ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ግብሪ ሃዋርያት 21:1-40

21  ኰነ ድማ፡ ካባታቶም ተፈሊና ብመርከብ ምስ ነቐልና፡ ትኽ ኢልና ናብ ቆስ መጻእና፣ ንጽብሒቱ ኸኣ ናብ ሮዶስ፡ ካብኣ እውን ናብ ጳጥራ ኣቶና።  ናብ ፊንቄ እትሰግር መርከብ ምስ ረኸብና ኸኣ፡ ኣብኣ ደየብና እሞ ኸድና።  ንደሴት ቆጵሮስ ምስ ረኣናያ፡ ብጸጋምና ንድሕሪት ሓዲግናያ ናብ ሶርያ ገጽና ኸድና፣ እታ መርከብ ኣብ ጢሮስ ዚራገፍ ጽዕነት ነበራ እሞ፡ ናብኣ ኣቶና።  ደቀ መዛሙርቲ ደሊና ምስ ረኸብና፡ ኣብኣ ሸውዓተ መዓልቲ ቐነና። ንሳቶም ግና ብመንፈስ ተደሪኾም፡ ንጳውሎስ ናብ የሩሳሌም ከይከይድ ደጋጊሞም ነገርዎ።  ኣብኣ ዝቐነናለን መዓልትታት ምስ ተወድኣ ኸኣ፡ ካብኣ ወጺእና ኽንጐዓዝ ተበገስና፣ ኵላቶም ድማ ምስ ኣንስትን ደቅን ኰይኖም፡ ክሳዕ ወጻኢ እታ ኸተማ ኣፋነዉና። ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኸኣ ተምበርኪኽና ጸለና፡  ተሰነባበትና፡ ናብታ መርከብ እውን ደየብና፣ ንሳቶም ድማ ነናብ ቤቶም ተመልሱ።  ሽዑ፡ ንሕና ኻብ ጢሮስ ዝጀመርናዮ ጕዕዞ ዛዚምና ናብ ጵቶልማዩስ በጻሕና፣ ንኣሕዋት ሰላም ኢልና ኸኣ፡ ምሳታቶም ሓንቲ መዓልቲ ጸናሕና።  ንጽብሒቱ፡ ካብኣ ወጺእና ናብ ቂሳርያ በጻሕና፣ ናብ ቤት እቲ ሓደ ኻብቶም ሸውዓተ ዝነበረ ፊልጶስ እቲ ወንጌላዊ ኣቲና ድማ፡ ምስኡ ቐነና።  ንሱ ትንቢት ዚንበያ ኣርባዕተ ደናግል ኣዋልድ ነበራኦ። 10  ሓያሎ መዓልትታት ምስ ገበርና፡ ኣጋቦስ ዝስሙ ነብዪ ኻብ ይሁዳ ወረደ፣ 11  ናባና መጺኡ ኸኣ፡ ዕጣቕ ጳውሎስ ወሲዱ፡ ብእኡ ኣእዳዉን ኣእጋሩን ኣሰረ እሞ፡ “መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣሎ፦ ‘ኣይሁድ ንዋና እዛ ዕጣቕ እዚኣ ኣብ የሩሳሌም ከምዚ ገይሮም ኣሲሮም፡ ናብ ኢድ ኣህዛብ ኣሕሊፎም ኪህብዎ እዮም’” በለ። 12  እዚ ምስ ሰማዕና፡ ንሕናን እቶም ደቂ እታ ዓድን ናብ የሩሳሌም ከይድይብ ለመንናዮ። 13  ሽዑ፡ ጳውሎስ፡ “ኣቱም እትበኽዩን ልበይ እትሰብሩን፡ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም፧ ኣነ ንማእሰርቲ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ኣብ የሩሳሌም ምእንቲ ስም ጐይታና የሱስ ንሙማት እውን ተዳልየ ኣለኹ” ኢሉ መለሰ። 14  ከነእምኖ ፈቲንና ምስ ኣበየና፡ “ፍቓድ የሆዋ ይኹን” ኢልና ሃዳእና። 15  ድሕሪ እዘን መዓልትታት እዚአን ንጕዕዞ ተዳሊና፡ ናብ የሩሳሌም ደየብና። 16  ገለ ኻብቶም ኣብ ቂሳርያ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ እውን ምሳና ኸዱ፣ ናብቲ ናይ ቀደም ወደ መዝሙር ዝነበረ ምናሶን ብዓል ቆጵሮስ ከኣ መርሑና፣ ኣብኡ እውን ተኣንገድና። 17  ናብ የሩሳሌም ምስ በጻሕና ድማ፡ እቶም ኣሕዋት ብሓጐስ ተቐበሉና። 18  ንጽብሒቱ ኸኣ፡ ጳውሎስ ምሳና ናብ ያእቆብ ከደ፣ ኵሎም እቶም ሽማግለታት ድማ ኣብኡ ነበሩ። 19  ሰላም ምስ በሎም ከኣ፡ ብኣገልግሎቱ ኣቢሉ ኣምላኽ ኣብ ኣህዛብ ዝገበሮ ነገር ብዝርዝር ኣዘንተወሎም። 20  እዚ ምስ ሰምዑ፡ ንኣምላኽ ኣመጒሶም ከምዚ በልዎ፦ “ሓውና፡ ካብ ኣይሁድ ክንደይ ኣእላፋት ከም ዝኣመኑ ትርኢ ኣለኻ፣ ኵላቶም ከኣ ንሕጊ ቕንኣት ኣለዎም። 21  ኣብ መንጎ ኣህዛብ ንዘለዉ ዅሎም ኣይሁድ፡ ደቆም ከይገዝሩን ብልምድታት ከይመላለሱን እናነገርካ፡ ምስ ሙሴ ዚጻረር ክሕደት ትምህር ከም ዘለኻ፡ ወረ ሰሚዖምልካ ኣለዉ። 22  እንታይ ደኣ ይገበር፧ ብርግጽ ምምጻእካ ኺሰምዑ እዮም። 23  እምበኣር፡ እዚ እንብለካ ግበር፦ መብጽዓ ዘለዎም ኣርባዕተ ሰብኡት ኣለዉና። 24  ነዚኣቶም ተማልኣዮም እሞ ምሳታቶም ንጻህ፣ ርእሶም ኪላጸዩ እውን፡ ወጻኢታቶም ሸፍነሎም። ሽዑ፡ ንስኻ ባዕልኻ እውን ሕጊ እናሓሎኻ ኸም እትመላለስ እምበር፡ እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዕዎ ወረስ ከንቱ ምዃኑ፡ ኵላቶም ኪፈልጡ እዮም። 25  ብዛዕባ እቶም ዝኣመኑ ኣህዛብ ግና፡ ንጣኦታት ካብ እተሰውአን ካብ ደምን ካብ ሕኑቕን ካብ ምንዝርናን ኪርሕቁ፡ ውሳነና ልኢኽናሎም ኣለና።” 26  ሽዑ፡ ጳውሎስ ነቶም ሰብኡት ሒዙ ንጽብሒቱ ምሳታቶም ነጽሀ፣ መዓልትታት ምንጻሆም መዓስ ከም ዚውድኣን ንነፍሲ ወከፎም መዓስ መስዋእቲ ኸም ዚቐርበሎምን ኪነግር ከኣ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። 27  እተን ሸውዓተ መዓልቲ ኺውድኣ ምስ ቀረባ ድማ፡ ካብ እስያ ዝመጹ ኣይሁድ ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ረኣይዎ፡ ንዅሉ እቲ ህዝቢ ኣዕገርጊሮም፡ ኣእዳዎም ዘርጊሖም ሓዝዎ እሞ፡ 28  “ኣቱም ሰብ እስራኤል፡ ርድኡና! እቲ ኣብ ኵሉ ምስ ህዝብናን ምስ ሕግናን ምስ እዛ ቦታ እዚኣን ዚጻረር ንዅሉ ዚምህር ሰብ እዚ እዩ፣ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ግሪኻውያን እውን ናብ ቤተ መቕደስ ኣእትዩ፡ ነዛ ቕድስቲ ቦታ ኸኣ ኣርኪስዋ” ኢሎም ጨደሩ። 29  ከመይሲ፡ ቅድም ንጥሮፊሞስ ብዓል ኤፌሶን ምስኡ ኣብ ከተማ ርእዮምዎ ነበሩ፣ ጳውሎስ ናብታ ቤተ መቕደስ ዘእተዎ እውን መሲልዎም ነበረ። 30  ብዘላ እታ ኸተማ ኸኣ ተነዓበት፣ ህዝቢ እናጐየየ ድማ መጸ፣ ንጳውሎስ ሒዞም ከኣ ካብታ ቤተ መቕደስ ንወጻኢ ወጠጥዎ፣ ብኡብኡ እውን ነቲ መዓጹ ዓጸውዎ። 31  ኪቐትልዎ ምስ ደለዩ ድማ፡ ነቲ ሓለቓ ሽሕ፡ ብዘላ የሩሳሌም ዕግርግር ከም ዝበለት፡ ሓበሬታ በጽሖ፣ 32  ንሱ ድማ ብኡብኡ ወተሃደራትን ሓላቑ ሚእትን ሒዙ ናባታቶም ጐየየ። ነቲ ሓለቓ ሽሕን ንወተሃደራቱን ምስ ረኣዩ፡ ንጳውሎስ ምውቃዑ ሓደጉ። 33  ሽዑ፡ እቲ ሓለቓ ሽሕ ቀሪቡ ሓዞ፡ ብኽልተ ሰንሰለት ኪእሰር ድማ ኣዘዘ፣ መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረን እውን ሓተተ። 34  ግናኸ፡ እቶም ህዝቢ፡ ገሊኣቶም ከምዚ፡ ገሊኣቶም እውን ከምቲ ኢሎም ይጭድሩ ነበሩ። ብሰንኪ እቲ ጫውጫው ርግጹ ምፍላጥ ምስ ሰኣነ ኸኣ፡ ናብ ሰፈር ወተሃደራት ኬብጽሕዎ ኣዘዘ። 35  ኣብቲ መደያይቦ ምስ በጽሐ ግና፡ እቲ ህዝቢ ስለ ዝነደረ፡ እቶም ወተሃደራት ተሰከምዎ፣ 36  ከመይሲ፡ ብዙሓት ህዝቢ፡ “ንየው በሎ!” ኢሎም ይጭድሩ ነበሩ። 37  ናብ ሰፈር ወተሃደራት ኬእትውዎ ምስ በሉ ድማ፡ ጳውሎስ ነቲ ሓለቓ ሽሕ፡ “ክዛረበካዶ ትፈቕደለይ ኢኻ፧” በሎ። ንሱ ኸኣ፡ “ግሪኽኛ ኽትዛረብ ትኽእል ዲኻ፧ 38  ቅድሚ እዘን መዓልትታት እዚአን ኣናዒብካስ፡ 4,000 ሰብ ሽቶል ናብ በረኻ ዘውጻእካ ግብጻውስ ንስኻ ደይኰንካን፧” በሎ። 39  ጳውሎስ ድማ፡ “ኣነስ ኣይሁዳዊ ብዓል ጠርሴስ ናይ ቂልቅያ፡ ወዲ እታ ውርይቲ ኸተማ እየ። ንህዝቢ ኽዛረብ ክትፈቕደለይ ከኣ፡ እልምነካ ኣለኹ” በሎ። 40  ምስ ፈቐደሉ፡ ጳውሎስ ኣብቲ መደያይቦ ደው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ ኣመልከተሎም። ጸጥታ ምስ ኰነ፡ ብቛንቋ እብራይስጢ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦም፦

እግረ ጽሑፍ