ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ግብሪ ሃዋርያት 23:1-35

23  ጳውሎስ ነቲ ዋዕላ እናጠመተ፡ “ኣቱም ሰባት፡ ኣቱም ኣሕዋተይ፡ ኣነ ኽሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብዅሉ ሰናይ ሕልና እየ ተመላሊሰ” በለ።  ሽዑ፡ ሃናንያ እቲ ሊቀ ኻህናት ነቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ፡ ኣፉ ኺወቕዕዎ ኣዘዞም።  ጳውሎስ ከኣ ንዕኡ፡ “ኣታ ብኖራ እተለቕለቐ መንደቕ፡ ኣምላኽ ኪወቕዓካ እዩ። ከም ሕጊ ጌርካ ኽትፈርደኒ ተቐሚጥካ ኸለኻስ፡ ሕጊ ጥሒስካዶ ኺወቕዑኒ ትእዝዝ ኣለኻ፧” በሎ።  እቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ድማ፡ “ንሊቀ ኻህናት ኣምላኽዶ ትጸርፎ ኣለኻ፧” በልዎ።  ጳውሎስ ከኣ፡ “ኣሕዋተይ፡ ‘ንሓለቓ ህዝብኻ ኣይትጽረፍ’ ዚብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ፡ ሊቀ ኻህናት ምዃኑ ኣይፈለጥኩን” በለ።  ጳውሎስ ድማ ገሊኣቶም ሰዱቃውያን፡ ገሊኣቶም ከኣ ፈሪሳውያን ምዃኖም ምስ ኣስተውዓለ፡ ኣብቲ ዋዕላ ዓው ኢሉ፡ “ኣቱም ሰባት፡ ኣቱም ኣሕዋተይ፡ ኣነ ፈሪሳዊ ወዲ ፈሪሳውያን እየ። ብዛዕባ ተስፋ ትንሳኤ ምዉታት እፍረድ ኣለኹ” በለ።  እዚ ስለ ዝበለ፡ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ፍልልይ ኰነ፣ እቲ ኣኼባ እውን ተኸፍለ።  ከመይሲ፡ ሰዱቃውያን፡ ‘ትንሳኤ ዀነ መልኣኽ ኰነ ወይ መንፈስ የልቦን’ ይብሉ ነበሩ፣ ፈሪሳውያን ግና እዚ ዅሉ ኸም ዘሎ ይኣምኑ ነበሩ።  ብዙሕ ታዕታዕ ድማ ኰነ፣ ካብ ወገን ፈሪሳውያን ዝዀኑ ገለ ጸሓፍቲ ኸኣ፡ “ኣብዚ ሰብ እዚ ገለ ኽፉእ እኳ ኣይረኸብናን፣ መንፈስ ወይስ መልኣኽ ተዛሪብዎ እንተ ዀነኸ፡—” እናበሉ ኣበርቲዖም ተኻትዑ። 10  ብዙሕ ፍልልይ ምስ ኰነ፡ እቲ ሓለቓ ሽሕ፡ ንጳውሎስ ከይመናጥልዎ ፈሪሁ፡ ነቶም ወተሃደራት ወሪዶም ካብ ማእከሎም ኪምንዝዕዎን ናብ ሰፈር ወተሃደራት ኬምጽእዎን ኣዘዘ። 11  በታ ለይቲ እቲኣ ግና፡ ጐይታ ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሉ፡ “ከምቲ ኣብ የሩሳሌም ብዛዕባይ ኣጸቢቕካ ዝመስከርካ፡ ኣብ ሮሜ እውን ከምኡ ኽትምስክር ኣሎካ እሞ፡ ኣጆኻ!” በሎ። 12  መዓልቲ ምስ ኰነ ኸኣ፡ ኣይሁድ ንጳውሎስ ክሳዕ ዚቐትልዎ ኸይበልዑን ከይሰትዩን ውዲት ገይሮም ብመርገም ተመሓሓሉ። 13  እቶም ነዚ ኺገብሩ እተመሓሓሉ ድማ፡ ካብ ኣርብዓ ይበዝሑ ነበሩ፣ 14  ናብ ሊቃውንቲ ኻህናትን ናብ ዓበይትን ከይዶም ከኣ፡ “ንሕና ንጳውሎስ ክሳዕ እንቐትሎ፡ ገለ እኳ ኸይንጥዕም፡ ብመርገም ተመሓሒልና ኣለና። 15  ሕጂ ኸኣ ንስኻትኩም ምስ ዋዕላ ዄንኩም፡ ብዛዕባኡ ኣጸቢቕኩም ክትምርምሩ ኸም ዝደለኹም መሲልኩም፡ ንዕኡ ናባኻትኩም ኬውርዶ፡ ነቲ ሓለቓ ሽሕ ንገርዎ። ቅድሚ ምቕራቡ ግና፡ ክንቀትሎ ተዳሊና ኣለና” በልዎም። 16  ወዲ ሓብቱ ንጳውሎስ ግና፡ ነቲ ዝሓሰብዎ ድብያ ሰምዐ፣ ከይዱ ኸኣ ናብቲ ሰፈር ወተሃደራት ኣትዩ ንጳውሎስ ነገሮ። 17  ጳውሎስ ድማ ካብቶም ኣሕሉቕ ሚእቲ ንሓደ ጸዊዑ፡ “እዚ ጐበዝ እዚ ንሓለቓ ሽሕ ዚነግሮ ነገር ኣለዎ እሞ፡ ናብኡ ውሰዶ” በሎ። 18  ንሱ ኸኣ ሒዙ ናብቲ ሓለቓ ሽሕ ወሰዶ እሞ፡ “ጳውሎስ እቲ እሱር ጸዊዑስ፡ እዚ ጐበዝ እዚ ዚነግረካ ነገር ስለ ዘለዎ፡ ናባኻ ከቕርቦ ለሚኑኒ” በሎ። 19  እቲ ሓለቓ ሽሕ ድማ ብኢዱ ሒዙ ወሰዶ እሞ፡ ንበይኑ ኣልጊሱ፡ “እቲ ኽትነግረኒ እትደልዮ እንታይ እዩ፧” ኢሉ ሓተቶ። 20  ንሱ ኸኣ፡ “ኣይሁድ ንጳውሎስ፡ ብዛዕባኡ ኣጸቢቖም ኪፈልጡ ኸም ዝደለዩ መሲሎም፡ ጽባሕ ናብ ዋዕላ ኸተውርደሎም ኪልምኑኻ ተሰማሚዖም ኣለዉ። 21  ካባታቶም ካብ ኣርብዓ ዚበዝሑ ሰብኡት ኣድብዮምሉ ኣለዉ፡ ክሳዕ ዚቐትልዎ ኸኣ ከይበልዑን ከይሰትዩን ብመርገም ተመሓሒሎም ኣለዉ እሞ፡ ንስኻ ሕራይ ኣይትበሎም፣ ሕጂ ኸኣ ተዳልዮም፡ ክትፈቕደሎም ይጽበዩ ኣለዉ” በሎ። 22  እቲ ሓለቓ ሽሕ ድማ ነቲ ጐበዝ፡ “እዚ ነገር እዚ ንዓይ ከም ዘፍለጥካኒ፡ ንሓደ እኳ ኣይትንገር” ኢሉ ኣዚዙ ሰደዶ። 23  ንኽልተ ኣሕሉቕ ሚእቲ ጸዊዑ ኸኣ፡ “ክሳዕ ቂሳርያ ኪኸዱ፡ 200 ወተሃደራትን ሰብዓ ፈረሰኛታትን 200 ሰብ ኲናትን ለይቲ ብሳልሰይቲ ሰዓት* ኣዳልዉ። 24  ንጳውሎስ ምእንቲ ኸተወጥሕዎ ድማ ኣፍራስ ተማልኡ፡ ብደሓኑ እውን ናብ ፌሊክስ እቲ ሹም ኣብጽሕዎ” በሎም። 25  ከምዚ እትብል ደብዳበ ኸኣ ጸሓፈ፦ 26  “ቅላውዴዎስ ሊስያስ ናብቲ ኽቡር ፌሊክስ እቲ ሹም፦ ሰላም። 27  ኣይሁድ ነዚ ሰብኣይ እዚ ሒዞም ኪቐትልዎ ኢሎም ነበሩ፣ ኣነ ግና ሮማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ፡ ብሃንደበት ምስ ወተሃደራት መጺአ ኣናገፍክዎ። 28  እቲ ዝኸስሱሉ ምኽንያት ክፈልጥ ደልየ ኸኣ፡ ናብ ዋዕላኦም ኣውረድክዎ። 29  ብዛዕባ ኽርክር ሕጎም ከም ዝኸሰስዎ ረኸብኩ እምበር፡ ናብ ሞት ወይስ ናብ ማእሰርቲ ዜብጽሕ ሓንቲ ኽሲ እኳ ኣይረኸብኩሉን። 30  ነዚ ሰብኣይ እዚ ውዲት ከም ዝኣለሙሉ ስለ ዝሰማዕኩ ግና፡ ብቕልጡፍ ናባኻ እሰድዶ ኣለኹ፣ ነቶም ከሰስቱ እውን ኣብ ቅድሜኻ ኪኸስስዎ ኣዚዘዮም ኣለኹ።” 31  እቶም ወተሃደራት ድማ ከምቲ እተኣዘዝዎ፡ ንጳውሎስ ብለይቲ ናብ ኣንቲጳጥሪስ ኣብጽሕዎ። 32  ንጽብሒቱ፡ ነቶም ፈረሰኛታት ምስኡ ኪኸዱ ሓደግዎም፣ ንሳቶም ግና ናብ ሰፈር ተመልሱ። 33  እቲኣቶም ኣብ ቂሳርያ ምስ ኣተዉ ኸኣ፡ እታ ደብዳበ ነቲ ሹም ሃብዎ፣ ንጳውሎስ እውን ኣብ ቅድሚኡ ኣቕረብዎ። 34  ምስ ኣንበባ ድማ፡ ብዓል ኣየነይቲ ሃገር ምዃኑ ሓተቶ እሞ፡ ብዓል ቂልቅያ ምዃኑ ፈለጠ። 35  “ከሰስትኻ እውን ምስ መጹ፡ ሽዑ ኣጸቢቐ ኽሰምዓካ እየ” ኸኣ በሎ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ሄሮድስ ኣእትዮም ኪሕልውዎ ድማ ኣዘዘ።

እግረ ጽሑፍ

ግብ 23:23 * ማለት፡ ካብ ጸሓይ ዕራርቦ ኣትሒዙ ምስ ዚቝጸር፡ ሰዓት 9 ድ.ቀ. ኣቢሉ።