ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

1 ቈረንቶስ 7:1-40

7  ብዛዕባ እቲ ዝጸሓፍኩምለይ ከኣ፡ ሰብኣይ ንሰበይቲ እንተ ዘይተንከየ* ጽቡቕ እዩ፣  ምንዝርና ስለ ዝበዝሐ ግና፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ናይ ገዛእ ርእሱ ሰበይቲ ትሃልዎ፣ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ እውን ናይ ገዛእ ርእሳ ሰብኣይ ይሃልዋ።  ሰብኣይ ንሰበይቱ ዚግብኣ ይግበረላ፣ ሰበይቲ እውን ንሰብኣያ ኸምኡ ትግበረሉ።  ሰበይቲ ኣብ ገዛእ ሰብነታ ስልጣን የብላን፣ ሰብኣያ ግና ኣለዎ። ከምኡ ኸኣ፡ ሰብኣይ እውን ኣብ ገዛእ ሰብነቱ ስልጣን የብሉን፣ ሰበይቱ ግና ኣለዋ።  ንጸሎት ግዜ ምእንቲ ኽትውፍዩ፡ ንግዜኡ ብስምምዕ ክልቴኹም እምበር፡ ሓደ ነቲ ሓደ ኣይከልክሎ፣ ርእስኹም ብዘይምግታእኩም ሰይጣን ምእንቲ ኸይፍትነኩም ከኣ፡ ከም ብሓድሽ ተራኸቡ።  እዚ ግና ከም ፍቓድ እብል ኣለኹ እምበር፡ ከም ትእዛዝ ኣይኰነን።  ኣነ ግና ኵሉ ሰብ ከምዚ ኸማይ ኪኸውን ምፈቶኹ ነይረ። ግናኸ፡ እቲ ሓደ ኸምዚ፡ እቲ ሓደ እውን ከምቲ፡ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣምላኽ ወውህበቱ ኣለዎ።  ንዘይተመርዓዉን ንመበለታትን ከኣ፡ ከምዚ ኸማይ ኰይኖም እንተ ነበሩ፡ ጽቡቕ እዩ፡ እብል ኣለኹ።  ርእሶም ኪገትኡ እንተ ዘይከኣሉ ግና፡ ብፍትወት ካብ ምንዳድሲ ምምርዓው ይሓይሽ እሞ፡ ይመርዓዉ። 10  ንምርዑዋት ድማ እእዝዝ ኣለኹ፣ ግናኸ ጐይታ እምበር ኣነ ኣይኰንኩን ዝእዝዝ ዘለኹ፦ ሰበይቲ ኻብ ሰብኣያ ኣይትፈለ፣ 11  ክትፍለ እንተ ኣለዋ ግና፡ ከይተመርዓወት ትንበር፡ ወይ ምስ ሰብኣያ ትተዓረቕ፣ ሰብኣይ እውን ካብ ሰበይቱ ኣይፈለ። 12  ንኻልኦት ግና ኣነ እብል ኣለኹ፣ እወ፡ ኣነ እምበር ጐይታ ኣይኰነን ዚብል ዘሎ፦ ሓደ ሓው ዘይኣማኒት ሰበይቲ እንተ ኣላቶ፡ ግናኸ ንሳ ምስኡ ኽትነብር እንተ ፈተወት፡ ኣይሕደጋ፣ 13  ሓንቲ ሰበይቲ ኸኣ ዘይኣማኒ ሰብኣይ እንተ ኣለዋ፡ ግናኸ ንሱ ምስኣ ኺነብር እንተ ፈተወ፡ ንሰብኣያ ኣይትሕደጎ። 14  ከመይሲ፡ እቲ ዘይኣማኒ ሰብኣይ ሳላ ሰበይቱ ተቐዲሱ እዩ፣ እታ ዘይኣማኒት ሰበይቲ እውን ሳላ እቲ ሓው ተቐዲሳ እያ፣ እንተ ዘይኰነስ፡ ውሉዳትኩም ርኹሳት ምዀኑ ነይሮም፣ ሕጂ ግና ቅዱሳት እዮም። 15  እቲ ዘይኣማኒ እንተ ተፈልየ ግና፡ ይፈለ፣ ሓው ወይስ ሓብቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣይኰኑን፣ ኣምላኽ ግና ናብ ሰላም ጸዊዑኩም ኣሎ። 16  ከመይሲ፡ ኣቲ ሰበይቲ፡ ንሰብኣይኪ እንተ ኣድሓንክዮ፡ እንታይ ትፈልጢ፧ ወይስ ኣታ ሰብኣይ፡ ንሰበይትኻ እንተ ኣድሓንካያ፡ እንታይ ትፈልጥ፧ 17  ብዝተረፈስ፡ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ የሆዋ ዝዓደሎ፡ ነፍሲ ወከፍ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝጸውዖ ዀይኑ ይመላለስ። ንዅለን ጉባኤታት ከምኡ እየ መምርሒ ዝህብ ዘለኹ። 18  ግዙር ከሎ፡ እተጸውዐዶ ኣሎ፧ ዘይግዙር ኣይኹን። ከይተገዝረ ኸሎ፡ እተጸውዐዶ ኣሎ፧ ኣይገዘር። 19  ምሕላው ትእዛዛት ኣምላኽ እምበር፡ ግዝረት ዋላ ሓንቲ ኣይኰነን፡ ዘይግዝረት እውን ዋላ ሓንቲ ኣይኰነን። 20  ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ኺጽዋዕ ከሎ ዝነበሮ፡ ከምኡ ኢሉ ይንበር። 21  ባርያ ኸለኻ ዲኻ ተጸዊዕካ፧ በዚ ኣይትጨነቕ፣ ሓራ ኽትወጽእ ትኽእል እንተ ዄንካ ግና፡ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቐመሉ። 22  እቲ ባርያ ኸሎ እተጸውዐ ብጐይታ ዝዀነ ዘበለ፡ ናይ ጐይታ ውጹእ ሓራ እዩ፣ ከምኡ ድማ እቲ ሓራ ኸሎ እተጸውዐ፡ ባርያ ክርስቶስ እዩ። 23  ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም፣ ባሮት ሰብ ኣይትኹኑ። 24  ኣሕዋተየ፡ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ኺጽዋዕ ከሎ ዝነበሮ፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምኡ ኢሉ ይንበር። 25  ብዛዕባ ደናግል ከኣ፡ እሙን ክኸውን ብጐይታ ኸም እተመሓርኩ ዀይነ ሓሳበይ እህብ ኣለኹ እምበር፡ ካብ ጐይታ ትእዛዝ የብለይን። 26  እምበኣር፡ ሰብ ብምኽንያት እቲ ሎሚ ዘሎ ዅነታት፡ ከምታ ዘለዋ ዀይኑ ኺነብር ጽቡቕ ይመስለኒ። 27  ምስ ሰበይቲ ተጸሚድካ ዲኻ፧ ክትፍለ ኣይትድለ። ካብ ሰበይቲ እተፈለኻ ዲኻ፧ ሰበይቲ ኣይትድለ። 28  ግናኸ፡ እንተ ተመርዓኻ እኳ፡ ኣይሓጣእካን። ድንግል እውን እንተ ተመርዓወ፡ ኣይሓጥአን። እዞም ከምዚ ዚገብሩ ግና ኣብ ስጋኦም ጸበባ ይህልዎም እዩ። ኣነ ግና እሰትረኩም ኣለኹ። 29  ኣሕዋተየ፡ እዚ እውን እብል ኣለኹ፦ እቲ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ሓጺሩ እዩ። ድሕሪ ሕጂ፡ እቶም ኣንስቲ ዘለዋኦም፡ ከም ዘይብሎም ይኹኑ፣ 30  እቶም ዚበኽዩ ኸኣ ከምቶም ዘይበኽዩ ይኹኑ፣ እቶም ዚሕጐሱ ድማ፡ ከምቶም ዘይሕጐሱ ይኹኑ፣ እቶም ዚዕድጉ ኸኣ፡ ከምቶም ዘየጥርዩ ይኹኑ፣ 31  እቶም በዛ ዓለም እዚኣ ዚጥቀሙ እውን፡ ከምቶም ምሉእ ብምሉእ ዘይጥቀሙ ይኹኑ፣ ከመይሲ፡ ትርኢት እዛ ዓለም እዚኣ ተለዋዋጢ እዩ። 32  ኣነስ ብዘይ ጭንቀት ክትኰኑ እየ ዝደሊ። እቲ ዘይተመርዓወ፡ ከመይ ገይሩ ንጐይታ ኸም ዜሐጕሶ፡ ብዛዕባ ጐይታ እዩ ዚጭነቕ። 33  እቲ እተመርዓወ ግና፡ ንሰበይቱ ኸመይ ገይሩ ኸም ዜሐጕሳ፡ ብዛዕባ እዛ ዓለም እዚኣ እዩ ዚጭነቕ፣ 34  ሓሳቡ ኸኣ ይከፋፈል እዩ። ዘይተመርዓወት ሰበይትን ድንግልን ድማ ሰብነታን መንፈሳን ምእንቲ ኪቕደስ፡ ብዛዕባ ጐይታ እያ እትጭነቕ። እተመርዓወት ግና ከመይ ገይራ ንሰብኣያ ኸም እተሐጕሶ፡ ብዛዕባ እዛ ዓለም እዚኣ እያ እትጭነቕ። 35  እዚ ዝብል ዘለኹ ግና ግቡእ ክትገብሩን ከየስገልኩም ንጐይታ ኸተገልግሉን ንጥቕምኹም ኢለ እየ እምበር፡ ክቕይደኩም ኢለ ኣይኰንኩን። 36  ግናኸ፡ ሓደ ንድንግልናኡ ዘይክእሎ እንተ መሰሎ፡ ብጽሕናኡ ኸኣ እንተ ኣሕለፈ፡ ከምዚ ይግበር፦ ዝደለዮ ይግበር፣ ኣይሓጥአን። ይመርዓዉ። 37  ሓደ ግና ብልቡ ወዲኡ እንተ ጸንዐ፡ ግዲ ኸኣ እንተ ዘይኰኖ፡ ንገዛእ ፍቓዱ ድማ ዚመልኽ እንተ ዀነ፡ ከይተመርዓወ ኺነብር* ድማ ብልቡ እንተ ቘረጸ፡ ጽቡቕ ይገብር። 38  ስለዚ፡ እቲ ድንግልናኡ ንመርዓ ዚህብ፡ ጽቡቕ ይገብር፣ እቲ ዘይምርዖ* ግና፡ ዝሓሸ ይገብር። 39  ሰበይቲ፡ ሰብኣያ ብህይወቱ ኽሳዕ ዘሎ፡ እስርቲ እያ። ሰብኣያ እንተ ዓረፈ ግና፡ ብጐይታ ጥራይ ደኣ ይኹን እምበር፡ ንዝደለየቶ ኽትምርዖ ሓራ እያ። 40  ከም ሓሳበይ ግና፡ ከምቲ ዘላቶ ዀይና እንተ ትነብር፡ ዝያዳ ምተሓጐሰት፣ ኣነ እውን መንፈስ ኣምላኽ ዘሎኒ ይመስለኒ።

እግረ ጽሑፍ

1ቈረ 7:1 * ማለት፡ ጾታዊ ርክብ። ምሳሌ 6:29 ርአ።
1ቈረ 7:37 * ወይ፡ “ድንግልናኡ ኺሕሉ።”
1ቈረ 7:38 * ወይ፡ “[ድንግልናኡ] ንመርዓ ዘይህብ።”