ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

1 ቈረንቶስ 6:1-20

6  ካባኻትኩም፡ ሓደ ምስቲ ኻልእ ነገር እንተ ኣለዎ፡ ኣብ ቅድሚ ቕዱሳት ዘይኰነስ፡ ኣብ ቅድሚ ዓመጽቲዶ ኺፋረድ ይደፍር እዩ፧  ወይስ እቶም ቅዱሳት ንዓለም ከም ዚፈርድዋዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ዓለም ብኣኻትኩም ካብ እትፍረድ ደኣ፡ ነቲ ኣዝዩ ንኣሽቱ ነገራት ክትፈርዱዶ ኣይትበቕዑን ኢኹም፧  ንመላእኽቲ ኸም እንፈርዶምዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዜጋጥም ነገራት ግዳ ኸመይ ዘይንፈርድ፧  እምበኣርከ፡ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዚፍረድ ነገራት እንተ ኣሎኩም፡ ነቶም ኣብ ጉባኤ ዚንዓቑዶ ፈረድቲ ትገብርዎም ኢኹም፧  ከሕፍረኩም ኢለ እየ እዚ ዝብል ዘለኹ። ካንዶ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ኪፈርድ ዚኽእል ጥበበኛ የብልኩምን ኢኹም፧  ኣብ ክንዳኡስ፡ ሓው ምስ ሓዉ ይፋረድ ኣሎ፣ እሞ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እቶም ዘይኣመንቲ!  ንሓድሕድኩም ትፋረዱ ምህላውኩምሲ፡ ብሱሩ ንዓኻትኩም ስዕረት እዩ። ከመይ ግዳ ንስኻትኩም ዘይትብደሉ፧ ከመይከ ዘይትዕመጹ፧  መሓልፎ ንስኻትኩም ትብድሉን ትዕምጹን ኣለኹም፣ እሞ ኸኣ ንኣሕዋትኩም።  ዓመጽቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ኣይትታለሉ። ኣመንዝራታት ኰኑ፡ ኣምለኽቲ ጣኦት ኰኑ፡ ዘመውቲ ዀኑ፡ ንዘይባህርያዊ ተግባር ዜገልግሉ ዀኑ፡ ግብሪ ሶዶም ዚገብሩ ዀኑ፡ 10  ሰረቕቲ ዀኑ፡ ስሱዓት ኰኑ፡ ሰኽራማት ኰኑ፡ ተጻረፍቲ ዀኑ፡ ወይ ዘረፍቲ፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይኪወርስዋን እዮም። 11  ገሌኻትኩም ከኣ ከማታቶም ኔርኩም ኢኹም። ግናኸ፡ ብስም ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽናን ተሓጺብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቕኩምን ኢኹም። 12  ኵሉ ተፈቒዱለይ እዩ፣ ኵሉ ግና ኣይኰነን ዚጠቅም። ኵሉ ተፈቒዱለይ እዩ፣ ኣነ ግና ሓደ ነገር እኳ ኺመልከኒ ኣይሓድጎን እየ። 13  ብልዒ ንኸብዲ፡ ከብዲ እውን ንብልዒ እዩ፣ ኣምላኽ ግና ንኽልቲኡ ኸንቱ ኺገብሮ እዩ። ሰብነት ንጐይታ እምበር፡ ንምንዝርና ኣይኰነን፣ ጐይታ እውን ንሰብነት እዩ። 14  ኣምላኽ ግና ንጐይታ ኣተንሲእዎ እዩ፣ ንዓና እውን ብሓይሉ ኼተንስኣና እዩ። 15  ሰብነትኩም ኣካላት ክርስቶስ ምዃኑዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ እምበኣርከ፡ ንኣካላት ክርስቶስ ወሲደዶ ኣካላት ኣመንዝራ ኽገብሮ እየ፧ ያእ ኣይፋለይን! 16  “እቶም ክልተ ሓደ ስጋ ኪዀኑ እዮም” ይብል እዩ እሞ፡ ምስ ኣመንዝራ ዝለገበ፡ ምስኣ ሓደ ሰብነት ምዃኑዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ 17  እቲ ምስ ጐይታ ዝለገበ ግና፡ ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ። 18  ካብ ምንዝርና ህደሙ። ሰብ ዚገብሮ ዘበለ ሓጢኣት ካብ ሰብነቱ ወጻኢ እዩ፣ ዚምንዝር ግና ኣብ ገዛእ ሰብነቱ እዩ ዚሓጥእ። 19  ሰብነትኩም ቤተ መቕደስ እቲ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ፡ ካብ ኣምላኽ እውን እተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ንስኻትኩም እውን ናይ ርእስኹም ኣይኰንኩምን፣ 20  ከመይሲ፡ ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም። ስለዚ፡ ብሰብነትኩም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ።

እግረ ጽሑፍ