ሉቃስ 22:1-71

 • ካህናት ንየሱስ ኪቐትልዎ ውዲት ኣለሙ (1-6)

 • ንናይ መወዳእታ ፋስጋ እተገብረ ምድላዋት (7-13)

 • ምቛም ድራር ጐይታ (14-20)

 • ‘ኢድ እቲ ኣሕሊፉ ዚህበኒ፡ ኣብ መኣዲ ምሳይ እንሃ’ (21-23)

 • መኖም ከም ዚዓቢ እተላዕለ ብርቱዕ ክርክር (24-27)

 • የሱስ ዝኣተዎ ኺዳን መንግስቲ (28-30)

 • ጴጥሮስ ከም ዚኽሕድ ተነግረ (31-34)

 • ኪዳለዉ ኸም ዚግባእ ተነግሮም፣ ክልተ ሰይፊ (35-38)

 • የሱስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝጸለዮ ጸሎት (39-46)

 • የሱስ ተታሕዘ (47-53)

 • ጴጥሮስ ንየሱስ ከሓዶ (54-62)

 • ንየሱስ ኣላገጹሉ (63-65)

 • ኣብ ቅድሚ እቲ ዋዕላ እተገብረ መስርሕ ፍርዲ (66-71)

22  ፋስጋ+ ዚብሃል በዓል ቅጫ ድማ ይቐርብ ነበረ።+  ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ከኣ ነቶም ህዝቢ ፈሪሆምዎም ነበሩ እሞ፡+ ንዕኡ ዜጥፍኡሉ መገዲ ይደልዩ ነበሩ።+  ሰይጣን ከኣ ናብቲ ሓደ ኻብቶም ዓሰርተው ክልተ እተቘጽረ ኣስቆሮታዊ ዚብሃል ይሁዳ ኣተወ፣+  ንሱ እውን ከይዱ፡ ምስ ሊቃውንቲ ኻህናትን ኣሕሉቕ ቤተ መቕደስን ከመይ ገይሩ ኣሕሊፉ ኸም ዚህቦም ተዛራረበ።+  ንሳቶም ከኣ ደስ ኢልዎም ገንዘብ ብሩር ኪህብዎ ተሰማምዑ።+  ንሱ እውን ተሰማምዖም፣ ህዝቢ ኣብ ዘይብሉ ኣሕሊፉ ኺህቦ ኸኣ፡ ምሹእ ኣጋጣሚ ይደሊ ነበረ።  እታ መስዋእቲ ፋስጋ ኺሓርዱላ ዚግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ድማ በጽሐት፣+  የሱስ ከኣ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን፡ “ኪዱ፡ ክንበልዕሲ ፋስጋ ኣዳልዉልና” ኢሉ ለኣኾም።+  ንሳቶም ከኣ፡ “ኣበይ ከነዳሉ ትደሊ፧” በልዎ። 10  ንሱ ድማ፡ “እንሆ፡ ናብ ከተማ ምስ ኣቶኹም፡ ዕትሮ ማይ እተሰከመ ሰብ ኪረኽበኩም እዩ። ናብታ ዚኣትዋ ቤት ስዓብዎ።+ 11  ነቲ ብዓል ቤት ከኣ፡ ‘መምህርሲ፡ “እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ፋስጋ ዝበልዓላ ቤት ኣጋይሽ ኣበይ እያ፧” ይብለካ ኣሎ’ በልዎ። 12  ንሱ ድማ ኣብ ደርቢ እተነጽፈ ኣዳራሽ ኬርእየኩም እዩ። ኣብኡ ኣዳልዉ” በሎም። 13  ከይዶም ከኣ ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ፣ ንፋስጋ ዚኸውን እውን ኣዳለዉ። 14  እታ ሰዓት ምስ ኣኸለት፡ ምስቶም ሃዋርያት ኣብ መኣዲ ተቐመጠ።+ 15  ከምዚ ድማ በሎም፦ “መከራ ቕድሚ ምጽጋበይ፡ እዚ ፋስጋ እዚ ምሳኻትኩም ክበልዕ ብዙሕ ሃረር ኢለ ኣለኹ፣ 16  እዚ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዚፍጸምሲ፡ ደጊም እዚ ኣይክበልዕን እየ፡ እብለኩም ኣለኹ።” 17  ጽዋእ ተቐቢሉ ድማ፡ ኣመስጊኑ፡ “ነዚኣ ውሰድዋ እሞ፡ ተኻፈልዋ፣ 18  ካብ ሕጂ ንደሓር፡ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ እትመጽእሲ፡ ካብ ፍረ ወይኒ ኣይክሰትን እየ፡ እብለኩም ኣለኹ” በለ። 19  እንጌራ ኣልዒሉ+ ድማ ኣመስጊኑ፡ ቈሪሱ፡ “እዚ ምእንታኹም ዚውሃብ+ ስጋይ ማለት እዩ።+ እዚ ንመዘከርታይ ኪኸውን ብቐጻሊ ግበርዎ” ኢሉ ሃቦም።+ 20  ከምኡ ድማ፡ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋእ ኣልዒሉ ኸምዚ በሎም፦ “እዛ ጽዋእ እዚኣ፡ እቲ ምእንታኹም ብዚፈስስ+ ደመይ+ ዚግበር ሓድሽ ኪዳን ማለት እያ።+ 21  “ኢድ እቲ ኣሕሊፉ ዚህበኒ ግና፡ ኣብ መኣዲ ምሳይ እንሃ።+ 22  ወዲ ሰብ ከምቲ እተመደበሉ ኪኸይድ እዩ፣+ እቲ ኣሕሊፉ ዚህቦ ሰብ ግና ወይለኡ!”+ 23  መን ካባታቶም እዚ ኸም ዚገብር ከኣ፡ ኪመያየጡ ጀመሩ።+ 24  ግናኸ፡ መኖም ዝዓበየ ኸም ዝዀነ እውን፡ ኣብ መንጎኦም ብርቱዕ ክርክር ኰነ።+ 25  ንሱ ግና ከምዚ በሎም፦ “ንኣህዛብ፡ ነገስታቶም እዮም ዚገዝእዎም፣ ሰበ ስልጣናቶም ከኣ ገበርቲ ሰናይ ይብሃሉ።+ 26  ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ።+ እቲ ኣባኻትኩም ዝዓበየ ኸም ዝነኣሰ፡+ እቲ ዚመርሕ እውን ከም ኣገልጋሊ ይኹን። 27  ኣየናዮም ይዓቢ፧ እቲ ኣብ መኣዲ ዚቕመጥዶ ወይስ እቲ ዜገልግል፧ እቲ ኣብ መኣዲ ዚቕመጥ ደይኰነን፧ ኣነ ግና ኣብ መንጎኹም ከም ኣገልጋሊ እየ።+ 28  “ንስኻትኩም ግና ብፈተናይ+ ምሳይ ዝጸናዕኩም ኢኹም፣+ 29  ከምቲ ኣቦይ ምሳይ ኪዳን ዝገበረ፡ ኣነ እውን ምሳኻትኩም ኪዳን መንግስቲ እገብር ኣለኹ፣+ 30  እዚ ድማ ኣብ መንግስተይ፡ ኣብ መኣደይ ምእንቲ ኽትበልዑን ክትሰትዩን፡+ ኣብ ዝፋናት ተቐሚጥኩም+ ከኣ ን12 ነገዳት እስራኤል ምእንቲ ኽትፈርዱ እዩ።+ 31  “ስምኦን፡ ስምኦን፡ እንሆ፡ ሰይጣን ከም ስርናይ ኪሓሕየኩም ሓቲቱ እዩ።+ 32  ኣነ ግና፡ እምነትካ ኸይትጠፍእ፡ ምእንታኻ ተማህሊለ፣+ ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ፡ ንኣሕዋትካ ኣበራትዓዮም።”+ 33  ንሱ ኸኣ፡ “ጐይታይ፡ ኣነስ ናብ ማእሰርቲ ዀነ ናብ ሞት፡ ምሳኻ ክኸይድ ተዳልየ ኣለኹ” በሎ።+ 34  ንሱ ግና፡ “ጴጥሮስ፡ ‘ኣይፈልጦን እየ’ ኢልካ ሰለስተ ሳዕ ክሳዕ እትኽሕደኒ፡ ሎሚ ደርሆ ኣይኪንቁን እዩ፡ እብለካ ኣለኹ” በሎ።+ 35  “ብዘይ ማሕፉዳን ለቘታ ስንቅን ኣሳእንን ምስ ሰደድኩኹም፡+ ገለዶ ጐዲሉኩም እዩ፧” እውን በሎም። ንሳቶም ከኣ፡ “ገለ እኳ” በሉ። 36  ከምዚ ድማ በሎም፦ “ሕጂ ግና ማሕፉዳ ዘለዎ ይማላእ፡ ለቘታ ስንቂ እውን ከምኡ፣ ሰይፊ ዘይብሉ ኸኣ ክዳኑ ሸይጡ ይዓድግ። 37  እቲ፡ ‘ምስ ጠሓስቲ ሕጊ ተቘጺሩ’ ዚብል ጽሑፍሲ ኣባይ ኪፍጸም ኣለዎ።+ እቲ ብዛዕባይ እተባህለስ፡ ይፍጸም ኣሎ።”+ 38  ንሳቶም ከኣ፡ “ጐይታይ፡ እንሆ፡ ኣብዚ ኽልተ ሰይፊ ኣሎ” በልዎ። ንሱ ድማ፡ “ይኣክል” በሎም። 39  ወጺኡ ኸኣ ከም ልማዱ ናብ ደብረ ዘይቲ ኸደ፣ እቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ሰዓብዎ።+ 40  ናብታ ቦታ ምስ በጽሐ፡ “ናብ ፈተና ኸይትኣትዉስ፡ ብቐጻሊ ጸልዩ” በሎም።+ 41  ንሱ ባዕሉ ኸኣ፡ ካባታቶም ዳርባ እምኒ ዚኣክል ርሒቑ ተምበርኪኹ ኸምዚ ኢሉ ጸለየ፦ 42  “ኣቦ፡ እንተ ፈቲኻስ፡ ነዛ ጽዋእ እዚኣ ኻባይ ኣልግሳ። ግናኸ፡ ከም ፍቓድካ እምበር፡ ከም ፍቓደይ ኣይኹን።”+ 43  ካብ ሰማይ ከኣ መልኣኽ ተራእዮ፡ ኣበርትዖ እውን።+ 44  ብዙሕ ይሳቐ ብምንባሩ ኸኣ፡ ብዝያዳ ኣጽኒዑ ይጽሊ ነበረ፣+ ረሃጹ ድማ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ይነጥብ ነበረ። 45  ካብ ጸሎት ተንሲኡ፡ ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ምስ ከደ ኸኣ፡ ካብ ጓሂ እተላዕለ ብምድካሞም ተታኺሶም ረኸቦም።+ 46  ንሱ ድማ፡ “ስለምንታይ እትድቅሱ፧ ናብ ፈተና ኸይትኣትዉስ፡ ተንሲእኩም ብቐጻሊ ጸልዩ” በሎም።+ 47  ንሱ ገና ኺዛረብ ከሎ፡ እንሆ፡ ህዝቢ መጸ፣ እቲ ይሁዳ ዚብሃል ሓደ ኻብቶም ዓሰርተው ክልተ ድማ ቀቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ፣ ንየሱስ እውን ኪስዕሞ ቐረበ።+ 48  የሱስ ግና፡ “ይሁዳ፡ ንወዲ ሰብ ብምስዓም ኣሕሊፍካዶ ትህቦ ኣለኻ፧” በሎ። 49  እቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ፡ እቲ ዚኸውን ዘሎ ምስ ረኣዩ፡ “ጐይታይ፡ ብሰይፊዶ ኽንወቅዕ፧” በልዎ። 50  ሓደ ኻባታቶም እሞ ኸኣ ንባርያ ሊቀ ኻህናት ወቒዑ የማነይቲ እዝኑ ቘረጾ።+ 51  የሱስ ግና፡ “ይኣክል” ኢሉ መለሰ። እዝኑ ተንክዩ እውን ኣሕወዮ። 52  ሽዑ፡ የሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ሊቃውንቲ ኻህናትን ኣሕሉቕ ቤተ መቕደስን ዓበይትን፡ “ከም ንኸታሪዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም መጺእኩም፧+ 53   መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ምሳኻትኩም ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡+ ክትሕዙኒ ኢልኩም ኣእዳውኩም ኣይዘርጋሕኩምን።+ እዚኣ ግና ሰዓትኩምን ስልጣን ጸልማትን እያ” በሎም።+ 54  ሒዞም ከኣ ወሰድዎ፡+ ናብ ቤት ሊቀ ኻህናት እውን ኣምጽእዎ፣ ጴጥሮስ ድማ ርሕቕ ኢሉ ይስዕቦ ነበረ።+ 55  ኣብ ማእከል እቲ ኣጸድ ሓዊ ኣንዲዶም ብሓባር ተቐሚጦም ከለዉ፡ ጴጥሮስ ኣብ መንጎኦም ተቐሚጡ ነበረ።+ 56  ሓንቲ ገረድ ከኣ ጥቓ እቲ ሓዊ ተቐሚጡ ምስ ረኣየቶ፡ ጠሚታቶ፡ “እዚ እውን ምስኡ ነይሩ እዩ” በለት። 57   ንሱ ግና፡ “ኣቲ ሰበይቲ፡ ኣይፈልጦን እየ” ኢሉ ኸሓደ። 58  ድሕሪ ሓጺር ግዜ፡ ሓደ ኻልእ ርእይዎ፡ “ንስኻ እውን ሓደ ኻባታቶም ኢኻ” በሎ። ጴጥሮስ ግና፡ “ኣታ ሰብኣይ፡ ኣይኰንኩን” በለ።+ 59  ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ፡ ሓደ ኻልእ፡ “ገሊላዊ እዩ እሞ፡ እዚ እውን ብሓቂ ምስኡ ነይሩ እዩ” ኢሉ ኣትሪሩ ተዛረበ። 60  ጴጥሮስ ግና፡ “ኣታ ሰብኣይ፡ እዚ እትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጦን እየ” በለ። ገና ኺዛረብ ከሎ ኸኣ፡ ብቕጽበት ደርሆ ነቀወ። 61  ጐይታ ድማ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ፣ ጴጥሮስ ከኣ፡ “ሎሚ ደርሆ ኸይነቀወ፡ ሰለስተ ሳዕ ክትክሕደኒ ኢኻ” ኢሉ ጐይታ እተዛረቦ ዘከረ።+ 62  ናብ ወጻኢ ኸይዱ እውን፡ ኣምሪሩ በኸየ። 63  እቶም ንየሱስ ዝሓዝዎ ሰብኡት ድማ፡ እናወቕዑ+ ኣላገጹሉ፣+ 64  ገጹ ምስ ኣጐልበብዎ ኸኣ፡ “እስከ ተነበ! መን እዩ ወቒዑካ፧” ኢሎም ይሓትትዎ ነበሩ። 65  ብዙሕ ካልእ ጸርፊ እውን ጸረፍዎ። 66  መዓልቲ ምስ ኰነ፡ ዓበይቲ ህዝቢ፡ ማለት ሊቃውንቲ ኻህናትን ጸሓፍትን ተኣከቡ፣+ ናብ ዋዕላኦም ወሲዶም፡ 67  “ክርስቶስ እንተ ዄንካ፡ ንገረና” በልዎ።+ ንሱ ኸኣ፡ “እንተ ነጊረኩም እኳ፡ ከቶ ኣይትኣምኑን ኢኹም። 68  እንተ ሓቲተኩም ድማ፡ ከቶ ኣይትምልሱን ኢኹም። 69  ካብ ሕጂ ንደሓር ግና፡ ወዲ ሰብ+ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ኪቕመጥ እዩ” በሎም።+ 70  ኵላቶም ከኣ፡ “እምበኣር፡ ንስኻስ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፧” በልዎ። ንሱ ድማ፡ “ንስኻትኩም እኳ ትብሉ ኣለኹም” በሎም። 71  ንሳቶም ከኣ፡ “ንሕና ባዕላትና ኻብ ኣፉ ኻብ ሰማዕና፡ ደጊም ንምንታይ ምስክር የድልየና፧” በሉ።+

እግረ ጽሑፍ