ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

1 ቈረንቶስ 12:1-31

12  ኣሕዋተየ፡ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ውህበት፡ ብዘይ ፍልጠት ክትኰኑ ኣይደልን እየ።  ኣህዛብ* ኣብ ዝነበርኩምሉ እዋን፡ እቶም ዓባሳት ጣኦታት ናብ ዝመርሑኹም እናሰዓብኩም፡ ናባታቶም ትምርሑ ኸም ዝነበርኩም፡ ትፈልጡ ኢኹም።  እምበኣር፡ ብመንፈስ ኣምላኽ እናተዛረበ፡ “የሱስ ርጉም እዩ!” ዚብል ሓደ እኳ ኸም ዘየልቦ፡ ብመንፈስ ቅዱስ እንተ ዘይኰነ እውን፡ “የሱስ ጐይታ እዩ!” ኺብል ዚኽእል ሓደ እኳ ኸም ዘየልቦ፡ አፍልጠኩም ኣለኹ።  እምበኣር፡ በበይኑ ውህበት ኣሎ፡ መንፈስ ግና ሓደ እዩ፣  በበይኑ ኣገልግሎት ከኣ ኣሎ፡ ጐይታ ግና ሓደ እዩ፣  በበይኑ ተግባራት ኣሎ፡ ንዅሉ ተግባራት ኣብ ኵሉ ዚገብር ግና ሓደ ኣምላኽ እዩ።  ግናኸ፡ እቲ መንፈስ ንጥቕሚ ኻልኦት ተባሂሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ይገሃድ እዩ።  ንኣብነት፡ ንሓደ ብመንፈስ ዘረባ ጥበብ፡ ንሓደ ኸኣ በቲ መንፈስ እቲ ዘረባ ፍልጠት ይውሃቦ፣  ንሓደ በቲ መንፈስ እቲ እምነት፡ ንሓደ በቲ መንፈስ እቲ ውህበት ምፍዋስ፡ 10  ንሓደ ኸኣ ተግባራት ግብርታት ሓይሊ፡ ንሓደ ምንባይ፡ ንሓደ ምስትውዓል መንፈሳዊ መግለጺታት፡ ንሓደ እተፈላለየ ቛንቋታት፡ ንሓደ ኸኣ ምትርጓም ቋንቋታት ይውሃቦ። 11  ንዅሉ እዚ ተግባራት እዚ ግና፡ እቲ ሓደ መንፈስ እቲ፡ ከም ዝደለዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ነናቱ እዩ ዚዕድሎ። 12  ከምቲ ሰብነት ሓደ ኽነሱስ፡ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ፡ ኵሉ ኣካላት እቲ ሰብነት ከኣ ብዙሕ ክነሱስ፡ ሓደ ሰብነት ዝዀነ፡ ክርስቶስ እውን ከምኡ እዩ። 13  ከመይሲ፡ ኣይሁድ ኰንና ወይስ ግሪኻውያን፡ ባሮት ኰንና ወይስ ጭዋታት፡ ኵላትና ሓደ ሰብነት ክንከውንሲ፡ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና፡ ሓደ መንፈስ እውን ሰቲና ኢና። 14  ሰብነትሲ ብዙሕ እምበር፡ ሓደ ኣካል ኣይኰነን። 15  እግሪ፡ “ኢድ ስለ ዘይኰንኩስ፡ ክፍሊ ሰብነት ኣይኰንኩን” እንተ በለ፡ ክፍሊ ሰብነት ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ። 16  እዝኒ ድማ፡ “ዓይኒ ስለ ዘይኰንኩስ፡ ክፍሊ ሰብነት ኣይኰንኩን” እንተ በለት፡ ክፍሊ ሰብነት ምዃና ኣይተርፋን እዩ። 17  ብዘሎ እቲ ሰብነት ዓይኒ እንተ ዚኸውን፡ ምስማዕ ኣበይ ምተረኽበ፧ ኵሉ ምስማዕ እንተ ዚኸውንከ፡ ምሽታት ኣበይ ምተረኽበ፧ 18  ሕጂ ግና ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ኣካላት ሰብነት ከም ዝደለዮ ገይሩ ሰርዖ። 19  ኵሉ ሓደ ኣካል ጥራይ እንተ ዚኸውን፡ ሰብነት ኣበይ ምሃለወ፧ 20  ሕጂ ግና እቲ ኣካላት ብዙሕ ክነሱ፡ እቲ ሰብነት ሓደ እዩ። 21  ዓይኒ ንኢድ፡ “ኣይደልየክን” ክትብላ ኣይትኽእልን እያ፣ ወይስ ርእሲ ንኣእጋር፡ “ኣይደልየኩምን” ኪብሎም ኣይክእልን እዩ። 22  እኳ ደኣስ፡ እቶም ድኹማት ዚመስሉ ኣካላት ሰብነት እዮም ዜድልዩ፣ 23  ነቲ ሕሱር ዚመስለና ኽፍሊ ሰብነትና ኸኣ፡ ብዝያዳ ኽብሪ ንከናኸኖ ኢና፣ እቲ ዘይምዕሩግ ኣካላትና እውን ዝያዳ ይኽበር እዩ፣ 24  እቲ ምዕሩግ ኣካላትና ግና እዚ ኣየድልዮን እዩ። ግናኸ፡ ኣምላኽ ነቲ ኽብሪ ዝጐደሎ ኣካል ዝያዳ ኽብሪ እናሃበ፡ ነቲ ሰብነት ኣጋጠሞ፣ 25  ከምኡ ዝገበረ፡ እቲ ኣካላት ንሓድሕዱ ምእንቲ ኺተሓላለ እምበር፡ ኣብቲ ሰብነት ፍልልይ ምእንቲ ኸይከውን እዩ። 26  ሓደ ኣካል እንተ ተሳቐየ ኸኣ፡ ኵሉ ኣካላት ምስኡ ይሳቐ እዩ፣ ወይስ ሓደ ኣካል እንተ ኸበረ፡ ኵሉ ኣካላት ምስኡ ይሕጐስ እዩ። 27  ንስኻትኩም ድማ ሰብነት ክርስቶስ ኢኹም፣ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ በብውልቂ ኣካላት ኢኹም። 28  ኣምላኽ ድማ ኣብ ጉባኤ እተፈላለየ ኣካላት ሰሪዑ ኣሎ፦ ቀዳማይ፡ ሃዋርያት፣ ካልኣይ፡ ነብያት፣ ሳልሳይ፡ መምህራን፣ ድሕሪኡ፡ ግብርታት ሓይሊ፣ ድሕሪኡ፡ ውህበት ምፍዋስ፣ ምሕጋዝ፡ ምምራሕ፡ እተፈላለየ ቛንቋታት። 29  ኵላቶምዶ ሃዋርያት እዮም፧ ኵላቶምዶ ነብያት እዮም፧ ኵላቶምዶ መምህራን እዮም፧ ኵላቶምዶ ግብርታት ሓይሊ ይገብሩ እዮም፧ 30  ኵላቶምዶ ውህበት ምፍዋስ ኣለዎም እዩ፧ ኵላቶምዶ ብቛንቋታት ይዛረቡ እዮም፧ ኵላቶምዶኸ ይትርጕሙ እዮም፧ 31  ነተን ዝዓበያ ውህበታት ደኣ ጽዓቱ። ገና ኸኣ ዝበለጸ መገዲ ኽሕብረኩም እየ።

እግረ ጽሑፍ

1ቈረ 12:2 * ማለት፡ ዘይኣመንቲ።