ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት

መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም

መሐበሪ ቓላት መጽሓፍ ቅዱስ

ሃሌሉያ

፦ ኣብ “ንያህ ወድስዎ” ርአ።

ሃረር

መዝ 84:2 ንኣጸዳት የሆዋ ሃ. እብሎ ኣለኹ

ሃቡ

ማቴ 22:21 ናይ ቄሳር ንቄሳር፡ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ሃ.

ሃብቱ

ምሳ 11:28ሃ. ዚእመን ይወድቕ

ምሳ 18:11 ንሃብታምሲ ሃ. ብሓሳቡ ኸም መካበብያ እዩ

ሃብቲ

መዝ 62:10 ሃ.ኹም እንተ በዝሐ፡ ልብኹም ኣይተውድቑሉ

ምሳ 11:4 ብመዓልቲ ነድሪ ሃ. ኣይጠቅምን

ምሳ 30:8 ድኽነት ኰነ ሃ. ኣይትሃበኒ

መክ 5:10 ፈታው ሃ. ብኣታዊ ኸቶ ኣይጸግብን

ህዝ 28:5 ልብኻ ብሃ.ኻ ተዓብዩ ኣሎ

ማቴ 13:22 ምትላል ሃ. ነቲ ቓል ይሓንቆ

ሃብታማት

ሉቃ 14:12 ምሳሕ ምስ እትገብር፡ ሃ. ኣይትዓድም

1ጢሞ 6:17 ሃ. ከይዕበዩ፡ ብሃብቲ ተስፋ ኸይገብሩ

ሃብታም

ዘሌ 19:15ሃ. ኣብሊጽካ ኣይትርአ

ኤር 9:23 ሃ. ብሃብቱ ኣይመካሕ

ራእ 3:17 ሃ. እየ ስለ ዝበልካ

ሃተውቀጠው

ሉቃ 24:11 እዚ ዘረባ እዚ፡ ሃ. ኰይኑ ተራእዮም

ሃና

ሉቃ 2:36, 37 ነብዪት ሃ.፡ 84 ዓመት ዝዕድሚኣ

ሃናንያ

ግብ 5:1 ሃ. ምስ ሰበይቱ ሰጲራ

ሃካይ

ምሳ 6:6 ኣታ ሃ.፡ ናብ ጻጸ ኺድ

ምሳ 10:26 ከም ትኪ ንኣዒንቲ፡ ሃ. ከምኡ እዩ

ምሳ 19:24 ሃ. ንኢዱ ናብ ጻሕሊ የእትዋ

ምሳ 20:4 ሃ. ብኽረምቲ ኣይሓርስን

ማቴ 25:26 ኣታ እኩይን ሃ.ን ባርያ

ሃዋርያት

ማቴ 10:2 ስማት እቶም 12 ሃ. እዚ እዩ

ግብ 15:6 ሃ.ን እቶም ሽማግለታትን ኪምርምሩ ተኣከቡ

1ቈረ 15:9 ካብ ኵሎም ሃ. ዝነኣስኩ እየ

2ቈረ 11:5 ኣዝዮም ብሉጻት ሃ.ኩም

ሃውቲተ

መዝ 119:176 ከም ጥፍእቲ በጊዕ ሃ. ኣለኹ

ሃደስ

፦ ኣብ “መቓብር” ርአ።

ሃዲኑ

ዘሌ 17:13 ሃ. እንተ ሒዙ፡ ነቲ ደሙ ኣፍሲሱ

ሃገር

ኢሳ 66:8 ሃ.ዶ ብሓንቲ መዓልቲ ትውለድ እያ፧

ሄኖክ

ዘፍ 5:24 ሄ. ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ

ህሞት

ኢሳ 26:20 ንሓጺር ህ. ተሓብኡ

ህቡብ

ኤር 8:6 ነፍሲ ወከፍ ናብ ህ. መገዲ ይምለስ ኣሎ

ህውከት

1ቈረ 14:33 ናይ ሰላም እምበር፡ ናይ ህ. ኣምላኽ ኣይኰነን

ህዝቅያስ

2ነገ 19:15 ህ. ኣብ ቅድሚ የሆዋ ጸለየ

ህዝቢ

ዘጸ 19:6 መንግስቲ ኻህናትን ቅዱስ ህ.

መዝ 33:12 የሆዋ ዝኣምላኹ ህ. ሕጉስ እዩ

ኢሳ 66:8 ህ.ዶ ብሓንሳእ ይውለድ እዩ፧

ማቴ 21:43 መንግስቲ ፍሪኣ ንዚፈሪ ህ. ኽትውሃብ

ማቴ 24:7 ህ. ኣብ ልዕሊ ህ. ኺልዓል እዩ

ግብ 17:26 ካብ ሓደ ሰብ ኵሉ ህ. ገይሩ

1ጴጥ 2:9 ሕሩይ ዓሌት፡ ቅዱስ ህ.

ህያዋን

ሉቃ 20:38 ንዕኡ ዅላቶም ህ. እዮም እሞ፡ ንሱ ኣምላኽ ህ.

ህያው

እዮ 14:14 ሰብ እንተ ሞይቱ፡ መሊሱዶ ህ. ኪኸውን ይኽእል፧

ዳን 6:26 ንሱስ ህ. ኣምላኽ እዩ

እብ 4:12 ቃል ኣምላኽ ህ.ን ዚዓይን እዩ

1ጴጥ 3:18 ብመንፈስ ግና ህ. ኰይኑ

ህይወተይ

ግብ 20:24ህ. ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርእያን

ህይወቱ

ሉቃ 9:24ህ. ኼድሕና ዚደሊ፡ ኬጥፍኣ እዩ

ህይወት

ዘዳ 30:19 ህ.ን ሞትን ኣብ ቅድሜኻ ኣንቢረልካ ኣለኹ

መዝ 36:9 ምንጪ ህ. ምሳኻ እዩ

ዮሃ 5:26 ከምቲ ኣቦ ብርእሱ ህ. ዘላቶስ፡ ንወዲ እውን

ዮሃ 11:25 ትንሳኤን ህ.ን ኣነ እየ

1ተሰ 4:15 ንሕና ብህ. እንጸንሕ ዘበልና

ህደሙ

1ቈረ 6:18 ካብ ምንዝርና ህ.!

ህዱእ

ምሳ 14:30 ህ. ልቢ ንሰብነት ህይወት ይህብ

1ጴጥ 3:4ህ.ን ልኡምን መንፈስ

ህድኣት

1ተሰ 4:11ህ. ክትነብሩ ጽዓቱ

ህጹጽ

2ጢሞ 4:2 ብእዋን ራህዋን ብእዋን ጸበባን ብህ. ግበሮ

ለምኑ

ማቴ 7:7 ብቐጻሊ ለ. እሞ፡ ኪውሃበኩም እዩ

ለበዳ

ሉቃ 21:11 ኣብ በቦታኡ ለ. ኪኸውን

ለባማት

ኤፌ 5:15 ከም ለ. ከመይ ከም እትመላለሱ

ለውሃት

ምሳ 31:26 ሕጊ ለ. ኣብ ልሳና ኣሎ

ለይቲ

መዝ 19:2 ለ. ለ. ፍልጠት ይገልጹ

ሮሜ 13:12 ለ. ሓሊፋ፡ መዓልቲ ቀሪባ

ለጋሳት

1ጢሞ 6:18 ለ.ን መማቐልትን ኪዀኑ

ለጋስ

ምሳ 11:25 ለ. ሰብ ጽቡቕ ይረክብ

ሉላት

ማቴ 13:45 መንግስተ ሰማያት ሉ. ዚደሊ ነጋዳይ

ሉል

ማቴ 7:6 ሉ.ኩም ኣብ ቅድሚ ሓሰማታት ኣይትደርብዩ

ሉቃስ

ቈሎ 4:14 ሉ. እቲ ፍቑር ሓኪም

ሊቀ መላእኽቲ

1ተሰ 4:16 ብድምጺ ሊ.

ይሁ 9 ሚካኤል እቲ ሊ. ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ

ሊቀ ኻህናት

እብ 2:17 መሓርን እሙንን ሊ.

ላህማም

ምሳ 19:15 ላ. ሰብ ድማ ይጠሚ

ላዕለ ላዕሊ

ሮሜ 12:16 ሓሳብኩም ኣብ ላ. ኣይትግበሩ

ሌዊ

ሚል 3:3 ንደቂ ሌ. ኬጽርዮም እዩ

ሌዋውያን

ዘጸ 32:26 ኵሎም ሌ. ናብኡ ተኣከቡ

ዘሁ 3:12 ሌ. ናተይ ይኹኑ

2ዜና 35:3 ነቶም መምህራን እስራኤል ዝዀኑ ሌ.

ልሙስ

ሉቃ 5:24 ነቲ ል.፡ ተንስእ፡ ቃሬዛኻ ኣልዒልካ ኺድ በሎ

ልማኖ

መዝ 20:5 የሆዋ ንዅሉ ል.ኻ ይፈጽመልካ

ልሳኑ

ያእ 1:26 ሓደ እኳ ንል. ዘይለጕም ክነሱ

ልሳን

መዝ 34:13 ል.ካ ኻብ ክፉእ ሓሉ

ምሳ 18:21 ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን ል. እየን

ኢሳ 35:6 ል. ዓባስ እልል ኪብል እዩ

ኢሳ 50:4 የሆዋ ል. እተማህሩ ሂቡኒ

ያእ 3:8ል. ኪገርሓ ዝኸኣለ ሓደ ሰብ እኳ የልቦን

ልቡ

ዘፍ 6:5 ኵሉ ዝንባለ ሓሳባት ል.

1ነገ 8:38 ነፍሲ ወከፍ ቍስሊ ል. ይፈልጥ

እዝ 7:10 እዝራ ል. ኣዳለወ

ምሳ 28:26ል. ዚእመን፡ ዓሻ እዩ

ሉቃ 15:17 ናብ ል. ምስ ተመልሰ

ልቡጥ

ራእ 3:16 ል. ስለ ዝዀንካ

ልቢ

ዘዳ 6:6 እዚ ቓላት ኣብ ል.ኻ ይኹን

መዝ 51:10 ጽሩይ ል. ፍጠረለይ

መዝ 51:17 እተሰብረን እተደቝሰን ል. ኣይትንዕቕን

ምሳ 4:23 ልዕሊ ዅሉ ንል.ኻ ሓልዎ

ምሳ 17:3ል. ዚምርምሮ የሆዋ እዩ

ምሳ 17:22 ሕጉስ ል. ጽቡቕ መድሃኒት እዩ

ምሳ 17:25 ዓሻ ወዲ ጓሂ ል. እዩ

ኤር 17:9 ል. ኻብ ኵሉ ጠላም እዩ

ኤር 17:10 ኣነ የሆዋ ንል. እፍትሾ

ማቴ 15:19 ካብ ል.፡ ክፉእ ሓሳብ፡ ቅትለት ይወጽእ

ማቴ 22:37 ንየሆዋ ብምሉእ ል.ኻ ኣፍቅሮ

ሉቃ 12:34 መዝገብኩም ኣብ ዘለዎ፡ ኣብኡ ል.ኹም ኣሎ

ሉቃ 21:34 ጭንቀት ናብራ ንል.ኹም ከይከብዶ

ሉቃ 24:32 ኪዛረበና ኸሎዶ ግዳ ል.ና ይነድድ ኣይነበረን፧

ሮሜ 6:17 ካብ ል. ስለ እተኣዘዝኩምዎ

እብ 3:12 ካባኻትኩም ሓደ ዘይኣምን እኩይ ል. ኸይህልዎ

1ዮሃ 3:20 ኣምላኽ ካብ ል.ና ይዓቢ

ልባ

ግብ 16:14 ናብ ጳውሎስ ከተቕልብ፡ የሆዋ ል. ኸፈተላ

ልባዊ

ቈሎ 3:12 ል. ርሕራሐ ልበሱ

ልቦም

1ነገ 8:47 ናብ ል. እንተ ተመሊሶም

2ዜና 16:9 ል. ምሉእ ብምሉእ ናብኡ ዝዀነ

መዝ 147:3 ል. ንእተሰብሩ የሕውዮም

ኤር 31:33 ሕገይ ኣብ ል. ክጽሕፎ እየ

ልቦና

መዝ 119:99 ሓለፋ መምህራነይ ል. ኣሎኒ

ምሳ 19:11 ል. ንሰብ፡ ንቝጥዓ ደንጓዪ ይገብሮ

ዳን 12:3 እቶም ል. ዘለዎም ደሚቖም ኪበርሁ

ልኡማት

1ተሰ 2:7 ከም ኣደ፡ ል. ኔርና

ልኡም

1ቈረ 4:13 እናኣካፍኡና ብል. ንምልስ

2ጢሞ 2:24 ንዅሉ ል. ኪኸውን ይግብኦ

1ጴጥ 3:4 ህዱእን ል.ን መንፈስ

 ልኡኸይ

ሚል 3:1 ል. እልእኽ ኣለኹ

ልኣኸኒ

ኢሳ 6:8 እነኹ፡ ል.!

ልእምቲ

ምሳ 25:15 ል. ልሳን ዓጽሚ ትሰብር

ልክዕ ፍልጠት

ሮሜ 10:2 ኣብ ል. እተመስረተ ኣይኰነን እምበር

ቈሎ 3:10ል. ዚሕደስ ዘሎ ሓድሽ ስብእና

1ጢሞ 2:4 ሰብ ናብ ል. ሓቂ ኺመጽእ እዩ ዚደሊ

ልዑላዊ ጐይታ

መዝ 73:28 ነቲ ል. መዕቈብየይ ገይረዮ

ግብ 4:24ል.፡ ሰማይን ምድርን ዝገበርካ

ልዑል

መዝ 83:18 የሆዋ ኣብ ልዕሊ ዅላ ምድሪ ል.

ዳን 4:17 እቲ ል. ገዛኢ ምዃኑ ኺፈልጡ

ልዙባት

ፊል 4:5 ል. ምዃንኩም ኣብ ኵሉ ሰብ ይፈለጥ

ልደቱ

ዘፍ 40:20 ንፈርኦን መዓልቲ ል. ነበረ

ማቴ 14:6 ሄሮድስ ዕለተ ል. ኼብዕል ከሎ

ልድያ

ግብ 16:14 ል. ዝስማ ብዓልቲ ትያቲራ፡ ሸያጢት ጁዅ

ልገቡ

እያ 23:8 ናብ የሆዋ ኣምላኽኩም ል.

ሮሜ 12:9 ናብ ሰናይ ል.

ልገብ

ዘዳ 10:20 ንየሆዋ ፍርሃዮ፡ ናብኡ ኸኣ ል.

ልግሲ

ዘዳ 15:8 ኢድካስ ብል. ደኣ ኽፈተሉ

ምሳ 11:24 ገሊኡ ብል. ይህብ እሞ፡ ዝያዳ ይረክብ

ያእ 1:5 ነቲ ብል. ዚህብ ኣምላኽ ይለምኖ

ሎጥ

ሉቃ 17:32 ንሰበይቲ ሎ. ዘክርዋ

2ጴጥ 2:7 ነቲ ጻድቕ ሎ. ኣናጊፍዎ

ሑጻ

ዘፍ 22:17 ንዘርእኻ ኸም ሑ. ኸብዝሖ

ራእ 20:8 ቍጽሮም ከም ሑ. ባሕሪ እዩ

ሒደት

ኢሳ 60:22 እቲ ሒ. ሽሕ ኪኸውን

ሒደት መጓሰ

ሉቃ 12:32 ኣታ ሒ.፡ ኣይትፍራህ

ሓለውቲ

ኢሳ 60:17 ንሰላም ሓ.ኺ ገይረ ኽሸይም እየ

ግብ 20:28 መንፈስ ቅዱስ ሓ. ገይሩ ዝሸመኩም

1ጴጥ 5:2 ሓ. ዄንኩም ብፍታው እናኣገልገልኩም

ሓለፋ

ፊል 1:29 ሓ. እተዋህበ፡ ምእንታኡ መከራ ኽትጸግቡ

ሓላዊ

1ጢሞ 3:1 ሓ. ኪኸውን እንተ ተመጣጢሩ

1ጴጥ 2:25 ጓሳን ሓ.ን ነፍሳትኩም

ሓላውነቱ

ግብ 1:20 ሓ. ኻልእ ይውሰዶ

ሓልዎ

ምሳ 4:23 ልዕሊ ዅሉ ንልብኻ ሓ.

ሓመድ

ዘፍ 2:7 ንሰብ ካብ ሓ. ምድሪ ገበሮ

ዘፍ 3:19 ሓ. ኢኻ እሞ፡ ናብ ሓ. ድማ ክትምለስ ኢኻ

መዝ 103:14 ሓ. ምዃንና ይዝክር እዩ

ማቴ 13:23 ኣብ ጽቡቕ ሓ. እተዘርአ

ሓሚመ

ኢሳ 33:24 ካብቶም ነበርቲ ሓደ እኳ፡ ሓ. ኣይኪብልን

ሓማዪ

ምሳ 16:28 ሓ. ንናይ ቀረባ ፈተውቲ ይፈላሊ

ሓምሓም

ዮና 4:10 ነታ ዘየዕበኻያ ተኽሊ ሓ. ደንጊጽካላ

ሓሪቕካ

መዝ 37:8 ሓ. እከይ ኣይትግበር

ሓራ

ዮሃ 8:32 ሓቂ ድማ ሓ. ኸተውጽኣኩም እያ

ሮሜ 6:7 እቲ ዝሞተስ ካብ ሓጢኣት ሓ. ወጺኡ እዩ

ሮሜ 6:18 ካብ ሓጢኣት ሓ. ስለ ዝወጻእኩም

ሓርነት

ሮሜ 8:21 ክቡር ሓ. ደቂ ኣምላኽ

2ቈረ 3:17 ኣብቲ መንፈስ የሆዋ ዘለዎ፡ ሓ. ኣሎ

1ጴጥ 2:16ሓ.ኩም ከም መጐልበቢ ኽፍኣት

2ጴጥ 2:19 ሓ. የተስፍውዎም ኣለዉ

ሓሰማ

ሉቃ 8:33 ኣጋንንቲ ናብተን ሓ.ታት ኣተዉ

ሉቃ 15:15 ሓ.ታት ኪጓሲ ኢሉ፡ ናብ መሬቱ ሰደዶ

2ጴጥ 2:22 ሓ. ተሓጺባስ ኣብ ጸብሪ ኣንገርገረት

ሓሰር

ኢሳ 65:25 ኣንበሳ ኸም ብዕራይ ሓ. ኪበልዕ

1ቈረ 3:12 ኣብ ልዕሊ እዚ መሰረት ብሓ. እንተ ሃኒጹ

ሓሳቡ

ራእ 17:17 ሓ. ኺገብሩ ኣብ ልቦም ኣእትዩ

ሓሳባተይ

መዝ 26:2 ንውሽጣዊ ሓ. ኣጽርዮ

ኢሳ 55:8 ሓ. ሓሳባትኩም ኣይኰነን

ሓሳባቱ

መዝ 146:4 በታ መዓልቲ እቲኣ ሓ. ይጠፍእ

ሓሳባት

መዝ 139:17 ሓ.ካ ክንደይ ኰን ክቡር እዩ!

ምሳ 20:5 ሓ. ልቢ ሰብ ከም ዓሚቝ ማያት እዩ

ሓሳብ

1ቈረ 2:16 ሓ. ክርስቶስ ኣሎና

2ቈረ 10:5 ኵሉ ሓ. ንክርስቶስ ምእንቲ ኺእዘዝ

ቈሎ 3:2 ሓ.ኩም ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ የተኵር

ሓሳቦም

ፊል 3:19 ሓ. ናይ ምድሪ እዩ

ሓሳዊ

መዝ 101:7 ሓ. ኣብ ቅድመይ ደው ኣይኪብልን

ምሳ 19:22 ሓ. ኻብ ምዃን ድኻ ምዃን ይሓይሽ

ዮሃ 8:44 ድያብሎስ፡ ሓ.ን ኣቦ ሓሶትን

ሓሶት

ማቴ 26:59 ሊቃውንቲ ኻህናት ናይ ሓ. ምስክር ደለዩ

ገላ 2:4 ሰላሕ ኢሎም ዝኣተዉ ናይ ሓ. ኣሕዋት

2ተሰ 2:11ሓ. ምእንቲ ኺኣምኑ

ሓቂ

መዝ 15:2 ብልቡ ሓ. ዚዛረብ

መዝ 119:160 ብዘሎ ቓልካ ሓ. እዩ

ምሳ 23:23ሓ. ዓድጋ እሞ ኸቶ ኣይትሽጣ

ዮሃ 4:24 ብመንፈስን ብሓ.ን ኬምልኽዎ ይግብኦም

ዮሃ 8:32ሓ. ኽትፈልጥዋ፡ እታ ሓ. ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም

ዮሃ 14:6 መገድን ሓ.ን ህይወትን ኣነ እየ

ዮሃ 16:13 መንፈስ ሓ. ናብ ኵሉ ሓ. ኺመርሓኩም

ዮሃ 17:3 በይንኻ ናይ ሓ. ኣምላኽ ንዝዀንካ ንዓኻ ምፍላጦም

ዮሃ 17:17 በቲ ሓ. ቐድሶም፣ ቃልካ ሓ. እዩ

ዮሃ 18:38 ጲላጦስ፡ ሓ. እንታይ እዩ፧ በሎ

2ቈረ 13:8 ምስ ሓ. ዚጻረር ገለ እኳ ኽንገብር ኣይንኽእልን

ኤፌ 4:25 ነፍሲ ወከፍ ምስ ብጻዩ ሓ. ተዛረቡ

2ጴጥ 1:12 ኣብታ ሓ. ብጽኑዕ ሰሪትኩም

3ዮሃ 4 ደቀይ በታ ሓ. ይመላለሱ ኸም ዘለዉ

ሓብቱ

ዘዳ 27:22 ምስ ሓ. ዚድቅስ ርጉም ይኹን

ሓንካስ

ኢሳ 35:6 ሓ. ከም እራብ ኪሰራሰር

ሚል 1:8 ሓ. ወይ ሕሙም እንስሳ ኸተቕርቡ ኸለኹም

ሓወልቲ

ዘፍ 19:26 ሰበይቲ ሎጥ፡ ሓ. ጨው ኰነት

ሓዊ

ኤር 20:9 ኣብ ኣዕጽምተይ ተዓጽዩ፡ ከም ዚነድድ ሓ.

ማቴ 25:41 ንድያብሎስ እተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓ.

1ቈረ 3:13 እቲ ሓ. ዕዮ ነፍሲ ወከፍ ኪፍትኖ

1ተሰ 5:19 ሓ. መንፈስ ኣይተጥፍኡ

2ጴጥ 3:7 ሰማያትን ምድርን ንሓ. ተዓቚሩ ኣሎ

ሓው

ምሳ 17:17 ንግዜ ጭንቂ እተወልደ ሓ. እዩ

ምሳ 18:24 ካብ ሓ. ኣብሊጹ ዚለግብ ፈታዊ ኣሎ

1ቈረ 5:11 ሓ. ዚብሃል እሞ ኣመንዝራ ዝዀነ

ሓዘን

መክ 7:2 ናብ ቤት ሓ. ምኻድ ይሓይሽ

ሓይለይ

መዝ 31:10 ብሰሪ ስሕተተይ ሓ. ማህሚኑ

2ቈረ 12:9 ሓ. ብድኻም እዩ ፍጹም ዚኸውን

ሓይሊ

መዝ 84:7 ካብ ሓ. ናብ ሓ. ይኸዱ

ኢሳ 40:29 ንድኹም ሓ. ይህብ

ዘካ 4:6 ብመንፈሰይ እምበር፡ ብሓ. ኣይኰነን

ማር 5:30 ካብኡ ሓ. ኸም ዝወጸ ተፈሊጥዎ

ግብ 1:8 መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ወረደ፡ ሓ. ኽትቅበሉ

2ቈረ 4:7 ካብ ንቡር ዝሓለፈ ሓ. ኻብ ኣምላኽ እምበር

ፊል 4:13 በቲ ሓ. ዚህበኒ ንዅሉ እኽእሎ

ራእ 3:8 ሒደት ሓ. ኸም ዘሎካ እፈልጥ እየ

ሓይልኻ

ማር 12:30 ንየሆዋ ብምሉእ ሓ. ኣፍቅሮ

ሓይሎም

ኢሳ 40:31 እቶም ብየሆዋ ተስፋ ዚገብሩ ሓ. ይሕደስ

ሓደ

1ቈረ 8:6 ሓ. ኣምላኽ፡ ኣቦ፡ ሓ. ጐይታ፡ የሱስ ኣሎና

ሓደ ወዱ

ዮሃ 3:16 ኣምላኽሲ በቲ ሓ. ዚኣምን ኵሉ

ሓደ ውሉድ

ዮሃ 1:18 እቲ ሓ. ዝዀነ ኣምላኽ ገለጾ

ሓደ ዘረባ

1ቈረ 1:10 ኵላትኩም ሓ. ኽትዛረቡ

ሓደጋ

ምሳ 22:3 ጐራሕሲ ሓ. ይርኢ እሞ ይሕባእ

2ቈረ 11:26 ኣብ ከተማ ኣብ ሓ.፡ ኣብ በረኻ ኣብ ሓ.

ሓዲግኩምሎም

ማቴ 6:14 ንሰብ በደሎም እንተ ሓ.

ሓድሽ

ኢሳ 42:9 ሓ. ነገር እነግረኩም ኣለኹ

ዮሃ 13:34 ሓ. ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ

ግብ 17:21 ሓ. ነገር ኣብ ምዝራብ ወይ ኣብ ምስማዕ

ራእ 21:1 ሓ. ሰማይን ሓዳስ ምድርን

ሓድነት

መዝ 133:1 ኣሕዋት ብሓ. ሓቢሮም ኪቕመጡስ

ጸፎ 3:9ሓ. ምእንቲ ኼገልግልዎ

ኤፌ 4:3ሓ. መንፈስ ክትሕልውዎ ተጋደሉ

ኤፌ 4:13 ኵላትና ናብ ሓ. እምነት ክሳዕ እንበጽሕ

ፊል 2:2 ምሉእ ብምሉእ ሓ. ኣልዩኩም

ሓጋዚ

ዮሃ 14:16 ካልእ ሓ. ኺህበኩም እዩ

ዮሃ 14:26 እቲ ሓ.፡ መንፈስ ቅዱስ፡ ኪምህረኩም

ሓጋይ

ማቴ 24:32 ሓ. ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም

ሓጐሰይ

መዝ 137:6 ቀንዲ ምኽንያት ሓ.

ሓጐስ

ነህ 8:10 ሓ. የሆዋ ዕርድኹም እዩ

መዝ 100:2 ንየሆዋ ብሓ. ኣገልግልዎ

ሉቃ 8:13 ነቲ ቓል ብሓ. ይቕበልዎ

ሉቃ 15:7 ብሓደ ዚንሳሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓ. ኪኸውን

ዮሃ 16:22 ሓ.ኩም ካባኻትኩም ዚወስዶ የልቦን

ሮሜ 15:13 ኣምላኽ ብሓ.ን ሰላምን ይምላእኩም

1ተሰ 1:6 ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓ.

እብ 12:2 ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓ. ተጻዊሩ

3ዮሃ 4 ሓ.፦ ደቀይ በታ ሓቂ ይመላለሱ ኸም ዘለዉ

ሓጢኣተይ

መዝ 38:18ሓ. ተረቢሸ ነይረ

ኢሳ 38:17 ኵሉ ሓ. ናብ ድሕሪ ዝባንካ ደርቢኻዮ

ሓጢኣቱ

መዝ 32:1 ሓ. እተኸድነሉ ሕጉስ እዩ

ህዝ 33:14 እኩይ ካብ ሓ. ተመሊሱ

ሓጢኣት

ዘፍ 4:7 ሓ. ኣብ ኣፍ ደገ ትቃጸወካ ኣላ

ዘፍ 39:9 ከመይ ገይረ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓ. ክገብር፧

ኢሳ 1:18 ሓ.ኩም ከም ቀይሕ ዝሕብሩ እኳ እንተ ዀነ

 ኢሳ 53:12 ሓ. ብዙሓት ተሰኪሙ

ማር 3:29 ንመንፈስ ቅዱስ ዚጸርፍ፡ ብናይ ዘለኣለም ሓ.

ዮሃ 1:29 ሓ. ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ!

ግብ 3:19 ሓ.ኩም ምእንቲ ኺድምሰሰልኩም ተነስሑ

ሮሜ 3:25 ነቲ ቐደም እተገብረ ሓ. ብምሕዳግ

ሮሜ 5:12 ብሓደ ሰብ ሓ. ናብ ዓለም ኣተወ

ሮሜ 6:14 ሓ. ኣይምለኽኩም

ሮሜ 6:23 ዓስቢ ሓ. ሞት እዩ

1ጢሞ 5:24 ሓ. ገሊኦም ጸኒሑ እዩ ዚግሃድ

ያእ 4:17 ቅኑዕ ምግባር ዚፈልጥ እሞ ዘይገብሮ፡ ሓ. ይዀኖ

ያእ 5:15 ሓ. ገይሩ እንተ ዀይኑ ኪሕደገሉ እዩ

1ዮሃ 1:7 ደም የሱስ ካብ ኵሉ ሓ.ና የንጽሃና

1ዮሃ 5:17 ዓመጻ ዘበለ ዅሉ ሓ. እዩ

ሓጢኣቶም

ኤር 31:34 ሓ. ደጊም ኣይክዝክርን

ሓጢኦም

ሮሜ 3:23 ኵሎም ሓ.፡ ክብሪ ኣምላኽ ጐዲልዎም

ሓጥኣን

መዝ 1:5 ሓ. ኣብ ኣኼባ ጻድቃን ዘይቈሙ

ዮሃ 9:31 ኣምላኽ ንሓ. ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና

ግብ 24:15 ንጻድቃንን ንሓ.ን ትንሳኤ ኪኸውን

ሮሜ 5:8 ገና ሓ. ከለና፡ ክርስቶስ ምእንታና ብሙማቱ

ሓጥእ

ሉቃ 15:7 ብሓደ ዚንሳሕ ሓ. ኣብ ሰማይ ዝያዳ ሓጐስ

ሉቃ 18:13 ኦ ኣምላኽ፡ ንዓይ ንሓ. ራሕርሓለይ

ሓጺን

ምሳ 27:17 ከምቲ ሓ. ሓ. ዚስሕሎ

ኢሳ 60:17 ኣብ ክንዲ ሓ.፡ ብሩር ከምጽእ

ዳን 2:43 ከምቲ ሓ. ምስ ካይላ ዘይሕወስ

ሕለየላ

ማቴ 16:22 ጐይታይ፡ ንርእስኻ እባ ሕ.

ሕልሚ

መክ 5:3 ሕ.ስ ብዛዕባ ዕዮ ኻብ ምሕሳብ ይመጽእ

ሕልና

ሮሜ 2:15 ሕ.ኦም ምሳታቶም ኰይኑ እናመስከረሎም

ሮሜ 13:5 ስለ ሕ. ኢልኩም እምበር

1ቈረ 8:12 ነቲ ድኹም ሕ.ኦም ምስ እተቝስልዎ

ኤፌ 4:19 ሕ.ኦም ደንዚዙ

ቈሎ 3:21 ሕ.ኦም ምእንቲ ኸይዓርቦም

1ጢሞ 4:2 ሕ.ኦም ከም ብመዓለም ዝሓረረ

1ጴጥ 3:16 ሰናይ ሕ. ይሃሉኹም

1ጴጥ 3:21 ንኣምላኽ ሰናይ ሕ. ብምልማን

ሕማም

ኢሳ 53:4ሕ.ና ጾይርዎ

ማቴ 9:35 ኵሉ ሕ. እናኣሕወየ

ሕማቕ

ኤፌ 4:29 ሕ. ቃል ካብ ኣፍኩም ኣይውጻእ

ሕሜት

ዘሌ 19:16 ሕ. ክትነዝሕ ኣብ መንጎ ህዝብኻ ኣይትዙር

ሕረ

ዘዳ 30:19 ህይወት ሕ.

ሕረዩ

እያ 24:15 ንመን ከም እተገልግሉ፡ ሎሚ ሕ.

ሕሩያቱ

ማቴ 24:31 መላእኽቱ ንሕ. ኺእክብዎም እዮም

ሕሩያት

ማቴ 24:22 ምእንቲ እቶም ሕ.፡ ኪሓጽራ እየን

ሕርሻ

1ቈረ 3:9 ንስኻትኩም ሕ. ኣምላኽ ኢኹም

ሕርያ

ሮሜ 9:11 ሕ. ካብቲ ጸዋዒ እምበር

ሕሱር

1ቈረ 1:28 ኣምላኽ ነቲ ሕ. እዛ ዓለም እዚኣ ሓርዩ

ሕቝፉ

ኢሳ 40:11 ኣብ ሕ. ኺስከመን እዩ

ሕቡእ

ሉቃ 8:17 ዘይገሃድ ሕ. የልቦን

ሕተተኒ

መዝ 2:8 ሕ. እሞ፡ ኣህዛብ ክህበካ እየ

ሕነ

ዘዳ 32:35 ሕ.ን ፍዳን ናተይ እዩ

ሮሜ 12:19 ባዕላትኩም ሕ. ኣይትፍደዩ

2ተሰ 1:8 ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ሕ. ኺፈድዮም

ሕውነታዊት ፍቕሪ

ሮሜ 12:10ሕ. ኻብ ልቢ ተፋቐሩ

ሕያዋይ

ምሳ 11:17 ሕ. ሰብ ንርእሱ ይጠቅም

ሮሜ 5:7 ምእንቲ ሕ. ኪመውት ዚደፍር ኣይሰኣንን

ሕድሪ

ሉቃ 16:11 ነቲ ናይ ሓቂ መን ብሕ. ኺህበኩም

ሕድገት

ማቴ 26:28ሕ. ሓጢኣት ዚፈስስ ደም

ሕገይ

ኤር 31:33 ሕ. ኣብ ውሽጦም ከንብር

ሕጉሳት

ማቴ 5:3 መንፈሳዊ ነገራት ዚሃርፉ ሕ. እዮም

ሕጉስ

1ዜና 28:9 ንኣምላኽ ብሕ. ነፍሲ ኣገልግሎ

መዝ 32:1 ሓጢኣቱ እተኸድነሉ ሕ. እዩ

መዝ 94:12 ንስኻ እትእርሞ ሰብ ሕ. እዩ

መዝ 144:15 የሆዋ ዝኣምላኹ ህዝቢ ሕ. እዩ!

2ቈረ 9:7 ኣምላኽ ሕ. ወሃቢ እዩ ዚፈቱ

1ጢሞ 1:11 ብስራት እቲ ሕ. ኣምላኽ

ሕጊ

መዝ 19:7 ሕ. የሆዋ ፍጹም እዩ

መዝ 40:8 ሕ.ኻ ኣብ ውሽጠይ እዩ

መዝ 94:20 ብስም ሕ. ሽግር እናመሃዘ

መዝ 119:97ሕ.ኻ ኽንደይ ኰን እየ ዘፍቅሮ!

ኣን 1:4 ሕ. ለሚሱ፡ ፍትሒ ኣይወጽእን ኣሎ

ሮሜ 7:22 በቲ ሕ. ኣምላኽ ደስ ይብለኒ

ሮሜ 10:4 ክርስቶስ መወዳእታ ሕ. እዩ

ሮሜ 13:8 እቲ ንብጻዩ ዜፍቅር ንሕ. ፈጺምዎ እዩ

ገላ 3:24 እቲ ሕ. መጕዚ ዀይኑና

ገላ 6:2 ሕ. ክርስቶስ ክትፍጽሙ

ገላ 6:16 በዚ ሕ. እዚ ብስርዓት ዚመላለሱ

ያእ 2:8 ነቲ ንጉሳዊ ሕ. እንተ ፈጺምኩምዎ

ያእ 4:12 ሓጋግ ሕ.ን ፈራድን ሓደ ጥራይ እዩ

ሕጸበኒ

መዝ 51:2 ካብ ስሕተተይ ኣጸቢቕካ ሕ.

ሕጻናት

ሉቃ 10:21ሕ. ስለ ዝገለጽካዮ

1ቈረ 14:20 ንኽፍኣት ደኣ ሕ. ኩኑ እምበር

ሕጻንነትካ

2ጢሞ 3:15 ካብ ሕ. ኣትሒዝካ ትፈልጦ

መለበሚ

1ቈረ 10:6 እዚ መ. ዀይኑና ኣሎ

መለክዒ

2ጢሞ 1:13 መ. እቲ ጥዑይ ቃል

መላእኽቱ

እዮ 4:18መ. ጕድለት ይረኽበሎም

ማቴ 13:41 ወዲ ሰብ መ. ኺልእኽ እዩ

ማቴ 24:31 መ. ንሕሩያቱ ኺእክብዎም እዮም

መላእኽቲ

ዘፍ 28:12 መ. ይድይቡሉን ይወርዱሉን ነበሩ

ማቴ 22:30 ኣብ ሰማይ ከም ዘለዉ መ. ደኣ እዮም ዚዀኑ

1ቈረ 4:9መ. ምርኢት ስለ ዝዀንና

1ቈረ 6:3መ. ኸም እንፈርዶምዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧

እብ 13:2 ከይፈለጡ ንመ. ኣአንጊዶም

1ጴጥ 1:12 መ. ኺጥምቱ ይምነዩ ኣለዉ

ይሁ 6 ቦታኦም ዘይሓለዉ መ.

መላገጽቲ

2ጴጥ 3:3 ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት መ. ኸም ዚመጹ

መልህቕ

እብ 6:19 ተስፋ ኸም መ. ነፍሲ

መልኣኹ

ዳን 3:28 መ. ልኢኹ ንገላዉኡ ዘናገፎም

ግብ 12:11 መ. ልኢኹ ኸም ዘናገፈኒ

መልኣኽ

2ነገ 19:35 መ.፡ 185,000 ቀተለ

መዝ 34:7 መ. የሆዋ ኣብ ዙርያ ይሰፍር

ሆሴ 12:4 [ያእቆብ] ምስ መ. ተቓሊሱ

ግብ 5:19 መ. ንመዓጹ ቤት ማእሰርቲ ኸፊቱ

መልከጼዴቅ

ዘፍ 14:18 መ. ንጉስ ሳሌም ካህን ነበረ

መዝ 110:4 ከም ስርዓት መ. ንዘለኣለም ካህን

መልክዕና

ዘፍ 1:26መ. ሰብ ንግበር

መሓሪ

ዘዳ 4:31 የሆዋ መ. ኣምላኽ እዩ

ያእ 5:11 የሆዋ ኣዝዩ ፈቃርን መ.ን እዩ

መሓርቲ

ማቴ 5:7 መ. ሕጉሳት እዮም

ሉቃ 6:36 ከምቲ ኣቦኹም መሓሪ ዝዀነ፡ መ. ኹኑ

መምህራነይ

መዝ 119:99 ሓለፋ ዅሎም መ. ልቦና ኣሎኒ

መምህራን

ኤፌ 4:11 ገሊኦም ጓሶትን መ.ን ኪዀኑ ሂቡ

መምርሒ

ምሳ 11:14 ጥበባዊ መ. ምስ ዘይህሉ፡ ህዝቢ ይወድቕ

መሪሕነት

1ዜና 28:12መ. መንፈስ እተመሓላለፈሉ ንድፊ

መራሒ

ምሳ 28:16 መ. ንስልጣኑ ብዘይግቡእ ይጥቀመሉ

ማቴ 23:10 መ.ኹም ሓደ፡ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ

መርሚሮም

1ጴጥ 1:10 ኣጸቢቖም ደልዮምን መ.ን እዮም

መርምረኒ

መዝ 26:2 ኦ የሆዋ፡ መ.፣ ንልበይ ኣጽርዮ

መርምሩ

1ዮሃ 4:1 ብድራኸ መንፈስ ንዚዝረብ ዘረባታት መ.

መርምርዎ

1ተሰ 5:21 ንዅሉ መ.፣ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ

መርምሮ

ዘዳ 13:14 ኣጸቢቕካ መ.

መርቑ

ሉቃ 6:28 ንዚረግሙኹም መ.

ሮሜ 12:14 ንዚሰጕጉኹም መ.

መርበብ

ማቴ 13:47 መንግስተ ሰማያት፡ መ. ትመስል

ሉቃ 5:4 መ.ኩም ኣውርዱ

መርከብ

ዘፍ 6:14 ንዓኻ መ. ስራሕ

መርዓ

ማቴ 22:2 ንወዱ መ. ዝገበረ ንጉስ ትመስል

ዮሃ 2:1 ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መ. ዀነ

ራእ 19:7 መ. እቲ ገንሸል በጺሑ

መርዓት

ራእ 21:9 ነታ መ.፡ ሰበይቲ እቲ ገንሸል፡ ከርእየካ እየ

መርዓት ዓይነይ

ዘካ 2:8 ዚትንክየኩም ዘበለ፡ መ. እዩ ዚትንኪ

መርዓት ዓይንኻ

መዝ 17:8 ከም መ. ሓልወኒ

መሰል

ህዝ 21:27 እቲ ሕጋዊ መ. ዘለዎ ኽሳዕ ዚመጽእ

መሰረት

ሮሜ 15:20 ኣብ መ. ካልእ ምእንቲ ኸይሃንጽ

1ቈረ 3:11 ብዘይካ እቲ ስሩት መ.፡ ንሱ ክርስቶስ፡ ካልእ መ.

መሰንገለ

ዘፍ 2:22 ካብቲ ሰብኣይ ዝወሰዳ መ.፡ ሰበይቲ ገይሩ ሰርሓ

መሰኻኽረይ

ኢሳ 43:10 ንስኻትኩም መ. ኢኹም ይብል የሆዋ

ራእ 11:3 ክልተ መ.፡ 1,260 መዓልቲ ኸም ዚንበዩ

መሰኻኽር

ዘዳ 19:15 ብምስክርነት ክልተ መ.

ማቴ 18:16 ብምስክርነት ክልተ ወይ ሰለስተ መ.

ግብ 1:8 መ. ክትኰኑኒ ኢኹም

መሰውኢ

ዘፍ 8:20 ኖህ መ. ሰርሐ

ዘጸ 27:1 ካብ ዕንጨይቲ ሰራው መ. ግበር

ማቴ 5:24 መባእካ ኣብ ቅድሚ እቲ መ. ሓዲግካ ኺድ

ግብ 17:23 ‘ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ’ ዚብል እተጻሕፎ መ.

 መሲሕ

ዳን 9:25 ክሳዕ እቲ መ.፡ እቲ መራሒ፡ 7 ሰሙን

ዳን 9:26 ድሕሪ 62 ሰሙን እቲ መ. ኪቕተል

ዮሃ 1:41መ. ረኺብናዮ

ዮሃ 4:25 መ. ከም ዚመጽእ እፈልጥ እየ

መሳፍንቲ

መዝ 45:16 ኣብ ኵላ ምድሪ መ. ጌርካ ኽትሸሞም

ኢሳ 32:1 መ. ምእንቲ ፍትሒ ኺገዝኡ

መስሓቒ

ኤር 20:7 ምሉእ መዓልቲ መ. ዀይነ

መስትያት

1ቈረ 13:12መ. ብረት ዘይንጹር ምስሊ ንርኢ

2ቈረ 3:18 ክብሪ የሆዋ ኸም መ. እናኣንጸባረቕና

ያእ 1:23 ገጹ ብመ. ዚርኢ ሰብ ይመስል

መስኰት

ግብ 20:9 ኣብ መ. ተቐሚጡ ዝነበረ ኣውጢኮስ

መስዋእቲ

ዘሌ 7:37 ዚሓርር መ.መ. እኽልን መ. ሓጢኣትን

1ሳሙ 15:22 ተኣዛዝነት ካብ መ. ይበልጽ

2ሳሙ 24:24 ዋጋ ብዘይከፈልኩሉስ መ. ኣየቕርበሉን

1ዜና 29:9 እቲ ህዝቢ በቲ መ. ፍታው ተሓጐሰ

መዝ 40:6 መ.ን መባእን ኣይደለኻን

መዝ 51:17 ንኣምላኽ ባህ ዜብሎ መ.፡ ስቡር መንፈስ እዩ

ምሳ 15:8 መ. እኩያት ኣብ የሆዋ ፍንፉን እዩ

ኢሳ 1:11 ዚሓርር መ. ፍጊዕ ኢሉኒ

ሆሴ 6:6መ. ዘይኰነስ፡ ብተኣማንነት ብዚርአ ፍቕሪ ደስ ይብለኒ

ሮሜ 12:1 ንሰብነትኩም ህያውን ቅዱስን መ. ጌርኩም ከተቕርብዎ

እብ 13:15 ንኣምላኽ መ. ውዳሰ ነቕርብ

መስዋእቲ መስተ

ፊል 2:17 ከም መ. እፈስስ ኣለኹ

መስጐጕቲ

ማቴ 13:21 መ. ምስ ተላዕለ፡ ብኡብኡ ይዕንቀፍ

ማር 4:17 መ. ምስ ተላዕለ፡ ብኡብኡ ይዕንቀፉ

ማር 10:30 ውሉዳትን ግራውትን ምስ መ.

መስፈሪ

ሉቃ 6:38 ብእትሰፍሩሉ መ. ኺስፈረልኩም

መስፍን

ኢሳ 9:6 ስሙ መ. ሰላም ኪብሃል

ዳን 10:13 መ. ፋርስ ኣንጻረይ ቈይሙ

መሶብ

ማቴ 14:20 እቲ ዝተረፈ ቝርስራስ፡ 12 መ.

መቄዶንያ

ግብ 16:9 ናብ መ. ሕለፍ እሞ ርድኣና

መቓብር

እዮ 14:13 ኣብ መ. እንተ ትሓብኣኒ

መክ 9:10 ኣብ መ. ዕዮ ዀነ ወይ ጥበብ የልቦን

ሆሴ 13:14 ካብ ሓይሊ መ. ክብጀዎም እየ

ዮሃ 5:28 ኣብ መ. ዘለዉ ድምጹ ዚሰምዑላ ሰዓት

ግብ 2:31 ክርስቶስ ኣብ መ. ከም ዘይሕደግ

ራእ 1:18 መፍትሕ ሞትን መ.ን ኣሎኒ

ራእ 20:13 ሞትን መ.ን ምዉታት ሃቡ

መቕደስ

ዘጸ 25:8 መ. ይግበሩለይ

መዝ 73:17 ናብቲ ዓብዪ መ. ኣምላኽ ክሳዕ ዝኣቱ

መበለታት

ያእ 1:27 ንዘኽታማትን ንመ.ን ምክንኻን

መበለት

መዝ 146:9 ንዘኽታምን ንመ.ን ይኣልዮም

ማር 12:43 እዛ ድኻ መ. ካብ ናይ ኵሎም ዚበዝሕ ኣውዲቓ

ሉቃ 18:3 ሓንቲ መ. ናብኡ እናተመላለሰት

መባእ

2ዜና 31:10 መ. ኬምጽኡ ኻብ ዝጀመሩሉ ግዜ ኣትሒዙ

መባእታዊ ነገራት

ገላ 4:9 ናብቲ መ. ትምለሱ ኣለኹም

መብልዕ ማል

ሉቃ 2:7 ኣብ መ. ኣደቀሰቶ

መብራህቲ

መዝ 119:105 ቃልካ ንእግረይ መ.

ማቴ 6:22 መ. ሰብነት፡ ዓይኒ እያ

መብጽዓ

ዘዳ 23:21 ንየሆዋ መ. እንተ ተመባጺዕካ

መተኣማመኒ

ግብ 17:31 ንዕኡ ኻብ ምዉታት ብምትንሳእ፡ መ.

መተዓረቒ

ሮሜ 3:25 ነቶም ብደሙ ዚኣምኑ መ. ገይሩ

መናፍስቲ

ኤፌ 6:12 ቅልስና ምስ እኩያት መ. እዩ

መናፍስትነት

ገላ 5:20 ኣምልኾ ጣኦት፡ መ.፡ ጽልኢ

መናፍቕ

ቲቶ 3:10መ. ኣርሕቆ

መንበር ፍርዲ

ዮሃ 19:13 ጲላጦስ ኣብ መ. ተቐመጠ

ሮሜ 14:10 ኣብ ቅድሚ መ. ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና

መንእሰያት

መዝ 110:3 ከም ኣውሊ ዝበሉ መ.

መንእሰይ

እዮ 33:25 ስጋኡ ኻብ ናይ መ. ይለምልም

መንኰርኰር

ህዝ 1:16 ሓደ መ. ኣብ ውሽጢ ሓደ መ. ከም ዘሎ

መንደላይ ተመን

ኢሳ 11:8 ኣብ ልዕሊ ሰፈር መ. ኪጻወት

መንደልሃጺ

መዝ 73:18 ኣብ መ. ቦታ ተንብሮም

መንደቕ

ዳን 5:5 ኣብ መ. እቲ ቤተ መንግስቲ

መንግስተይ

ዮሃ 18:36 መ. ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኰነትን

መንግስቲ

ዘጸ 19:6 መ. ኻህናት ክትኰኑኒ ኢኹም

ዳን 2:44 ኣምላኽ ሰማይ መ. ኬቕውም እዩ

ዳን 7:14 ግዝኣትን ክብርን መ.ን ንዕኡ ተዋህቦ

ዳን 7:18 እቶም ቅዱሳት ነታ መ. ኪቕበልዋ

ማቴ 4:8 ድያብሎስ ኵለን መ.ታት ኣርኣዮ

ማቴ 6:10 መ.ኻ ትምጻእ። ፍቓድካ ኸምቲ

ማቴ 6:33 ቅድም መ. ኣምላኽ ብቐጻሊ ድለዩ

ማቴ 21:43 መ. ፍሪኣ ንዚፈሪ ህዝቢ ኽትውሃብ እያ

ማቴ 24:14 እዚ ብስራት መ. ኪስበኽ እዩ

ማቴ 25:34 ንዑ፡ እተዳለወልኩም መ. ውረሱ

ሉቃ 12:32 መ. ኺህበኩም ኣቦኹም ሰሚርዎ እዩ

ሉቃ 22:29 ምሳኻትኩም ኪዳን መ. እገብር ኣለኹ

ግብ 1:6 ኣብዚ ግዜ እዚዶ መ. ኽትመልስ ኢኻ፧

1ቈረ 15:24 ነታ መ. ንኣምላኹ ኣረከባ

ገላ 5:21 ከምዚ ዚገብሩ ንመ. ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ

ቈሎ 1:13 ናብታ መ. ወዱ ኣእትዩና

ራእ 1:6 መ.፡ ከምኡ ድማ ንኣምላኹ ካህናት ዝገበረና

ራእ 11:15 መ. ዓለም ናይ ጐይታና ዀይና

መንጎኛ

1ጢሞ 2:5 ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰባትን፡ ሓደ መ. እዩ ዘሎ

መንፈሰይ

ዮኤ 2:28 መ. ኣብ ልዕሊ ዅሉ ዓይነት ስጋ ኸፍስስ እየ

ዘካ 4:6መ. እምበር፡ ብሓይሊ ኣይኰነን

ሉቃ 23:46 መ. ኣብ ኢድካ አማዕቍብ ኣለኹ

መንፈሱ

መዝ 146:4 መ. ይወጽእ፡ ናብ ምድሪ ይምለስ

መንፈሳዊ

ማቴ 5:3 መ. ነገራት ዚሃርፉ

ሮሜ 1:11 መ. ውህበት ክመቕለኩም ኢለ

1ቈረ 2:15 መ. ሰብ ንዅሉ ይምርምር

1ቈረ 15:44 መ. ኣካል ይትንስእ

መንፈስ

ዘሁ 11:25 ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ መ. ወሲዱ

1ሳሙ 16:13 መ. የሆዋ ንዳዊት ኣኽእሎ ሃቦ

2ሳሙ 23:2 መ. የሆዋ ብኣይ ተዛረበ

መዝ 51:10 ጽኑዕ ዝዀነ ሓድሽ መ. ኣብ ውሽጠይ ኣንብር

መዝ 51:17 ንኣምላኽ ባህ ዜብሎ መስዋእቲ፡ ስቡር መ. እዩ

ኢሳ 61:1 መ. የሆዋ ኣብ ልዕለይ እዩ

ማቴ 3:16 መ. ኣምላኽ ከም ርግቢ ወሪዱ

ማቴ 12:31 ኣብ ልዕሊ መ. ዚዝረብ ጸርፊ ኣይኪሕደግን

ማቴ 26:41 መ. ህንጡይ እዩ፡ ስጋ ግና ድኹም እዩ

ዮሃ 4:24 ኣምላኽ መ. እዩ፣ እቶም ዜምልኽዎ ብመ.

ዮሃ 16:13 እቲ መ. ሓቂ ኺመርሓኩም

ሮሜ 8:16 እቲ መ. እዩ ምስ መንፈስና ዀይኑ ዚምስክር

ሮሜ 8:26 መ. ብዘይተዘርበ እህህታ ገይሩ ይልምነልና

2ቈረ 3:17 የሆዋ መ. እዩ

ገላ 5:16መ. ተመላለሱ፡ ትምኒት ስጋ ኣይክትፍጽሙን

ገላ 5:22 እቲ ፍረ መ.፡ ፍቕሪ

ገላ 6:8 እቲ ንመ. ኢሉ ዚዘርእ

1ጴጥ 3:18መ. ህያው ኰይኑ

መንፈስ ቅዱስ

መዝ 51:11 መ.ካ ኣይተግድፈኒ

ሉቃ 1:35 መ. ኬጽልለኪ እዩ

ሉቃ 3:22 መ. ከም ርግቢ ኣብኡ ወረደ

ሉቃ 11:13 ኣቦ ንዚልምንዎ ኽንደይ ኣብዚሑ መ. ዘይህቦም

ዮሃ 14:26 መ. ኵሉ ኺምህረኩም፡ ኬዘክረኩም

ግብ 1:8 መ. ምስ ወረደ፡ ሓይሊ ኽትቅበሉ

ግብ 2:4 ኵላቶም ብመ. ተመልኡ

ግብ 5:32 ኣምላኽ ነቶም ዚእዘዝዎ ዝሃቦም መ.

ኤፌ 4:30 ነቲ ናይ ኣምላኽ መ. ኣይተጕህይዎ

መንፈሶም

መዝ 34:18 ነቶም መ. እተደቝሰ የድሕኖም

መዝ 104:29 መ. እንተ ወሲድካ፡ ይሞቱ

መኣዲ

ዳን 11:27 ኣብ ሓደ መ. ተቐሚጦም ሓሶት ኪዛራረቡ

1ቈረ 10:21 ካብ መ. የሆዋን ካብ መ. ኣጋንንትን ክትምቀሉ

መከረኛ

ሮሜ 7:24 እዋይ ኣነ መ. ሰብ!

መከራ

ሮሜ 8:17 ወረስቲ ኢና፣ ምስኡ መ. እንተ ጸጊብና

ሮሜ 8:18 መ. ኣብ ግምት ከም ዘይኣቱ

ፊል 1:29 ምእንታኡ መ. ኽትጸግቡ

እብ 2:10 ነቲ ቐንዲ ወኪል ድሕነቶም ብመ. ፍጹም ኪገብሮ

1ጴጥ 3:14 ስለ ጽድቂ መ. እኳ እንተ ጸገብኩም፡ ሕጉሳት

1ጴጥ 5:9 እዚ መ. እዚ ንኣሕዋት ከም ዚበጽሖም ፈሊጥኩም

መካበብያ

ህዝ 38:11 መ.ን ተገዳማትን ዘይብለን ሰፈራት

ዮኤ 2:7 ከም ተዋጋእቲ ናብ መ. ይሓዅሩ

መኻሪ

ኢሳ 9:6 ስሙ ድማ ግሩም መ.

መኻን

ዘጸ 23:26 መ. ሰበይቲ ኣይክትርከብን እያ

ኢሳ 54:1 ኣቲ መ.፡ እልል በሊ!

መወዳእታ

ኢሳ 46:10 ካብ መጀመርታ፡ መ.ኡ እነግር

ማቴ 24:14 ሽዑ፡ መ. ኺመጽእ እዩ

ዮሃ 13:1 የሱስ፡ ነቶም ናቱ፡ ክሳዕ መ. ኣፍቀሮም

መዋርስቱ

ሮሜ 8:17 ንክርስቶስ መ. ኢና

መዋቲ ሰብ

መዝ 8:4 እትዝክሮስ፡ መ. እንታይ እዩ፧

መዋጽኦ

1ቈረ 10:13 ምስቲ ፈተና መ. ገይሩልኩም ኣሎ

መውስቦ

እብ 13:4 መ. ኣብ ኵሉ ኽቡር ይኹን

መውቃዕቲ

2ቈረ 6:5መ.፡ ብማእሰርቲ

መዐንቀፊ

ማቴ 13:41 መ. ዘበለ ኺኣርዩ እዮም

ሮሜ 14:13 መ. ኸይገብረሉ ይወስን

1ቈረ 10:32 መ. ኣይትኹኑ

መዓልቲ

መዝ 84:10 ሓንቲ መ. ኣብ ኣጸድካ ትሓይሽ!

ህዝ 4:6 ሓንቲ መ. ኽንዲ ሓንቲ ዓመት

 ማቴ 24:36 ብዛዕባ እታ መ. እቲኣ ዚፈልጥ የልቦን

2ጴጥ 3:8 ሓንቲ መ. ኸም ሽሕ ዓመት

መዓልቲ የሆዋ

ዮኤ 2:1 መ. ትመጽእ ኣላ፡ ቀሪባ ኸኣ እያ

ኣሞ 5:18 መ. ንዓኻትኩም እንታይ ክትከውን እያ፧

ጸፎ 1:14 እታ ዓባይ መ. ቐሪባ እያ!

1ተሰ 5:2 መ. ኸም ሰራቒ ኸም እትመጽእ

2ተሰ 2:2 መ. መጺኣ ኣላ

2ጴጥ 3:12 ነቲ መ. ኣብዚ እትህልወሉ እዋን ተጸበይዎ

መዓሙቝ

ሮሜ 11:33 መ. ሃብትን ጥበብን ኣምላኽ!

1ቈረ 2:10 እቲ መንፈስ ንመ. ኣምላኽ ይምርምር

ራእ 11:7 ካብ መ. ዚወጽእ ኣራዊት

ራእ 17:8 ኣራዊት ካብ መ. ኪወጽእ

ራእ 20:3 ናብ መ. ደርብዩ

መዓር

ዘጸ 3:8 ጸባን መ.ን እተውሕዝ ምድሪ

ምሳ 25:27 መ. ኣብዚሕካ ምብላዕ ጽቡቕ ኣይኰነን

መዓታ

ራእ 18:4 ካብቲ መ. ኸይትካፈሉስ

መዓት

ዘጸ 11:1 ናብ ልዕሊ ፈርኦን ሓደ መ. ከምጽእ እየ

መዓይይቲ

1ቈረ 3:9 ንሕና መ. ኣምላኽ ኢና

መዓጹ

ዮሃ 20:19 መ. ተሸጒሩ እኳ እንተ ነበረ፡ የሱስ መጺኡ

መዕቘር ማይ

ምሳ 5:15 ማይ ካብ መ.ካ ደኣ ስተ

መዘከርታይ

ሉቃ 22:19 እዚ ንመ. ኪኸውን ብቐጻሊ ግበርዎ

መዘኻኸሪ

መዝ 19:7 መ.ታት የሆዋ እሙን እዩ

መዝ 119:24መ.ታትካ እፈትዎም እየ

መዛግብቲ

ምሳ 2:4 ከም ንሕቡእ መ. ጌርካ ሃለው እንተ ኢልካያ

ምሳ 10:2 ብእከይ እተረኽበ መ. ኣይጠቅምን

መዝሙራት

ነህ 12:46 መ. ውዳሰን ምስጋናን

መዝሙር

መዝ 98:1 ንየሆዋ ሓድሽ መ. ዘምሩሉ

ማቴ 26:30 መ. ውዳሰ ምስ ዘመሩ

ግብ 16:25 ጳውሎስን ሲላስን ብመ. ንኣምላኽ ይውድሱ ነበሩ

ኤፌ 5:19መ.ን ብውዳሰ ኣምላኽን

መዝገብ

ማቴ 6:21 መ.ካ ኣብ ዘለዎስ፡ ኣብኡ ልብኻ ኣሎ

ማቴ 13:44 መንግስተ ሰማያት፡ ኣብ ግራት እተሓብአ መ. ትመስል

ሉቃ 6:45 ካብ ጽቡቕ መ. ልቡ፡ ጽቡቕ የውጽእ

ሉቃ 12:33 ዘይጐድል መ. ኣብ ሰማያት ግበሩ

2ቈረ 4:7 እዚ መ. እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት ኣሎና

መደምደምታ

መክ 12:13 መ. ነገር እዚ እዩ

ማቴ 28:20 ክሳዕ መ. እቲ ስርዓት ምሳኻትኩም እየ

መደረ

ግብ 15:32 ብብዙሕ መ.ታት ኣተባብዕዎም

መደያይቦ

ዘፍ 28:12 መ.፡ ርእሱ ክሳብ ሰማያት በጺሑ

መድሃኒት

ምሳ 17:22 ሕጉስ ልቢ ጽቡቕ መ. እዩ

መድሓኒ

ግብ 5:31 ቀንዲ ወኪልን መ.ን ገይሩ ልዕል ኣቢልዎ

መድሓንየይ

2ሳሙ 22:3 እምባይ፡ መ.

መጀመርታ

ኢሳ 46:10 ካብ መ.፡ መወዳእታኡ እነግር

ማቴ 24:8 እዚ ዅሉ፡ መ. ቕልውላው እዩ

መገዱ

ዮኤ 2:7 ነፍሲ ወከፍ ብመ. ይኸይድ

መገዲ

ምሳ 4:18 መ. ጻድቃን ከም ብሩህ ብርሃን ወጋሕታ

ምሳ 16:25 ቅንዕቲ እትመስሎ መ. ኣላ፣ ናብ ሞት ትመርሕ

ኢሳ 30:21 እታ መ. እዚኣ እያ። ብእኣ ተመላለሱ

ማቴ 13:4 ገሊኡ ኣብ ጥቓ መ. ወደቐ

ዮሃ 14:6 መ.ን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ

ግብ 9:2 በታ መ. እቲኣ ዝረኸቦም ኣሲሩ

መገዳ

ማቴ 7:14 ናብ ህይወት እትወስድ፡ መ. እውን ቀጣን

መጋቢ

ሉቃ 12:42 እቲ እሙንን ኣስተውዓልን መ. መን ኰን እዩ፧

መግናሕቱ

ምሳ 3:11 መ. ኣይትፈንፍን

መግናሕቲ

ምሳ 27:5 ካብ ሕቡእ ፍቕርስ፡ ግሉጽ መ. ይሓይሽ

ምሳ 29:1 ድሕሪ ብዙሕ መ. ኽሳዱ ዜትርር፡ ይስበር

መክ 7:5 መ. ጥበበኛ ምስማዕ ይሓይሽ

መጐልበቢ

2ቈረ 3:15 መ. ንልቦም ይሽፍኖ ኣሎ

መጓሰ

ሉቃ 12:32 ኣታ ሒደት መ.፡ ኣይትፍራህ

መጓሰዪ

ኢሳ 30:23 ማልካ ኣብ ሰፊሕ መ.ታት ኪበልዓ

መጕረምረምቲ

ይሁ 16 እዚኣቶም መ. እዮም

መጠምጠምያ

ህዝ 21:26 መ. ቐንጥጥ፣ ዘውዲ ኣውጽእ

መጠንቀቕታ

ህዝ 3:17 ካባይ መ. ሃቦም

1ቈረ 10:11መ. ኪዀነና እዩ እተጻሕፈ

መጥፋእቲ

ራእ 11:18 ነቶም መ. ምድሪ እተጥፍኣሉ

መጸናናዕቲ

እዮ 16:2 እተሸግሩ መ. ኢኹም

መጸናንዒ

ሮሜ 15:4 ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት ብዚርከብ መ.

መጻሕፍቲ

መክ 12:12 ምጽሓፍ ብዙሕ መ.ስ መወዳእታ የብሉን

መጻሕፍቶም

ግብ 19:19 መ. ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ዅሉ ኣንደድዎ

መጻኢ

መዝ 73:17 መ.ኦም ክሳዕ ዘስተውዕል

ምሳ 24:20 ንኽፉእሲ ብሩህ መ. የብሉን

መጻወድያ

መዝ 91:3 ካብ መ. ኣፈንጣሪ ዑፍ ኬናግፈካ እዩ

መጽሓፈይ

ዘጸ 32:33 ካብ መ. እድምስሶ

መጽሓፍ

እያ 1:8 እዚ መ. ሕጊ እዚ ኻብ ኣፍካ ኣይፈለ

ሚል 3:16 መ. መዘከርታ ኣብ ቅድሚኡ ተጻሕፈ

ራእ 20:15 ኣብ መ. ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ

መፈንጠራ

ምሳ 29:25 ፍርሂ ሰብ መ. እዩ

ሉቃ 21:34, 35 እታ መዓልቲ ኸም መ. ከይትመጸኩም

መፋትሕ

ማቴ 16:19 መ. መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ

ራእ 1:18 መ. ሞትን መቓብርን ኣሎኒ

መፍትሕ

ሉቃ 11:52 መ. ፍልጠት ወሲድኩም

ሙሴ

ዘሁ 12:3 ሙ. ኻብ ኵሉ ሰብ፡ ዓቃል ነበረ

መዝ 106:32 ብሰሮም እውን ሙ. ተጐድአ

ግብ 7:22 ሙ. ብቓሉን ብግብሩን በርትዐ

2ቈረ 3:7 ገጽ ሙ. ኺጥምቱ ኣይከኣሉን

ሚርያም

ዘሁ 12:1 ሚ.ን ኣሮንን ነቐፍዎ

ሚካኤል

ዳን 10:13 ሚ. ሓደ ኻብቶም ኣውራታት መሳፍንቲ

ዳን 12:1 በቲ ግዜ እቲ፡ ሚ. ኪቐውም እዩ

ራእ 12:7 ሚ.ን መላእኽቱን ተዋግኡ

ሚዛናውያን

፦ ኣብ “ልዙባት” ርአ።

ሚዛን

ዘሌ 19:36 ልክዕ ሚ. ተጠቐሙ

ምሳ 11:1 ዘይቅኑዕ ሚ. ኣብ የሆዋ ፍንፉን እዩ

ማህመነ

2ቈረ 4:16 እቲ ናይ ወጻኢ ሰብና እኳ እንተ ማ.

ማልታ

ግብ 28:1 እታ ደሴት ማ. ኸም እትብሃል ፈለጥና

ማሕረዲ

መዝ 44:22 ከም ኣባጊዕ ማ.

ኢሳ 53:7 ከም በጊዕ ናብ ማ. ተወሲዱ

ማሕተም

መሃ 8:6 ከም ማ. ኣብ ልብኻ ኣንብረኒ

2ቈረ 1:22 ማ. ገይሩልና፡ ኣብ ልብና ዕርቡን

ማሕደር

መዝ 78:60 ነቲ ኣብ ሺሎ ዘሎ ማ. ሓደጎ

መዝ 84:1 እቲ ዓብዪ ማ.ካ ኽንደይ ኰን ይፍተወካ!

ማርቆስ

ቈሎ 4:10 ማ. ዘመድ በርናባስ

ማርታ

ሉቃ 10:41 ማ.፡ ብብዙሕ ነገር ትጭነቒ ኣለኺ

ማርያም 1.

ማር 6:3 እቲ ጸራቢ ወዲ ማ.

ማርያም 2.

ሉቃ 10:39 ማ. ዘረባኡ ትሰምዕ ነበረት

ሉቃ 10:42 ማ. ጽቡቕ ግደ ሓርያ

ዮሃ 12:3 ማ. ክቡር ቅዱይ ቅብኢ ወሲዳ

ማርያም 3.

ማቴ 27:56 ማ. መግደላዊትን

ሉቃ 8:2 እታ ሸውዓተ ኣጋንንቲ ዝወጹላ መግደላዊት እትብሃል ማ.

ማርያም 4.

ማቴ 27:56 ማ. ኣደ ያእቆብን

ማርያም 5.

ግብ 12:12 ቤት ማ. ኣደ እቲ ማርቆስ ዚብሃል ዮሃንስ

ማና

ዘጸ 16:31 እስራኤል ነቲ እንጌራ፡ ማ. ኢሎም ሰመይዎ

እያ 5:12 ንጽብሒቱ ማ. ኣቋረጸ

ማንም

ገላ 6:3 ሓደ ሰብ ማ. ክነሱ፡ ኣገዳሲ እንተ መሲልዎ

ማእሰር

ኤፌ 4:3ማ. ሰላም ክትሕልውዎ ተጋደሉ

ቈሎ 3:14 ፍቕሪ ፍጽምቲ ማ. ሓድነት እያ

ማዕረ

ፊል 2:6 ማ. ኣምላኽ ኪኸውን ኣይሓሰበን

ማያታ

ኤር 50:38 ማ. ኪነቅጽ እዩ

ማያት

ምሳ 20:5 ሓሳባት ልቢ ከም ዓሚቝ ማ. እዩ

ዘካ 14:8 ህያው ማ. ካብ የሩሳሌም ኪውሕዝ እዩ

ራእ 7:17 ናብ ዓይኒ ማ. ማይ ህይወት ኪመርሖም

ራእ 17:1 ኣብ ብዙሕ ማ. እትቕመጥ ኣመንዝራ

ማይ

ዘሁ 20:10 ካብዚ ኸውሒ እዚዶ ማ. ከነውጽኣልኩም ኢና፧

ምሳ 25:25 ከም ዝሑል ማ. ንዝደኸመት ነፍሲ እዩ

ኢሳ 55:1 ጽሙኣት ኵላትኩም፡ ናብ ማ. ንዑ!

ኤር 2:13 ንዓይ ንምንጪ ህያው ማ. ሓዲጎምኒ

ዮሃ 4:10 ማ. ህይወት ምሃበኪ ነይሩ

ማይ ብሑቝ

ማቴ 13:33 መንግስተ ሰማያት ማ. ትመስል

1ቈረ 5:6 ሒደት ማ. ንብዘሎ ብሑቝ የብኵዖ

ማይ ኣይሂ

ዘፍ 9:11 ደጊም ስጋ ዘበለ ብማ. ኣይኪጠፍን

ማቴ 24:38 ከምቲ ቕድሚ ማ. ዝነበረ፡ ይበልዑን ይሰትዩን

2ጴጥ 2:5 ኣብ ዓለም ማ. ምስ ኣውረደ

ማጎግ

ህዝ 38:2 ጎግ ብዓል ሃገር ማ.

ሜላታተይ

1ቈረ 4:17 ሜ. ኬዘኻኽረኩም እዩ

ምሃረኒ

መዝ 143:10 ፍቓድካ ኽገብር ም.

ምሃርዎም

ማቴ 28:20 ዝኣዘዝኩኹም ኵሉ ኺሕልዉ ም.

ምሃሮ

ምሳ 9:9 ንጻድቕ ም.፡ ንምህሮኡ ኺውስኸሉ እዩ

ምሃብ

ግብ 20:35 ካብ ምቕባል፡ ም. የሐጕስ

ምህለላ

1ጢሞ 2:1 ም.ን ጸሎትን ምእንቲ ዅሉ ሰብ

እብ 5:7 ክርስቶስ ም.ን ልማኖን ኣቕሪቡ

ያእ 5:16 ም. ጻድቕ መስለጢት እያ

ምሉእ

1ዜና 28:9 ንኣምላኽ ብም. ልቢ ኣገልግሎ

2ዜና 16:9 ልቦም ም. ብምሉእ ናብኡ ዝዀነ

ምሉእ ነፍሲ

ኤፌ 6:6 ፍቓድ ኣምላኽ ብም.ኹም እናገበርኩም

ቈሎ 3:23 እትገብርዎ ዘበለ ብም.ኹም ግበርዎ

 ምላሽ፦ ምሳ 15:1 ልኡም ም.፡ ነድሪ የህድእ

ምሳ 15:23 ሰብ ብቕኑዕ ም. ይሕጐስ

1ጴጥ 3:15 ም. ንምሃብ ኵሉ ሳዕ እተዳሎኹም ኩኑ

ምልኣት

ሉቃ 6:45 ኣፍ ካብ ም. ልቢ ይዛረብ

ምልእዋ

ዘፍ 1:28 ንምድሪ ም.ን ግዝእዋን

ምልክት

ህዝ 9:4 ኣብ ግምባር እቶም ዚግዕሩ ም. ግበር

ማቴ 24:3 ም. እቲ ኣብዚ እትህልወሉ እዋን

2ተሰ 3:14 ም. ግበሩሉ፡ ደጊም ምስኡ ኣይትሕበሩ

ራእ 13:17 እቲ ም. ዘለዎ እንተ ዘይኰይኑ

ምሕረቱ

1ዜና 21:13 ም. ኣዝዩ ዓብዪ እዩ እሞ

ምሕረት

ነህ 9:19 ም.ካ ዓብዪ ብምዃኑ፡ ኣይሓደግካዮምን

ምሳ 28:13 ኣበሳኡ ዚናዘዘሉ ም. ይረክብ

ማቴ 9:13 መስዋእቲ ዘይኰነስ፡ ም. እየ ዝደሊ

ያእ 2:13 ም. ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ትዕወት እያ

ምሕሳብ

ሮሜ 8:6 ናይ ስጋ ም.፡ ሞት እዩ

ምሕዳስ

ኢሳ 57:15 መንፈስ ትሑታት ንም.

ምሕጓስ

መክ 2:24 ብጻዕሩ ኻብ ም. ዚሓይሽ

መክ 8:15 ካብ ምብላዕን ምስታይን ም.ን ዚሓይሽ

ምምሃር

እዝ 7:10 እዝራ ንም. ልቡ ኣዳለወ

ምምላሱ

ምሳ 15:28 ጻድቕ ቅድሚ ም. የስተንትን

ምምሕዳር

ኤፌ 1:10 እቲ ምዱብ ግዜያት ምስ ኣኸለ ንም.

ምምርማር

ምሳ 25:2 ነገር ም. ክብሪ ነገስታት እዩ

ምምርዓው

1ቈረ 7:9 ብፍትወት ካብ ምንዳድሲ ም. ይሓይሽ

ምምስጋን

መዝ 92:1 ንየሆዋ ም. ጽቡቕ እዩ

ምምዕርራይ

2ቈረ 8:14 ም. ምእንቲ ኪኸውን ኢለ

ምምዝዛን

ምሳ 1:4 ንጐበዝ ም. ንምሃብ

ምረቱ

ምሳ 14:10 ልቢ ንም. ይፈልጦ

ምረት

ኤፌ 4:31 ም.ን ቍጥዓን ነድርን

ምራኽ

ዘጸ 32:4 ንዕኡ ምስሊ ም. ገበሮ

ኢሳ 11:6 ም.ን ሽደን ኣንበሳን ብሓባር ኪዀኑ እዮም

ምርኢት

1ቈረ 4:9 ንሃዋርያት፡ ኣብ መወዳእታ ም.

1ቈረ 4:9 ም. ስለ ዝዀንና

ምርኮ

ኤር 39:18 ህይወትካ ም.ኻ ኽትኰነልካ እያ

ምሰሉ

1ቈረ 11:1 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ፡ ንዓይ ም.

ምሰልዎ

ኤፌ 5:1 ከም ፍቑራት ውሉዳት፡ ንኣምላኽ ም.

ምሳሌታት

ማቴ 13:34 የሱስ ብም. ነገሮም

ማር 4:2ም. ብዙሕ መሃሮም

ምስሊ

ዘጸ 20:4 ጽሩብ ም. ኣይትግበር

ዳን 2:31 ዓብዪ ም. ርኢኻ

ዳን 3:18 ነቲ ዘቘምካዮ ም. ወርቂ ኸም ዘይንሰግደሉ

ምስልታቱ

እብ 8:5 ኵሉ ኸምቲ ም. ጌርካ ግበሮ

ምስማዕ

ግብ 4:19 ካብ ንኣምላኽ፡ ንዓኻትኩም ም.

ያእ 1:19ም. ቅልጡፍ፡ ንምዝራብ ደንጓዪ

ምስራት

ማቴ 25:34 ነቲ ኻብ ም. ዓለም ኣትሒዙ እተዳለወልኩም

ምስትንታን

መዝ 19:14 ም. ልበይ ባህ ዜብለካ ይኹን

ምስክር

ማቴ 24:14 እዚ ብስራት መንግስቲ፡ ንም. ኪስበኽ እዩ

ራእ 1:5 እሙን ም. ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ

ምስዓም

ሉቃ 22:48 ንወዲ ሰብ ብም. ኣሕሊፍካዶ ትህቦ ኣለኻ፧

ምስጋና

መዝ 95:2ም. ናብ ቅድሚኡ ንቕረብ

ምስጢሩ

ኣሞ 3:7 ም. ንገላዉኡ ነብያት ከይገለጸ

ምስጢር

ምሳ 11:13 እሙን ግና ም. ይሕሉ

ምሳ 20:19 ሓማዪ ም. ይቐልዕ

ምሳ 25:9ም. እተነግረካ ኣይትቕላዕ

ፊል 4:12 ናይ ርኽበትን ስእነትን ም. እፈልጥ

ምስፋይ ድንኳን

ግብ 18:3 ዕዮኦም ም. ነበረ

ምሹእ

ሉቃ 4:13 ድያብሎስ፡ ም. ግዜ ኽሳዕ ዚረክብ ሓደጎ

ምቕራብ

መዝ 73:28 ንዓይ ግና ናብ ኣምላኽ ም. ይሕሸኒ

ምቕባል ኣጋይሽ

እብ 13:2 ም. ኣይትረስዑ

ምቝሳል

ምሳ 23:29 ብዘይ ምኽንያት ም. ንመን እዩ፧

ምሳ 27:6 ናይ ፈታዊ ም. እሙን እዩ

ምብራቕ ጸሓይ

ኢሳ 41:2 ካብ ም. ዘተንስኦ

ምትህልላኽ

ገላ 5:26 ንሓድሕድና ብም.

ምትላል

መዝ 34:13 ከናፍርካ ም. ካብ ምዝራብ ሓሉ

ኤፌ 4:25 ም. ካብ ኣርሓቕኩም፡ ሓቂ ተዛረቡ

ምትዕራቕ

ዘሌ 16:34 ሓንሳእ ኣብ ዓመት ንም.

ምና

ሉቃ 19:16 ጐይታይ፡ ም.ኻ ዓሰርተ ም. ወሊዳ

ምናሴ

2ዜና 33:13 ም.፡ የሆዋ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ምዃኑ ፈለጠ

ምንቅጥቃጥ

ፊል 2:12 ብፍርሃትን ብም.ን ድሕነትኩም ፈጽሙ

ምንቅጥቃጥ ምድሪ

ሉቃ 21:11 ብርቱዕ ም. ኪኸውን

ምንዝርና

ማቴ 15:19 ካብ ልቢ፡ ም.

ግብ 15:20 ካብ ም.ን ካብ ደምን ኪርሕቁ

1ቈረ 6:18 ካብ ም. ህደሙ!

ገላ 5:19 ም.፡ ርኽሰት፡ ንውርምና

ኤፌ 5:3 ም. ኣባኻትኩም ከቶ ኣይሰማዕ

1ተሰ 4:3 ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ም. ኽትርሕቁ እዩ

ምንጪ

መዝ 36:9 ም. ህይወት ምሳኻ እዩ

ኤር 2:13 ንዓይ ንም. ህያው ማይ ሓዲጎምኒ

ምንፍርፋር

ማቴ 4:24 ሕማም ም. ዘለዎምን ልሙሳትን ኣሕወዮም

ምእማን

እብ 10:23 ነቲ ም. ተስፋና ኣጽኒዕና ንሓዞ

ምክብባር

ሮሜ 12:10 ንሓድሕድኩም ኣብ ም. ቀዳሞት ኩኑ

ምኽሪ

ምሳ 15:22 ም. ኣብ ዘይብሉ፡ ውጥናት ይፈሽል

ምኽንያት

መክ 7:25 ም. ነገር ክምርምር ኢለ

ዮሃ 15:22 ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ም. የብሎምን

ምዅላዕ

ዳን 11:35 ዕዮ ም. ምእንቲ ኺገብር

ምዉታት

መክ 9:5 ም. ግና ገለ እኳ ኣይፈልጡን

ሉቃ 20:38 ኣምላኽ ህያዋን እዩ እምበር፡ ኣምላኽ ም. ኣይኰነን

ኤፌ 2:1 ብሓጢኣትኩም ም. ንዝነበርኩም ህያዋን ገይሩኩም

ራእ 14:13 ምስ ጐይታ ሓድነት ኣልይዎም ዚሞቱ ም. ሕጉሳት

ምውራዮም

ዘሁ 14:36 ብዛዕባ እታ ምድሪ ኽፉእ ብም.

ምውዳሱ

መዝ 147:1 ም.ስ ክንደይ ባህ ዜብልን ግቡእን ኰን እዩ!

ምዕጕርትኻ

ማቴ 5:39 የማነይቲ ም. ንዚጸፍዓካ፡ እታ ኻልአይቲ

ምዝማት

እብ 10:34ም. ንብረትኩም ብሓጐስ ተቐቢልኩምዎ

ምዱብ ግዜ

ኣን 2:3 እቲ ራእይሲ ገና ንም. እዩ

ሉቃ 21:24 ም.ያት ኣህዛብ ክሳዕ ዚፍጸም

ምድሓን

ኢሳ 59:1 ኢድ የሆዋ ንም. ሓጻር ኣይኰነትን

ምድረ በዳ

ኢሳ 35:1 ጐልጐል ም. ኺሕጐስ፡ ኪዕምብብ

ኢሳ 35:6 ወሓይዝ ኣብ ጐልጐል ም. ኺፍልፍል

ምድሪ

ዘፍ 1:28ም. ምልእዋን ግዝእዋን

ዘጸ 9:29 ም. ናይ የሆዋ ምዃና

እዮ 38:4ም. ኽስርታ ኸለኹ

መዝ 37:11 ዓቃላት ንም. ኺርስተይዋ

መዝ 37:29 ጻድቃን ንም. ኺርስተይዋ

መዝ 104:5 ም. ኻብ ቦታኣ ኣይትነቓነቕን

መዝ 115:16 ም. ግና ንደቂ ሰብ ሃቦም

ምሳ 2:21 ቅኑዓት ጥራይ እዮም ኣብ ም. ዚነብሩ

ኢሳ 45:18ም. ኺንበረላ ዝፈጠራ

ማቴ 5:5 ልኡማት ንም. ኺወርስዋ እዮም

ምግላጽ

ሮሜ 8:19 ፍጥረት ንም. ደቂ ኣምላኽ

ምግሳጽ

ምሳ 23:13 ንቘልዓ ኻብ ም. ድሕር ኣይትበል

ምግቢ

ዮሃ 6:27 ንዚበላሾ ም. ዘይኰነስ፡ ንህይወት ዘለኣለም

ግብ 14:17 ዝናም እናሃበኩምን ብም. እናኣጽገበኩምን

ምግቦም

መዝ 145:15 ብግዜኡ ም. ትህቦም

ማቴ 24:45 ም. ብግዜኡ ኺህቦም ኢሉ ዝሸሞ

ምጕርምራም

ዘሁ 14:27 እስራኤላውያን ዘጕረምረምዎ ም.

ፊል 2:14 ንዅሉ ብዘይ ም. ግበርዎ

ምጽላእ

ምሳ 8:13 ፍርሃት የሆዋ ንኽፍኣት ም. እዩ

ምጽንናዕ

ኤር 31:15 ራሄል ስለ ደቃ ም. ኣብያ

2ቈረ 1:3 ኣምላኽ ኵሉ ም.

ምፍርራህ

ኤፌ 6:9 ም. ሓዲግኩም፡ ከምኡ ግበሩሎም

ምፍቓር

ሮሜ 13:8 ንሓድሕድኩም ም. እንተ ዘይኰይኑ

ሞተ

ዮሃ 11:25 እንተ ሞ. እኳ፡ ህያው ኪኸውን እዩ

ሞት

ሩት 1:17 ብዘይካ ሞ. ካልእ ካባኺ እንተ ፈልዩንስ

መዝ 89:48 ሞ. ከይረኣየ ኪነብር ዚኽእል መን ኣሎ፧

ኢሳ 25:8ሞ. ንዘለኣለም ኪውሕጦ እዩ

ህዝ 18:32ሞ. ሓደ እኳ ባህ ኣይብለንን

ሆሴ 13:14 ኣታ ሞ.፡ መንደፍካ ኣበይ ኣሎ፧

ዮሃ 8:51 ቃለይ ዚሕሉ፡ ሞ. ከቶ ኣይክርእን እዩ

ሮሜ 5:12 ሞ. ናብ ኵሉ ሰብ ሓሊፉ

ሮሜ 6:23 ዓስቢ ሓጢኣትሲ ሞ. እዩ

ሮሜ 8:38 ሞ. ኰነ፡ ህይወት ኰነ

1ቈረ 15:26 እቲ ዚሰዓር ናይ መወዳእታ ጸላኢ ሞ. እዩ

እብ 2:9 የሱስ ኣብ ክንዲ ዅሉ ሞ. ኪጥዕምሲ

እብ 2:15 ብፍርሂ ሞ. ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ

ራእ 21:4 ደጊም ሞ. ኣይኪኸውንን

ሞይቱ

እዮ 14:14 ሰብ እንተ ሞ.፡ መሊሱዶ ህያው ኪኸውን ይኽእል፧

ሉቃ 15:24 ወደይሲ ሞ. ነይሩ፡ ህያው ኰይኑ

ሞይትና

ሮሜ 14:8 እንተ ሞ.፡ ናይ የሆዋ ኢና

ሞይቶም

1ተሰ 4:13 ብዛዕባ እቶም ሞ. ዘለዉ ዘይትፈልጡ

ሞገስ

ኢሳ 26:10 እኩይሲ ሞ. እኳ እንተ ተገብረሉ፡ ኣይምሃርን

ረብሓ

ምሳ 15:27 ረ. ሸፈጥ ጭንቂ የምጽእ

ረዳኢ ኣልቦ

መዝ 40:17 ኣነ ግና ረ.ን ድኻን እየ

ረድኤት

መዝ 46:1 ብግዜ ጭንቂ ብቐሊሉ ዚርከብ ረ.

ረጊምካ

እዮ 2:9 ሰበይቱ፡ ንኣምላኽ ግዳ ረ. ሙት! በለቶ

 ራሄል

ዘፍ 29:18 ምእንቲ ራ. ሸውዓተ ዓመት ክግዝኣካ

ኤር 31:15 ራ. ንደቃ ትበኽየሎም ኣላ

ራእይ

ዳን 10:14 ገና ንዚመጽእ ዚኸውን ራ.

ሬካባውያን

ኤር 35:5 ኣብ ቅድሚ ሬ. ወይኒ ዝመልአ

ርሕሩሕ

ዘጸ 34:6 የሆዋ፡ መሓርን ር.ን ኣምላኽ

ርሕራሐ

ግብ 28:2 እቶም ህዝቢ ፍልይ ዝበለ ር. ገበሩልና

2ቈረ 1:3 ኣቦ ር.

ቈሎ 3:12 ልባዊ ር. ልበሱ

ርስቲ

መዝ 127:3 ውሉዳት ካብ የሆዋ እተዋህቡ ር. እዮም

ኤፌ 1:18 ክቡር ሃብቲ ኸም ር. ኸም ዚህቦም

1ጴጥ 1:4 ዘይረኸሰን ዘይጽምሉን ር.

ርስትኻ

ዘሁ 18:20 ግደኻን ር.ን ኣነ እየ

ርብቃ

ዘፍ 26:7 ር. ትርኢታ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ

ርኣዩለይ

1ዮሃ 2:16 መነባብሮኻ ር. ምባል

ርእሰ ውዳሰ

ፊል 2:3ር. ኢልኩም ሓንቲ እኳ ኣይትግበሩ

ርእሰ ግትኣት

ገላ 5:22, 23 ፍረ መንፈስ፡ ር.

ርእሲ

ዘፍ 3:15 ንሱ ር.ኻ ኺጭፍልቕ እዩ

ዳን 2:32 ር. እቲ ምስሊ፡ ጽሩይ ወርቂ

1ቈረ 11:3 ር. ሰበይቲ ኸኣ ሰብኣይ

ኤፌ 5:23 ክርስቶስ ር. ጉባኤኡ

ኤፌ 5:23 ሰብኣይ ር. ሰበይቱ እዩ

ርእይቶ

1ነገ 18:21 ኣብ መንጎ ኽልተ ር. እትሕንክሱ፧

ሮሜ 14:1 እተፈልየ ር.ታት ኣይትፍረዱ

ርኹስ

ዘሌ 13:45 ር.ር.! ኢሉ ይጨድር

እዮ 14:4 ካብ ር. ንጹህ ኬውጽእ ዚኽእል መን ኣሎ፧

ርኽሰት

ሮሜ 1:24 ኣምላኽ ንር. ኣሕሊፉ ሂብዎም

ቈሎ 3:5 ምንዝርና፡ ር.

ርጉም

ዮሃ 7:49 እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ፡ ር. እዩ

ርግቢ

ማቴ 3:16 መንፈስ ኣምላኽ ከም ር. ወሪዱ

ማቴ 10:16 ጥንቁቓት ከም ተመን፡ ገርህታት ከም ር.

ርግጸኛታት

መክ 7:14 ኣብ መጻኢ ዚዀንዎ ነገር ር. ከይኰኑ ኢሉ

ሰለስተ

ዘዳ 16:16 ተባዕታይካ ዘበለ ዅሉ ኣብ ዓመት ሰ. ሳዕ

ሰሊኾም

ይሁ 4 ገለ ሰባት ሰ. ኣትዮም ኣለዉ

ሰላሙ

ኢሳ 9:7ሰ. መወዳእታ ኣይኪህልዎን

ሰላማዊ

ኢሳ 32:18 ሰ. መንበሪ

ሰላም

መዝ 29:11 ንህዝቡ ብሰ. ኪባርኾ እዩ

መዝ 37:11 ብብዝሒ ሰ. ደስ ኪብሎም እዩ

መዝ 72:7 ወርሒ ኽሳዕ እትጠፍእ ሰ. ኪበዝሕ

መዝ 119:165 እቶም ሕግኻ ዜፍቅሩ ብዙሕ ሰ. ኣለዎም

ምሳ 17:1 ቍራስ እንጌራ ምስ ሰ. ይሓይሽ

ኢሳ 48:18 ሽዑ፡ ሰ.ካ ኸም ፈለግ ምዀነ

ኢሳ 54:13 ሰ. ደቅኺ ብዙሕ ኪኸውን

ኢሳ 57:21 ንእኩያትሲ ሰ. የብሎምን

ኢሳ 60:17ሰ. ሓለውትኺ ገይረ ኽሸይም

ኤር 6:14 ሰ. ዘየልቦስ፡ ሰ. ኣሎ! እናበሉ

ማቴ 5:9 ገበርቲ ሰ. ሕጉሳት እዮም

ማር 9:50 ንሓድሕድኩም ብሰ. ንበሩ

ዮሃ 14:27 ሰ. እሓድገልኩም፡ ሰላመይ እህበኩም

ግብ 9:31 ጉባኤ ሰ. ረኺባ

ሮሜ 5:1 ምስ ኣምላኽ ብጐይታና የሱስ ሰ. ይሃልወና

ሮሜ 8:6 ናይ መንፈስ ምሕሳብ፡ ሰ. እዩ

ሮሜ 12:18 ምስ ኵሉ ሰብ ብሰ. ንበሩ

ፊል 4:7 ሰ. ኣምላኽ ንልብኹም ኪሕልዎ እዩ

1ተሰ 5:3 ሰ.ን ደሓንን! ኪብሉ ኸለዉ፡ ሃንደበታዊ ጥፍኣት

1ጴጥ 3:11ሰ. ይድለያ፡ ይስዓባ እውን

2ዮሃ 10 ሰ. ኣይትበልዎ

ራእ 6:4ሰ. ካብ ምድሪ ኼርሕቓ ተፈቕደሉ

ሰሎሞን

1ነገ 4:29 ኣምላኽ ንሰ. ጥበብን ኣእምሮን ሃቦ

ማቴ 6:29 ሰ. እኳ በቲ ዅሉ ኽብሩ ኣየጌጸን

ሰሙን

ዳን 9:24 70 ሰ. ተመዲቡ ኣሎ

1ቈረ 16:2 ኣብ ሰሰ. ኣብታ ቐዳመይቲ ኣዋህሊሉ የቐምጥ

ሰሚዑ

ምሳ 1:5 ጥበበኛ ሰ. ትምህርቲ ይውስኽ

ሰሚዖም

ህዝ 2:7 እንተ ሰ. ወይ እንተ ኣብዮም፡ ንገሮም

ሰማርያ

2ነገ 17:6 ንጉስ ኣሶር ንሰ. ሓዛ

ዮሃ 4:7 ካብ ሰ. ዝዀነት ሰበይቲ፡ ማይ ክትቀድሕ

ሰማያት

መዝ 8:3 ሰ.ካ፡ ወርሕን ከዋኽብትን ክርኢ ኸለኹ

መዝ 19:1 ሰ. ክብሪ ኣምላኽ ይነግር

2ጴጥ 3:13 ሓድሽ ሰ.ን ሓዳስ ምድርን

ሰማይ

ዮሃ 3:13 ናብ ሰ. ዝዓረገ ሓደ እኳ የልቦን

2ቈረ 12:2 ናብ ሳልሳይ ሰ. ከም እተመንዝዐ

ሰረቕቲ

ማቴ 6:20 ሰ. ኣብ ዘይሰርቅዎ፡ ኣብ ሰማይ

1ቈረ 6:10 ሰ. ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርስዋን

ሰረገላ

መሳ 4:13 ማዕጺድ ሓጺን ዘለወን 900 ሰ.ታት

2ነገ 6:17 ኣብ ዙርያ ኤልሳእ፡ ሰ.ታትን ሓዊ መሊኡ ነበረ

ሰራሕተኛ

ምሳ 8:30 ክኢላ ሰ. ዀይነ ምስኡ ነበርኩ

ሰራሕ ካይላ

ኢሳ 64:8 ንሕና ኻይላ ኢና፣ ንስኻ ሰ. ኢኻ

ሮሜ 9:21 ሰ.ዶ ኣብቲ መሬት ስልጣን የብሉን እዩ፧

ሰራቒ

ምሳ 6:30 ሰ. ጠምዩ እንተ ሰሪቑ

ምሳ 29:24 መሻርኽቲ ሰ. ንርእሱ ይጸልኣ

ማቴ 24:43 ሰ. ኣበየናይ ሓለዋ ኸም ዚመጽእ እንተ ዚፈልጥ

1ተሰ 5:2 መዓልቲ የሆዋ ኸምቲ ሰ. ብለይቲ ዚመጾ ዀይና

ሰራዊት

መዝ 68:11 እተን ዜበስራ ኣንስቲ ዓብዪ ሰ. እየን

ዘካ 4:6 ብመንፈሰይ እምበር፡ ብሰ. ኣይኰነን

ራእ 19:14 ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሰ. ሰዓብዎ

ሰቐልዎ

ማር 15:25 ኣብ ሳልሰይቲ ሰዓት ሰ.

ሰበ ስልጣን

ሮሜ 13:1 ነቶም ኣብ ልዕሊኡ ዘለዉ ሰ. ይገዝኣዮም

ቲቶ 3:1ሰ.ን ኪግዝኡ፡ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለዉ ኪዀኑ

ሰበይቱ

ዘፍ 2:24 ምስ ሰ. ይጠብቕ

ሰበይቲ

ዘፍ 3:15 ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እታ ሰ. ጽልኢ

ዘፍ 27:46 ያእቆብ ካብ ኣዋልድ ሔት ሰ. እንተ ወሲዱ

ምሳ 5:18ሰ. ንእስነትካ ተሓጐስ

ምሳ 12:4 ክኢላ ሰ.፡ ዘውዲ ሰብኣያ እያ

ምሳ 18:22 ሕያወይቲ ሰ. ዚረክብ፡ ሞገስ የሆዋ ይረክብ

ምሳ 21:19 ካብ ምስ ነግራምን ተበሳጫዊትን ሰ.

ምሳ 31:10 ክኢላ ሰ.ስ መን ይረኽባ፧

መክ 7:26 ካብ ሞትሲ እታ ኸም መርበብ ዝዀነት ሰ. ትመርር

መክ 9:9 ምስታ ፍቕርቲ ሰ.ኻ ብህይወት ተሓጐስ

ሚል 2:15 ሓደ እኳ ንሰ. ንእስነቱ ኣይጥለም

1ቈረ 7:2 ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰ. ትሃልዎ

1ቈረ 9:5 ኣማኒት ሰ. ኸነዝውር

ራእ 12:1 ሰ.፡ ጸሓይ ተወንዚፋ ነበረት

ሰባኺ

ሮሜ 10:14 ብዘይ ሰ.ኸ ኸመይ ገይሮም ኪሰምዑ እዮም፧

ሰባኽ

2ጴጥ 2:5 ንኖህ እቲ ሰ. ጽድቂ

ሰብነቱ

1ቈረ 7:4 ኣብ ገዛእ ሰ. ስልጣን የብሉን፣ ሰበይቱ ግና ኣለዋ

ሰብነት

ሮሜ 6:13 ሰ.ኩም ንኣምላኽ ኣቕርቡ

ሮሜ 12:1ሰ.ኩም ህያው ጌርኩም ከተቕርብዎ

1ቈረ 12:18 ኣምላኽ ንኣካላት ሰ. ሰሪዕዎ ኣሎ

ፊል 3:21 ነዚ እተዋረደ ሰ.ና ለዊጡ

ሰብኡት

1ቈረ 16:13 ሰ. ኩኑ

ኤፌ 5:25 ኣቱም ሰ.፡ ኣንስትኹም ኣፍቅሩ

ቈሎ 3:18 ኣትን ኣንስቲ፡ ንሰ.ክን ተገዝኣኦም

ሰብኣይ

ዘሌ 20:13 ሰ. ምስ ሰብኣይ እንተ ደቂሱ

1ቈረ 7:2 ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ሰ. ይሃልዋ

1ቈረ 7:14 እቲ ዘይኣማኒ ሰ. ተቐዲሱ እዩ

ሰብ ዝቐተለ

ዘሁ 35:6 ሰ. ኪሃድመለን እትህብወን ከተማታት ዕቝባ

ሰነድ ውዕል መሸጣ

ኤር 32:12 ነታ ሰ. ንባሩኽ ሃብክዎ

ሰናክሪብ

2ነገ 19:16 ሰ. ንኣምላኽ ንምብጫው ዝለኣኾ ቓላት

ሰናይ

ሮሜ 7:19 ነቲ ዝደልዮ ሰ. ኣይኰንኩን ዝገብሮ

ገላ 6:10 ንዅሉ ሰ. ንግበር

ሰንበት

ዘጸ 20:8 ንመዓልቲ ሰ. ኽትሕልዋ ዘክር

ማቴ 12:8 ወዲ ሰብ ጐይታ ሰ. እዩ

ማር 2:27 ሰ. ደኣ እያ ምእንቲ ሰብ ኰይና

ሉቃ 14:5 ወዱ ወይ ብዕራዩ ብመዓልቲ ሰ. ዘየውጽኦ መን ኣሎ፧

ቈሎ 2:16ሰ. ዝመጸ፡ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም

እብ 4:9 ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰ. ተሪፋትሎም ኣላ

ሰኽራማት

1ቈረ 6:10 ሰ. ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርስዋን

ሰኽራም

ምሳ 23:21 ሰ.ን ህሩፍንሲ ይደኽዩ

1ቈረ 5:11 ምስ ሰ. ደጊም ከይትጽምበሩ

ሰዓብዎ

ማቴ 4:20 መርበቦም ሓዲጎም ሰ.

ሰዓብየይ

ማቴ 19:21 ንዓ እውን ሰ. ኩን

ሰዓት

ማቴ 24:36 ብዛዕባ እታ ሰ. እቲኣ ዚፈልጥ

ሰይጣን

እዮ 1:6 ሰ. ኣብ መንጎኦም ኣተወ

ዘካ 3:2 ኣታ ሰ.፡ የሆዋ ይግናሕካ

ማቴ 4:10 ጽሑፍ ኣሎ እሞ፡ ኪድ፡ ሰ.!

ማቴ 16:23 ንጴጥሮስ፡ ናብ ድሕረይ ኪድ፡ ሰ.!

ማር 4:15 ሰ. መጺኡ ነቲ እተዘርአ ቓል ይወስዶ

ሮሜ 16:20 ኣምላኽ ንሰ. ኣብ ትሕቲ ኣእጋርኩም ኪጭፍልቖ

1ቈረ 5:5 ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ንሰ. ኣሕሊፍኩም ሃብዎ

2ቈረ 2:11 ሰ. ከይብለጸልና

2ቈረ 11:14 ሰ. ንርእሱ ኸም መልኣኽ ብርሃን የምስል

2ተሰ 2:9 ብተግባር ሰ. እዩ ዚኸውን

ራእ 12:9 እቲ ድያብሎስን ሰ.ን ዚብሃል ዓብዪ ገበል

ራእ 20:2ሰ. 1,000 ዓመት ኣሰሮ

 ሰይፊ

1ሳሙ 17:47 የሆዋ ዜድሕን ብሰ. ከም ዘይኰነ ኺፈልጡ

ማቴ 26:52 ሰ. ዜልዕሉ፡ ብሰ. ኺጠፍኡ እዮም

ኤፌ 6:17 ናይ መንፈስ ሰ.፡ ማለት ቃል ኣምላኽ

እብ 4:12 ቃል ኣምላኽ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰ. ዚበልሕ እዩ

ሰጒጐያ

ግብ 22:4 ነዛ መገዲ እዚኣ ኽሳዕ ሞት ሰ.

ሱር

ሉቃ 8:13 ብሓጐስ ዚቕበልዎ፡ ግናኸ ሱ. ዘይብሎም

ቈሎ 2:7 ኣብኡ ሱ. ስደዱን ብእምነት ጽንዑን

ሲምሶን

መሳ 13:24 ሲ. ኢላ ሰመየቶ

ሲና

ዘጸ 19:20 የሆዋ ናብ ልዕሊ ኸረን ሲ. ወረደ

ሲኦል

፦ ኣብ መቓብር ርአ።

ሳሙኤል

1ሳሙ 1:20 ሃና፡ ሳ. ኢላ ሰመየቶ

1ሳሙ 2:18 ሳ. ገና ቘልዓ ኽነሱ፡ የገልግል ነበረ

ሳምራዊ

ሉቃ 10:33 ሓደ ሳ. ደንገጸሉ

ሳራ

ዘፍ 17:19 ሳ. ወዲ ኽትወልደልካ እያ

1ጴጥ 3:6 ሳ. ንኣብርሃም፡ ጐይታይ እናበለት ትእዘዞ ነይራ

ሳኦል

1ሳሙ 15:11ሳ. ብምንጋሰይ ተጣዒሰ

ሳውል

ግብ 7:58 ኣብ ኣእጋር ሳ. ዚብሃል ጐበዝ

ግብ 8:3 ሳ. ነታ ጉባኤ የጥፍኣ ነበረ

ግብ 9:1 ሳ. እናጠለቐሎምን ከም ዚቐትሎም እናፈከረን

ግብ 9:4 ሳ.ሳ.፡ ስለምንታይ ትሰጕጐኒ ኣለኻ፧

ሳዕስዒት

መሳ 11:34 ጓሉ ብሳ. ክትቅበሎ ወጸት

ሳዕቤናቱ

ምሳ 27:12 ዘይለበሙ ብሳ. ይጕድኡ

ስሉባት

ኢሳ 56:4 ደስ ዚብለኒ ዚሓርዩ ስ.

ማቴ 19:12 ስ. ኰይኖም እተወልዱ ኣለዉ

ስሉብ

ግብ 8:27 ሓደ ስ. ኢትዮጵያዊ

ስልማት

1ጴጥ 3:3 ስ.ክን ደጋዊ ኣይኹን

ስልጠና

1ጴጥ 5:10 ኣምላኽ ንስ.ኹም ኪፍጽሞ እዩ

ስልጣኑ

ምሳ 28:16 ምስትውዓል ዘይብሉ መራሒ ንስ. ብዘይግቡእ

ስልጣን

ማቴ 28:18 ኵሉ ስ. ተዋሂቡኒ ኣሎ

ሉቃ 4:6 እዚ ዅሉ ስ.ን ክብረንን ክህበካ እየ

1ቈረ 9:18 ኣብቲ ብስራት ዘሎኒ ስ. ከይብለጸሉ

2ጴጥ 2:10 ነቶም ንስ. ዚንዕቁ

ስሒር

ዘዳ 18:10 ስ. ዚገብር

ግብ 19:19 ስ. ዚገብሩ ዝነበሩ መጻሕፍቶም ኣንደድዎ

ስሒቱ

ገላ 6:1 ሰብ ብዘይ ፍላጥ እንተ ስ.

ስሕተተይ

መዝ 40:12 ስ. ካብ ጸጕሪ ርእሰይ ይበዝሕ

ስሕተት

መዝ 130:3 ስ. ትቋመት ኔርካ እንተ ትኸውን

ኢሳ 53:5 ምእንቲ ስ.ና ተጨፍሊቑ

ስመይ

ዘጸ 3:15 የሆዋ፡ እዚ ንዘለኣለም ስ. እዩ

ዘጸ 9:16 ስ. ኣብ ኵላ ምድሪ ምእንቲ ኺውረ

ኤር 23:27 ንህዝበይ ስ. ኬረስዕዎ

ህዝ 39:25 ነቲ ቕዱስ ስ. ብቕንኣት ክከላኸለሉ እየ

ሚል 1:11 ስ. ኣብ ኣህዛብ ዓብዪ ኪኸውን እዩ

ዮሃ 14:14ስ. ገለ እንተ ለሚንኩም፡ ክገብሮ እየ

ስሙ

ዘጸ 3:13 ስ. መን እዩ፧ እንተ ኢሎምኒ

ሚል 3:16 ነቶም ንስ. ዜስተንትኑሉ

ግብ 15:14 ካብ ኣህዛብ ንስ. ህዝቢ ምእንቲ ኼውጽእ

ስም

ዘፍ 11:4 ስ.ና ነጸውዕ

ዘጸ 20:7 ስ. የሆዋ ብኸንቱ ኣይተልዕል

1ሳሙ 17:45ስ. የሆዋ እመጸካ ኣለኹ

1ዜና 29:13 ነቲ ጽቡቕ ስ.ካ ንውድሶ ኣለና

መዝ 9:10 ስ.ካ ዚፈልጡ ብኣኻ ኺእመኑ እዮም

መዝ 79:9 ምእንቲ እቲ ኽቡር ስ.ካ ኢልካ

ምሳ 18:10 ስ. የሆዋ ጽኑዕ ግምቢ እዩ

ምሳ 22:1 ጽቡቕ ስ. ካብ ብዙሕ ሃብቲ ይሕረ

መክ 7:1 ካብ ጽቡቕ ዘይትስ ጽቡቕ ስ. ይሓይሽ

ማቴ 6:9 ስ.ካ ይቀደስ

ዮሃ 12:28 ኣቦ፡ ንስ.ካ ኣኽብሮ

ዮሃ 17:26 ስ.ካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ

ግብ 4:12 ብእኡ ኽንድሕን ዚግባእ ካልእ ስ. ኣይተዋህበን

ሮሜ 10:13 ስ. የሆዋ ዚጽውዕ ዘበለ ኺድሕን

ፊል 2:9 ካብ ኵሉ ስ. ልዕል ዝበለ ስ.

ስምምዕ

1ቈረ 7:5ስ. ክልቴኹም እምበር፡ ሓደ ነቲ ሓደ

ስምኦን

ግብ 8:18 ስ. ገንዘብ ኣምጺኡ

ስምዒቱ

ምሳ 16:32 ስ. ዚቈጻጸር፡ ካብቲ ንኸተማ ዚሕዝ ይበልጽ

ስምዕዎ

ማቴ 17:5 ፍቑር ወደይ፡ ንዕኡ ስ.

ስርናይ

ማቴ 13:25 ኣብ መንጎ እቲ ስ. ክርዳድ ዘርአ

ስርዓት

1ዜና 15:13 ነቲ ግቡእ ስ. ስለ ዘይደለናዮ

ማር 7:13 በቲ ስ. ንቓል ኣምላኽ ከንቱ ትገብርዎ

1ቈረ 14:40 ብኣገባብን ብስ.ን ይኹን

ገላ 1:14ስ. ኣቦታተይ ዝያዳ ቕንኣት ስለ ዝነበረኒ

ገላ 5:25 ብመንፈስ ብስ. ንመላለስ

1ጢሞ 3:2 ሓላዊ ለባም፡ ስ. ዚሕሉ

2ጢሞ 2:5 ከምቲ ስ. ገይሩ እንተ ዘይተወዳዲሩ

ስርዓትኩም

ማቴ 15:3 ምእንቲ ስ. ትእዛዝ ኣምላኽ እትጥሕሱ፧

ስሱዓት

1ቈረ 6:10 ስ. ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርስዋን

ስሱዕ

1ቈረ 5:11 ምስ ስ. ደጊም ከይትጽምበሩ

ስስዐ

ሉቃ 12:15 ካብ ኵሉ ስ. ተሓለዉ

ቈሎ 3:5 ስ.፡ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣኦት

ስቐሎ

ሉቃ 23:21 ስ.! ኢሎም ጨደሩ

ስቓይ

ሮሜ 9:2 ኣብ ልበይ ብዙሕ ጓህን ዘየቋርጽ ስ.ን ኣሎ

ስቕ

መዝ 4:4 ብልብኹም ተዛረቡ፡ ስ. በሉ

መዝ 32:3 ስ. ኢለ ኸለኹ፡ ኣዕጽምተይ ማህሚኑ

መክ 3:7 ስ. ንምባል ግዜ ኣለዎ፡ ንምዝራብ

ኢሳ 53:7 ኣብ ቅድሚ ቐምቀምታ ስ. ከም እትብል በጊዕ

ስበኽ

2ጢሞ 4:2 ነቲ ቓል ስ.፣ ብህጹጽ ግበሮ

ስቡር

መዝ 34:18 የሆዋ ነቶም ስ. ዝልቦም ቀረባኦም እዩ

መዝ 51:17 ንኣምላኽ ባህ ዜብሎ መስዋእቲ፡ ስ. መንፈስ እዩ

ኢሳ 66:2 ናብዚ ትሑትን ስ. ዝመንፈሱን ክጥምት እየ

ስብእና

ኤፌ 4:24 ሓድሽ ስ. ልበሱ

ቈሎ 3:9 ነቲ ኣረጊት ስ. ምስ ግብርታቱ ቐንጢጥኩም

ስቱር

መዝ 91:1 ኣብ ስ. ቦታ እቲ ልዑል ዚቕመጥ

ስዒረያ

ዮሃ 16:33 ኣጆኹም! ኣነ ንዓለም ስ. እየ

ስዓሮ

ሮሜ 12:21 ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ስ.

ስደተኛታት

እብ 11:13 ስ. ምዃኖም እናተኣመኑ

ስዲ

ምሳ 29:15 ስ. እተሓድገ ውሉድ ንኣዲኡ የሕፍራ

ስጋ

ዘፍ 2:24 ሓደ ስ. ድማ ይዀኑ

እዮ 33:25 ስ.ኡ ኻብ ናይ መንእሰይ ይለምልም

ምሳ 23:20 ሃርጓፋት በላዕቲ ስ.

ማቴ 10:28 ነቶም ንስ. ዚቐትሉ ኣይትፍርህዎም

ሮሜ 8:5 እቶም ብስ. ዚነብሩስ

1ቈረ 2:14 ስ.ዊ ሰብ ኣይቅበሎን

1ቈረ 3:3 ገና ስ.ውያን ኢኹም

1ቈረ 15:44 ስ.ዊ ኣካል ይዝራእ፡ መንፈሳዊ ኣካል ይትንስእ

1ቈረ 15:50 ስ.ን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስ

ገላ 5:19 ግብሪ ስ. ግሁድ እዩ

ቈሎ 2:18ስ.ዊ ኣተሓሳስባኡ

ስጋይ

ማቴ 26:26 ውሰዱ፡ ብልዑ። እዚ ስ. ማለት እዩ

ስጕምቱ

ኤር 10:23 ሰብ ስ. ኬቕንዕ ናቱ ኣይኰነን

ስጕምቲ

ዘፍ 33:14 ከም ስ. እተን ማለይን እቶም ቈልዑን

ሶዶም

ዘፍ 19:24 ኣብ ልዕሊ ሶ.ን ጎሞራን፡ ዲንን ሓውን

2ጴጥ 2:6ሶ.ን ጎሞራን ኰኒንወን፣ መሰክሒ ዀይነን

ይሁ 7 ሶ.ን ጎሞራን ንመለበሚ ዀይነናና

ሸለልትነት

ኤር 48:10 ተልእኾ የሆዋ ብሸ. ዚፍጽም

ዳን 6:4 ዳንኤል ሸ. ኣይርከቦን ነበረ

ሸሓጢት

ምሳ 26:28 ሸ. ኣፍ ጥፍኣት ተምጽእ

ሸቀጥቲ

2ቈረ 2:17 ሸ. ቓል ኣምላኽ ኣይኰንናን

ሸያብ

ምሳ 16:31 ሸ. ጸጕሪ፡ ዘውዲ ጽባቐ እዩ

ሸፈጥ

ምሳ 15:27 ረብሓ ሸ. ዚረክብ ጭንቂ የምጽእ

ሺሎ

ዘፍ 49:10 ሺ. ኽሳዕ ዚመጽእ

ሻቦጡ

ምሳ 13:24ሻ. ዘይጥቀመላ ንወዱ ይጸልኦ

ሽልማት

1ቈረ 9:24 ነታ ሽ. ሓደ ጥራይ ከም ዚወስዳ

ቈሎ 2:18 ሓደ እኳ ሽ.ኩም ኣይከልክልኩም

ሽሕ

መዝ 91:7 ኣብ ጐድንኻ ኪወድቁ እዮም

ኢሳ 60:22 እቲ ሒደት ሽ. ኪኸውን እዩ

2ጴጥ 3:8 ሓንቲ መዓልቲ ኸም ሽ. ዓመት

ሽሕጣን

ሮሜ 16:18ሽ. ገርህታት የስሕቱ

ሽማግለታት

ቲቶ 1:5 ሽ. ክትሸይም

ሽበራ

መዝ 91:5 ሽ.ታት ለይቲ ኣይክትፈርህን

ምሳ 3:25 ሃንደበታዊ ሽ. ኣይኬፍርሃካን

ሽበን

2ሳሙ 12:3 ብዘይካ ሓንቲ ንእሽቶ ሽ.፡ ገለ እኳ ኣይነበሮን

ሽግር

መዝ 34:19 ሽ. ጻድቕ ብዙሕ እዩ

ቀላይ

ራእ 19:20 ብዲን ዚነድድ ቀ. ሓዊ

ቀልቀልካ

ዘዳ 23:13 ኣብ ወጻኢ ነቲ ቐ. መሊስካ ኽደኖ

ቀልጢፉ ዚሓልፍ

2ቈረ 4:17 ጸበባና ቐ.ን ፈኲስን

ቀረባኦም

መዝ 145:18 የሆዋ ነቶም ዚጽውዕዎ ቐ. እዩ

ቀሪም

ዘሌ 19:9ቐ. ዓጺድካ ኣይትእረዮ

ቀርኒ

ዳን 7:7 እቲ ራብዓይ ኣራዊት ዓሰርተ ቐ. ነበሮ

ዳን 8:8 እታ ዓባይ ቀ. ተሰብረት

ቀስተ ደበና

ዘፍ 9:13 ቀ.ይ ምልክት እቲ

 ቀቢጹ

ማቴ 16:24 ርእሱ ቐ.፡ ጕንዲ ስቅያቱ ኣልዒሉ

ቀብኦ

1ሳሙ 16:13 ሳሙኤል ንዳዊት ቀ.

ቀታል ነፍሲ

ዮሃ 8:44 ንሱ ኻብ መጀመርታ ቐ. እዩ

ቀኒአሎም

መዝ 73:3 ንዕቡያት ቀ. ነይረ

ቀንኡሉ

መዝ 106:16 ንሙሴ ቐ.

ቀንዲ ወኪል

ግብ 3:15 ነቲ ቐ. ህይወት ቀቲልኩምዎ

እብ 12:2 ናይ እምነትና ቐ.ን ፍጹም ገባርን ዝዀነ የሱስ

ቀንዴለን

ማቴ 25:1ቀ. ሒዘን ዝወጻ ዓሰርተ ደናግል

ቀይሕ

ዘፍ 25:30 ካብቲ ቐ. ጸብሒ ሒደት ሃበኒ

ኢሳ 1:18 ሓጢኣትኩም ከም ቀ. ዝሕብሩ እኳ እንተ ዀነ

ቀይዲ ዘይብሉ

እዮ 6:3 ቃላተይ ቀ. ዘረባ ዀነ

ቀደም

ኢሳ 65:17 እቲ ናይ ቀ. ኣይኪዝከርን

ቀዲሑ

ዘዳ 17:18 ካብቲ ሕጊ ንዕኡ ዚኸውን ቀ. ይጽሓፍ

ቀዲሰካ

ኤር 1:5 ከይተወለድካ ቐ.

ቀዲሰያ

1ነገ 9:3 ነዛ ቤት እዚኣ፡ ቀ. ኣለኹ

ቀዳማይ

ማር 9:35 ቀ. ኪኸውን ዚደሊ፡ ድሕሪ ዅሉ ይኹን

ቀዳሞት

ማቴ 19:30 ብዙሓት ቀ. ግና ዳሕሮት ኪዀኑ እዮም

ቂሮስ

እዝ 6:3 ቂ.፦ እታ ቤት ዳግም ትተሃነጽ

ኢሳ 45:1 ንቕቡኡ፡ ንቂ.፡ ብየማነይቲ ኢዱ ዝሓዝክዎ

ቃሉ

መዝ 15:4 ዚጐድኦ እኳ እንተ ዀነ፡ ቃ. ዘይልውጥ

ቃል

ምሳ 25:11 ብግቡእ ግዜ እተዘርበ ቓ.

ኢሳ 55:11 ካብ ኣፈይ ዚወጽእ ቃ. ኬስልጥ እዩ

ሉቃ 8:12 ድያብሎስ ነቲ ቓ. ካብ ልቦም ይወስዶ

ዮሃ 1:1 ቃ. ብመጀመርታ ነበረ

ዮሃ 17:17 ቃ.ካ ሓቂ እዩ

ግብ 18:5 ጳውሎስ፡ ኣብ ስብከት እቲ ቓ. ተጸምደ

ፊል 2:16 ነቲ ቓ. ህይወት ኣጽኒዕኩም ኽትሕዝዎ

2ጢሞ 2:15ቓ. ሓቂ ብቕኑዕ ዚጥቀም

ቃል ኣምላኽ

ኢሳ 40:8 ቃ.ና ንዘለኣለም ይነብር

ማር 7:13 በቲ እተመሓላልፍዎ ስርዓት ንቓ. ከንቱ ትገብርዎ

1ተሰ 2:13 ከምቲ ብሓቂ ዝዀኖ፡ ከም ቃ. ጌርኩም ተቐቢልኩምዎ

እብ 4:12 ቃ. ህያውን ዚዓይን እዩ

ቃና

ዮሃ 2:1 ኣብ ቃ. ናይ ገሊላ መርዓ ዀነ

ቃየል

1ዮሃ 3:12 ከምቲ ንሓዉ ዝቐተለ ቃ. ኣይንኹን

ቄሳር

ማቴ 22:17ቄ. ግብሪ ምሃብሲ ተፈቒዱ ድዩ፧

ማር 12:17 ናይ ቄ. ንቄሳር፡ ናይ ኣምላኽ ንኣምላኽ ሃቡ

ዮሃ 19:12 እንተ ፈቲሕካዮ፡ ፈታው ቄ. ኣይኰንካን

ዮሃ 19:15 ብዘይካ ቄ.ሲ ንጉስ የብልናን

ግብ 25:11 ናብ ቄ. ይግባይ ኢለ ኣለኹ!

ቄናን

መክ 1:15 ቄ. ኪቃናዕ ኣይከኣልን

ቅልስና

ኤፌ 6:12 ቅ. ምስ ደምን ስጋን ኣይኰነን

ቅልጽም

ዮሃ 12:38 ቅ. የሆዋኸ ንመን ተገሊጹ፧

ቅረብዎ

ያእ 4:8 ንኣምላኽ ቅ.፡ ንሱ እውን ኪቐርበኩም

ቅረጸሎም

ዘዳ 6:7 ንደቅኻ ቅ.

ቅር

ቈሎ 3:13 ቅ. ዜብል ነገር እንተ ኣልይዎ

ቅርጺ

ሮሜ 2:20 ቅ. ሓቂ ተስተውዕል

ቅቡኡ

መዝ 2:2ቕ. ኪጻረሩስ፡ ነገስታት ምድሪ ቘይሞም

ቅቡኣተይ

መዝ 105:15ቕ. ኣይትተንክይዎም

ቅብልቲ

2ቈረ 6:2 እታ ኣዝያ ቕ. ግዜ ሕጂ እያ

ቅብኢ

ማር 14:4 እዚ ቕዱይ ቅ. ንምንታይ ባኺኑ፧

ቅተሉ

ቈሎ 3:5 ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅ.

ቅኑዕ

እዮ 1:8 እዮብ ንጹህን ቅ.ን ሰብ እዩ

ቅንኢ

ምሳ 6:34 ቅ. ንሰብኣይ የነድሮ

ምሳ 14:30 ቅ. ንኣዕጽምቲ ቝንቍነ እዩ

ቅንኣት

መዝ 69:9 ቅ. ቤትካ በሊዑኒ

ኢሳ 37:32 ቅ. የሆዋ ጐይታ ሰራዊት ነዚ ኺገብሮ እዩ

ሮሜ 10:2 ንኣምላኽ ቅ. ከም ዘለዎምሲ

ቅንዑ

2ቈረ 13:11 ተሓጐሱ፡ ቅ.

ቅንዕና

2ቈረ 8:21ቕ. ንሓሊ ኣለና

እብ 13:18 ኣብ ኵሉ ብቕ. ኽንነብር እናደለና

ቅደዱ

ዮኤ 2:13 ክዳውንትኹም ዘይኰነስ፡ ልብኹም ቅ.

ቅዱሳት

ዳን 7:18 እቶም ቅ. ነታ መንግስቲ ኪቕበልዋ

1ጴጥ 1:15 ብዅሉ ኣካይዳኹም ቅ. ኩኑ

ቅዱሳት ጽሑፋት

ማቴ 22:29 ቅ. ሰኣን ምፍላጥኩም

ሉቃ 24:32 ነቲ ቕ. ኪገልጸልና ከሎዶ ልብና ይነድድ ኣይነበረን፧

ግብ 17:2ቕ. ተዛራረበ

ግብ 17:11 ቅ. መዓልቲ መዓልቲ እናመርመሩ

ሮሜ 15:4 ካብ ቅ. ብዚርከብ መጸናንዒ ተስፋ ኺህልወና

ቅዱስ

ዘሌ 19:2 ኣነ ቅ. እየ እሞ፡ ቅዱሳት ኩኑ

ራእ 4:8 የሆዋ ኣምላኽ ቅ.ቅ.ቅ. እዩ

ቅዱስ ምስጢር

ሮሜ 16:25 ስቕ ተባሂሉ ዝጸንሐ ቕ.

ኤፌ 3:4 ብዛዕባ ቕ. ዘሎኒ ግንዛበ

ቅዱስ ኣገልግሎት

ሮሜ 12:1 ብኣእምሮኹም ተጠቒምኩም ቅ.

ቅዱስ ጽሑፍ

2ጢሞ 3:16 ኵሉ ቕ. ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ

ቅድስቲ

ዘጸ 26:33 ቕ.ን ቅድስተ ቅዱሳንን

ቅድስና

እብ 12:14 ቅ. ስዓቡ

ቅድድም

መክ 9:11 ፈጣናት ኣብ ቅ. ወትሩ ኸም ዘይዕወቱ

ቅጽበት

መዝ 30:5 ቍጥዓኡስ ንቕ. እዩ

ቆራሕ

ዘሁ 26:11 ደቂ ቆ. ኣይሞቱን

ይሁ 11 ብዘረባ ዕልወት ቆ. ዝጠፍኡ

ቆርኔሌዎስ

ግብ 10:24 ቆ. ኣዝማዱን ናይ ቀረባ ፈተውቱን ኣኪቡ

ቈልዑ

ዘዳ 31:12 ነቶም ህዝቢ፡ ሰብኡትን ኣንስትን ቈ.ን ኣክቦም

መዝ 8:2 ካብ ኣፍ ቈ.

ማቴ 11:16 ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ዚደሃዩ ቘ.

ማቴ 18:3 ከም ቈ. እንተ ዘይኴንኩም

ማቴ 19:14 ነቶም ቈ. ሕደግዎም፡ ኣይትኸልክልዎም

ቈልዓ

መሳ 13:8 ነቲ ቈ. እንታይ ከም እንገብረሉ ኺነግረናስ

ምሳ 22:6ቘ. ኣሰልጥኖ፣ ምስ ኣረገ እኳ ኻብኣ ኣይኬልግስን

ኤር 1:7 ኣነ ቘ. እየ ኣይትበል

ሉቃ 9:47 ቈ. ወሰደ እሞ፡ ኣብ ጥቓኡ ደው ኣቢሉ

1ቈረ 13:11 ከም ቈ. እዛረብ፡ ከም ቈ. እሓስብ

ቈራያት

ማቴ 15:31 ቈ. ኪሓውዩ

ቈየቛ

ምሳ 15:18 ንቝጥዓ ደንጓዪ፡ ቈ. የህድእ

ምሳ 17:14 ቈ. ኸይተላዕለ ርሓቕ

ግብ 15:39 ኣብ መንጎኦም ቈ. ዀነ

ቈጸርቲ ኸዋኽብቲ

ማቴ 2:1 ቈ. ናብ የሩሳሌም መጹ

ቋንቋ

ዘፍ 11:7 ቛ.ኦም ንደባልቕ

ጸፎ 3:9ቛ. ህዝብታት ናብ ጽሩይ ቋ. ኽልውጦ

ዘካ 8:23 ካብ ኵሉ ቛ.ታት ዝዀኑ ዓሰርተ ሰባት

ግብ 2:4 ብኻልእ ቋ.ታት ኪዛረቡ ጀመሩ

1ቈረ 13:8 ቋ.ታት እንተ ኣልዩ፡ ንሱ ኺውዳእ

1ቈረ 14:22 ቋ.ታት ንዘይኣመንቲ ትእምርቲ እዩ

ራእ 7:9 ካብ ኵሎም ኣህዛብን ነገዳትን ቋ.ታትን እተኣከቡ

ቍራዕ ርእሲ

ኤፌ 6:17 ናይ ድሕነት ቍ. ኣእትዉ

ቍርስራስ

ማቴ 14:20 ዝተረፈ ቝ.፡ 12 መሶብ

ቍስሉ

ኢሳ 53:5 ሳላ ቝ. ንሕና ሓዊና

ቍስሊ

ራእ 13:3 ሓደ ኻብቶም ኣራእሱ ናብ ሞት ዜብጽሕ ቍ.

ቍዝማ

ዘጸ 2:24 ኣምላኽ ቍ.ኦም ሰምዐ

ቍጡዕ

ምሳ 19:19 ቍ.፡ መቕጻዕቲ ይጸውር

ቍጥዓ

መዝ 37:8 ቍ. ሕደግ፡ ነድሪ ድማ ግደፍ

መዝ 103:8 የሆዋ ንቝ. ደንጓዪ

ቈሎ 3:8 ቍ.፡ ጸርፊ ኣርሕቑ

በላዓም

ዘሁ 22:28 እታ ኣድጊ ንበ.

በረኸት

ዘዳ 30:19 በ.ን መርገምን ኣብ ቅድሜኻ ኣንቢረልካ ኣለኹ

ምሳ 10:22 በ. የሆዋ የሀብትም

ሚል 3:10 ሓንቲ እኳ ኽሳዕ ዘይጐድለኩም በ. እንተ ዘየፍሲሰልኩም

በረኻ

ኢሳ 35:6 ማያት ኣብ በ. ኺፍልፍል እዩ

ኢሳ 41:18በ.፡ ሻምብቆ ናብ ዝመልኦ ራህያ ማይ ክቕይሮ

በሪሑ

ዘሌ 13:40 ሰብ እንተ በ.፡ ንሱ ንጹህ እዩ

በራሕ

2ነገ 2:23 ኣታ በ.፡ ደይብ!

በርቂ

ማቴ 24:27 በ. በሪቑ ኸም ዜብርህ

ሉቃ 10:18 ሰይጣን ከም በ. ወዲቑ ርእየዮ

በርትዐ

1ሳሙ 30:6 ብየሆዋ ኣምላኹ በ.

በርትዑ

ኢሳ 35:4 በ.። ኣይትፍርሁ

1ቈረ 16:13 ኣብ እምነት ጽንዑ፡ በ.

በርትዕ

እያ 1:7 ትባዕ፡ ኣዚኻ በ.

በርናባስ

ግብ 9:27 በ. ረድኦ

በሰር

ማቴ 7:3 ስለምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በ. እትርኢ፧

በሳልኤል

ዘጸ 31:2በ. ሓርየዮ ኣለኹ

በብመስርዑ

1ቈረ 15:23 ነፍሲ ወከፍ በ. እዩ

በትሪ

ራእ 12:5 ንዅሎም ኣህዛብ ብበ. ሓጺን ዚጓስዮም

በኸየ

ማቴ 26:75 ናብ ወጻኢ ኸይዱ፡ ኣምሪሩ በ.

በኽዩ

ሆሴ 12:4 በ. ድማ ሞገሱ ለሚኑ

በዅሪ

ዘጸ 11:5 ኣብ ግብጺ ዘሎ ዅሉ በ. ኺመውት እዩ

ቈሎ 1:15 በ. ዅሉ ፍጥረት

በዓላት

ዘሌ 23:4 እትእውጅወን በ. የሆዋ እዚኣተን እየን

በዓል

ኤር 19:5 ኣወዳቶም ንበ. ብሓዊ ኼንድዱ

በዓቲ

ማቴ 21:13 በ. ጐሓሉት ትገብርዋ ኣለኹም

በይነይ

ዮሃ 16:32በ. እትሓድጉኒ ሰዓት ትመጽእ ኣላ

በደልና

ማቴ 6:12 ንዝበደሉና ኸም ዝሓደግናሎም፡ በ. ሕደገልና

 በዲለዮ

2ሳሙ 12:13 ዳዊት፡ ንየሆዋ በ.

በዲሉካ

ማቴ 18:15 ሓውካ እንተ በ.፡ ኪድ

በጃ

መዝ 49:7 በ. ንኣምላኽ ኪህበሉ ዚኽእል የልቦን

ማቴ 20:28 ወዲ ሰብ ህይወቱ በ. ኼሕልፍ መጸ

በጃኻ

ዘፍ 15:5 በ. ናብ ሰማያት ጠምት

በጊዕ

ኢሳ 53:7 ከም በ. ናብ ማሕረዲ ተወሲዱ

በጺሕናዮ

ፊል 3:16 በቲ በ. ዘለና መጠን

ባህ

መዝ 147:1 ምውዳሱስ ክንደይ ባ. ዜብልን ግቡእን ኰን እዩ!

መዝ 149:4 የሆዋ ብህዝቡ ባ. ይብሎ

ህዝ 18:32 ብሞት ሓደ እኳ ባ. ኣይብለንን

ዮሃ 8:29 ኵሉ ሳዕ ባ. ዜብሎ ስለ ዝገብር

ሮሜ 15:1 ንርእስና ባ. ከነብል ዘይኰነስ

ሮሜ 15:2 ነፍሲ ወከፍና ንብጻዩ ኺሃንጾስ፡ ብሰናይ ባ. የብሎ

ሮሜ 15:3 ክርስቶስ እኳ ንርእሱ ባ. ኣየበለን

ኤፌ 6:6 ንሰብ ባ. ከም እተብሉ ዄንኩም ንገጽ ርአ

ባህርያዊ

ሮሜ 1:26 ደቂ ኣንስትዮኦም ነቲ ባ. ርክብ

ሮሜ 1:27 ነቲ ምስ ጓል ኣንስተይቲ ዚግበር ባ. ርክብ ሓዲጎም

ባህ ኢሉኒ

መዝ 27:4 ንቤተ መቕደሱ ባ. ኽርኢ

ባሕሪ

ዘጸ 14:21 ነቲ ባ. ናብ ንቑጽ ምድሪ ለወጦ

ኢሳ 57:20 እኩያት ከምቲ ኺሃድእ ዘይክእል ባ. እዮም

ባረኾም

ዘፍ 1:28 ኣምላኽ ከኣ ባ.

ባሩኽ

ኤር 45:2 ኣታ ባ.፡ የሆዋ ብዛዕባኻ ኸምዚ ይብል

ባርያ

ምሳ 22:7 ተለቃሒ ባ. ኣለቃሒ እዩ

ማቴ 24:45 እቲ እሙንን ኣስተውዓልን ባ. መን ኰን እዩ፧

ማቴ 25:21 ንፉዕ፡ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ባ.!

ዮሃ 8:34 ሓጢኣት ዚገብር ዘበለ፡ ንሱ ባ. ሓጢኣት እዩ

ባሮት

ሉቃ 17:10 ንሕና ዘይንጠቅም ባ. ኢና

1ቈረ 7:23 ደጊም ባ. ሰብ ኣይትኹኑ

ባቢሎን

ኤር 51:6 ካብ ማእከል ባ. ህደሙ

ኤር 51:30 ጀጋኑ ባ. ምውጋእ ሓዲጎም

ኤር 51:37ባ. ኵምራ ኣእማን ክገብራ እየ

ራእ 17:5 ዓባይ ባ.፡ ኣደ ኣመናዝር

ራእ 18:2 ዓባይ ባ. ወዲቓ

ባቤል

ዘፍ 11:9 ቋንቋ ስለ ዝደባለቐ፡ ስም እታ ኸተማ ባ. ተባህለ

ባትሴባ

2ሳሙ 11:3 ባ. ሰበይቲ ኡርያ

ባእሲ

ምሳ 6:19 ኣብ መንጎ ኣሕዋት ባ. ዚዘርእ

ባዶ

ፊል 2:7 ገዛእ ርእሱ ባ. ገይሩ፡ መልክዕ ባርያ

ቤልሻጽር

ዳን 5:1 ንጉስ ቤ. ዓብዪ ድግስ ገበረ

ቤተ መቕደሱ

፦ ኣብ “ቤት” እውን ርአ። መዝ 11:4 የሆዋ ቤ. እዩ

መዝ 27:4 ቤ. ባህ ኢሉኒ ኽርኢ

ሚል 3:1 ብሃንደበት ጐይታ ናብ ቤ. ኺመጽእ

ቤተ መቕደስ

፦ ኣብ “ቤት” እውን ርአ። ኤር 7:4 ቤ. የሆዋ፡ ኢልኩም

ህዝ 41:13 ነታ ቤ. ለክዓ፣ 100 እመት ዝንውሓታ

ማቴ 21:12 ናብ ቤ. ኣትዩ፡ ንዅሎም ዚሸጡን

ዮሃ 2:19 ነዛ ቤ. እዚኣ ኣፍርስዋ፣ ኣነ ኸኣ

1ቈረ 3:16 ንስኻትኩም ቤ. ኣምላኽ ምዃንኩም

ቤተ ሰብ

ኤፌ 2:19 ኣባላት ቤ. ኣምላኽ ኢኹም

ቤተይ

መዝ 101:2 ኣብ ውሽጢ ቤ. ብንጽህና ልበይ ክመላለስ

ቤት

2ሳሙ 7:13 ንስመይ ቤ. ኪሃንጽ እዩ

መዝ 27:4 ኣብ ቤ. የሆዋ ክቕመጥ

መዝ 127:1 የሆዋ ንቤ. እንተ ዘይሃኒጽዋ

ኢሳ 56:7 ንዅሎም ህዝብታት ቤ. ጸሎት ክትብሃል

ሉቃ 2:49 ኣብ ቤ. ኣቦይ ክኸውን ከም ዚግብኣኒ

ዮሃ 2:16ቤ. ኣቦይ፡ ደጊም ቤ. ሸቐጥ ኣይትግበርዋ!

ዮሃ 14:2 ኣብ ቤ. ኣቦይ ብዙሕ መንበሪ ኣሎ

ግብ 5:42 ኣብ በቤ. ከየቋረጹ ይምህሩን

ግብ 20:20 ብግህዶን ኣብ በቤ. ካብ ምምሃር

2ቈረ 5:1 ናይ ዘለኣለም ቤ. ኣብ ሰማያት ከም እትህልወና

እብ 3:4 ቤ. ዘበለትሲ ሰራሒኣ ኣለዋ

ቤት-ልሄም

ሚክ 5:2 ኣቲ ቤ. ኤፍራታ፡ ካባኺ

ቤት ማእሰርቲ

ግብ 5:18 ንሃዋርያት ሓዝዎም፡ ናብ ቤ. ኣእተውዎም

ግብ 5:19 መልኣኽ ንመዓጹ ቤ. ኸፊቱ

ግብ 12:5 ጴጥሮስ ኣብ ቤ.፣ እታ ጉባኤ ትጽሊ

ግብ 16:26 እታ ቤ. ካብ መሰረታ ተናወጸት

ራእ 2:10 ድያብሎስ ንገሌኻትኩም ናብ ቤ. ኺድርብየኩም

ቤት-ኤል

ዘፍ 28:19 ነታ ቦታ እቲኣ ቤ. ኢሉ ሰመያ

ቤት ፍርዲ

ዳን 7:10 እቲ ቤ. ንፍርዲ ተቐመጠ

ብሃግዎ

1ጴጥ 2:2 ነቲ ጸባ እቲ ቓል ብ.

ብሉጽ

1ቈረ 2:1ብ. ዘረባ ወይ ብጥበብ ኣይመጻእኩን

ብላሽ

ኢሳ 41:29 ፍሱስ ምስሎም ንፋስን ብ.ን እዩ

ብልሽውና

ዳን 6:4 ዳንኤል፡ ሸለልትነት ወይ ብ. ኣይርከቦን ነበረ

ብልክዕ

ኤር 30:11 ብ. ክግስጸካ እየ

ብልዐይ

ዮሃ 4:34 ብ.ሲ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ኽገብር እዩ

ብልዒ

1ቈረ 8:13 ብ. ንሓወይ ዚዕንቅፎ እንተ ዀይኑ

ብሓደ

ግብ 15:25 ብ. ወሲንና ኣለና

ብሩህ

ኢሳ 14:12 ኣታ ብ. ወዲ ወጋሕታ፡ ከመይ ኰን ወደቕካ!

ብሩር

ምሳ 2:4 ከም ንብ. ጌርካ እንተ ደሊኻያ

ብሩሮም

ህዝ 7:19 ብ. ኣብ ጐደናታት ኪድርብዩ

ጸፎ 1:18 ብ. ኰነ ወርቆም ኣይኬድሕኖምን

ብሩኽ

ዮሃ 12:13 ብስም የሆዋ ዚመጽእ ብ. እዩ!

ብርሃናት

ፊል 2:15 ከም ብ. እትበርሁ ምእንቲ ኽትኰኑ

ብርሃን

መዝ 36:9ብ.ብ. ክንርኢ ኽኢልና

መዝ 119:105 ቃልካ ንመገደይ ብ. እዩ

ምሳ 4:18 መገዲ ጻድቃን ከም ብ. ወጋሕታ

ኢሳ 42:6 ብ. ኣህዛብ ከም እትኸውን

ማቴ 5:14 ብ. ዓለም ኢኹም

ማቴ 5:16 ብ.ኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ

ዮሃ 8:12 ኣነ ብ. ዓለም እየ

2ቈረ 4:6 ካብ ጸልማት ብ. ይብራህ

ብርታዐ

መዝ 29:11 ንህዝቡ ብ. ኺህቦ እዩ

ምሳ 17:22 ስቡር መንፈስ ብ. ይጽንቅቕ

ብርእሱ ዚተኣማመን

ምሳ 14:16 ዓሻ ዘይግድሶን እምብዛ ብ.ን እዩ

ብርእሶም ዚምክሑ

2ጴጥ 2:10 ደፋራት፡ ብ.

ብርኽቲ

መሳ 5:24 ያዔል ካብ ኣንስቲ ብ. እያ

ብሱላት

1ቈረ 14:20 ብኣእምሮ ብ. ኩኑ

እብ 5:14 ልቦናኦም ዘሰልጠኑ ብ.

ብስለት

እብ 6:1 ናብ ብ. ንገስግስ

ብስራት

ኢሳ 52:7 እቲ ብ. ዜበስር፡ ኣእጋሩ

ማቴ 24:14 እዚ ብ. መንግስቲ፡ ኪስበኽ እዩ

ሉቃ 4:43 ስለዚ እየ እተለኣኽኩ እሞ፡ ብ. ከበስረን

ሮሜ 1:16ብ.ሲ ኣይሓፍርን እየ

1ቈረ 9:23 እዚ ዅሉ ምእንቲ እቲ ብ. ኢለ እየ ዝገብሮ

ብቋል

ኤር 23:5 ንዳዊት ጻድቕ ብ. ዘተንስኣሉ

ብቐጻሊ

ዳን 6:16 እቲ ብ. እተገልግሎ ኣምላኽካ

ብቑዓት

ግብ 5:41 ኪሓስሩ ብ. ኰይኖም ስለ እተቘጽሩ ተሓጐሱ

ግብ 13:46 ንናይ ዘለኣለም ህይወት ብ. ከም ዘይኰንኩም

ኤፌ 4:1 ነቲ ጽውዓ ብ. ኴንኩም ክትመላለሱ

2ተሰ 1:5 ንመንግስቲ ኣምላኽ ብ. ኴንኩም ከም እትቝጸሩ

ብቑዕ

ራእ 4:11 ኦ የሆዋ፡ ንስኻ ግርማ ንምውሳድ ብ. ኢኻ

ብቕዓቱ ዘመስከረ

2ጢሞ 2:15 ብ. ዓያዪ ጌርካ፡ ንኣምላኽ ከተቕርብ

ብቕዓታት

ገላ 6:1 መንፈሳዊ ብ. ዘማላእኩም

ብቕዓትና

2ቈረ 3:5 ብ. ኻብ ኣምላኽ እዩ

ብቝቡቝ

ጸፎ 2:2 እታ መዓልቲ ኸም ብ. ከይሓለፈት

ብተኣማንነት

ዘጸ 34:6 የሆዋ ብዓል ብዙሕ ብ. ዚርአ ፍቕሪ

መዝ 13:5 በቲ ብ. እተርእዮ ፍቕርኻ እእመን ኣለኹ

መዝ 136:1-26 ብ. ዜርእዮ ፍቕሩ ንዘለኣለም ይነብር

ሆሴ 6:6 ብመስዋእቲ ዘይኰነስ፡ ብ. ብዚርአ ፍቕሪ እዩ ደስ ዚብለኒ

ብኸዩ

ሮሜ 12:15 ምስቶም ዚበኽዩ ብ.

ብኽያት

መዝ 6:6 ንመገምሰስየይ ብብ. ኣዕለቕሊቐዮ

ኢሳ 65:19 ደሃይ ብ. ኣይኪስማዕን እዩ

ብዅርነት

ሮሜ 8:23 ንሕና ብ.፡ ማለት መንፈስ ዘሎና

ብዕራይ

ዘጸ 21:28 ብ. ንሰብኣይ ወጊኡ እንተ ቐቲሉ

ዘዳ 25:4 ኣፍ እቲ ዜኽይድ ብ. ኣይትእሰር

ምሳ 7:22 ከምቲ ናብ ማሕረዲ ዚኸይድ ብ.

ብዘይ ሓልዮት

ምሳ 12:18 ብ. ዚዝረብ ዘረባ ኸም ሰይፊ ይወግእ

ብዘይሓሰብኩምዋ

ማቴ 24:44 ብ. ሰዓት ኪመጽእ እዩ

ብዘይ ስርዓት

1ተሰ 5:14 ብ. ንዚመላለሱ ኣጠንቅቕዎም

2ተሰ 3:6 ብ. ካብ ዚመላለስ ዘበለ ሓው ክትርሕቑ

ብዘይ ፍልጠት

1ጢሞ 1:13 ብ. ስለ ዝገበርክዎ

ብዙሓት

ዘጸ 23:2 ደድሕሪ ብ. ኣይትስዓብ

ብዙሓት ህዝቢ

ራእ 7:9 ሓደ እኳ ኪቘጽሮም ዘይክእል ብ.

ብዙሕ

መዝ 72:16 ብ. እኽሊ ኪኸውን

ሉቃ 12:15 ሰብ ብ. እኳ እንተ ኣለዎ፡ ህይወት ኣይረክብን

1ቈረ 15:58 ብ. ዕዮ ጐይታ ይሃልኹም

ብዝያዳ

1ተሰ 4:1 ብ. ኸምኡ ኽትገብሩ ንልምነኩም

1ተሰ 4:10 ብ. ኸምኡ ኽትገብሩ

ብጀዋ

ሮሜ 8:23 ብ. ሰብነትና ተሃንጢና እናተጸበና

ብጻየይ

መዝ 55:13 ኣጸቢቐ ዝፈልጠካ ብ.

ብጻይ

ሉቃ 10:27ብ.ካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ

ሉቃ 10:36 ብ. ዝዀኖ ኣየናዮም ይመስለካ፧

ብጽሕናኡ

1ቈረ 7:36 ብ. እንተ ኣሕሊፉ

 

ተሃንጥየ

ሮሜ 1:15 ከበስረኩም ተ. ኣለኹ

ተሃዊኹ

ምሳ 29:20 ተ. ዚዛረብ ሰብዶ ርኢኻ ትፈልጥ፧

ተለቃሒ

ምሳ 22:7 ተ. ድማ ባርያ ኣለቃሒ እዩ

ተለወጡ

ሮሜ 12:2 ንኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተ.

ተሓቲምኩም

ኤፌ 1:13 ምስ ኣመንኩም፡ ተ. ኢኹም

ተሓታቲ

1ሳሙ 22:22 ብሞት ኵሎም ቤት ኣቦኻ ተ. እየ

ተሓጐሰ

1ዜና 29:9 እቲ ህዝቢ በቲ ዝሃብዎ መስዋእቲ ፍታው ተ.

ተሓጐሱ

ሮሜ 12:12 ብተስፋ ተ.

ሮሜ 12:15 ምስቶም ዚሕጐሱ ተ.፣ ምስቶም ዚበኽዩ

ፊል 3:1 ብጐይታ ተ.

ፊል 4:4 ኵሉ ሳዕ ብጐይታ ተ.ተ.

ተሓጺብኩም

1ቈረ 6:11 ተ.ን ተቐዲስኩምን ኢኹም

ተመለሱ

ዮኤ 2:12 ብዅሉ ልብኹም ናባይ ተ.

ሚል 3:7 ናባይ ተ.፡ ናባኻትኩም ክምለስ እየ

ተመባጽዐ

መሳ 11:30 ይፍታሕ ንየሆዋ ተ.

ተመን

ዘፍ 3:4 እቲ ተ. ነታ ሰበይቲ

ዮሃ 3:14 ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተ. ዝሰቐለ

ተመዚንካ

ዳን 5:27 ተ.ስ ጐዲልካ ተረኺብካ

ተረፋ

ዮሃ 10:10 ህይወት ምስ ተ. ምእንቲ ኺረኽባ

ተሪር

ምሳ 15:1 ተ. ቃል፡ ቍጥዓ የለዓዕል

ተሪሮም

ግብ 19:9 ተ. ምእማን ምስ ኣበዩ

ተራ

ግብ 4:13 ጴጥሮስን ዮሃንስን ዘይተማህሩ ተ. ሰባት

ተርሲስ

ዮና 1:3 ዮናስ ናብ ተ. ኪሃድም ተንስአ

ተሰይራ

2ቈረ 11:25 ሰለስተ ሳዕ እታ ዝነበርኩዋ መርከብ ተ.

ተሳቕዩ

1ቈረ 12:26 ሓደ ኣካል እንተ ተ.፡ ኵሉ ኣካላት

ተስፋ

1ነገ 8:56 ካብቲ ዘተስፈዎ ተ.፡ ሓደ ቓል እኳ ኣይወደቐን

2ዜና 15:7 ተ. እውን ኣይትቝረጹ

መዝ 146:5 ተ.ኡ ኣብ የሆዋ ኣምላኹ ዝገበረ፡ ሕጉስ

ምሳ 24:10 ብመዓልቲ ጭንቂ ተ. እንተ ቘሪጽካ፡ ሓይልኻ

ሮሜ 8:24 በዛ ተ. ድሒንና፣ እትርአ ተ. ግና፡ ተ. ኣይኰነትን

ሮሜ 12:12ተ. ተሓጐሱ

ሮሜ 15:4 ብተጻዋርነትና ተ. ምእንቲ ኺህልወና

2ቈረ 1:20 ተ.ታት ኣምላኽ ዘበለስ ብእኡ እወ ዀይኑ

ኤፌ 1:18 እቲ እተጸዋዕኩምሉ ተ. ኽትፈልጡ

ኤፌ 2:12 ተ. ኣይነበረኩምን፡ ብዘይ ኣምላኽ ኔርኩም

እብ 6:19 እዛ ተ. እዚኣ ኸም መልህቕ

ተቐመጥ

መዝ 110:1 ድኳ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም፡ ኣብ የማነይ ተ.

ተቐበልቲ ጋሻ

ሮሜ 12:13 ተ. ኹኑ

ተቐበልዎ

ሮሜ 14:1 ነቲ ብእምነት ድኹም ዝዀነ ተ.

ተቐቢልና

እዮ 2:10 ካብ ኣምላኽ ጽቡቕ ጥራይ ተ.

ተቐባልነት

ኤፌ 5:10 ብጐይታ ተ. ዘለዎ እንታይ ምዃኑ መርምሩ

ተቐባል ጋሻ

ቲቶ 1:7, 8 ሓላዊ፡ ተ. ኪኸውን ኣለዎ

ተቐነይትኹም

ግብ 17:28 ከምቲ ገለ ኻብ ተ. ዚብልዎ

ተቓባበሉ

ሮሜ 15:7 ከምቲ ክርስቶስ እተቐበለና፡ ንሓድሕድኩም ተ.

ተቓውሞ

1ተሰ 2:2 ኣብ መንጎ ኽንደይ ተ. ተቢዕና

ተቓጸሉ

ሮሜ 12:11 ብመንፈስ ተ.

ተቘጢዕኩም

ኤፌ 4:26 ተ. ከለኹም፡ ጸሓይ ኣይትዕረብኩም

ተቘጺሩ

ሉቃ 22:37 ምስ ጠሓስቲ ሕጊ ተ.

ተበሳጫዊት

ምሳ 21:19 ካብ ምስ ነግራምን ተ.ን ሰበይትስ

ተቢዕና

1ተሰ 2:2 ብኣምላኽና ተ. ኢና

ተቢዖም

ፊል 1:14 ቃል ኣምላኽ ንምዝራብ ተ.

ተተባብዐ

ግብ 28:15 ጳውሎስ ምስ ረኣዮም፡ ተ.

ተተባብዑ

ቈሎ 3:16 ንሓድሕድኩም ተ.

ተነስሑ

ግብ 3:19 ተ.ን ተመለሱን

ተነቃፊት

1ጴጥ 3:7 ከም ተ. ኣቕሓ ጌርኩም ኣኽብርወን

ተናዘዙ

ያእ 5:16 ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተ.

ተናዚዘልካ

መዝ 32:5 ኣብ መወዳእታ፡ ሓጢኣተይ ተ.

ተናዚዝና

1ዮሃ 1:9 እንተ ተ.፡ ንሓጢኣትና ኺሓድገልና እሙን እዩ

ተንከዮ

ማቴ 8:3 እደሊ እየ። ንጻህ እናበለ ተ.

ተኣመኑ

መዝ 62:8 ኵሉ ግዜ ብእኡ ተ.

ተኣመን

ምሳ 3:5 ብምሉእ ልብኻ ብየሆዋ ተ.

ተኣሚኑ

ሮሜ 10:10 ብኣፉ ተ. ይድሕን

ተኣማንነቱ

ኣን 2:4 ጻድቕ ግና ብተ. ይነብር

ተኣማንነት

ሚክ 6:8 ፍትሒ ኽትገብር፡ ተ. ክትፈቱ

ተኣሲረ

ማቴ 25:36 ተ.፡ በጺሕኩምኒ

ተኣዘዝዎም

ኤፌ 6:5 ኣቱም ባሮት ንጐይተትኩም ተ.

እብ 13:17 ንዚመርሑኹም ተ.

ተኣዚዙ

ፊል 2:8 ክሳዕ ሞት እኳ ተ.

ተኣዛዝነት

1ሳሙ 15:22 ተ. ካብ መስዋእቲ ይበልጽ

ሮሜ 5:19ተ. እቲ ሓደ፡ ብዙሓት

ሮሜ 16:26 ብእምነት ተ. ምእንቲ ኺህሉ

እብ 5:8 በቲ ዘሕለፎ መከራ ተ. ተማሂሩ

ተኺለ

1ቈረ 3:6 ኣነ ተ.፡ ኣጵሎስ ኣስትዩ፡ ኣምላኽ ግና ኣብቊሉ

ተኽሊ ወይኒ

ሚክ 4:4 ነፍሲ ወከፍ ኣብ ትሕቲ ተ.ን ኦም በለሱን

ዮሃ 15:1 ኣነ ናይ ሓቂ ተ. እየ፣ ተኻሊኡ ኣቦይ እዩ

ተኽብሮ

ኤፌ 5:33 ሰበይቲ ንሰብኣያ ብዙሕ ተ.

ተዃሉ

ማቴ 7:15 ተ. ኽነሶም፡ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም

ሉቃ 10:3 ከም ዕያውቲ ናብ መንጎ ተ. እልእከኩም

ግብ 20:29 ሕሱማት ተ. ኸም ዚኣትዉኹም

ተዅላ

ኢሳ 11:6 ተ. ምስ ገንሸል ኪኸውን

ተወላዋሊ

ያእ 1:8 ጽኑዕ ዘይኰነ፡ ተ. ሰብ እዩ

ተወፋይነት

ዘጸ 34:14 የሆዋ ንበይኑ ተ. ዚደሊ ኣምላኽ እዩ

መሃ 8:6 ንበይና እትደልዮ ተ. ከም መቓብር ጽኑዕ እዩ

1ጢሞ 4:7 ንኣምላኽ ዘሎካ ተ. ከም ሸቶኻ ጌርካ

1ጢሞ 4:8 ንኣምላኽ ዘሎካ ተ. ንዅሉ ይጠቅም

1ጢሞ 6:6 ንኣምላኽ ዘሎካ ተ. ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ

2ጢሞ 3:12 ንኣምላኽ ብዘለዎም ተ. ኪነብሩ ዚደልዩ፡ ኪስጐጉ

ተዓሚጹ

1ጴጥ 2:19 ስለ ሕልና ኢሉ እንተ ተ.፡ ባህ ዜብል እዩ

ተዓረቕ

ማቴ 5:24 ቅድም፡ ምስ ሓውካ ተ.

ተዓረቕና

ሮሜ 5:10 ምስ ኣምላኽ ካብ ተ.

ተዓዲግኩም

1ቈረ 7:23 ብዋጋ ተ. ኢኹም

ተዓገሱ

ያእ 5:8 ተ.፣ ልብኹም ኣጽንዑ

ተዓገስካዮም

ነህ 9:30 ንብዙሕ ዓመታት ተ.

ተዓገስዎም

1ተሰ 5:14 ንዅሎም ተ.

ተዛራረበ

ግብ 17:2 ብቕዱሳት ጽሑፋት ተ.

ተድላ

ሉቃ 8:14ተ. ስለ ዚውሰዱ

ተገዛዝኡ

ገላ 5:13 ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተ.

ተገዝኡ

1ጴጥ 2:13 ነቲ ልዑል ዝዀነ ንጉስ ተ.

ተገዝእዎም

እብ 13:17 ንዚመርሑኹም ተ.

ተጋደሉ

ሉቃ 13:24 በታ ጸባብ ኣፍ ደገ ንምእታው ተ.

2ጴጥ 3:14 ብዘይ ኣበር ኴንኩም ክትርከቡ ተ.

ተግሳጽ

ምሳ 1:7 ጥበብን ተ.ን ዚንዕቁስ፡ ዓያሹ እዮም

ምሳ 3:11 ተ. የሆዋ ኣይትንዓቕ

እብ 12:11 ተ. ንግዜኡ ዜሐጕስ ኣይመስልን እዩ

ተግባር

ሮሜ 12:4 ብዙሕ ኣካላት፡ እቲ ኣካላት ግና ሕደ ተ. ዘይብሉ፡

1ጴጥ 1:13 ብኣእምሮኹም ንተ. ተዓጠቑ

ተጠምቁ

ግብ 2:41 ተ.፣ ኣስታት 3,000 ሰባት ተወሰኹ

ተጠንቀቑ

ግብ 20:28 ንርእስኹምን ንዅሉ መጓሰን ተ.

ኤፌ 5:15 ከመይ ከም እትመላለሱ ኣጸቢቕኩም ተ.

ተጨኒቑ

ሉቃ 12:25 ተ. ኣብ ዕምሩ እመት ዚውስኽ መን ኣሎ፧

ፊል 2:26 [ኤጳፍሮዲጦስ] ተ. ኣሎ

ተጸበዮ

መዝ 37:7 ንየሆዋ ብሃንቀውታ ተ.

ኣን 2:3 እንተ ደንጐየ እኳ፡ ተ.

ተጻረርቲ

ሉቃ 21:15 ተ.ኹም ኪቃወምዎ ዘይክእሉ ጥበብ

1ቈረ 16:9 ብዙሓት ተ. ኣለዉ

ፊል 1:28ተ.ኹም ብገለ እኳ ኸም ዘይትፈርሁ

ተጻወሩ

ሮሜ 12:12 ኣብ ትሕቲ ጸበባ ተ.

ተጻዊርኩም

1ጴጥ 2:20 ሰናይ ብምግባርኩም መከራ እንተ ተ.

ተጻዋርነት

ሉቃ 8:15ተ. ፍረ ዚፈርዩ እዮም

ሉቃ 21:19 ንህይወትኩም ብተ.ኩም ከተድሕንዋ ኢኹም

ሮሜ 5:3 ጸበባስ ተ. ከም ዜምጽእ ንፈልጥ

ያእ 1:4 ተ. ዕዮኣ ትፈጽም

ያእ 5:11 ተ. እዮብ ሰሚዕኩም ኣለኹም

ተፈልዩ

1ቈረ 7:15 እቲ ዘይኣማኒ እንተ ተ.

ተፈቒዱለይ

1ቈረ 6:12 ኵሉ ተ. እዩ፣ ኵሉ ግና ኣይኰነን ዚጠቅም

ተፈጢሩ

ቈሎ 1:16 ኵሉ ብእኡ እዩ ተ.

ቱፋሕ

ምሳ 25:11 ከም ቱ. ወርቂ ኣብ ኣቕሓ ብሩር

ታህዋኽ

ምሳ 19:2ታ. ተግባሩ ዚገብር ይሓጥእ

ታለንት

ማቴ 25:15 ንሓደ ሓሙሽተ ታ.፡ ንሓደ ኽልተ

ታቦት

ዘጸ 25:10 ካብ ዕንጨይቲ ሰራው ታ. ይግበሩ

2ሳሙ 6:6 ነቲ ታ.፡ ዑዛ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞ

1ዜና 15:2 ነቲ ታ. ብዘይካኦም ሓደ እኳ ኣይጹሮ

ታዕታዕ

ኤፌ 4:31 ቍጥዓን ነድርን ታ.

ትሑታት

ምሳ 11:2 ጥበብ ምስ ት. እያ

ኢሳ 57:15 መንፈስ ት. ንምሕዳስ

ያእ 4:6ት. ጸጋ ይህቦም

ትሑት

1ሳሙ 2:8ት. ካብ ሓመድ የተንስእ

መዝ 41:1ት. ዚሓልየሉ

ዘካ 9:9 ት. እዩ፡ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ

ትሕቲ መልሓሱ

መዝ 1:2 ነቲ ሕጉ ብት. የንብቦ

ትሕቲ መልሓስካ

እያ 1:8 ነዚ መጽሓፍ ብት. ኣንብቦ

 ትሕት፦ ዘዳ 8:2 ት. ኬብለካን ኪፍትነካን ኢሉ

ያእ 4:10 ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ የሆዋ ት. በሉ

1ጴጥ 5:6 ኣብ ትሕቲ እታ ሓያል ኢድ ኣምላኽ ት. በሉ

ትሕትና

ምሳ 15:33 ቅድሚ ኽብሪ ት. ኣላ

ሚክ 6:8 ምስ ኣምላኽካ ብት. ኽትመላለስ

1ጢሞ 2:9 ኣንስቲ ት.ን ልብምናን ብዜርኢ ክዳውንቲ

ትምህርተይ

ዮሃ 7:16 ት.ሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር

ትምህርትና

ሮሜ 15:4ት. እዩ እተጻሕፈ

ትምኒቱ

ያእ 1:14 ብገዛእ ት. ተሳሒቡን ተሓቢሉን

ትምኒት

መዝ 37:4 ት. ልብኻ ኺህበካ እዩ

መዝ 145:16 ት. ህያው ዘበለ ዅሉ ተዕግብ

ገላ 5:16 ት. ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም

ኤፌ 2:3 ምስ ት. ስጋና ተሰማሚዕና

2ጢሞ 2:22 ካብ ት. ንእስነት ህደም

1ጴጥ 2:11 ካብ ት. ስጋ ኽትርሕቁ እምዕደኩም

1ዮሃ 2:16 ት. ስጋን ት. ኣዒንትን

ትምክሕቲ

ምሳ 16:18 ት. ቕድሚ ውድቀት እያ

ትሪ

ማር 3:5 በቲ ት. ልቦም ጕህዩ

ትርኢቱ

1ሳሙ 16:7 ኣብ ት. ኣይትጠምት

ትርኢቱ ተለወጠ

ማቴ 17:2 ኣብ ቅድሚኦም ት.

ትርኢት

1ቈረ 7:31 ት. እዛ ዓለም እዚኣ ይልወጥ እዩ ዘሎ

ትባዕ

እያ 1:7 ት.፡ ኣዚኻ በርትዕ

ትብዓት

ግብ 4:31 ቃል ኣምላኽ ብት. ይዛረቡ ነበሩ

2ቈረ 5:6 ኵሉ ሳዕ ት. ኣሎና

ትተዓረቕ

1ቈረ 7:11 ከይተመርዓወት ትንበር፡ ወይ ምስ ሰብኣያ ት.

ትነግሩ

1ቈረ 11:26 ክሳዕ ጐይታ ዚመጽእ፡ ሞቱ ት.

ትናኸሱ

ገላ 5:15 ንሓድሕድኩም ት. እንተ ዄንኩም

ትንሳኤ

ማቴ 22:23 እቶም ት. የልቦን ዚብሉ ሰዱቃውያን

ማቴ 22:30ት. ኣይምርዓዉ ኣየመርዕዉ

ዮሃ 5:29 ናብ ት. ህይወት ኪወጹ እዮም

ዮሃ 11:24 በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብት. ኸም ዚትንስእ

ዮሃ 11:25 ት.ን ህይወትን ኣነ እየ

ግብ 24:15 ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ት. ኪኸውን

1ቈረ 15:13 ት. እንተ ዘየልቦ፡ ክርስቶስ ኣይተንስአን

ትንቢታዊ

2ጴጥ 1:19 ኣጸቢቑ እተረጋገጸ ት. ቓል ኣሎና

ትንቢት

2ጴጥ 1:20 ካብ ብሕታዊ ትርጉም ዚመጽእ ት. ከም ዘየልቦ

2ጴጥ 1:21 ት. ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን

ትንፋስ

መዝ 150:6 ት. ዘለዎ ዅሉ፡ ንያህ ይወድሶ

ትእምርቲ

ማቴ 24:30 ት. ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ኪርአ

ሉቃ 21:25 ኣብ ጸሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ት. ኪኸውን

2ተሰ 2:9 ብናይ ሓሶት ት.ታትን ተኣምራትን

ትእዛዛት

ማቴ 22:40 ሕግን ነብያትን ኣብዘን ክልተ ት. ተመስሪቱ

ትእዛዝ

ማር 12:28 ኣየነይቲ ት. እያ ኻብ ኵለን ቀዳመይቲ፧

ማር 12:31 ካብዚኣተን እትዓቢ ኻልእ ት. የላን

ዮሃ 13:34 ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ፡ ሓድሽ ት. እህበኩም ኣለኹ

ትኽስታ

ምሳ 23:21 ት. ጨርቀምቀም የብል

ትዕቢት

ምሳ 8:13 ት.ን ትምክሕትን እጸልእ

ትዕግስቲ

ምሳ 25:15 ኣዛዚ ብት. ይስነፍ

2ጴጥ 3:15ት. ጐይታና ኸም ድሕነት ቍጸርዎ

ትዝክረኒ

እዮ 14:13 ውሱን ግዜ እንተ ትውስነለይ እሞ እንተ ት.!

ትድቅስ

ምሳ 6:10 ቍሩብ ት.፡ ቍሩብ ትኽስ ትብል

ትጉሃት

ምሳ 10:4 ት. ኣእዳው የሀብትማ

ትጉህ

ምሳ 21:5 ውጥናት ት. ናብ ኣሳልጦ ይመርሕ

ትግሁ

ሮሜ 12:11 ት.፡ ኣይትተሃከዩ

ትግሃት

ምሳ 12:27 ት. ንሰብ ክቡር መዝገቡ እዩ

እብ 6:11 እዚ ት. እዚ ኸተርእዩ ንደሊ

ትጐይዩ

ገላ 5:7 ጽቡቕ ት. ኔርኩም። መን ደኣ ዓጊቱኩም፧

ትጸልኣኒ

ዮሃ 7:7 ግብርታታ እከይ ምዃኑ ስለ ዝምስክር፡ ዓለም ት.

ትጽሊ

ግብ 12:5 ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ፣ እታ ጉባኤ ት.

ትጽቢት

እዮ 23:12 ካብቲ ት. ዝግበረለይ ንላዕሊ ዓቚረዮ

ምሳ 13:12 እተናውሐ ት.፡ ልቢ የሕምም

ሉቃ 21:26 ብፍርህን ብት. እቲ ኣብ ዓለም ዚመጽእን

ትፈትወኒ

ዮሃ 21:17 ስምኦን ት. ዲኻ፧

ትፋረዱ

1ቈረ 6:7 ንሓድሕድኩም ት. ምህላውኩምሲ

ነሀብትም

2ቈረ 6:10 ከም ድኻታት፡ ግናኸ ንብዙሓት ነ.

ነርኢ

2ቈረ 4:2 ብዚማርኽ መገዲ ርእስና ነ. ኣለና

2ቈረ 6:4 ብዅሉ ርእስና ነ. ኣለና

ነቡካድነጻር

ዳን 2:1 ነ. ከኣ ሓለመ

ነብሪ

ኢሳ 11:6 ነ. ምስ ማሕስእ በጥ ኪብል

ዳን 7:6ነ. ዚመስል ካልእ ኣራዊት

ነብዪ

ዘዳ 18:18 ከማኻ ዝኣመሰለ ነ. ከተንስኣሎም

ህዝ 2:5 ነ. ኣብ መንጎኦም ከም ዝነበረ ኪፈልጡ

ኣሞ 7:14 ነ. ወይ ወዲ ነ. ኣይነበርኩን

ነብያት

1ነገ 18:4 ኦብድያ 100 ነ. ወሲዱ፡ ሓብኦም

ኣሞ 3:7 ምስጢሩ ንገላዉኡ ነ. ከይገለጸ

ግብ 10:43 ኵሎም ነ. ይምስክሩሉ እዮም

ነብያት፡ ናይ ሓሶት

ማቴ 7:15 ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም፡ ና.

ማቴ 24:11 ና. ኪትንስኡን ንብዙሓት ኬስሕቱን

ማር 13:22 ና. ትእምርትታት ኪገብሩ እዮም

ነነዌ

ዮና 4:11ነ. ኽድንግጸላዶ ኣይግብኣንን፧

ነንጽህ

2ቈረ 7:1 ካብ ኵሉ እቲ ስጋን መንፈስን ዜርክስ ርእስና ነ.

ነእምን

2ቈረ 5:11 ንሰባት ነ. ኣለና

ነገስታት

ምሳ 22:29 ክኢላ ሰብ ኣብ ቅድሚ ነ. ይቐውም

ሉቃ 21:12 ኣብ ቅድሚ ነ.ን ሹማምንትን ክትቀርቡ

ግብ 4:26 ነ. ምድሪ ቘይሞም

ግብ 4:26 ንየሆዋን ንቕቡኡን ኪጻረሩስ፡ ነ. ቘይሞም

ራእ 18:3 ነ. ምስኣ መንዚሮም

ነገዳት

ዘፍ 49:28 እዚኣቶም 12 ነ. እስራኤል እዮም

ነጋዳይ

ማቴ 13:45 ሉላት ዚደሊ ተጓዓዚ ነ. ትመስል

ነጋዶ

ራእ 18:3 ነ. ምድሪ ሃብቲሞም

ነጸናንዓኩም

1ተሰ 2:11 ንምዕደኩምን ነ.ን ኔርና ኢና

ነፈራርሃዮም

ግብ 4:17 ንሓደ ሰብ እኳ ኸይዛረቡ ነ.

ነፊሊም

ዘፍ 6:4 ነ. ኣብ ምድሪ ነበሩ

ነፍሲ

ዘሁ 31:28 ካብ ሰብን ካብ ከብትን ሓንቲ ነ.

ህዝ 18:4 እታ እትሓጥእ ነ.፡ ንሳ ኽትመውት እያ

ማቴ 22:37 ንየሆዋ ኣምላኽካ ብምሉእ ነ.ኻ ኣፍቅሮ

ኑፋቐ

ግብ 28:22 እዛ ኑ. እዚኣ ኣብ ኵሉ ኸም ዚቃወምዋ

2ጴጥ 2:1 ዜጥፍእ ኑ. ሰላሕ ኣቢሎም ኬእትዉ

ናታን

2ሳሙ 12:7 ና. ከምዚ በሎ፦ እቲ ሰብኣይ ንስኻ ኢኻ

ናይ ሓቂ

ዮሃ 7:28 እቲ ዝለኣኸኒ ና. እዩ

1ጢሞ 6:19 ነታ ና. ህይወት ኣጽኒዖም ኺሕዝዋስ

ናይን

ሉቃ 7:11 ና. ናብ እትብሃል ከተማ ኸደ

ናይ ዘለኣለም ህይወት

ዳን 12:2 ገሊኦም ናብ ና. ኪበራበሩ እዮም

ሉቃ 18:30 ኣብቲ ዚመጽእ ስርዓት ከኣ ና.

ዮሃ 3:16 ና. ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ

ዮሃ 17:3 ምፍላጦም፡ ና. እዚኣ እያ

ግብ 13:48 ናብ ና. ዘንቀዱ

ሮሜ 6:23 ኣምላኽ ዚህበና ውህበት፡ ና. እዩ

1ጢሞ 6:12 ነታ ና. ኣጽኒዕካ ሓዛ

ናጻ

ማቴ 10:8ና. ተቐቢልኩም፡ ብና. ሃቡ

1ቈረ 9:18 ዓስበይ፡ ነቲ ብስራት ብና. ምስባኸይ

ራእ 22:17 ዝደለየ ማይ ህይወት ብና. ይውሰድ

ንልምን

2ቈረ 5:20 ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ ኢልና ን. ኣለና

ንሓድሕድና

ሮሜ 1:12 ን. ኽንተባባዕ ኢለ እየ

ንማርኽ

2ቈረ 10:5 ኵሉ ሓሳብ ን. ኣለና

ንምህናጽ

1ቈረ 14:26 ኵሉ ን. ይገበር

ንምንቕቓሕ

እብ 10:24 ንፍቕርን ንሰናይ ግብርን ን.

ንምካሕ

2ተሰ 1:4 ኣብ መንጎ ጉባኤታት ብኣኻትኩም ን.

ንምፍላይ

እብ 5:14 ነቶም ቅኑዕን ጌጋን ን. ልቦናኦም ዘሰልጠኑ

ንስሓ

ግብ 26:20ን. ዚበቅዕ ግብሪ እናገበሩ

ሮሜ 2:4 ኣምላኽ ናብ ን. ኺመርሓካ ይፍትን

2ቈረ 7:10 ጓሂ ኸም ፍቓድ ኣምላኽሲ ን. እዩ ዜፍሪ

ንስሕት

ያእ 3:2 ኵላትናስ ብዙሕ ሳዕ ን. ኢና

ንስሪ

ኢሳ 40:31 ከም ን. ብኣኽናፍ ይድይቡ

ንስዓብ

ሮሜ 14:19 ሰላም ዜስፍን ነገር ን.

ንስዕር

ሮሜ 8:37 በቲ ዘፍቀረና ን. ኢና

ንስጐጕ

2ቈረ 4:9 ን.፡ ግናኸ እተራሕራሕና ኣይኰንናን

ንቕሑ

ማቴ 26:41 ን.ን ብቐጻሊ ጸልዩን

ሉቃ 21:36 ኵሉ ሳዕ እናተማህለልኩም ን.

1ቈረ 16:13 ን.፡ ኣብ እምነት ጽንዑ

1ጴጥ 4:7 ንጸሎት ን.

ንብረቱ

ሉቃ 14:33 ኵሉ ን. ኸይቀበጸ

ንብረት

እብ 10:34 ንምዝማት ን.ኩም ብሓጐስ ተቐቢልኩምዎ

ንብዓት

2ነገ 20:5 ጸሎትካ ሰሚዐ፡ ን.ካ ርእየ እየ

መዝ 6:6 ንዓራተይ ብን. አጠስጥሶ ኣለኹ

መዝ 126:5 እቶም ብን. ዚዘርኡ፡ ብእልልታ

መክ 4:1 ን. እቶም ጭቁናት ረኣኹ፣ ዜጸናንዖም ኣይነበረን

ግብ 20:19 ብዅሉ ብን.ን ፈተናን ንጐይታ ተገዚአዮ

ግብ 20:31 ንነፍሲ ወከፍኩም ብን. ካብ ምምዓድ

እብ 5:7 ክርስቶስ ብን. ልማኖ ኣቕሪቡ

ራእ 21:4 ንብዘሎ ን. ካብ ኣዒንቶም ኪደርዝ

ንብጽሓዮም

ግብ 15:36 ኣሕዋት ከመይ ከም ዘለዉ ኽንርኢ፡ ን.

ንተሓጐስ

ሮሜ 5:3 ብጸበባ እውን ን.

 ንተባባዕ

እብ 10:25 ንሓድሕድና ን. እምበር

ንተኣማመን

2ተሰ 3:4 ብዛዕባኹም ብጐይታ ን. ኢና

ንኣምን

2ቈረ 4:13 ንሕና ን.፡ ስለዚ ኸኣ ንዛረብ

ንኣሽቱ

ዘካ 4:10 ንመዓልቲ ን. ጅመራ ዚንዕቕሲ መን እዩ፧

ንእስነተይ

መዝ 71:17 ካብ ን. ኣትሒዝካ ምሂርካኒ

ማር 10:20 እዚ ዅሉስ ካብ ን. ኣትሒዘ እሕልዎ ኣለኹ

ንእስነትካ

1ጢሞ 4:12 ሓደ እኳ ንን. ኣይንዓቃ

ንእሽቶ

መዝ 119:141 ኣነ ን.ን ንዑቕን እየ

ሉቃ 16:10ን. እሙን ዝዀነ፡ ብብዙሕ እውን

ንእዘዝን

ዘጸ 24:7 ንገብርን ን.

ንዋት

መክ 10:10 ን. ሓጺን እንተ ጐዲሙ

ንውርምና

ገላ 5:19 ርኽሰት፡ ን.

2ጴጥ 2:7ን. እቶም ጠሓስቲ ሕጊ ዚጕሂ ዝነበረ ሎጥ

ንዑ

ኢሳ 55:1 ኣቱም ጽሙኣት ኵላትኩም፡ ናብ ማይ ን.!

ንዑቕ

ዘሁ 21:5 ነዚ ን. እንጌራ ጸሊእናዮ ኢና

ኢሳ 53:3 ን.ን ብሰብ እተጐስየን

ንዒቖምዎ

ኤር 8:9 ንቓል የሆዋ ን.

ንዓ

ራእ 22:17 እቲ ዚሰምዕ እውን፡ ን.! ይበል

ንዓዪ

1ተሰ 2:9 ለይትን መዓልትን ን. ኔርና

ንያህ ወድስዎ

መዝ 146:1 ን.! ኵለንትናይ ይወድሶ

ራእ 19:1 ብዙሓት ህዝቢ፡ ን.! በሉ

ንያህ ይወድሶ

መዝ 150:6 ትንፋስ ዘለዎ ዅሉ፡ ን.

ንገብር

ዘጸ 19:8 ኵሉ እቲ የሆዋ ዝበሎ ን.

ንጉሰይ

መዝ 2:6 ኣብ ጽዮን፡ ን. ሸይመ ኣለኹ

ንጉስ

መሳ 21:25 በተን መዓልትታት፡ ኣብ እስራኤል ን. ኣይነበረን

ምሳ 21:1 ልቢ ን. ከም ወሓይዝ ማይ እዩ

ኢሳ 32:1 ን. ምእንቲ ጽድቂ ኺነግስ እዩ

ማቴ 21:5 ን.ኪ ይመጽእ ኣሎ

ማቴ 27:29 ሰላም፡ ኦ ን. ኣይሁድ

ዮሃ 19:15 ብዘይካ ቄሳርሲ ን. የብልናን

ንጉስ ሰሜን

ዳን 11:7 ኣንጻር ዕርዲ እቲ ን.

ዳን 11:40 ን. ምስ ሰረገላታት ኪመጽእ እዩ

ንጉስ ደቡብ

ዳን 11:11 ን. ከኣ ኪምረር

ዳን 11:40 ን. ምስኡ ኺዳፋእ እዩ

ንግስቲ

1ነገ 10:1 ን. ሳባ ናብ ሰሎሞን መጸት

ንግዜኡ

እብ 11:25 ን. ብሓጢኣት ባህ ካብ ዚብሎስ

ንግዱ

ማቴ 22:5 ሓደ ናብ ግራቱ፡ ሓደ ኸኣ ናብ ን. ኸዱ

ንጥቕምኹም

1ቈረ 7:35 ን. ኢለ እየ እምበር

ንጹሃት

ዮሃ 15:3 ሳላ እቲ ቃል፡ ድሮ ን. ኢኹም

ንጹህ

ግብ 20:26 ካብ ደም ኵሉ ን. ምዃነይ

ንጻወር

1ቈረ 4:12 እናሰጐጉና ብትዕግስቲ ን.

ንጽህና

1ዜና 29:17ን. ባህ ከም ዚብለካ

መዝ 25:21 ን.ን ቅንዕናን ይሓልዋኒ

መዝ 101:2 ኣብ ውሽጢ ቤተይ ብን. ልበይ ክመላለስ

ንጽህናይ

እዮ 27:5 ክሳዕ ሞተይ ን. ኣይሓድግን!

መዝ 26:11 ኣነስ ብን. እየ ዝመላለስ

ንፈስ

መክ 12:7 ን. ናብቲ ወሃቢኡ ዝዀነ ኣምላኽ ይምለስ

ንፉዕ

ማቴ 25:21 ን.፡ ኣታ ሕያዋይን እሙንን ባርያ!

ንፋሳት

ራእ 7:1 ነቶም ኣርባዕተ ን. ምድሪ ኣጽኒዖም ሒዞምዎም

ንፋስ

መክ 11:4ን. ዚምልከት ኣይዘርእን

ማቴ 7:25 ን. ነፈሰ፣ ነታ ቤት ከኣ ደፍኣ

1ቈረ 9:26ን. ከም ዝወቅዕ ኣይኰንኩን

1ቈረ 14:9ን. ከም እትዛረቡ ኢኹም እትዀኑ

ኤፌ 4:14 ብዅሉ ን. ትምህርቲ እንድፋእ

ኖህ

ዘፍ 6:9 ኖ. ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ

ማቴ 24:37 ከምቲ ብዘመን ኖ. ዝዀነ፡ ወዲ ሰብ

አመስግነካ

ዮሃ 11:41 ኣቦ፡ ስለ ዝሰማዕካኒ አ.

አመስግኖ

1ቈረ 1:4 ኵሉ ሳዕ ብዛዕባኹም ንኣምላኸይ አ. እየ

1ጢሞ 1:12 ንክርስቶስ የሱስ አ. እየ

አማዕቍብ

መዝ 31:5 መንፈሰይ ኣብ ኢድካ አ. ኣለኹ

አጕስጦ

1ቈረ 9:27 ንሰብነተይ አ.ን አግዝኦን ኣለኹ

ኡሪምን ቱሚምን

ዘጸ 28:30 ነቲ ኡ. ኣብ ኣፍ ልቢ ኣንብሮ

ኢዛቤል

1ነገ 21:23ኢ. ኣኽላባት ኪበልዕዋ እዮም

ራእ 2:20ኢ. ስቕ ኢልካ ምርኣይካ

ኢደይ

ኢሳ 41:10 ብየማነይቲ ኢ. ክሕዘካ እየ

ኢዱ

ዘካ 14:13 ኢ. ኣንጻር ኢድ ብጻዩ ኽትልዓል

ኢድካ

መዝ 145:16 ኢ. ትኸፍት እሞ፡ ትምኒት ኵሉ ተዕግብ

ኣህዛብ

ዘፍ 22:18 ኵሎም ኣ. ብዘርእኻ በረኸት ኪረኽቡ

ማቴ 25:32 ኵሎም ኣ. ኣብ ቅድሚኡ ኺእከቡ

ሉቃ 21:24 ምዱብ ግዜያት ኣ. ክሳዕ ዚፍጸም

ኣለቅሑ

ሉቃ 6:35 ክትፍደዩ ኸይተጸበኹም ኣ.

ኣሉታዊ

ቲቶ 2:8 ብዛዕባና ዚብልዎ ኣ. ነገር ስኢኖም

ኣላገጹሉ

ሉቃ 22:63 እናወቕዑ ኣ.

ኣልኣዛር

ሉቃ 16:20 ኣ. ዝስሙ ለማኒ ነበረ

ዮሃ 11:11 ኣ. ዓርክና ደቂሱ ኣሎ

ዮሃ 11:43 ኣ.፡ ንዓ ውጻእ

ኣልኮላዊ መስተ

ምሳ 20:1 ወይኒ መላገጺ፡ ኣ. ኸኣ ሃዋኺ እዩ

ኣልፋ

ራእ 1:8 እቲ ኣ.ን ኦሜጋን

ኣሐጕሶ

ምሳ 27:11 ወደየ፡ ጥበበኛ ኹን፡ ንልበይ እውን ኣ.

ኣሕሉቕ

ዮሃ 12:42 ብዙሓት ካብ ኣ. እኳ ብእኡ ኣመኑ

ኣሕሊፉ ሃበ

1ጴጥ 2:23 ነቲ ብጽድቂ ዚፈርድ ደኣ ነገሩ ኣ.

ኣሕሊፉ ኺህበኒ

ማቴ 26:21 ሓደ ኻባኻትኩም ኣ. እዩ

ኣሕሊፎም

ሮሜ 16:4 ኣብ ክንዳይ ክሳዶም ኣ. እዮም

ኣሕወዮም

ሉቃ 9:11 ኪሓውዩ ዜድልዮም ኣ.

ኣሕዊ

ሉቃ 4:23 ሓኪም ንርእስኻ ኣ.

ኣሕዋተይ

ማቴ 25:40 ንሓደ ኻብዞም ኣ. ዝገበርኩምሉ፡ ንዓይ ከም

ኣሕዋቱ

ማቴ 13:55 ኣ. ያእቆብን ዮሴፍን ደይኰኑን፧

ኣሕዋት

ማቴ 23:8 ንስኻትኩምሲ ዅላትኩም ኣ. ኢኹም

1ጴጥ 2:17 ንዅሎም ኣ. ኣፍቅሩ

1ጴጥ 5:9 ኵሎም ኣ. ከም ዚበጽሖም ፈሊጥኩም

ኣሕውዩ

ሉቃ 10:9 ሕሙማት ኣ.፡ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ

ኣሕዘንዎ

መዝ 78:41 ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ኣ.

ኣሕፊሩኒ

እዝ 9:6 ገጸይ ናባኻ ምልዓል ኣ. ኣሎ

እዝ 9:6 ኦ ኣምላኸይ፡ ገጸይ ናባኻ ምልዓል ኣ.

ኣመሃህራኡ

ማቴ 7:28ኣ. ተገረሙ

ኣመሓደርቲ

1ቈረ 4:2 ኣ. እሙናት ኪዀኑ ትጽቢት ይግበረሎም

ኣመስገነ

ግብ 28:15 ጳውሎስ ምስ ረኣዮም፡ ንኣምላኽ ኣ.

ኣመስገንቲ

ቈሎ 3:15 ኣ. ኹኑ

ኣመስግንዎ

ኤፌ 5:20 ንኣምላኽና ስለ ዅሉ ነገር ኣ.

ኣመናዝር

ሉቃ 15:30 ንገንዘብካ ምስ ኣ. በሊዑ ዝወድአ

ኣመንዝራ

ምሳ 7:10 ከም ኣ. እተኸድነት

1ቈረ 5:9 ምስ ኣ.ታት ደጊም ከይትጽምበሩ ጽሒፈልኩም

1ቈረ 6:9 ኣ.ታት ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ

1ቈረ 6:16 ምስ ኣ. ዝለገበ፡ ምስኣ ሓደ ሰብነት ምዃኑ

ራእ 17:1 ኣብ ብዙሕ ማያት እትቕመጥ ኣ.

ራእ 17:16 ነታ ኣ. ኺጸልእዋን ኬጥፍእዋን

ኣመኽንዮም

ይሁ 4 ብጸጋ ኣምላኽና ኣ. ንውርምና ዚገብሩ

ኣሚኑ

ሮሜ 4:21 ኺፍጽሞ ኸም ዚኽእል፡ ኣጸቢቑ ኣ.

ኣማቕሉ

ሮሜ 12:13 ከከም ዜድልዮም ኣ.

ኣማኸርቲ

ምሳ 15:22 ብብዙሓት ኣ. ዕማም ይዕመም

ኣሜን

ዘዳ 27:15 ኵሉ ህዝቢ፡ ኣ.! ኢሉ ይመልስ

1ቈረ 14:16 ከመይ ገይሩ ንምስጋናኻ ኣ. ኪብል

2ቈረ 1:20 ብእኡ ንኣምላኽ ኣ. ይብሃል

ኣምለኽቲ ጣኦት

1ቈረ 6:9 ኣ. ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርሱን

ኣምላኸይ

ማቴ 27:46 ኣ.፡ ስለምንታይ ሓዲግካኒ፧

ዮሃ 20:17 ናብ ኣ.ን ኣምላኽኩምን እዓርግ ኣለኹ

ኣምላኽ

ዘዳ 10:17 የሆዋ ኣምላኽኩምሲ ኣ. ኣማልኽቲ

ዮሃ 1:18ኣ. ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን

ዮሃ 17:3 በይንኻ ናይ ሓቂ ኣ. ንዝዀንካ

1ቈረ 8:4 ብዘይካ ሓደ ኸኣ ካልእ ኣ. የልቦን

2ቈረ 4:4 ኣ. እዚ ስርዓት እዚ ኣዕዊርዎ

ኤፌ 4:6 ሓደ ኣ.ን ኣቦ ዅሉን

1ዮሃ 4:8 ኣ. ፍቕሪ እዩ

ኣምልኮ

ማቴ 4:10 ንየሆዋ ኣምላኽካ ኣ.

ኣምልኾ ጣኦት

1ቈረ 10:14 ካብ ኣ. ህደሙ

ኣምሪሩ

ማቴ 26:75 ናብ ወጻኢ ኸይዱ፡ ኣ. በኸየ

ኣምበላይ

ራእ 6:2 ኣ. ፈረስ፣ እቲ እተወጥሖ

ራእ 19:11 እንሆ ድማ፡ ኣ. ፈረስ

ኣምባሳደራት

2ቈረ 5:20 ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኣ. ኢና

ኣረድኡኒ

እዮ 6:24 ጌጋይ ኣ.

ኣረድኣኒ

መዝ 119:27 ትርጉም ትእዛዛትካ ኣ.

ኣረድእዎም

ነህ 8:8 ነቲ ዚንበብ ዝነበረ ኣ.

ኣረድኦም

ግብ 9:22 የሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ኣ.

ኣሪገ

መዝ 37:25 ጐበዝ ነይረ፣ ሕጂ ድማ ኣ. ኣለኹ

ኣራራት

ዘፍ 8:4 እታ መርከብ ኣብ ኣ. ዓረፈት

ኣራዊት

ዘሌ 26:6 ሕሱማት ኣ. ካብታ ምድሪ ኸጽንት እየ

ህዝ 34:25 ካብታ ምድሪ ሕሱማት ኣ. ከጥፍእ እየ

ዳን 7:3 ካብቲ ባሕሪ ኣርባዕተ ዓበይቲ ኣ. ወጹ

ሆሴ 2:18 ምስ ኣ. መሮር ኪዳን ክኣትወሎም

ኣርሕቕዎ

1ቈረ 5:13 ነቲ እኩይ ካባኻትኩም ኣ.

ኣርማጌዶን

ራእ 16:16 ብእብራይስጢ ኣ. ዚብሃል

 ኣርኣያ

ዮሃ 13:15 ኣ. ሂበኩም ኣለኹ

1ጢሞ 4:12 ነቶም እሙናት ኣ. ኹኖም

ያእ 5:10 ነቶም ነብያት ከም ኣ. ርኣይዎም

1ጴጥ 2:21 ክርስቶስ ኣ. እናሓደገልኩም

1ጴጥ 5:3 ነቲ መጓሰ ኣ. እናዀንኩምዎ

ኣርዑተይ

ማቴ 11:30 ኣ. ምሹእ፡ ጾረይ ፈኲስ እዩ

ኣርዑት

1ነገ 12:14 ኣቦይ ኣ. ኣኽቢዱልኩም፣ ኣነ ኸኣ ክውስኸሉ

ኣርዮስፋጎስ

ግብ 17:22 ጳውሎስ ኣብ ኣ. ደው ኢሉ

ኣርጤምስ

ግብ 19:34 ኣ. ዓባይ እያ፡ እናበሉ ጨደሩ

ኣሰልጥኖ

ምሳ 22:6 ንቘልዓ በታ ኪኸደላ ዚግብኦ መገዲ ኣ.

ኣሲሩ

ዘፍ 22:9 ንወዱ ይስሃቅ ኣ.

ኣስሒታትካ

ማቴ 5:29 ዓይንኻ እንተ ኣ.፡ ጐጥጒጥካ ደርብያ

ኣስማተኛ

ግብ 13:6 ኣ. ዝዀነ ባርየሱስ

ኣስተውዓሊ

ማቴ 24:45 እቲ እሙንን ኣ.ን ባርያ መን ኰን እዩ፧

ኣስተውዓልቲ

ሉቃ 10:21 ካብ ኣ. ስለ ዝሓባእካዮ

ኣስትዩ

1ቈረ 3:6 ኣነ ተኺለ፡ ኣጵሎስ ኣ.

ኣስኣሰሩ

1ጴጥ 2:21 ኣ. ኽትስዕቡ ኣርኣያ

ኣስኣሰር

እብ 13:7 ኣ. እምነቶም ስዓቡ

ኣስያፎም

ኢሳ 2:4 ኣ. ቀጥቂጦም ማሕረሻታት ኪገብሩ

ኣስጊላ

ሉቃ 10:40 ማርታ ብዙሕ ኣብ ምግልጋል ኣ.

ኣሻዅ ቈጥቋጥ

ግብ 7:30 ብዚነድድ ኣ. ተራእዮ

ኣቕሑ

ሮሜ 9:21 ገሊኡ ንኽብሪ፡ ገሊኡ ንሓሳር ዚኸውን ኣ.

ኣቕሓ

ግብ 9:15 እዚ ሰብኣይ እዚ ንዓይ ሕሩይ ኣ.

ኣቕርቡ

ሮሜ 6:13 ሰብነትኩም ኣጽዋር ጽድቂ ጌርኩም ንኣምላኽ ኣ.

ኣቕንዕዎ

ገላ 6:1 ብልኡም መንፈስ ኣ.

ኣቝጽልቱ

ህዝ 47:12 ኣ. ንፈውሲ ኪኸውን

ኣበራትዑ

ግብ 14:22 ኪጸንዑ፡ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣ.

ኣበራትዓዮም

ሉቃ 22:32 ምስ ተመለስካ፡ ንኣሕዋትካ ኣ.

ኣበርትዑ

ኢሳ 35:3 ንዝደኸማ ኣእዳው ኣ.

ኣቢጋይል

1ሳሙ 25:3 ኣ. ኣስተውዓሊትን መልክዐኛን ነበረት

ኣባ

ሮሜ 8:15 ኣ.፡ ኣቦ! ኢልና እንጽውዓሉ

ኣባይቲ

ኢሳ 65:21 ኣ. ኺሃንጹን ኪነብሩለንን እዮም

ግብ 7:48 እቲ ልዑል ብኢድ ኣብ እተሰርሐ ኣ. ኣይነብርን

ኣባጊዐይ

ህዝ 34:12ኣ. ክኣልየን እየ

ዮሃ 21:16 ኣ. ጓሲ

ኣባጊዕ

መዝ 100:3 ህዝቡን ኣ. መጓሰኡን ኢና

ማቴ 25:33 ነተን ኣ. ኣብ የማኑ

ኣቤል

ዘፍ 4:8 ቃየል ንሓዉ ኣ. ኣጥቅዖ

ማቴ 23:35 ካብ ደም ኣ. እቲ ጻድቕ ጀሚሩ

ኣብሊጽኩም

ፊል 2:3 ንኻልኦት ካብ ርእስኹም ኣ. ርኣዩ

ኣብልዕ

ዮሃ 21:17 የሱስ፡ ኣባጊዐይ ኣ.፡ በሎ

ኣብርሃም

ዘፍ 21:12 ኣምላኽ ንኣ.፡ ቃላ ስማዕ በሎ

2ዜና 20:7 ፈታዊኻ ኣ.

ማቴ 22:32 ኣምላኽ ኣ.፡ ኣምላኽ ህያዋን

ሮሜ 4:3 ኣ. ኣመነ፡ ጽድቂ ዀይኑ ድማ ተቘጽረሉ

ኣብዑር

1ቈረ 9:9 ኣምላኽ ብዛዕባ ኣ. ድዩ ሓልዩ፧

ኣብዚ ኣብ ዚህልወሉ እዋን

ማቴ 24:37 ወዲ ሰብ ኣ.

ኣብዚ እትህልወሉ እዋን

ማቴ 24:3 ምልክት ኣ.

ኣብዚ ኸም ዚህሉ

2ጴጥ 3:4 ኣ. እተተስፈወ ደኣ ኣበይ ኣሎ፧

ኣብያተ መቕደስ

ግብ 17:24 ብኢድ ኣብ እተሃንጸ ኣ. ኣይነብርን

ኣብያተ ትምህርቲ

ዮሃ 7:15 ኣብ ኣ. ኸይተማህረ

ኣብያተ ፍርዲ

ማር 13:9 ናብ ኣ. ኣሕሊፎም ኪህቡኹም

ኣቦ

መዝ 68:5 ኣ. ዘኽታማትን መዕቈቢ መበለታትን

መዝ 89:26 ንስኻ ኣ.ይ፡ ኣምላኸይ ኢኻ

መዝ 103:13 ከምቲ ኣ. ንደቁ ዚምሕሮም፡ የሆዋ

ኢሳ 9:6 ስሙ፡ ኣ. ዘለኣለም፡ መስፍን ሰላም ኪብሃል

ማቴ 6:9 ኣብ ሰማያት እትነብር ኣ.ና፡ ስምካ ይቀደስ

ማቴ 23:9 ኣብ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣ.ይ ኣይትበሉ

ሉቃ 2:49 ኣብ ቤት ኣ.ይ ክኸውን ከም ዚግብኣኒ

ሉቃ 15:20 ኣ.ኡ ጐይዩ፡ ሓኒቑ ሰዓሞ

ዮሃ 5:20 ኣ. ንወዲ ንሱ ዚገብሮ ዅሉ የርእዮ

ዮሃ 10:30 ኣነን ኣ.ን ሓደ ኢና

ዮሃ 14:6 ብዘይካ ብኣይ፡ ሓደ እኳ ናብ ኣ. ዚመጽእ የልቦን

ዮሃ 14:9 እቲ ንዓይ ዝረኣየ፡ ንኣ. እውን ርእይዎ

ዮሃ 14:28 ካባይ ኣ. ይዓቢ እዩ

ዮሃ 14:28 ናብ ኣ. ብምኻደይ ምተሓጐስኩም

ኣቦኡ

ዘፍ 2:24 ኣ.ን ኣዲኡን ይሓድግ

ኣተሓሳስባ

ኤፌ 4:23ኣ.ኹም ብቐጻሊ ተሓደሱ

ፊል 2:5 ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝነበረ ኣ.

ኣተንሲእዎ

ግብ 2:24 ኣምላኽ ካብ ሞት ፈቲሑ ኣ.

ኣተኵር

1ጢሞ 4:16 ኣብ ርእስኻን ኣብቲ ትምህርትኻን ኣ.

ኣታለለቶ

ምሳ 7:21 ብልዙብ ዘረባ ኣ.

ኣታኽልቲ ወይኒ

ኢሳ 65:21 ኣ. ኺተኽሉን ፍሪኡ ኺበልዑን እዮም

ማቴ 20:1ኣ. ሰብ ውዕለት ኪቘጽር

ማቴ 21:28 ወደየ፡ ሎሚ ናብቲ ኣ. ወፊርካ ዕየ

ሉቃ 20:9 ሓደ ሰብኣይ ኣ. ተኸለ፡ ናብ ካልእ ሃገር ገሸ

ኣታዊ

መክ 5:10ኣ. ኸቶ ኣይጸግብን እዩ

ኣናብስ

ዳን 6:27 ንዳንኤል ካብ ኢድ ኣ. ኣድሒንዎ

ኣንስቲ

ዘዳ 31:12 ነቶም ህዝቢ፡ ሰብኡትን ኣ.ን ኣክቦም

1ነገ 11:3 700 ኣ.ን 300 ኣ. ወሰንን

ምሳ 31:3 ሓይልኻ ንኣ. ኣይትሃብ

ኤፌ 5:22 ኣ. ንሰብኡተን ይገዝኣኦም

ኣንስቲ ወሰን

1ነገ 11:3 700 ኣንስትን 300 ኣ.ን ነበራኦ

ኣንስቶም

ኤፌ 5:28ኣ. ከም ሰብነቶም ገይሮም ኬፍቅርወን

ኣንበሳ

1ሳሙ 17:36 ጊልያኻ ኣ.ን ድብን ቀቲሉ እዩ

መዝ 91:13 ኣብ ልዕሊ ኣ.ን መንደላይ ተመንን ክትከይድ

ኢሳ 11:7 ኣ. ኸም ብዕራይ ሓሰር ኪበልዕ

1ጴጥ 5:8 ድያብሎስ ከም ዚጓዝም ኣ. ይዘውር

ራእ 5:5 ካብ ነገድ ይሁዳ ዝዀነ ኣ.

ኣንበጣ

ዮኤ 1:4 ካብ ወሓጢ ኣ. ዝተረፈ

ኣንውሒ

ኢሳ 54:2 ኣግማድ ድንኳንኪ ኣ.

ኣእላፋት

ራእ 5:11 ቍጽሮም ኣ. ግዜ ኣ. እዩ

ኣእማን

ሉቃ 19:40 ስቕ እንተ በሉ፡ እዚ ኣ. ኪጭድር

ኣእምሮ

1ነገ 3:11 ኣ. ስለ ዝለመንካ

ምሳ 3:5 ኣብ ኣ.ኻ ኣይትጸጋዕ

ምሳ 4:7 ብዅሉ እቲ ዘጥረኻዮ፡ ንኣ. ኣጥርያ

ማቴ 22:37 ንየሆዋ ብምሉእ ኣ.ኻ ኣፍቅሮ

ሮሜ 7:25ኣ.ይ ንሕጊ ኣምላኽ ባርያ እየ

1ቈረ 14:20ኣ. ብሱላት ኩኑ

ኣእዋም

ኢሳ 61:3 ዓበይቲ ኣ. ጽድቂ ኺብሃሉ እዮም

ህዝ 47:12 ኣብ ክልቲኡ ገምገም ኵሉ ዓይነት ኣ. ኪበቍል

ራእ 22:14 ናብተን ኣ. ህይወት ኪኸዱ ስልጣን ኪህልዎም

ኣእዳው