ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

1 ጢሞቴዎስ 5:1-25

5  ንሽማግለ ኸም ኣቦኻ ጌርካ ምዓዶ እምበር፡ ኣይትዘልፎ። ንኣጕባዝ ከም ኣሕዋትካ ምዓዶም፣  ንዓበይቲ ኣንስቲ ኸም ኣዴታትካ፡ ንንኣሽቱ ኣንስቲ ኸም ኣሓትካ ጌርካ ብዅሉ ንጽህና ምዓደን።  ነተን ብሓቂ መበለታት ዝዀና* መበለታት ኣኽብረን።*  ገለ መበለት ግና ደቂ ወይስ ደቂ ደቂ እንተ ኣለውዋ፡ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እሞ፡ ንሳቶም ቅድም ኣብ ቤተ ሰቦም ኣምላኻዊ ተወፋይነት ኬርእዩ፡ ንወለዶምን ንወለዲ ወለዶምን ውሬታ ኺመልሱ ይምሃሩ።  እታ ብሓቂ መበለት ዝዀነትን ሓንቲ እውን ዘይብላን ሰበይቲ፡ ተስፋኣ ኣብ ኣምላኽ እያ እትገብር፣ ለይትን መዓልትን ከኣ ብምህለላን ብጸሎትን እያ እትጸንዕ።  እታ ንተድላ እትነብር ግና፡ ብህይወታ ኸላስ ምውትቲ እያ።  እምበኣር፡ ዚውቀሱሉ ዘይብሎም ምእንቲ ኪዀኑ፡ እዚ ኣዝዝ።  ሓደ እኳ ነቶም ናቱ፡ ምናዳ ኸኣ ንቤተ ሰቡ ዘይናቢ እንተ ዀይኑ፡ እምነት ዝኸሓደ፡ ካብቲ ዘይኣምን እውን ዝገደደ እዩ።  ኣብ መዝገብ እትምዝገብ መበለት፡ ካብ ስሳ ዓመት ዘይነኣሰት፡ ሰበይቲ ሓደ ሰብኣይ ዝነበረት፡ 10  ውሉድ ብምዕባይ፡ ኣጋይሽ ብምቕባል፡ እግሪ ቕዱሳት ብምሕጻብ፡ ንዝጸበቦም ብምርሃው፡ ሰናይ ግብሪ ዘበለ ብትግሃት ብምስዓብ፡ ብሰናይ ግብሪ እተመስከረላ ትኹን። 11  ንኣሽቱ መበለታት ግና ፍትወተ ስጋ ኣብ መንጎአንን ኣብ መንጎ ክርስቶስን ዕንቅፋት ኪኸውን ከሎ፡ ኪምርዓዋ ይደልያ እየን እሞ፡ ንዓታተን ኣይትመዝግበን። 12  ንሳተን ነቲ ኣቐዲመን ቃል ዝኣተዋኦ* ስለ ዝጠለማ፡ ፍርዲ ኣለወን። 13  ምስናይዚ እውን፡ ቤተ ቤት እናዞራ ትህኪት እየን ዚምሃራ፣ ትህኪት ጥራይ ዘይኰነ እውን፡ ዘይግባእ እናተዛረባ ወረኛታትን ወልፋሳትን ይዀና። 14  እምበኣር፡ እተን ንኣሽቱ መበለታት ኪምርዓዋ፡ ውሉዳት ኪወልዳ፡ ቤተን ኪኣልያ፡ ተጻራሪ ዚጸርፈሉ ሓደ ምኽንያት እኳ ኸይህባ እደሊ ኣለኹ። 15  ገሊኣተንሲ ንሰይጣን ኪስዕባ ድሮ ዘምቢለን ኣለዋ። 16  ንሓንቲ እትኣምን ሰበይቲ፡ መበለታት እንተ ኣለዋኣ፡ ነታ ጉባኤ ጾር ምእንቲ ኸይኰናስ፡ ንሳ ትደግፈን። እታ ጉባኤ ኸኣ ነተን ብሓቂ እተሸገራ መበለታት ትድግፈን። 17  ነቶም ብጽቡቕ ዚመርሑ ሽማግለታት፡ ምናዳ ነቶም ብቓልን ብትምህርትን ዚጽዕሩ፡ ዕጽፊ ኽብሪ ይግብኦም እዩ። 18  ከመይሲ፡ እቲ ቕዱስ ጽሑፍ፡ “ኣፍ እቲ ዜኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር፡” ከምኡ ድማ፡ “ንዓያዪ ዓስቡ ይግብኦ እዩ” ይብል እዩ። 19  ብመርትዖ ኽልተ ወይ ሰለስተ መሰኻኽር እንተ ዘይኰይኑ፡ ብዛዕባ ሽማግለ ዚቐርብ ክሲ ኣይትቀበል። 20  ነቶም ብሓጢኣት ዚመላለሱ፡ እቶም ካልኦት እውን ምእንቲ ኺፈርሁ፡ ኣብ ቅድሚ ዅሉ ግንሓዮም። 21  ኣቐዲምካ ኸይፈረድካ ወይ ብዘይ ኣድልዎ ነዚ ኽትሕሉ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ የሱስን ኣብ ቅድሚ እቶም ሕሩያት መላእኽትን ብጥብቂ እእዝዘካ ኣለኹ። 22  ብታህዋኽ ኣብ ልዕሊ ሓደ እኳ ኣእዳውካ ኣይተንብር፣* ኣብ ሓጢኣት ካልኦት እውን ኣይትካፈል፣ ንርእስኻ ብንጽህና ሓሉ። 23  ስለ ኸብድኻን ስለቲ ዚመላለሰካ ሕማምን፡ ሒደት ወይኒ ደኣ እምበር፡ ማይ ጥራይ ኣይትስተ። 24  ሓጢኣት ገሊኦም ሰባት ግሁድ እዩ፡ ብቐጥታ ድማ ናብ ፍርዲ ይመርሖም፣ ናይ ገሊኦም ግና ጸኒሑ እዩ ዚግሃድ። 25  ከምኡ ኸኣ ሰናይ ግብሪ ግሁድ እዩ፣ እቲ ዘይግሁድ እውን ኪስወር ኣይከኣልን እዩ።

እግረ ጽሑፍ

1ጢሞ 5:3 * ማለት፡ ዚድግፈን ዘይብለን ስኡናት መበለታት።
1ጢሞ 5:3 * ወይ፡ “ተኸናኸነን።”
1ጢሞ 5:12 * ቃል ብቓሉ፡ “ነታ ቐዳመይቲ እምነተን።”
1ጢሞ 5:22 * ማለት፡ ብታህዋኽ ንሓደ እኳ ኣይትሹም።