ንመጸናናዕቱ” የቃልዖም (27-34)

 •  22

  • ሳልሳይ ዘረባ ኤሊፋዝ (1-30)

   • ‘ሰብዶ ንኣምላኽ ኪረብሖ ይኽእል እዩ፧’ (2, 3)

   • ንእዮብ ብስስዐን ብግፍዕን ከሰሶ (6-9)

   • ‘ናብ ኣምላኽ ተመለስ እሞ ዳግም ክትህነጽ ኢኻ’ (23)

 • 23

  • ምላሽ እዮብ (1-17)

   • ነገሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኬቕርብ ደለየ (1-7)

   • ንኣምላኽ ኪረኽቦ ኸም ዘይክእል ተዛረበ (8, 9)

   • ‘ከየላገስኩ መገዱ ሓልየ’ (11)

 • 24

  • ምላሽ እዮብ ይቕጽል (1-25)

   • ‘ስለምንታይ እዩ ኣምላኽ ግዜ ዘይውስን፧’ (1)

   • ብዛዕባ ኣምላኽ፡ እከይ ከም ዚፈቅድ ይዛረብ (12)

   • ሓጥኣን ጸልማት ይፈትዉ (13-17)

 • 25

  • ሳልሳይ ዘረባ ቢልዳድ (1-6)

   • ‘ሰብ ከመይ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹህ ኪኸውን ይኽእል፧’ (4)

   • ንጽህና ሰብ ከንቱ ምዃኑ ይዛረብ (5, 6)

 • 26

  • ምላሽ እዮብ (1-14)

   • “ነቲ ሓይሊ ዘይብሉ ኸመይ ሓጊዝካዮ!” (1-4)

   • ‘ኣምላኽ ንምድሪ ኣብ ገለ ዘይብሉ የንጠልጥላ’ (7)

   • ‘እዚ ጫፍ መገዲ ኣምላኽ ጥራይ እዩ’ (14)

 • 27

  • እዮብ ንጽህናኡ ኺሕሉ ቘረጸ (1-23)

   • “ንጽህናይ ኣይሓድግን እየ” (5)

   • እቲ ኣምላኽ ዘይብሉ ተስፋ የብሉን (8)

   • ‘ዘረባኹም ባዶ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧’ (12)

   • እኩይ ሓንቲ ዘይብሉ ይተርፍ (13-23)

 • 28

  • እዮብ ንመዛግብቲ ምድሪ ምስ ጥበብ ኣነጻጸሮ (1-28)

   • ሰብ ዚገብሮ ጻዕርታት ዕደና (1-11)

   • ጥበብ ካብ ሉላት ትበልጽ (18)

   • ፍርሃት የሆዋስ ጥበብ እዩ (28)

 • 29

  • እዮብ ቅድሚ ፈተናታቱ ዝነበረ መዓልትታት ሓጐስ ይዝክር (1-25)

   • ኣብ ኣፍ ደገ ኸተማ ይኽበር ነበረ (7-10)

   • ብፍትሒ ይመላለስ ነበረ (11-17)

   • ኵሎም ንምኽሩ ይሰምዑ ነበሩ (21-23)

 • 30

  • እዮብ ነቲ እተቐየረ ዅነታቱ ገለጾ (1-31)

   • ዘይረብሑ ሰባት ኣላገጹሉ (1-15)

   • ኣምላኽ ዘይረድኦ ይመስሎ (20, 21)

   • “ቈርበተይ ጸሊሙ” (30)

 • 31

  • እዮብ ንንጽህናኡ ተጣበቐላ (1-40)

   • “ምስ ኣዒንተይ ኪዳን ተኣታትየ” (1)

   • ብኣምላኽ ኪምዘን ሓተተ (6)

   • ዘማዊ ኸም ዘይኰነ ተዛረበ (9-12)

   • ፈታው ገንዘብ ከም ዘይኰነ ተዛረበ (24, 25)

   • ኣምላኺ ጣኦት ከም ዘይኰነ ተዛረበ (26-28)

 • 32

  • ኤሊሁ ኣብቲ ምይይጥ ኪሳተፍ ጀመረ (1-22)

   • ንእዮብን ንብጾት እዮብን ተቘጥዖም (2, 3)

   • ቅድሚ ምዝራቡ ብኣኽብሮት ተጸበየ (6, 7)

   • ዕድመ ጥራይ ጥበበኛ ኣይገብርን (9)

   • ኤሊሁ ኺዛረብ ተሃንጠየ (18-20)

 • 33

  • ኤሊሁ ንእዮብ፡ ርእሱ ስለ ዘጽደቐ ገንሖ (1-33)

   • በጃ ተረኽበ (24)

   • ናብ ንእስነት ምምላስ (25)

 • 34

  • ኤሊሁ፡ ኣምላኽ ፍትሓውን መገድታቱ ቕኑዕን ምዃኑ ኣረጋገጸ (1-37)

   • እዮብ፡ ‘ኣምላኽ ፍትሒ ኸሊኡኒ’ በለ (5)

   • እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ጠሪሱ እከይ ኣይገብርን (10)

   • እዮብ ፍልጠት ጐዲልዎ ኣሎ (35)

 • 35

  • ኤሊሁ ነቲ ግጉይ ኣተሓሳስባ እዮብ ኣቃልዖ (1-16)

   • እዮብ፡ ‘ካብ ኣምላኽ እጸድቕ’ በለ (2)

   • ኣምላኽ ኣዝዩ ልዑል፡ ብሓጢኣት ዘይጽሎ እዩ (5, 6)

   • እዮብ ንኣምላኽ ኪጽበዮ ይግባእ (14)

 • 36

  • ኤሊሁ ንኣምላኽ ስለቲ ዘይምርመር ዕቤቱ ወደሶ (1-33)

   • እዙዛት ይብልጽጉ፣ ኣምላኽ ዘይብሎም ይድርበዩ (11-13)

   • ‘ከም ኣምላኽ ዝበለ መምህር መን እዩ፧’ (22)

   • እዮብ ንኣምላኽ ኬዕብዮ ኣለዎ (24)

   • “ኣምላኽ ካብቲ ኽንፈልጦ እንኽእል ንላዕሊ ይዓቢ” (26)

   • ኣምላኽ ንዝናምን ንበርቅን ይቈጻጸሮ (27-33)

 • 37

  • ተፈጥሮኣዊ ሓይልታት፡ ዕቤት ኣምላኽ ይገልጽ (1-24)

   • ኣምላኽ ንተግባር ሰብ ደው ኬብሎ ይኽእል (7)

   •  ‘ነቲ ዜደንቕ ግብርታት ኣምላኽ ሕሰቦ’ (14)

   • ሰባት ንኣምላኽ ኪርድእዎ ኣይክእሉን እዮም (23)

   • ሰብ ጥበበኛ ዝዀነ ኺመስሎ ኣይግባእን (24)

 • 38

  • የሆዋ፡ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ንእሽቶ ምዃኑ ይምህር (1-41)

   • ‘ምድሪ ኽትፍጠር ከላ፡ ኣበይ ኔርካ፧’ (4-6)

   • ደቂ ኣምላኽ ብናእዳ ጨዲሮም (7)

   • ብዛዕባ ተፈጥሮኣዊ ተርእዮታት ዝቐረበ ሕቶታት (8-32)

   • “ንሰማያት ዜመሓድር ሕግታት” (33)

 • 39

  • ፍጥረት እንስሳ፡ ድንቍርና ሰብ የርኢ (1-30)

   • ወይጠልን እራብን (1-4)

   • ኣድጊ በረኻ (5-8)

   • ጐባይ (9-12)

   • ሰገን (13-18)

   • ፈረስ (19-25)

   • ተገዳር ሓረስታይን ንስርን (26-30)

 • 40

  • ካብ የሆዋ ዝቐረበ ተወሳኺ ሕቶታት (1-24)

   • እዮብ ዚብሎ ኸም ዘይብሉ ተኣመነ (3-5)

   • “ንፍትሐይዶ ኣብ ሕቶ ኸተእትዎ ኢኻ፧” (8)

   • ኣምላኽ ብዛዕባ ብርታዐ ብሄሞት ገለጸ (15-24)

 • 41

  • ኣምላኽ ነቲ ዜደንቕ ሌዋታን ገለጾ (1-34)

 • 42

  • እዮብ ንየሆዋ ዝሃቦ ምላሽ (1-6)

  • እቶም ሰለስተ ብጾቱ ተዀነኑ (7-9)

  • የሆዋ ንእዮብ ብልጽግናኡ መለሰሉ (10-17)

   • ኣወዳትን ኣዋልድን እዮብ (13-15)