ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

2 ቈረንቶስ 11:1-33

11  ገለ ቝሩብ ዕሽነት ክትዕገሱኒ ምደለኹ። ወረግ፡ ትዕገሱኒ ኣለኹም!  ከመይሲ፡ ከም ንጽህቲ ድንግል ንክርስቶስ ምእንቲ ከቕርበኩም፡ ንሓደ ሰብኣይ ሓጽየኩም እየ እሞ፡ ብኣምላኻዊ ቕንኣት እቐንኣልኩም እየ።  ግናኸ፡ ከምቲ ተመን ብጕርሑ ንሄዋን ዘስሓታ፡ ሓሳብኩም ተባላሽዩ ኻብቲ ንክርስቶስ ዚግባእ ግርህነትን ንጽህናን ከይርሕቕ እፈርህ ኣለኹ።  ስለምንታይሲ፡ ሓደ መጺኡ፡ ንሕና ዘይሰበኽናዮ ኻልእ የሱስ እንተ ሰበኸ፡ ወይ ዘይተቐበልኩምዎ ኻልእ መንፈስ እንተ ኣምጽአ፡ ወይ ዘይተቐበልኩምዎ ኻልእ ብስራት እንተ ኣምጽአ፡ ስቕ ኢልኩም ትዕገስዎ ኣለኹም።  ኣነስ ካብቶም ኣዝዮም ብሉጻት ሃዋርያትኩም ብሓንቲ እኳ ዝሓምቕ ኣይመስለንን።  ግናኸ፡ ብዘረባ እኳ ኽኢላ እንተ ዘይኰንኩ፡ ብፍልጠትሲ ዚጐድለኒ የብለይን፣ ብዅሉን ኣብ ኵሉን ግና ነግህደልኩም ኢና።  ወይስ ንስኻትኩም ልዕል ምእንቲ ኽትብሉ፡ ርእሰይ ኣትሒተ ነቲ ብስራት ብናጻ ስለ ዝሰበኹልኩምዶ ሓጢአ እየ፧  ንዓኻትኩም ምእንቲ ኸገልግል ኢለ፡ ካብ ካልኦት ጉባኤታት ሓገዝ ብምቕባለይ፡ ወጺዐየን* እየ፣  ምሳኻትኩም ከለኹ ኸኣ፡ ምስ ሰኣንኩ፡ ካብ መቄዶንያ ዝመጹ ኣሕዋት ዜድልየኒ ዘበለ ኣማሊኦምለይ እዮም እሞ፡ ንሓደ እኳ ጾር ኣይኰንኩን። ብዅሉ ድማ ጾር ምእንቲ ኸይዀነኩም ተጠንቂቐ እየ፡ ክጥንቀቕ እውን እየ። 10  ከምቲ ሓቂ ክርስቶስ ኣባይ ዘሎ፡ ብዛዕባ ዞባታት ኣካይያ ኻብ ምምካሕ ኣየቋርጽን እየ። 11  ስለምንታይ፧ ስለ ዘየፍቅረኩም ድየ፧ ከም ዘፍቅረኩምሲ፡ ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ። 12  ነቶም ብሓላፍነቶም ብምምካሕ ማዕረና ኪዀኑ ምኽንያት ዚደልዩ፡ ምኽንያት ምእንቲ ክኸልኦም ኢለ፡ እቲ ዝገብሮ ዘለኹ ኽገብሮ እየ። 13  እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉስ፡ ናይ ሓሶት ሃዋርያት፡ ዜታልሉ ዓየይቲ፡ ርእሶም ንሃዋርያት ክርስቶስ ዜምስሉ እዮም። 14  ሰይጣን እኳ፡ ርእሱ ንመልኣኽ ብርሃን የምስል እዩ እሞ፡ እዚ ኣየገርምን እዩ። 15  እምበኣር፡ እቶም ኣገልገልቱ፡ ርእሶም ንኣገልገልቲ ጽድቂ እንተ ኣምሰሉ፡ ዓብዪ ነገር ኣይኰነን። መወዳእታኦም ግና፡ ከም ግብሮም ኪኸውን እዩ። 16  ከም ብሓድሽ ከኣ እብል ኣለኹ፦ ሓደ እኳ፡ ዓሻ ኸም ዝዀንኩ ኣይምሰሎ። እንተ መሰለኩም ግና፡ ኣነ እውን ገለ ቝሩብ ምእንቲ ኽምካሕ፡ ከም ዓሻ ጌርኩም ተቐበሉኒ። 17  እዚ ብርእሰ ምትእምማን ተመኪሐ ዝዛረቦ ዘለኹ፡ ከም ዓሻ እምበር፡ ኣብነት ጐይታ ስዒበ ኣይኰንኩን ዝዛረብ ዘለኹ። 18  ብዙሓት ከም ስጋ* ኻብ ዚምክሑ፡ ኣነ እውን ክምካሕ እየ። 19  ንስኻትኩም ያኢ ለባማት ስለ ዝዀንኩም፡ ነቶም ዓያሹ ብታሕጓስ ትዕገስዎም ኢኹም። 20  ከም ባርያ ንዝገበረኩም ዘበለ፡ ንብረትኩም ንዝወሓጠ ዘበለ፡ ዘሎኩም ንዝመንዝዐ ዘበለ፡ ንዝዀርዓልኩም ዘበለ፡ ገጽኩም ንዝወቕዓኩም ዘበለ እኳ፡ ትዕገስዎ ኢኹም። 21  ብድኽመት ከም ዝገበርና ስለ ዚመስል፡ ንውርደትና እየ እዚ ዝብል ዘለኹ። ካልኦት ዚደፍሩ እንተ ዀይኖም ግና፡—ከም ዓሻ እየ ዝዛረብ ዘለኹ፡—ኣነ እውን እደፍር እየ። 22  እብራውያን ድዮም፧ ኣነ እውን እየ። እስራኤላውያን ድዮም፧ ኣነ እውን እየ። ዘርኢ ኣብርሃም ድዮም፧ ኣነ እውን እየ። 23  ኣገልገልቲ ክርስቶስ ድዮም፧ ከም ጽሉል እየ ዝምልስ ዘለኹ፡ ኣነ እበልጾም እየ፦ ሕልፊ ጽዒረ፡ ሕልፊ ተኣሲረ፡ ዝያዳ ተወቒዐ፡ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ኣፍ ሞት በጺሐ እየ። 24  ብኣይሁድ ሓሙሽተ ሳዕ ንኣርብዓ ሓደ ጐደል ተገሪፈ እየ፣ 25  ሰለስተ ሳዕ ብሽመል ተዘቢጠ እየ፣ ሓደ ሳዕ ብዳርባ እምኒ ጨፍጪፎምኒ እዮም፣ ሰለስተ ሳዕ እታ ዝነበርኩዋ መርከብ ተሰቢራ እያ፣ ለይትን መዓልትን ኣብ ማእከል ባሕሪ ሓዲረ ውዒለ እየ፣ 26  ብዙሕ ሳዕ ኣብ ጕዕዞ፡ ካብ ርባታት ኣብ ሓደጋ፡ ካብ ከተርቲ ኣብ ሓደጋ፡ ካብ ደቂ ዓደይ ኣብ ሓደጋ፡ ካብ ኣህዛብ ኣብ ሓደጋ፡ ኣብ ከተማ ኣብ ሓደጋ፡ ኣብ በረኻ ኣብ ሓደጋ፡ ኣብ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ፡ ኣብ መንጎ ናይ ሓሶት ኣሕዋት ኣብ ሓደጋ ነይረ እየ፣ 27  ብጻዕርን ብልፍዓትን፡ ብዙሕ ግዜ ድቃስ ብምስኣን፡ ብጥሜትን ብጽምእን፡ ብዙሕ ግዜ ብስእነት ምግቢ፡ ብቝርን ብዕርቃንን ነይረ እየ። 28  ኣብ ልዕሊ እዚ ኻብ ወጻኢ ዚመጽእ ነገራት እዚ፡ መዓልቲ መዓልቲ ዚርብጸኒ ኣሎ፣ እዚ ድማ ንዅለን ጉባኤታት ዝጭነቖ ጭንቀት እዩ። 29  መን እዩ ዚደክም፡ ኣነ እውን ዘይደክም፧ መን እዩ ዚዕንቀፍ፡ ኣነ እውን ዘይነድድ፧ 30  ክምካሕ እንተ ኣሎኒ፡ ብዛዕባ ድኻመይ ክምካሕ እየ። 31  እቲ ንዘለኣለም ዚውደስ ኣምላኽን ኣቦን ጐይታና የሱስ፡ እሕሱ ኸም ዘየለኹ ይፈልጥ እዩ። 32  ኣብ ደማስቆ እቲ ናይ ንጉስ ኣሬጣስ ሹም ኪሕዘኒ ደልዩ፡ ነታ ኸተማ ሰብ ደማስቆ የሐልዋ ነበረ፣ 33  ኣብ ከፈር ገይሮም ግና በቲ ኣብቲ መካበብያ ዘሎ መስኰት ኣውረዱኒ፡ ካብ ኢዱ እውን ኣምለጥኩ።

እግረ ጽሑፍ

2ቈረ 11:8 * ቃል ብቓሉ፡ “በዝቢዘየን።”
2ቈረ 11:18 * ማለት፡ ብሰብኣዊ መገዲ።