• እታ ሹላማዊት ኣብ ሰፈር ንጉስ ሰሎሞን (1:1–3:5)

  • 1

   • መሃልየ መሃልይ (1)

   • ጓል (2-7)

   • ኣዋልድ የሩሳሌም (8)

   • ንጉስ (9-11)

    • “ስልማት ወርቂ ኽንገብረልኪ ኢና” (11)

   • ጓል (12-14)

    • ‘ፍቱወይ ከም ምዑዝ ቍጻር ከርበ እዩ’ (13)

   • ጓሳ (15)

    • “ፍቕርተየ፡ ጽብቕቲ ኢኺ”

   • ጓል (16, 17)

    • ‘ፍቱወየ፡ ጽቡቕ ኢኻ’ (16)

  • 2

   • ጓል (1)

    • ‘ኣነስ ሳፍሮን እየ’

   • ጓሳ (2)

    • ‘ፍቕርተይ ከም ዕምባባ ሹሻን እያ’

   • ጓል (3-14)

    • ‘ባዕሉ ኽሳዕ ዜንቅድሲ፡ ፍቕሪ ኣይተተንስኣ’ (7)

    • ጓሳ ተጠቒሱ (10ለ-14)

     • “ጽብቕተየ፡ ምሳይ ንዒ” (10ለ, 13)

   • ኣሕዋት እታ ጓል (15)

    • “ወኻሩ ሓዙልና”

   • ጓል (16, 17)

    • “ፍቱወይ ናተይ እዩ፡ ኣነ እውን ናቱ እየ” (16)

   •  3 ጓል (1-5)

    • ‘ብለይቲ ነቲ ዘፍቅሮ ደለኽዎ’ (1)

 • እታ ሹላማዊት ኣብ የሩሳሌም (3:6–8:4)

  • 3

   • ኣዋልድ ጽዮን (6-11)

    • ዓጀባ ሰሎሞን ተገልጸ

  • 4

   • ጓሳ (1-5)

    • “ፍቕርተየ፡ ጽብቕቲ ኢኺ” (1)

   • ጓል (6)

   • ጓሳ (7-16ሀ)

    • “መርዓተየ፡ ልበይ ማሪኽክዮ” (9)

   • ጓል (16ለ)

  • 5

   • ጓሳ (1ሀ)

   • ኣንስቲ የሩሳሌም (1ለ)

    • ‘ብፍትወት ስኸሩ!’

   • ጓል (2-8)

    • ሕልማ ተዘንቱ

   • ኣዋልድ የሩሳሌም (9)

    • ‘ፍቱውኪ ኻብ ካልእ ከመይ ኢሉ ይበልጽ፧’

   • ጓል (10-16)

    • “ኣብ መንጎ ዓሰርተ ሽሕ ምርኡይ እዩ” (10)

  • 6

   • ኣዋልድ የሩሳሌም (1)

   • ጓል (2, 3)

    • “ኣነ ናይ ፍቱወይ እየ፣ ፍቱወይ ድማ ናተይ እዩ” (3)

   • ንጉስ (4-10)

    • ‘ከም ቲርጻ ጽብቕቲ ኢኺ’ (4)

    • ኣንስቲ ተጠቒሰን (10)

   • ጓል (11, 12)

   • ንጉስ (ምስ ካልኦት ሓቢሩ) (13ሀ)

   • ጓል (13ለ)

   • ንጉስ (ምስ ካልኦት ሓቢሩ) (13ሐ)

  • 7

   • ንጉስ (1-9ሀ)

    • ‘ፍቕርተየ፡ ክንደይ ባህ ተብሊ’ (6)

   • ጓል (9ለ-13)

    • “ኣነ ናይ ፍቱወይ እየ፣ ትምኒቱ ኸኣ ናባይ እዩ” (10)

   • 8 ጓል (1-4)

    • “ሓወይ እንተ ትኸውን” (1)

 • እታ ሹላማዊት ተመልሰት፡ ተኣማንነታ ተረጋገጸ (8:5-14)

  • 8

   • ኣሕዋት እታ ጓል (5ሀ)

    • ‘እዛ ኣብ ፍቱዋ ተመርኲሳ ዘላ መን እያ፧’

   • ጓል (5ለ-7)

    • “ፍቕርስ ከም ሞት ሓያል እያ” (6)

   • ኣሕዋት እታ ጓል (8, 9)

    • “መንደቕ እንተ ዀይና፡ . . . ማዕጾ እንተ ዀይና ግና፡ . . .” (9)

   • ጓል (10-12)

    • “ኣነስ መንደቕ እየ” (10)

   • ጓሳ (13)

    • ‘ድምጽኺ ግዳ ኣስምዕኒ’

   • ጓል (14)

    • ‘ከም ሰስሓ ፍጠን’