ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ግብሪ ሃዋርያት 22:1-30

22  “ኣቱም ሰባት፡ ኣቱም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን፡ እዚ ሕጂ ዘቕርበልኩም መጐተ ስምዑ።”  ንሳቶም ብቛንቋ እብራይስጢ ኺዛረቦም ምስ ሰምዕዎ፡ ብዝያዳ ጸጥ በሉ፣ ንሱ ኸኣ ከምዚ በለ፦  “ኣነ ኣብ ጠርሴስ ናይ ቂልቅያ እተወለድኩ፡ ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ኸኣ ሕጊ ኣቦታት ኣብ እግሪ ገማልኤል ብጥንቃቐ እተመሃርኩ ኣይሁዳዊ እየ፣ ከምዚ ዅላትኩም ሎሚ ዘለኹምዎ ድማ፡ ንኣምላኽ ቀናእ ኰንኩ።  ሰብኡትን ኣንስትን እናኣሰርኩን ናብ ቤት ማእስርቲ ኣሕሊፈ እናሃብኩን፡ ነዛ መገዲ እዚኣ ኽሳዕ ሞት ሰጐጕክዋ፣  ብዛዕባ እዚ ሊቀ ኻህናትን ኵላቶም ዓበይትን ኪምስክሩለይ ይኽእሉ እዮም። ካባታቶም ናብቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ኣሕዋት ዚበጽሓ ደብዳበታት ተቐቢለ፡ ምእንቲ ኪቕጽዑ፡ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሲረ ናብ የሩሳሌም ከምጽኦም እኸይድ ነበርኩ።  “ክኸይድ ከለኹ፡ ናብ ደማስቆ ኸኣ ምስ ቀረብኩ ግና፡ ኣጋ ቐትሪ ኣቢሉ ብሃንደበት ካብ ሰማይ ዓብዪ ብርሃን ኣብ ዙርያይ በርሀ፣  ናብ ምድሪ ድማ ወደቕኩ፡ ‘ሳውል፡ ሳውል፡ ስለምንታይ ትሰጐኒ ኣለኻ፧’ ዚብል ድምጺ እውን ሰማዕኩ።  ኣነ ኸኣ፡ ‘ጐይታይ፡ መን ኢኻ፧’ ኢለ መለስኩ። ንሱ ድማ፡ ‘እቲ ንስኻ እትሰጕጎ ዘለኻ የሱስ እቲ ናዝሬታዊ እየ’ በለኒ።  እቶም ምሳይ ዚጐዓዙ ዝነበሩ፡ ነቲ ብርሃን ረኣይዎ፣ ድምጺ እቲ ዚዛረበኒ ዝነበረ ግና ኣይሰምዑን። 10  ሽዑ፡ ‘ጐይታይ፡ እንታይ እግበር፧’ በልክዎ። ጐይታ ድማ፡ ‘ተንሲእካ ናብ ደማስቆ እቶ፣ እቲ ኽትገብሮ እተመደበልካ ዘበለ ኸኣ ኣብኣ ኺንገረካ እዩ’ በለኒ። 11  ብድምቀት እቲ ብርሃን ክርኢ ስለ ዘይከኣልኩ፡ እቶም ምሳይ ዝነበሩ እናመርሑኒ ናብ ደማስቆ በጻሕኩ። 12  “ሃናንያ ዚብሃል ከም ሕጊ ገይሩ ንኣምላኽ ዚፈርህ፡ ኣብኣ ብዚነብሩ ዅሎም ኣይሁድ ከኣ ጽቡቕ እተመስከረሉ ሰብኣይ፡ 13  ናባይ መጸ። ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ኸኣ፡ ‘ሳውል ሓወይ፡ ርአ!’ በለኒ። ሽዑ፡ ጠመትኩ እሞ፡ ረኣኽዎ። 14  ንሱ ድማ፡ ‘ኣምላኽ ኣቦታትና፡ ፍቓዱ ኽትፈልጥን ነቲ ጻድቕ ክትርእዮን ድምጺ ኣፉ ኽትሰምዕን ሓርዩካ፣ 15  ከመይሲ፡ ብዛዕባ እቲ ዝረኣኻዮን ዝሰማዕካዮን ነገራት፡ ንዅሎም ሰባት ምስክር ክትኰኖ ኢኻ። 16  ሕጂኸ ስለምንታይ እትድንጒ፧ ተንስእ፡ ስሙ ጸዊዕካ ኸኣ ተጠመቕን ካብ ሓጢኣትካ ተሓጸብን’ በለኒ። 17  “ኰነ ድማ፡ ናብ የሩሳሌም ምስ ተመለስኩ፡ ኣብ ቤተ መቕደስ ኰይነ ኸኣ ክጽሊ ኸለኹ፡ ተመሰጥኩ 18  እሞ፡ ‘ነቲ ብዛዕባይ እትምስክሮ ስለ ዘይሰማምዑሉ፡ ቀልጢፍካ ኻብ የሩሳሌም ውጻእ’ ኪብለኒ ኸሎ ረኣኽዎ። 19  ኣነ ድማ፡ ‘ጐይታይ፡ ኣነ ነቶም ብኣኻ ዚኣምኑ እኣስሮምን ኣብ መምኵራብ እገርፎምን ከም ዝነበርኩ፡ ንሳቶም ባዕላቶም ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም፣ 20  ደም እስጢፋኖስ እቲ ምስክርካ ኺፈስስ ከሎ ኸኣ፡ ምሳታቶም ሰሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነይረ፡ ክዳውንቲ እቶም ዝቐተልዎ እውን ሓልየ እየ’ በልክዎ። 21  ንሱ ድማ፡ ‘ኣነ ናብ ርሑቕ ናብ ኣህዛብ ስለ ዝልእኸካ፡ ኪድ ደኣ’ በለኒ።” 22  ክሳዕ እዚ ቓል እዚ ሰምዕዎ። ድሕሪኡ ግና ድምጾም ዓው ኣቢሎም፡ “ከምዚ ዝበለ ሰብ ብህይወት ኪነብር ኣይግብኦን እዩ እሞ፡ ካብ ምድሪ ይርሓቕ!” በሉ። 23  ይጭድሩን ክዳውንቶም ይድርብዩን ሓመድ ናብ ላዕሊ ይብትኑን ስለ ዝነበሩ፡ 24  እቲ ሓለቓ ሽሕ፡ ነቲ ዚጭድሩሉ ዝነበሩ ምኽንያት ብልክዕ ምእንቲ ኺፈልጥ፡ ናብ ሰፈር ወተሃደራት ኬእትውዎን ብመግረፍቲ ኺምርመርን ኣዘዘ። 25  ኪገርፍዎ ኢሎም ምስ ወጠርዎ ግና፡ ጳውሎስ ነቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ፡ “ንዘይተፈርዶ ሮማዊ ሰብ ክትገርፉዶ ተፈቒዱልኩም እዩ፧” በሎ። 26  እቲ ሓለቓ ሚእቲ እዚ ምስ ሰምዐ፡ ናብቲ ሓለቓ ሽሕ ከይዱ፡ “እንታይ ኢኻ ኽትገብር ሓሲብካ፧ እዚ ሰብ እዚ ሮማዊ እዩ” ኢሉ ነገሮ። 27  እቲ ሓለቓ ሽሕ ከኣ ቀሪቡ፡ “ሮማዊ ዲኻ፧ እስከ ንገረኒ” በሎ። ንሱ ድማ፡ “እወ” በለ። 28  እቲ ሓለቓ ሽሕ ከኣ፡ “ኣነ ነዚ መሰል ዜግነት እዚ ብብዙሕ ገንዘብ እየ ዓዲገዮ” ኢሉ መለሰሉ። ጳውሎስ ድማ፡ “ኣነስ እባ ተወሊደሉ እየ” በሎ። 29  እቶም እናኣሳቐዩ ኺምርምርዎ ኢሎም ዝነበሩ ኸኣ ብኡብኡ ኻብኡ ኣልገሱ፣ እቲ ሓለቓ ሽሕ ድማ ሮማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጠ፡ ስለ ዝኣሰሮ ፈርሀ። 30  በቶም ኣይሁድ ስለምንታይ ከም እተኸስሰ ርግጽ ኪፈልጥ ደልዩ ድማ፡ ንጽብሒቱ ፈትሖ እሞ ንሊቃውንቲ ኻህናትን ንዅሉ እቲ ዋዕላን ኪእከቡ ኣዘዞም። ንጳውሎስ ኣውሪዱ ድማ፡ ኣብ መንጎኦም ደው ኣበሎ።

እግረ ጽሑፍ