ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ግብሪ ሃዋርያት 3:1-26

3  ጴጥሮስን ዮሃንስን ብታሽዐይቲ ሰዓት፡* ብሰዓት ጸሎት ናብ ቤተ መቕደስ ይድይቡ ነበሩ።  ካብ ከርሲ ኣዲኡ ኣትሒዙ ሓንካስ ዝነበረ ሰብኣይ ነበረ፣ ካብቶም ናብ ቤተ መቕደስ ዚኣትዉ ምጽዋት ምእንቲ ኺልምን ድማ፡ ተሰኪሞም ኣምጺኦም፡ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ጥቓ እታ ጽብቕቲ እትብሃል ኣፍ ደገ ቤተ መቕደስ የቐምጥዎ ነበሩ።  ንሱ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ናብ ቤተ መቕደስ ኪኣትዉ ኸለዉ ምስ ረኣዮም፡ ኪምጽውቱሉ ለመኖም።  ጴጥሮስ ግና፡ ምስ ዮሃንስ ኰይኑ፡ ጠመቶ እሞ፡ “ናባና ጠምት” በሎ።  ንሱ ኸኣ ካባታቶም ገለ ዚረክብ መሲልዎ፡ ኣተኰረሎም።  ግናኸ፡ ጴጥሮስ፡ “ብሩርን ወርቅን የብለይን፣ እቲ ዘሎኒ ግና እህበካ፦ ብስም የሱስ ክርስቶስ እቲ ናዝሬታዊ፡ ተንሲእካ ኺድ!” በሎ።  ብየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ኸኣ ኣተንስኦ። ብቕጽበት ኣእጋሩን ዓካሪቶኡን ጸንዐ፣  ስር ኢሉ ድማ ደው በለ፡ ተዛወረ እውን። እናተዛወረን እናተሰራሰረን ንኣምላኽ እናወደሰን ከኣ ምሳታቶም ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ።  ኵሎም እቶም ህዝቢ ድማ ንሱ ኺዛወርን ንኣምላኽ ኪውድስን ከሎ ረኣይዎ። 10  እቲ ኣብታ ጽብቕቲ ኣፍ ደገ ቤተ መቕደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዚልምን ዝነበረ ምዃኑ ኣለለይዎ እሞ፡ በቲ ኣብኡ ዝዀነ ነገር ኣዝዮም ተደመሙን ተገረሙን። 11  እቲ ሰብኣይ ንጴጥሮስን ንዮሃንስን ሒዝዎም ከሎ፡ ኵሎም እቶም ህዝቢ ኣዝዮም ተገሪሞም ናባታቶም ናብቲ ገበላ ሰሎሞን ዚብሃል ጐየዩ። 12  ጴጥሮስ እዚ ምስ ረኣየ፡ ነቶም ህዝቢ ኸምዚ በሎም፦ “ኣቱም ሰብ እስራኤል፡ ስለምንታይ በዚ ትግረሙ ኣለኹም፧ ወይስ ስለምንታይ ብገዛእ ሓይልና ወይ ብኣምላኻዊ ተወፋይነትና ነዚ ኪኸይድ ከም ዝገበርናዮ ጌርኩም ትጥምቱና ኣለኹም፧ 13  ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሃቅን ያእቆብን፡ ኣምላኽ ኣቦታትና ነቲ ንስኻትኩም ኣሕሊፍኩም ዝሃብኩምዎን ጲላጦስ ኪፈትሖ ምስ ወሰነ ድማ ኣብ ገጹ ዝኸሓድኩምዎን ኣገልጋሊኡ የሱስ ኣኽቢርዎ ኣሎ። 14  እወ፡ ንስኻትኩም ነቲ ቕዱስን ጻድቕን ክሒድኩምሲ፡ እቲ ቐታሊ ኺምሓረልኩም ለሚንኩም፣ 15  ነቲ ቐንዲ መራሕ ህይወት ግና ቀቲልኩምዎ። ኣምላኽ ግና ንዕኡ ኻብ ምዉታት ኣተንሲእዎ እዩ፣ ነዚ ኸኣ ንሕና መሰኻኽር ኢና። 16  ብስሙን በታ ብስሙ ዘላትና እምነትን እውን፡ እዚ እትርእይዎን እትፈልጥዎን ሰብኣይ ጸኒዑ ኣሎ። እታ ብእኡ ዘላትና እምነት፡ ነዚ ኣብ ቅድሚ ዅላትኩም ምሉእ ጥዕና ሂባቶ እያ። 17  ሕጂ ድማ፡ ኣቱም ኣሕዋተይ፡ ከምቶም ኣሕሉቕኩም፡ ነዚ ብዘይ ፍልጠት ከም ዝገበርኩምዎ፡ እፈልጥ እየ። 18  ግናኸ፡ ኣምላኽ ነቲ ክርስቶሱ መከራ ኸም ዚጸግብ ብኣፍ ኵሎም ነብያት ኣቐዲሙ ዝበሎ፡ በዚ ኸምዚ ፈጸሞ። 19  “እምበኣር፡ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ኺድምሰሰልኩም፡ ካብ ገጽ የሆዋ ኸኣ እዋን ዕረፍቲ ምእንቲ ኺመጸልኩም፡ ተነስሑን ተመለሱን፣ 20  ንሱ ድማ ነቲ እተሸመልኩም የሱስ ኪልእከልኩም እዩ። 21  ንዕኡ ኸኣ፡ ክሳዕ እቲ፡ ኣምላኽ ብኣፍ እቶም ናይ ጥንቲ ቕዱሳት ነብያቱ እተዛረበሉ ግዜ ምምላስ ኵሉ፡ ሰማይ ኣብ ውሽጡ ኺሕዞ ይግባእ። 22  ሙሴ እኳ ኸምዚ በለ፦ ‘የሆዋ ኣምላኽ ከማይ ዝኣመሰለ ነብዪ ኻብ ኣሕዋትኩም ኬተንስኣልኩም እዩ። ንሱ ዚነግረኩም ዘበለ ስምዑ። 23  ነቲ ነብዪ እቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ኻብ ህዝባ ኽትምንቈስ እያ።’ 24  ኵሎም ነብያት ድማ፡ ካብ ሳሙኤል ኣትሒዞም ተር ኢሎም እተዛረቡ ዘበሉ፡ ነተን መዓልትታት እቲአን እዮም ኣፍሊጦም። 25  ንስኻትኩም ደቂ ነብያትን ደቂ እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም፡ ‘ኵሎም ዓሌታት ምድሪ ብዘርእኻ ኺባረኹ እዮም’ ኢሉ ምስ ኣቦታትኩም ዝኣተዎ ኺዳንን ኢኹም። 26  ኣምላኽ ንኣገልጋሊኡ ምስ ኣተንስኦ፡ ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ እከይኩም ብምምላስ ምእንቲ ኺባርኸኩም፡ ቅድም ናባኻትኩም ለኣኾ።”

እግረ ጽሑፍ

ግብ 3:1 * ማለት፡ ካብ ጸሓይ በርቂ ኣትሒዙ ምስ ዚቝጸር፡ ሰዓት 3 ድ.ቀ. ኣቢሉ።