ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ግብሪ ሃዋርያት 20:1-38

20  እቲ ናዕቢ ምስ ሃድአ፡ ጳውሎስ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ልኢኹ ጸውዖም፣ ምስ ኣተባብዖምን ምስ ተሰናበቶምን ከኣ፡ ናብ መቄዶንያ ነቐለ።  ነቶም ኣብቲ ዞባታት እቲ ዚነብሩ ብብዙሕ ቃል እናኣተባብዖም ሓሊፉ፡ ናብ ግሪኽ መጸ።  ኣብኣ ሰለስተ ወርሒ ምስ ገበረ፡ ናብ ሶርያ ብመርከብ ኪኸይድ ሓሲቡ ኸሎ፡ ኣይሁድ ውዲት ስለ ዝኣለሙሉ፡ ብመቄዶንያ ኣቢሉ ኺምለስ ወሰነ።  ሶጳጥሮስ ወዲ ጲሮስ ብዓል ቤርያ፡ ኣርስጣርኮስን ሴኮንዶስን ሰብ ተሰሎንቄ፡ ጋይዮስ ብዓል ደርቤ፡ ጢሞቴዎስ፡ ካብ እስያ ኸኣ ትኪቆስን ጥሮፊሞስን የሰንይዎ ነበሩ።  እዚኣቶም ቅድሜና ሓሊፎም ኣብ ጥሮኣስ ተጸበዩና፣  ንሕና ግና ድሕሪ መዓልትታት በዓል ቅጫ ኻብ ፊልጲ ብመርከብ ነቒልና፡ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልቲ ናብ ጥሮኣስ መጻእና፣ ኣብኣ እውን ሸውዓተ መዓልቲ ቐነና።  ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን፡ ክንምገብ ተኣኪብና ኸለና፡ ጳውሎስ ንጽብሒቱ ስለ ዚነቅል፡ ኪምድር ጀመረ፣ ዘረባኡ ድማ ክሳዕ ፍርቂ ለይቲ ኣንውሐ።  ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ደርቢ ኸኣ፡ ብዙሕ መብራህትታት ነበረ።  ኣብ መስኰት ተቐሚጡ ዝነበረ ኣውጢኮስ ዝስሙ ጐበዝ ከኣ፡ ጳውሎስ ዘረባ ምስ ኣንውሐ ኸቢድ ድቃስ ወሰዶ፣ ድቃስ ከቢድዎ ድማ ካብ ካልኣይ ደርቢ ወደቐ፣ ሞይቱ እውን ኣልዓልዎ። 10  ጳውሎስ ግና ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ በጥ ኢሉ ሓቘፎ እሞ፡ “ነፍሱ ኣብኡ ኣላ* እሞ፡ ዋይዋይ ኣይትበሉ” በሎም። 11  ደዪቡ ድማ እንጌራ ቘሪሱ በልዐ፣ ክሳዕ ወጋሕታ ብዙሕ ምስ ኣዘራረቦም ከኣ፡ ካብኡ ነቐለ። 12  ነቲ ወዲ ድማ ብህይወቱ ኣምጽእዎ እሞ ኣዝዮም ተጸናንዑ። 13  ንሕና ቕድም ናብ መርከብ ደዪብና ናብታ ንጳውሎስ ከነደይበላ ዝሓሰብና ኣሶስ ሓለፍና፣ ከመይሲ፡ ንሱ ኸምኡ ኢሉ መምርሒ ድሕሪ ምሃቡ፡ ናብኣ ብእግሩ ኪኸይድ ሓሲቡ ነበረ። 14  ኣብ ኣሶስ ምስ ኣርከበና ኸኣ፡ ምሳና ኣደዪብናዮ ናብ ሜጢሌኔ ኸድና፣ 15  ንጽብሒቱ ኸኣ ካብኣ ብመርከብ ነቒልና፡ ኣብ መንጽር ክዮስ በጻሕና፣ በታ እትቕጽል መዓልቲ ግና ኣብ ሳሞስ ሓንሳእ ደው በልና፣ ንጽብሒቱ ድማ ኣብ ሚሊጦስ በጻሕና። 16  ከመይሲ፡ ጳውሎስ፡ እንተ ኽኢሉ፡ ብመዓልቲ ጰንጠቈስጠ ኣብ የሩሳሌም ኪበጽሕ ተሃዊኹ ነበረ እሞ፡ ኣብ እስያ ምእንቲ ኸይድንጒ ኢሉ፡ ንኤፌሶን ሓሊፉ ኪኸይድ ወሰነ። 17  ግናኸ፡ ካብ ሚሊጦስ ናብ ኤፌሶን ልኢኹ፡ ነቶም ሽማግለታት ጉባኤ ጸውዖም። 18  ናብኡ ምስ መጹ ኸኣ፡ ከምዚ በሎም፦ “ካብታ ናብ እስያ ዝኣቶኹላ ቐዳመይቲ መዓልቲ ኣትሒዘ፡ ኵሉ ግዜ ምሳኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ፡ ንስኻትኩም ኣጸቢቕኩም ትፈልጡ ኢኹም፣ 19  ብዅሉ ትሕትናን ብንብዓትን በቲ ብውዲት ኣይሁድ ዝበጽሓኒ ፈተናን ንጐይታ ተገዚአዮ እየ፣ 20  ዚጠቕመኩም ካብ ምንጋር ወይ ብግህዶን ኣብ በቤትን ካብ ምምሃር ኣየድሓርሓርኩን። 21  የግዳስ፡ ንኣይሁድን ንግሪኻውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ኪምለሱን ብጐይታና የሱስ ኪኣምኑን ኣጸቢቐ መስከርኩሎም። 22  ሕጂ ድማ፡ እንሆ፡ ብመንፈስ ተኣሲረ ናብ የሩሳሌም እኸይድ ኣለኹ፣ ኣብኣ እንታይ ከም ዚረኽበኒ እኳ ኣይፈልጥን እየ፣ 23  ብዘይካ እቲ መንፈስ ቅዱስ፡ ማእሰርትን ጸበባን ከም ዚጽበየኒ ኣብ ከከተማኡ ብተደጋጋሚ ዚምስክረለይ ዘሎ እንተ ዘይኰይኑ፡ ካልእ ኣይፈልጥን እየ። 24  ግናኸ፡ ጕያይን ካብ ጐይታና የሱስ እተቐበልክዋ ኣገልግሎተይን ክሳዕ ዝፈጸምኩ፡ ማለት ብዛዕባ ብስራት ጸጋ ኣምላኽ ኣጸቢቐ ኽሳዕ ዝመስከርኩ፡ ንነፍሰይ* ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርእያን እየ። 25  “ሕጂ ድማ፡ እንሆ፡ ንስኻትኩም ኵላትኩም፡ እዞም እናዞርኩ መንግስቲ ኣምላኽ ዝሰበኽኩልኩም፡ ደጊም ገጸይ ከም ዘይትርእዩ፡ እፈልጥ እየ። 26  ስለዚ፡ ካብ ደም ኵሉ ንጹህ ምዃነይ፡ በዛ መዓልቲ እዚኣ እምስክረልኩም ኣለኹ፣ 27  ከመይሲ፡ ኵሉ ምኽሪ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ካብ ምንጋር ኣየድሓርሓርኩን። 28  ንርእስኹምን ንዅሉ እቲ መንፈስ ቅዱስ ሓለውቲ ገይሩ ኣብኡ ዝሸመኩም መጓሰን ተጠንቀቑ። እዚ ሽመት እዚ እተዋህበኩም፡ ነታ ብደም ወዱ ዝዓደጋ ጉባኤ ኣምላኽ ምእንቲ ኽትጓስዩ እዩ። 29  ኣነ ምስ ኣልገስኩ፡ ሕሱማት ተዃሉ ኸም ዚኣትዉኹምን ነቲ መጓሰ ኸም ዘየናሕስዩሉን፡ እፈልጥ እየ፣ 30  ካባኻትኩም ከኣ ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ኺስሕቡ፡ ቄናን ነገር ዚዛረቡ ኺትንስኡ እዮም። 31  “እምበኣር፡ ንቕሑ፡ ንሰለስተ ዓመት ለይትን መዓልትን ንነፍሲ ወከፍኩም ብንብዓት ካብ ምምዓድ ከም ዘየቋረጽኩ ኸኣ ዘክሩ። 32  ሕጂ ድማ፡ ንኣምላኽን ነቲ ኺሃንጸኩምን ምስ ኵሎም ቅዱሳት ኬረስትየኩምን ዚኽእል ቃል ጸጋኡን አማዕቍበኩም ኣለኹ። 33  ናይ ሰብ ብሩር ኰነ ወርቂ ዀነ ወይ ክዳን ኣይተተምነኹን። 34  እዘን ኣእዳወይ ንዓይን ነቶም ምሳይ ዝነበሩን ከም ዘገልገላ፡ ንስኻትኩም ባዕላትኩም ትፈልጡ ኢኹም። 35  በዚ ኸምዚ ብምጽዓር፡ ንድኹማት ክትድግፉ፡ ነቲ ጐይታና የሱስ ባዕሉ፡ ‘ካብ ምቕባል፡ ምሃብ የሐጕስ’ ዝበሎ ቓላት ከኣ ክትዝክሩ ኸም ዚግባእ፡ ብዅሉ ኣርኣኹኹም።” 36  እዚ ምስ በለ ኸኣ፡ ምስ ኵሎም ተምበርኪኹ ጸለየ። 37  ኵላቶም ድማ ብዙሕ በኸዩ፣ ንጳውሎስ እውን ሓኒቖም ሰዓምዎ፣ 38  ምናዳ ኸኣ ስለቲ ደጊም ገጹ ኸም ዘይርእዩ እትዛረቦም ቃል ጐሃዩ። ክሳዕ እታ መርከብ እውን ኣፋነውዎ።

እግረ ጽሑፍ

ግብ 20:10 * ወይ፡ “ህያው እዩ።”
ግብ 20:24 * ወይ፡ “ንህይወተይ።”