ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ምሳሌ

ምዕራፋት

ትሕዝቶ

 • 1

  • ዕላማ ምስላታት (1-7)

  • ሓደጋታት ሕማቕ ዕርክነት (8-19)

  • ናይ ሓቂ ጥበብ ብጋህዲ ትጭድር (20-33)

 • 2

  • ዋጋ ጥበብ (1-22)

   • ንጥበብ ከም ንሕቡእ መዝገብ ጌርካ ድለያ (4)

   • ምምዝዛን ከተዕቝበካ እያ (11)

   • ምንዝርና ጥፍኣት የምጽእ (16-19)

 • 3

  • ጥበበኛ ኹን፡ ብየሆዋ ኸኣ ተኣመን (1-12)

   • ንየሆዋ ብጥሪትካ ኣኽብሮ (9)

  • ጥበብ ሓጐስ ተምጽእ (13-18)

  • ጥበብ ደሓን ተምጽእ (19-26)

  • ምስ ካልእ ኪህልወካ ዚግባእ ግቡእ ኣካይዳ (27-35)

   • ዚከኣለካ እንተ ዀይኑ፡ ንሰብ ሰናይ ግበር (27)

 • 4

  • ጥበባዊ ትምህርቲ ኣቦ (1-27)

   • ልዕሊ ዅሉ ንጥበብ ኣጥርያ (7)

   • ካብ መገዲ እኩያት ርሓቕ (14, 15)

   • መገዲ ጻድቃን እናበርሀት ትኸይድ (18)

   • “ንልብኻ ሓልዎ” (23)

 • 5

  • ካብ ዚምንዝራ ኣንስቲ ተጠንቀቕ (1-14)

  • ብሰበይትኻ ተሓጐስ (15-23)

 • 6

  • ከይትውሓስ ተጠንቀቕ (1-5)

  • “ኣታ ሃካይ፡ ናብ ጻጸ ኺድ” (6-11)

  • ዘይጠቅምን እኩይን ሰብ (12-15)

  • የሆዋ ዚጸልአን ሸውዓተ ነገር (16-19)

  • ካብ ክፍእቲ ሰበይቲ ተሓሎ (20-35)

 • 7

  • ትእዛዛት ኣምላኽ ሓሉ እሞ ብህይወት ክትነብር ኢኻ (1-5)

  • ገርሂ መንእሰይ ተታለለ (6-27)

   • “ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዚኸይድ ብዕራይ” (22)

 • 8

  • ጥበብ ከም ሰብ ኰይና ትዛረብ (1-36)

   • ‘ኣነ ኻብ ግብርታት ኣምላኽ ቀዳማይ እየ’ (22)

   • ‘ክኢላ ሰራሕተኛ ዀይነ ምስ ኣምላኽ ነበርኩ’ (30)

   • “ንደቂ ሰብ እፈትዎም ነበርኩ” (31)

 • 9

  • ናይ ሓቂ ጥበብ ትዕድም (1-12)

   • “ብኣይሲ መዓልትታትካ ኺበዝሓ እየን” (11)

  • ዓሻ ሰበይቲ ትዕድም (13-18)

   • “ናይ ስርቂ ማይ ጥዑም እዩ” (17)

 • ምስላታት ሰሎሞን (10:1–24:34)

  • 10

   • ጥበበኛ ወዲ ንኣቦኡ የሐጕሶ (1)

   • ትጉሃት ኣእዳው የሀብትማ (4)

   • ኣብ ብዙሕ ዘረባ፡ ኣበሳ ኣይሰኣንን (19)

   • በረኸት የሆዋ የሀብትም (22)

   • ፍርሃት የሆዋ ህይወት የንውሕ (27)

  •  11

   • ጥበብ ምስ ትሑታት እያ (2)

   • ከሓዲ ንኻልኦት የጥፍእ (9)

   • ‘ብብዙሓት ኣማኸርቲ ኣሳልጦ ይርከብ’ (14)

   • ለጋስ ሰብ ጽቡቕ ይረክብ (25)

   • ብሃብቱ ዚእመን ይወድቕ፣ (28)

  • 12

   • መግናሕቲ ዚጸልእ፡ ዓሻ እዩ (1)

   • “ብዘይ ሓልዮት ዚዝረብ ዘረባ ኸም ሰይፊ ይወግእ” (18)

   • እቶም ሰላም ዚመኽሩ ሓጐስ ኣለዎም (20)

   • ሓሰውቲ ኸናፍር ኣብ ቅድሚ የሆዋ ፍንፉናት እየን (22)

   • ጭንቀት ንልቢ ይኸብዶ (25)

  • 13

   • ምኽሪ ዚደልዩ፡ ጥበበኛታት እዮም (10)

   • ዝደንጐየ ተስፋ፡ ልቢ የሕምም (12)

   • እሙን ልኡኽ የሕዊ (17)

   • ምስ ጥበበኛታት ምምልላስ ጥበበኛ ይገብር (20)

   • ተግሳጽ መግለጺ ፍቕሪ እዩ (24)

  • 14

   • ልቢ ንምረቱ ይፈልጦ (10)

   • ቅንዕቲ እትመስል መገዲ፡ ሞት ከተምጽእ ትኽእል (12)

   • ገርሂ፡ ኵሉ ቓል ይኣምን (15)

   • ፈተውቲ ሃብታም ብዙሓት እዮም (20)

   • ህዱእ ልቢ ንሰብነት ህይወት ይህብ (30)

  • 15

   • ልኡም ምላሽ፡ ነድሪ የህድእ (1)

   • ኣዒንቲ የሆዋ ኣብ ኵሉ ቦታ እየን (3)

   • ጸሎት ቅኑዓት ንኣምላኽ ባህ የብሎ (8)

   • ምኽሪ ኣብ ዘይብሉ፡ ውጥናት ይፈሽል (22)

   • ቅድሚ ምምላስካ ኣስተንትን (28)

  • 16

   • የሆዋ ውሽጣዊ ድራኸታት ይምርምር (2)

   • ተግባርካ ንየሆዋ ኣማዕቍቦ (3)

   • ቅኑዕ ሚዛን ካብ የሆዋ እዩ (11)

   • ትምክሕቲ ቕድሚ ውድቀት እያ (18)

   • ሸያብ ጸጕሪ፡ ዘውዲ ጽባቐ እዩ (31)

  • 17

   • ኣብ ክንዲ ጽቡቕሲ ኽፉእ ኣይትፍደ (13)

   • ቈየቛ ኸይጀመረ ርሓቕ (14)

   • ናይ ሓቂ ፈታዊ፡ ኵሉ ግዜ የፍቅር (17)

   • “ሕጉስ ልቢ ጽቡቕ መድሃኒት እዩ” (22)

   • ኣስተውዓሊ ሰብ ቃላቱ ይገትእ (27)

  • 18

   • ንርእሱ ዚፈሊ፡ ህርፋኑ ይስዕብ፡ ንጥበብ ከኣ ይነጽጎ (1)

   • ስም የሆዋ ጽኑዕ ግምቢ እዩ (10)

   • ሃብቲ ሓሳባዊ ዕቝባ ጥራይ እዩ (11)

   • ክልቲኡ ወገን ምስማዕ ጥበብ እዩ (17)

   • ካብ ሓው ኣብሊጹ ዚቐርብ ፈታዊ ኣሎ (24)

  • 19

   • ልቦና ንሰብ፡ ንቝጥዓ ደንጓዪ ይገብሮ (11)

   • ተቛያቚት ሰበይቲ ኸም ዜልሕዅ ናሕሲ እያ (13)

   • ኣስተውዓሊት ሰበይቲ ኻብ የሆዋ እያ (14)

   • ገና ተስፋ ኸሎ፡ ንውሉድካ ገስጾ (18)

   • ተግሳጽ ምስማዕ፡ ጥበብ እዩ (20)

  • 20

   • ወይኒ መላገጺ እዩ (1)

   • ሃካይ ብኽረምቲ ኣይሓርስን (4)

   • ሓሳባት ሰብ ከም ዓሚቝ ማይ እዩ (5)

   • ተሃዊኽካ ኸይትመባጻዕ እተዋህበ መጠንቀቕታ (25)

   • ንኣጕባዝሲ ሓይሎም ክብሮም እዩ (29)

  • 21

   • የሆዋ ንልቢ ንጉስ የቕንዖ (1)

   • ፍትሒ ኻብ መስዋእቲ ትበልጽ (3)

   • ትግሃት ናብ ኣሳልጦ ይመርሕ (5)

   • ንትሑት ዘይሰምዕ፡ ኣይስማዕን (13)

   • ንየሆዋ ዚጻረር ጥበብ የልቦን (30)

  • 22

   • ጽቡቕ ስም ካብ ብዙሕ ሃብቲ ይሕረ (1)

   • ብንእስነት ዚውሃብ ስልጠና ንምሉእ ዕድመ ይጠቅም (6)

   • ሃካይ፡ “ኣብ ወጻኢ ኣንበሳ ኣሎ” ኢሉ ይፈርህ (13)

   • ተግሳጽ ንዕሽነት የርሕቖ (15)

   • ክኢላ ዓያዪ ንነገስታት የገልግል (29)

  • 23

   • ኬአንግዱኻ ኸለዉ ተጠንቀቕ (2)

   • ሃብቲ ኽትረክብ ኢልካ ኣይትጽዓር (4)

   • ሃብቲ ኻባኻ ነፊሩ ኪኸይድ ይኽእል (5)

   • ካብቶም ብዙሕ ዚሰትዩ ኣይትኹን (20)

   • ኣልኮላዊ መስተ ኸም ተመን ይነክስ (32)

  • 24

   • ብእኩያት ኣይትቕናእ (1)

   • ቤት ብጥበብ ትህነጽ (3)

   • ጻድቕሲ ይወድቕ እሞ ይትንስእ (16)

   • ሕነ ኣይትፍደ (29)

   • ትኽስታ ድኽነት የምጽእ (33, 34)

 • ሰብ ንጉስ ህዝቅያስ ዝቐድሕወን ምስላታት ሰሎሞን (25:1–29:27)

  • 25

   • ብምስጢር ዚተሓዝ ነገር (9)

   • እተሓርየ ቓላት (11)

   • ናብ ቤት ብጻይካ እግሪ ኣይተብዝሕ (17)

   • ኣብ ርእሲ ጸላኢኻ ጓህሪ ምዅማር (21, 22)

   • ጽቡቕ ወረ ኸም ዝሑል ማይ እዩ (25)

  •  26

   • ሃካይ ከመይ ምዃኑ (13-16)

   • ካብ ባእሲ እንዳ እማትካ ርሓቕ (17)

   • ካብ ዜታልል ጸወታ ርሓቕ (18, 19)

   • ዕንጨይቲ ኣብ ዘይብሉ፡ ሓዊ ይጠፍእ (20, 21)

   • ቃላት ሓማዪ ኸም ጥዑም ኵላሶ እዩ (22)

  • 27

   • ናይ ፈታዊ መግናሕቲ ጠቓሚ እዩ (5, 6)

   • ወደየ፡ ንልበይ ኣሐጕሶ (11)

   • ሓጺን ንሓጺን ይስሕሎ (17)

   • ንመጓሰኻ ፍለጠን (23)

   • ሃብቲ ንዘለኣለም ኣይነብርን (24)

  • 28

   • ጸሎት እቲ ዘይሰምዕ፡ ፍንፉን እዩ (9)

   • ዚናዘዝ ምሕረት ይረክብ (13)

   • ከይበደልካ ብቕልጡፍ ዚርከብ ሃብቲ የልቦን (20)

   • ካብ ሽሕጣንሲ መግናሕቲ ይሓይሽ (23)

   • ለጋስ ገለ እኳ ኣይጐድሎን (27)

  • 29

   • ስዲ ውሉድ የሕፍር (15)

   • ብዘይ ራእይ፡ ህዝቢ ስዲ ይኸይድ (18)

   • ቍጡዕ ሰብ፡ ባእሲ የለዓዕል (22)

   • ትሑት ዝመንፈሱ፡ ክብሪ ይረክብ (23)

   • ፍርሂ ሰብ መፈንጠራ እዩ (25)

 • 30

  • ቃላት ኣጉር (1-33)

   • ድኽነት ኰነ ሃብቲ ኣይትሃበኒ (8)

   • ዘይጸግቡ ነገራት (15, 16)

   • ኣሰር ዘይሓድግ ነገራት (18, 19)

   • ዘማዊት ሰበይቲ (20)

   • ብባህረት ጥበበኛታት ዝዀኑ እንስሳታት (24)

 • 31

  • ቃላት ንጉስ ልሙኤል (1-31)

   • ክኢላ ሰበይትስ መን ይረኽባ፧ (10)

   • ትግህትን ጻዕረኛን (17)

   • ለውሃት ኣብ ልሳና ኣሎ (26)

   • ደቃን ሰብኣያን ይውድስዋ (28)

   • ውቃበን ጽባቐን ሓላፊ እዩ (30)