ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

2 ጴጥሮስ 1:1-21

1  ካብቲ ባርያን ሃዋርያን የሱስ ክርስቶስ ዝዀነ ስምኦን ጴጥሮስ፡ ናብቶም ማዕረ እታ ናትና ዝኽብረታ እምነት ብጽድቂ ኣምላኽናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስን ዝረኸቡ፦  ብልክዕ ፍልጠት ኣምላኽን ጐይታና የሱስን፡ ጸጋን ሰላምን ይብዛሓልኩም።  ብልክዕ ፍልጠት እቲ ብኽብርን ብሕያውነትን ዝጸውዓና ኣቢሉ፡ ኵሉ እቲ ንህይወትን ንኣምላኻዊ ተወፋይነትን ዚኸውን ነገራት ብመለኮታዊ ሓይሉ ተዋህበና።  በዚ ድማ ነታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ሃበና። እዚ ዝገበረ ኸኣ፡ ካብቲ ኣብ ዓለም ብዘሎ ፍትወት ዚመጽእ ብልሽውና ኣምሊጥኩም፡ ተኻፈልቲ እቲ መለኮታዊ ባህርይ ምእንቲ ኽትኰኑ እዩ።  ስለዚ፡ ብዅሉ ትግሃት እናተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወስኹ፡ ኣብ ሕያውነት ከኣ ፍልጠት፡  ኣብ ፍልጠት ድማ ርእሰ ግትኣት፡ ኣብ ርእሰ ግትኣት ከኣ ተጻዋርነት፡ ኣብ ተጻዋርነት ድማ ኣምላኻዊ ተወፋይነት፡  ኣብ ኣምላኻዊ ተወፋይነት ከኣ ሕውነታዊት ፍቕሪ፡ ኣብ ሕውነታዊት ፍቕሪ እውን ፍቕሪ ንዅሉ ሰብ።  እዚ ነገራት እዚ እንተ ኣሎኩም፡ እናበዝሐ እውን እንተ ኸደ፡ ብዛዕባ እቲ ልክዕ ፍልጠት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዘይንጡፋት ወይ ዘይፈርዩ ኽትኰኑ ኣይሓድገኩምን እዩ።  እቲ እዚ ነገር እዚ ዘይብሉስ፡ ብርሃን ከይርኢ ዚዕመት* ዕዉርን ካብ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምንጻሁ ዝረስዐን እዩ። 10  ስለዚ፡ ኣሕዋተየ፡ ንጽውዓኹምን ንሕርያኹምን ኣጽኒዕኩም ክትሕዝዎ ኣዚኹም ተጋደሉ፣ እዚ ትገብሩ እንተ ዄንኩምሲ፡ ከቶ ኣይክትወድቁን ኢኹም። 11  እኳ ደኣስ፡ በዚ ኸምዚ ናብታ ዘለኣለማዊት መንግስቲ ጐይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ መእተዊ ብኽብሪ ኺውሃበኩም እዩ። 12  ስለዚ፡ ነዚ ትፈልጥዎ እኳ እንተ ዀንኩም፡ ኣብታ ኣባኻትኩም ዘላ ሓቂ እውን ጸኒዕኩም እኳ እንተ ኣለኹም፡ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ዅሉ ሳዕ ከዘክረኩም ሓሲበ ኣለኹ። 13  ኣብዚ ድንኳን እዚ* ኽሳዕ ዘለኹ፡ ብመዘኻኸሪታት ከነቓቕሓኩም ቅኑዕ ኰይኑ ይርኣየኒ ኣሎ። 14  ከምቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዘነጸረለይ ከኣ፡ እዚ እናገበርኩ፡ ድሕሪ ሓጺር እዋን ድንኳነይ ከም ዚቕንጠጥ እፈልጥ እየ። 15  ድሕሪ ምኻደይ፡ ነዚ ነገራት እዚ ኽትዝክርዎ ምእንቲ ኽትክእሉ ድማ፡ ኵሉ ሳዕ ክጽዕር እየ። 16  ብዛዕባ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሓይልን ኣብዚ ዚህልወሉ እዋንን፡ ዕቤቱ ብዓይንና ርኢና እምበር፡ ብጥበብ እተማህዘ ጽውጽዋያት ስዒብና ኣይኰንናን ዘፍለጥናኩም። 17  ከመይሲ፡ ካብቲ ዓብዪ ግርማ፡ “ዝሰምሮ ፍቑር ወደይ እዚ እዩ” ዚብል ድምጺ ምስ መጸ፡ ካብ ኣቦና ኣምላኽ ክብርን ግርማን ተቐበለ። 18  እወ፡ ኣብቲ ቕዱስ ከረን ምስኡ ኸለና፡ ነዚ ድምጺ እዚ ኻብ ሰማይ ኪመጽእ ከሎ ሰማዕናዮ። 19  ስለዚ፡ ኣጸቢቑ እተረጋገጸ ትንቢታዊ ቓል ኣሎና፣ ንስኻትኩም እውን መዓልቲ ኽሳዕ ዚወግሕ፡ ኰዀብ ጽባሕ እውን ክሳዕ ዚወጽእ፡ ከምቲ ኣብ ጸልማት ቦታ ንዘሎ መብራህቲ ጌርኩም ኣብ ልብኹም ተቕልቡሉ ብምህላውኩም ጽቡቕ ትገብሩ ኣለኹም። 20  ካብ ብሕታዊ ትርጕም ዚመጽእ ትንቢት ቅዱስ ጽሑፍ ከም ዘየልቦ፡ ቅድም እዚ ፍለጡ። 21  ትንቢትሲ ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እዩ እምበር፡ ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን።

እግረ ጽሑፍ

2ጴጥ 1:9 * ወይ፡ “ኣርሒቑ ዘይርኢ።”
2ጴጥ 1:13 * ማለት፡ “ምድራዊ ኣካል።”