ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ግብሪ ሃዋርያት 28:1-31

28  ምስ ደሓንና ኸኣ፡ እታ ደሴት ማልታ ኸም እትብሃል ፈለጥና።  እቶም ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ህዝቢ ድማ ፍልይ ዝበለ ሰብኣዊ ርሕራሐ ገበሩልና። ዝናም ይዘንም ስለ ዝነበረን ቍሪ ስለ ዝነበረን፡ ሓዊ ኣንዲዶም ንዅላትና ተቐበሉና።  ጳውሎስ ብዙሕ ቀሸም ኣኪቡ ናብ ሓዊ ኼእቱ ኸሎ ግና፡ ብሰንኪ እቲ ረስኒ፡ ኣፍዑት ወጺኡ፡ ኣብ ኢዱ ተጣበቐ።  እቶም ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ህዝቢ ነቲ ሕንዛም ፍጥረት ኣብ ኢዱ ጠልጠል ኢሉ ምስ ረኣዩ፡ ንሓድሕዶም፡ “እዚ ሰብ እዚ ብርግጽ ቀታሊ እዩ፣ ካብ ባሕሪ እኳ እንተ ደሓነ፡ ፍትሒ* ግና ብህይወት ኪነብር ኣይሓደገቶን” ተባሃሃሉ።  ንሱ ግና ነቲ ሕንዛም ፍጥረት ናብቲ ሓዊ ጸግ ኣበሎ፡ ገለ እውን ኣይጐድኦን።  ንሳቶም ከኣ፡ ኪሓብጥ ወይ ብሃንደበት ሞይቱ ኺወድቕ ይጽበይዎ ነበሩ። ነዊሕ ተጸብዮም ገለ እኳ ኸም ዘይተጐድአ ምስ ረኣዩ፡ ሓሳቦም ለዊጦም፡ ኣምላኽ ምዃኑ ተዛረቡ።  ኣብ ጥቓ እታ ቦታ ኸኣ፡ እቲ ጱብልዩስ ዝስሙ ኣውራ እታ ደሴት፡ ግራውቲ ነበሮ፣ ንሱ ተቐቢሉ ንሰለስተ መዓልቲ ጽቡቕ ገይሩ ኣአንገደና።  ኣቦ ጱብልዮስ ግና ረስንን ውጽኣትን ሓሚሙ ነበረ፣ ጳውሎስ ከኣ ናብኡ ኸይዱ፡ ኣእዳዉ ኣንቢሩ ጸለየሉ እሞ ሓወየ።  እዚ ምስ ኰነ፡ እቶም ዝተረፉ ሕሙማት ደቂ እታ ደሴት ናብኡ መጺኦም ተፈወሱ። 10  ብብዙሕ ህያባት ከኣ ኣኽበሩና፣ ብመርከብ ክንነቅል ከለና እውን፡ ዜድልየና ዘበለ ሃቡና። 11  ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኸኣ፡ በታ ኣብታ ደሴት ዝኸረመት፡ “ደቂ ድያ” ዚብል ኣርማ ዘለዋ፡ ካብ እስክንድርያ ዝመጸት መርከብ ጌርና ነቐልና። 12  ኣብ ሲራኩሳ ምስ በጻሕና ድማ፡ ኣብኣ ሰለስተ መዓልቲ ጸናሕና፣ 13  ካብኣ ሓሊፍና ኸኣ፡ ኣብ ረግዩም በጻሕና። ንጽብሒቱ፡ ንፋስ ደቡብ ነፈሰ እሞ፡ ብኻልአይቲ መዓልቲ ናብ ጱተዮሉስ ኣቶና። 14  ኣብኣ ኣሕዋት ረኸብና፡ ምሳታቶም ሸውዓተ መዓልቲ ኽንቅኒ እውን ለመኑና፣ በዚ ኸምዚ ኸኣ፡ ናብ ሮሜ ገጽና ኸድና። 15  ካብኣ እውን፡ እቶም ኣሕዋት ወረና ምስ ሰምዑ፡ ኪቕበሉና ኢሎም ክሳዕ ዕዳጋ ኣጵዩስን ክሳዕ ሰለስተ መሓድርን መጹ። ጳውሎስ ምስ ረኣዮም ከኣ፡ ንኣምላኽ ኣመስገነን ተተባብዐን። 16  ኣብ ሮሜ ምስ ኣቶና ድማ፡ ጳውሎስ ምስ ሓደ ዚሕልዎ ወተሃደር ንበይኑ ኪቕመጥ ተፈቕደሉ። 17  ግናኸ፡ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ፡ ነቶም ኣውራታት ኣይሁድ ጸዊዑ ኣከቦም። ምስ ተኣከቡ ኸኣ፡ ከምዚ በሎም፦ “ኣቱም ሰባት፡ ኣቱም ኣሕዋተይ፡ ኣንጻር ህዝብና ወይ ኣንጻር ልምዲ ኣቦታትና ሓንቲ ዘይገበርኩ ኽነሰይ፡ ካብ የሩሳሌም እሱር ኰይነ ናብ ኢድ ሮማውያን ተወሃብኩ። 18  ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዜብጽሕ ምኽንያት ምስ ሰኣኑለይ ከኣ፡ ኪፈትሑኒ ደለዩ። 19  ኣይሁድ ምስ ተቓወሙ ግና፡ ንህዝበይ ዚኸስሰሉ ነገር ዘይብለይ ክነሰይ፡ ናብ ቄሳር ይግባይ ክብል ተገደድኩ። 20  እምበኣር፡ ብዛዕባ ተስፋ እስራኤል እየ በዚ ሰንሰለት እዚ ተኣሲረ ዘለኹ እሞ፡ በዚ ምኽንያት እዚ እየ ኽርእየኩምን ክዛረበኩምን ዝጸዋዕኩኹም።” 21  ንሳቶም ከኣ፡ “ብዛዕባኻ ኻብ ይሁዳ ደብዳበ ኣይተቐበልናን፣ ካብቶም ካብኣ ዝመጹ ኣሕዋት እውን ብዛዕባኻ ኽፉእ ዘውረየ ወይ እተዛረበ የልቦን። 22  ብዛዕባ እዛ ኑፋቐ እዚኣ ግና ኣብ ኵሉ ኸም ዚቃወምዋ ንፈልጥ ኢና እሞ፡ ሓሳባትካ ኻባኻ ኽንሰምዕ ግቡእ ይመስለና” በልዎ። 23  መዓልቲ ምስ ተቛጸሩ፡ ብዙሓት ኰይኖም ናብታ ዝዓረፈላ ቤት መጹ። ካብ ንግሆ ኽሳዕ ምሸት ድማ፡ ካብ ሕጊ ሙሴን ካብ ነብያትን ብዛዕባ የሱስ ምእንቲ ኼእምኖም፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ኣጸቢቑ እናመስከረ ገለጸሎም። 24  ገሊኣቶም ነቲ ዝበሎ ኣመንዎ፣ ገሊኣቶም ግና ኣይኣመንዎን። 25  ንሓድሕዶም ምስምማዕ ስኢኖም ኪኸዱ ምስ ተበገሱ ኸኣ፡ ጳውሎስ እዚ ቓል እዚ ተዛረቦም፦ “መንፈስ ቅዱስ ብነብዪ ኢሳይያስ ኣቢሉ ንኣቦታትኩም ጽቡቕ ተዛረቦም፣ 26  ከምዚ ኢሉ፦ ‘ናብዚ ህዝቢ እዚ ኺድ እሞ፡ ከምዚ በሎም፦ “ምስማዕሲ ኽትሰምዑ፡ ግናኸ ኸቶ ኣይከተስተውዕሉን ኢኹም፣ ምርኣይ እውን ክትርእዩ፡ ግናኸ ኸቶ ኣይከተስተብህሉን ኢኹም። 27  ከመይሲ፡ ልቢ እዚ ህዝቢ እዚ ተሪሩ ኣሎ እሞ፡ ብኣዒንቶም ከይርእዩ፡ ብኣእዛኖም ከይሰምዑ፡ ብልቦም ከየስተውዕሉ፡ ከይምለሱ፡ ኣነ እውን ከየሕውዮምሲ፡ ብኣእዛኖም ሰሚዖም ምላሽ ኣይሃቡን፡ ኣዒንቶም ከኣ ዓመቱ።”’ 28  እምበኣር፡ እዚ ኣምላኽ ዜድሕነሉ መገዲ ናብ ኣህዛብ ከም እተላእከ ኣባኻትኩም ይፈለጥ፣ ንሳቶም ከኣ ኪሰምዕዎ እዮም።” 29  *—— 30  ኣብታ እተኻረያ ቤት ከኣ ክልተ ዓመት ምሉእ ተቐመጠ፣ ንዅሎም እቶም ናብኡ ዝመጹ እውን ይቕበሎም ነበረ፣ 31  ከይተኸልከለ ድማ ብትብዓት መንግስቲ ኣምላኽ ይሰብከሎምን ብዛዕባ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ይምህሮምን ነበረ።

እግረ ጽሑፍ

ግብ 28:4 * ብግሪኽኛ ዲከ፡ ነታ ምእንቲ ፍትሒ ኢላ ሕነ እትፈዲ ኣምላኽ ወይ ንባህርይ ፍትሒ ኸተመልክት ትኽእል።
ግብ 28:29 * እዛ ፍቕዲ እዚኣ፡ ኣብቲ ብዌስትኮትን ሆርትን እተዳለወ ጽሑፍ ግሪኽኛን ኣብ ካልእ መበቈላዊ ጽሑፋት እቲ ናይ ክርስትያን ቅዱሳት ጽሑፋት ግሪኽኛን ኣይትርከብን እያ።