ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

1 ቈረንቶስ 14:1-40

14  ንፍቕሪ ስዓብዋ፣ ንመንፈሳዊ ውህበታት፡ ምናዳ ግና ክትንበዩ እውን ጽዓቱ።  ከመይሲ፡ እቲ ብቛንቋታት ዚዛረብ ቅዱስ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ እምበር፡ ሓደ እኳ ኣይሰምዖን እዩ እሞ፡ ንኣምላኽ እምበር፡ ንሰብ ኣይኰነን ዚዛረብ።  እቲ ዚንበ ግና፡ ንሰብ ዚሃንጽን ዜተባብዕን ዜጸናንዕን እዩ ዚዛረብ።  እቲ ብቛንቋታት ዚዛረብ ንርእሱ ይሃንጽ፣ እቲ ዚንበ ግና ንጉባኤ እዩ ዚሃንጽ።  እምበኣር፡ ኵላትኩም ብቛንቋታት ክትዛረቡ፡ ምናዳ ግና ኽትንበዩ እደሊ ኣለኹ። እታ ጉባኤ ምእንቲ ኽትህነጽሲ፡ እቲ ብቛንቋታት ዚዛረብ እንተ ዘይተርጐመ፡ እቲ ዚንበ ኻብኡ ይዓቢ።  ኣሕዋተየ፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ብቛንቋታት እናተዛረብኩ እንተ ዝመጸኩም እሞ፡ ብራእይ፡ ወይ ብፍልጠት፡ ወይ ብትንቢት፡ ወይ ብትምህርቲ እንተ ዘይተዛረብኩኹም፡ እንታይ ምጠቐምኩኹም፧  እቲ ኸም እኒ ሻምብቆ ወይስ መሰንቆ* ዝኣመሰለ ህይወት ዘይብሉ ዜድሂ ነገራት፡ ከምኡ እዩ። ፍሉይ ቃናታት እንተ ዘየድሃየ፡ እቲ ብሻምብቆ ወይ ብመሰንቆ ዚጽወት ከመይ ጌርካ ይፍለጥ፧  ከመይሲ፡ መለኸት ዘይንጹር ደሃይ እንተ ኣድሃየ፡ መን እዩ ንውግእ ዚዳሎ፧  ከምኡ ኸኣ፡ ንስኻትኩም ከም ዚርዳእ ጌርኩም ብልሳን እንተ ዘይተዛረብኩም፡ እቲ ዚዝረብ ከመይ ኢሉ ኺፍለጥ እዩ፧ እኳ ደኣስ ንንፋስ ከም እትዛረቡ ኢኹም እትዀኑ። 10  ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ቋንቋታት ኣሎ፣ ትርጕም ዘይብሉ ግና የልቦን። 11  እምበኣር፡ ትርጕም እቲ ቛንቋ እንተ ዘይተረዳእክዎ፡ ነቲ ዚዛረብ፡ ጓና እየ ዝዀኖ፣ እቲ ዚዛረብ እውን፡ ጓና እዩ ዚዀነኒ። 12  ከምኡ ድማ፡ ንስኻትኩም ነቲ ውህበታት መንፈስ ተሃንጢኹም ስለ እትደልይዎ፡ በቲ ንጉባኤ ዚሃንጽ ውህበታት ዕዙዛት ክትኰኑ ድለዩ። 13  ስለዚ፡ እቲ ብቛንቋታት ዚዛረብ፡ ምእንቲ ኺትርጕም ይጸሊ። 14  ከመይሲ፡ ብቛንቋታት እጽሊ እንተ ኣለኹ፡ እቲ መንፈስ ዝሃበኒ ውህበት እዩ ዚጽሊ ዘሎ፣ ኣእምሮይ ግና ብዘይ ፍረ እዩ። 15  እንታይ ደኣ ይገበር፧ ብውህበት መንፈስ ክጽሊ እየ፣ ግናኸ ብኣእምሮይ እውን ክጽሊ እየ። ብውህበት መንፈስ ውዳሰ ኽዝምር እየ፣ ግናኸ ብኣእምሮይ እውን ውዳሰ ኽዝምር እየ። 16  እንተ ዘይኰነስ፡ ብውህበት መንፈስ እንተ ባረኽካ፡ እቲ ኣብ ቦታ እቲ ተራ ሰብ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ እትብሎ ኻብ ዘይፈልጦ፡ ከመይ ገይሩ ንምስጋናኻ “ኣሜን” ኪብል ይኽእል፧ 17  ንስኻስ ጽቡቕ ጌርካ ተመስግን ኣለኻ፣ እቲ ኻልእ ግና ኣይህነጽን እዩ ዘሎ። 18  ካብ ናይ ኵላትኩም ዚበዝሕ ቋንቋታት ብምዝራበይ፡ ንኣምላኽ አመስግኖ እየ። 19  ግናኸ፡ ንኻልኦት እውን ብኣፍ ምእንቲ ኽምህርሲ፡ ኣብ ጉባኤ እልፊ ቓላት ብቛንቋታት ካብ ዝዛረብ፡ ሓሙሽተ ቓላት ብኣእምሮ ኽዛረብ እደሊ ኣለኹ። 20  ኣሕዋተየ፡ ንኽፍኣት ደኣ ሕጻናት ኩኑ እምበር፡ ብኣእምሮ ቘልዑ ኣይትኹኑ፣ የግዳስ፡ ብኣእምሮ ብሱላት ኩኑ። 21  ኣብ ሕጊ፡ “‘ነዚ ህዝቢ እዚ ብቛንቋታት ካልኦትን ብኸናፍር ጓኖትን ገይረ ኽዛረቦ እየ፣ ሽዑ እውን እንተ ዀነ ኣይኪሰምዑንን እዮም’ ይብል የሆዋ” ዚብል ተጻሒፉ ኣሎ። 22  ስለዚ፡ ቋንቋታት ንዘይኣመንቲ ትእምርቲ እዩ እምበር፡ ንኣመንቲ ኣይኰነን፣ ትንቢት ግና ንኣመንቲ እምበር፡ ንዘይኣመንቲ ኣይኰነን። 23  እምበኣር፡ ብዘላ እታ ጉባኤ ብሓባር እንተ ተኣከበት፡ ኵላቶም ከኣ ብቛንቋታት እንተ ተዛረቡ እሞ ተራ ሰባት ወይ ዘይኣመንቲ ኣብኡ እንተ ኣተዉ፡ ተጸሊልኩምዶ ኣይብሉን እዮም፧ 24  ኵላትኩም ክትንበዩ ኸለኹም ሓደ ዘይኣማኒ ወይ ተራ ሰብ እንተ ኣተወ ግና፡ ብዅላቶም ይግናሕ፡ ብዅላቶም ከኣ ይምርመር እዩ፣ 25  እቲ ኣብ ልቡ እተሓብአ ይግሃድ እሞ፡ “ኣምላኽ ብሓቂ ኣብ መንጎኹም እዩ” እናበለ፡ ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ኬምልኽ እዩ። 26  ኣሕዋተየ፡ እንታይ ደኣ ይገበር፧ ክትእከቡ ኸለኹም፡ ሓደ መዝሙር ኣለዎ፡ ሓደ ትምህርቲ ኣለዎ፡ ሓደ ራእይ ኣለዎ፡ ሓደ ቛንቋታት ኣለዎ፡ ሓደ ኸኣ ትርጕም ኣለዎ። ኵሉ ንምህናጽ ይገበር። 27  ብቛንቋታት ዚዛረብ እንተሎ፡ ካብ ክልተ ወይ ካብ ሰለስተ ኣይብዝሑ፡ በብተራ ድማ ይዛረቡ፣ ሓደ ኸኣ ይተርጕም። 28  ተርጓሚ እንተ ዘየልቦ ግና፡ እቲ ብቛንቋታት ዚዛረብ፡ ኣብታ ጉባኤ ስቕ ይበል፡ ንርእሱን ንኣምላኽን ከኣ ይዛረብ። 29  ከምኡ ድማ፡ ክልተ ወይ ሰለስተ ነብያት ይዛረቡ፣ እቶም ካልኦት እውን የስተውዕሉ። 30  ሓደ ኻብቶም ተቐሚጦም ዘለዉ ራእይ እንተ ተገልጸሉ፡ እቲ ቐዳማይ ስቕ ይበል። 31  ከመይሲ፡ ኵላቶም ምእንቲ ኺመሃሩን ኵላቶም ምእንቲ ኺተባብዑን፡ ኵላትኩም በብሓደ ኽትንበዩ ትኽእሉ ኢኹም። 32  ነብያት ከኣ ንውህበት መንፈስ ነብያት ኪቈጻጸርዎ ኣለዎም። 33  ኣምላኽሲ ናይ ሰላም እምበር፡ ናይ ህውከት ኣምላኽ ኣይኰነን። ከምቲ ኣብ ኵለን ጉባኤታት ቅዱሳት ዚግበር ዘሎ፡ 34  ኣንስቲ ኣብ ጉባኤታት ኪዛረባ ኣይተፈቕደለንን እሞ ስቕ ይበላ፣ የግዳስ፡ ከምቲ ሕጊ እውን ዚብሎ፡ ይገዝኣ። 35  ሰበይቲ ኣብ ጉባኤ ኽትዛረብ ነውሪ እዩ እሞ፡ ገለ ኺፈልጣ እንተ ደለያ፡ ኣብ ቤት ንሰብኡተን ይሕተታ። 36  ቃል ኣምላኽ ካባኻትኩም ድዩ ወጺኡ፧ ወይስ ክሳዕ ኣባኻትኩም ጥራይ ድዩ በጺሑ፧ 37  ነብዪ ዝዀነ ወይ ውህበት መንፈስ ዘለዎ ዚመስሎ እንተሎ፡ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ትእዛዛት ጐይታ ምዃኑ ይፍለጥ። 38  እቲ ኺፈልጦ ዘይደሊ ግና፡ ኣይፍለጦ። 39  ስለዚ፡ ኣሕዋተየ፡ ክትንበዩ ጽዓቱ፣ ብቛንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይትኸልክሉ። 40  ግናኸ፡ ኵሉ ብኣገባብን ብስርዓትን ይኹን።

እግረ ጽሑፍ

1ቈረ 14:7 * ወይ፡ “ክራር።”