“ንሰሜናዊ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ባዶ ይዝርግሖ፣ ንምድሪ ኣብ ገለ ዘይብሉ የንጠልጥላ።”

እዮብ 26:7

“ኵሉ ወሓይዝ ናብ ባሕሪ ይውሕዝ፣ ባሕሪ ግና ኣይመልእን። ከም ብሓድሽ ኪውሕዝሲ፡ ናብቲ ወሓይዝ ኪውሕዝ ዝጀመረሉ ቦታ ይምለስ።”

መክብብ 1:7

“ኣብ ልዕሊ ኸባብ ምድሪ ዚቕመጥ ኣሎ።”

ኢሳይያስ 40:22