ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

2 ጢሞቴዎስ 2:1-26

2  ኣታ ወደየ፡ እምበኣርሲ በቲ ምስ ክርስቶስ የሱስ ብዘሎካ ሓድነት ዚመጽእ ጸጋ በርትዕ፣  እቲ ብብዙሓት መሰኻኽር እተደገፈ ኻባይ ዝሰማዕካዮ ነገራት፡ ንኻልኦት ኪምህሩ ንዚበቕዑ እሙናት ሰባት ሕድሪ ሃቦም።  ከም ንፉዕ ወተሃደር ክርስቶስ የሱስ ብእጃምካ መከራ ጽገብ።  ወተሃደር ኰይኑ ዜገልግል ዘበለ፡ ነቲ ወተሃደር ኪኸውን ዝኸተቦ ምእንቲ ኼሐጕስ ኢሉ፡ ኣብ ዋኒን መነባብሮ ዚጠላለፍ የልቦን።  ኣብ ጸወታ ዚወዳደር እውን፡ ከምቲ ስርዓት ገይሩ እንተ ዘይተወዳደረ፡ ኣኽሊል ኣይሽለምን እዩ።  እቲ ዚጽዕር ሓረስታይ ካብቲ ፍረ ቕድም ኪካፈል ይግብኦ እዩ።  ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ሕሰበሉ፣ ጐይታ ኸኣ ኣብ ኵሉ ምስትውዓል ኪህበካ እዩ።  ከምቲ ኣነ ዝሰብኮ ብስራት፡ የሱስ ክርስቶስ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአን ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ዝዀነን ዘክር፣  ብዛዕባኡ ኸም ገባር እከይ ተቘጺረ ኽሳዕ ማእሰርቲ መከራ እጸግብ ኣለኹ። ግናኸ፡ ቃል ኣምላኽሲ ኣይእሰርን እዩ። 10  ስለዚ፡ ምእንቲ እቶም ሕሩያት፡ ንሳቶም እውን ነቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝዀነ ድሕነት ምስ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ምእንቲ ኺረኽቡ፡ ንዅሉ እጻወር ኣለኹ። 11  እዚ ቓል እዚ እሙን እዩ፦ ምስኡ እንተ ሞትናስ፡ ምስኡ እውን ብህይወት ክንነብር ኢና፣ 12  እንተ ተጻወርና፡ ምስኡ እውን ክንነግስ ኢና፣ እንተ ኸሓድናዮ፡ ንሱ እውን ኪኽሕደና እዩ፣ 13  ዘይእሙናት እንተ ዀንና እውን፡ ንሱ ንርእሱ ኪኽሕድ ኣይክእልን እዩ እሞ፡ እሙን ኰይኑ እዩ ዚነብር። 14  በቲ ንዚሰምዕዎ ዚጐድእ* ዘይረብሕ ቃላት ከይብኣሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እናኣዘዝካ፡* እዚ ኣዘኻኽሮም። 15  ንቓል ሓቂ ብቕኑዕ ዚጥቀም፡ ዜሕፍር ዘይብሉ ብቕዓቱ ዘመስከረ ዓያዪ ጌርካ፡ ገዛእ ርእስኻ ንኣምላኽ ከተቕርብ ጽዓር። 16  ካብቲ ዜርክስ ሃተውተው ግና ርሓቕ፣ ከመይሲ፡ ናብ ዝገደደ ረሲእነት እዩ ዚመርሕ፣* 17  ቃሎም ከኣ ከም ብዚ* ኺልሕም እዩ። ሄሜኔዎስን ፊሌጦስን ካባታቶም እዮም። 18  ንሳቶም፡ ትንሳኤ ድሮ ዀይኑ እናበሉ ኻብ ሓቂ ዘምቢሎም ኣለዉ፣ እምነት ገሊኦም እውን ይገላብጡ ኣለዉ። 19  እዚ ዀይኑ ግና፡ እቲ፡ “የሆዋ ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ፡” ከምኡ ድማ “ስም የሆዋ ዚሰሚ ዘበለ ዅሉ፡ ካብ ዓመጻ ይርሓቕ” ዚብል ማሕተም ዘለዎ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ቈይሙ ኣሎ። 20  ኣብ ዓብዪ ቤት ድማ ኣቕሑ ዕንጨይትን መሬትን እውን እምበር፡ ኣቕሑ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ኣይኰነን ዚርከብ፣ ገሊኡ ንኽብረት፡ ገሊኡ እውን ንውርደት እዩ ዚኸውን። 21  እምበኣር፡ ሓደ እኳ ኻብዚ ዳሕረዋይ እንተ ረሓቐ፡ ንኽብረት ዚኸውን ኣቕሓ፡ እተቐደሰ፡ ንዋናኡ ዚጠቅም፡ ንዅሉ ሰናይ ግብሪ እተዳለወ ኪኸውን እዩ። 22  ስለዚ፡ ካብ ትምኒት ንእስነት ህደም፣ ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንጐይታ ዚጽውዕዎ ኸኣ ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ስዓብ። 23  ባእሲ ኸም ዜምጽእ ፈሊጥካ፡ ካብ ናይ ዕሽነትን ድንቍርናን ክርክር ርሓቕ። 24  ባርያ ጐይታስ ንዅሉ ልኡም፡ ንምስትምሃር ብቑዕ፡ ኪብደል ከሎ ርእሱ ዚገትእ ኪኸውን ይግብኦ እምበር፡ ኪብኣስ ኣይግብኦን እዩ፣ 25  ነቶም ተጻረርቲ እውን ብልእመት ኪምህሮም ይግባእ። ምናልባት ኣምላኽ ናብ ልክዕ ፍልጠት ሓቂ ዚመርሕ ንስሓ ይህቦም 26  እሞ ኻብ መፈንጠራ እቲ ፍቓዱ ኺገብሩ ኢሉ ዝሓዞም ድያብሎስ ኣምሊጦም፡ ናብ ልቦም ይምለሱ ይዀኑ።

እግረ ጽሑፍ

2ጢሞ 2:14 * ወይ፡ “ዚግልብጥ።”
2ጢሞ 2:14 * ቃል ብቓሉ፡ “እናመስከርካ።”
2ጢሞ 2:16 * ወይ፡ “ንሳቶም ናብ ዝገደደ ረሲእነት ይመርሑ እዮም።”
2ጢሞ 2:17 * ወይ፡ “ዝመሽመሸ ቝስሊ።”