ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ግብሪ ሃዋርያት 16:1-40

16  ኣብ ደርቤን ኣብ ልስጥራን ድማ በጽሐ። እንሆ ኸኣ፡ ጢሞቴዎስ ዝስሙ ወደ መዝሙር፡ ወዲ ሓንቲ ኣማኒት ኣይሁዳዊት ሰበይቲ ነበረ፣ ኣቦኡ ግና ግሪኻዊ ነበረ፣  ንሱ ድማ በቶም ኣብ ልስጥራን ኣብ ኢቆንዩምን ዝነበሩ ኣሕዋት ጽቡቕ እተመስከረሉ ነበረ።  ጳውሎስ ከኣ ምስኡ ኺወስዶ ደለየ፣ ኣቦኡ ግሪኻዊ ምዃኑ ዅላቶም ይፈልጡ ነበሩ እሞ፡ ስለ እቶም ኣብተን ዓድታት እቲአን ዝነበሩ ኣይሁድ፡ ወሲዱ ገዘሮ።  ብኸተማታት ኪሓልፉ ኸለዉ፡ ነቶም ኣብአን ዚነብሩ፡ ነቲ ኣብ የሩሳሌም ዝነበሩ ሃዋርያትን ሽማግለታትን ዝወሰንዎ ትእዛዛት ኪሕልዉ ይነግርዎም ነበሩ።  ስለዚ፡ እተን ጉባኤታት ብእምነት ይጸንዓ፡ መዓልቲ መዓልቲ ድማ ብቝጽሪ ይውስኻ ነበራ።  ኣብ እስያ ነቲ ቓል ከይነግሩ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ተኸልከሉ፡ ብፍርግያን ብሃገር ገላትያን ሓለፉ።  ኣብ ሚስያ ምስ በጽሑ፡ ናብ ቢቲንያ ኪኸዱ ፈተኑ፣ መንፈስ የሱስ ግና ኣይፈቐደሎምን።  ብሚስያ ሓሊፎም ድማ፡ ናብ ጥሮኣስ ወረዱ።  ንጳውሎስ ከኣ ብለይቲ ራእይ ተራእዮ፦ ሓደ ብዓል መቄዶንያ ሰብኣይ ደው ኢሉ፡ “ናብ መቄዶንያ ሕለፍ እሞ ርድኣና” ኢሉ ይልምኖ ነበረ። 10  ንሱ ራእይ ምስ ረኣየ፡ ከነበስሮም ኣምላኽ ከም ዝጸውዓና ተረዲእና፡ ብኡብኡ ናብ መቄዶንያ ኽንከይድ ደለና። 11  ሽዑ፡ ካብ ጥሮኣስ ብመርከብ ነቐልና፣ ትኽ ኢልና ድማ ናብ ሳሙትራኬ ኣቶና፣ ንጽብሒቱ ኸኣ ናብ ንያጶሊስ ኣቶና፣ 12  ካብኣ ድማ ናብታ ግዝኣት ሮሜን ኣውራ ኸተማ ኽፍሊ ሃገር መቄዶንያን ዝዀነት ፊልጲ ኸድና። ኣብታ ኸተማ እቲኣ፡ ገለ መዓልትታት ጸናሕና። 13  ብመዓልቲ ሰንበት ከኣ ካብ ኣፍ ደገ እታ ኸተማ ወጺእና፡ ጸሎት ይግበሮ ኢልና ናብ ዝሓሰብናዮ ጥቓ ርባ ኸድና፣ ኣብኡ ተቐሚጥና ድማ፡ ነተን እተኣከባ ኣንስቲ ተዛረብናየን። 14  ልድያ ዝስማ ብዓልቲ ኸተማ ትያቲራን ንኣምላኽ እተምልኽን ሰበይቲ፡ ሸያጢት ጁዅ፡ ትሰምዓና ነበረት፣ ናብቲ ጳውሎስ ዚብሎ ዝነበረ ኸተቕልብ ከኣ፡ የሆዋ ልባ ኸፈተላ። 15  ንሳን ቤተ ሰባን ምስ ተጠምቁ ድማ፡ “ንየሆዋ እምንቲ ኸም ዝዀንኩ ጌርኩም እንተ ርኢኹምኒ፡ ናብ ቤተይ ኣቲኹም ተቐመጡ” ኢላ ለመነትና። ግዲ እውን በለትና። 16  ኰነ ድማ፡ ናብቲ ጸሎት ዚግበሮ ቦታ ኽንከይድ ከለና፡ መንፈስ ጥንቈላ ዝሓደራ ኣገልጋሊት ኣጓነፈትና። ንሳ ንጐይተታ፡ ብጥንቈላኣ ብዙሕ ተርብሖም ነበረት። 17  ንሳ ኸኣ፡ “እዞም ሰባት እዚኦም ባሮት እቲ ልዑል ኣምላኽ እዮም፣ መገዲ ድሕነት ከኣ ይሰብኩልኩም ኣለዉ” ኢላ እናጨደረት፡ ኣስኣሰር ጳውሎስን ኣስኣሰርናን ሰዓበት። 18  ብዙሕ መዓልትታት ድማ ከምኡ ገበረት። ጳውሎስ ድማ ሰልክይዎ፡ ግልጽ ኢሉ ነቲ መንፈስ፡ “ካብኣ ኽትወጽእ፡ ብስም የሱስ ክርስቶስ እእዝዘካ ኣለኹ” በሎ። በታ ሰዓት እቲኣ እውን ወጸ። 19  ጐይተታ ድማ ተስፋ ረብሓኦም ከም ዘቋረጸ ምስ ረኣዩ፡ ንጳውሎስን ንሲላስን ሓዝዎም፣ ናብ ዕዳጋ፡ ናብ ኣሕሉቖም ከኣ ወጠጥዎም። 20  ናብቶም ኣመሓደርቲ ወሲዶም ድማ፡ “እዞም ሰባት እዚኦም ንኸተማና የናዕብዋ ኣለዉ። ንሳቶም ኣይሁድ እዮም፣ 21  ንሕና ሮማውያን ክንቅበሎ ወይ ክንገብሮ ዘይተፈቕደልና ልምድታት ከኣ ይሰብኩ ኣለዉ” በሉ። 22  እቶም ህዝቢ ድማ ተላዕልዎም፣ እቶም ኣመሓደርቲ ኸኣ ክዳውንቶም ገፊፎም፡ ብሽመል ኪዘብጥዎም ኣዘዙ። 23  ብዙሕ ምስ ዘበጥዎም ድማ፡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ደርበይዎም፣ ነቲ ሓላው እሱራት ከኣ ኣጽኒዑ ኺሕልዎም ኣዘዝዎ። 24  እዚ ትእዛዝ እዚ ስለ እተቐበለ፡ ናብ ውሽጢ እታ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዩ፡ ኣእጋሮም ኣብ ጕንዲ ኣጽኒዑ ኣሰሮም። 25  ፍርቂ ለይቲ ኣቢሉ ምስ ኰነ ግና፡ ጳውሎስን ሲላስን ይጽልዩን ብመዝሙር ንኣምላኽ ይውድሱን ነበሩ፣ እቶም እሱራት ከኣ ይሰምዕዎም ነበሩ። 26  ብሃንደበት ድማ፡ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዀነ፣ እታ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ ካብ መሰረታ ተናወጸት። ብቕጽበት ድማ ኵሉ እቲ መዓጹ ተኸፍተ፣ ናይ ኵላቶም መቓውሕ እውን ተፈትሐ። 27  እቲ ሓላው እሱራት ምስ ተበራበረ እሞ መዓጹ እታ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ምስ ረኣየ፡ እቶም እሱራት ዘምለጡ መሲልዎ፡ ሰይፉ መሊሑ ርእሱ ኪቐትል ደለየ። 28  ጳውሎስ ግና፡ “ኵላትና ኣብዚ ኣለና እሞ፡ ርእስኻ ኣይትጕዳእ!” እናበለ ዓው ኢሉ ጨደረ። 29  ንሱ ድማ መብራህትታት ኪህብዎ ሓቲቱ፡ ጐይዩ ኣተወ፣ ራዕራዕ እናበለ እውን ኣብ ቅድሚ ጳውሎስን ሲላስን ተደፍአ። 30  ናብ ወጻኢ ኣውጺኡ ኸኣ፡ “ጐይተተይ፡ ምእንቲ ኽድሕንሲ፡ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ፧” በሎም። 31  ንሳቶም ከኣ፡ “ብጐይታና የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤተ ሰብካን ክትድሕኑ ኢኹም” በልዎ። 32  ንዕኡን ንዅሎም እቶም ኣብ ቤቱ ዝነበሩን ድማ ቃል የሆዋ ነገርዎም። 33  በታ ሰዓት እቲኣ፡ ብለይቲ ወሲዱ ኣቝሳሎም ሓጸቦም፣ ንሱን ኵሎም ስድራ ቤቱን ከኣ ቀልጢፎም ተጠምቁ። 34  ናብ ቤቱ ኣእትዩ ድማ መኣዲ ቐረበሎም፣ ብኣምላኽ ብምእማኑ እውን፡ ምስ ኵሎም ቤተ ሰቡ ባህ በሎ። 35  መዓልቲ ምስ ኰነ፡ እቶም ኣመሓደርቲ፡ “ነቶም ሰባት ፍትሓዮም” ኢሎም ገላዉ ለኣኹ። 36  እቲ ሓላው እሱራት ድማ፡ “እቶም ኣመሓደርቲ፡ ክትፍትሑ ልኢኾም ኣለዉ። ሕጂ ኸኣ ውጹ፡ ብሰላም እውን ኪዱ” ኢሉ ንጳውሎስ ቃሎም ነገሮ። 37  ጳውሎስ ግና፡ “ንሕና ሮማውያን ክነስና፡ ብዘይ ፍርዲ ብግህዶ ገሪፎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ደርብዮምናስ፡ ሕጂ ድማ ብሕቡእዶ ኼውጽኡና፧ ባዕላቶም ደኣ መጺኦም የውጽኡና እምበር፡ እዝስ ከቶ ዘይከውን እዩ” በሎም። 38  እቶም ገላዉ ኸኣ፡ እዚ ቓል እዚ ነቶም ኣመሓደርቲ ነገርዎም። ንሳቶም ድማ፡ ሮማውያን ምዃኖም ምስ ሰምዑ፡ ፈርሁ። 39  መጺኦም ከኣ ለመንዎም፣ ምስ ኣውጽእዎም ድማ፡ ካብታ ኸተማ ኪኸዱ ለመንዎም። 40  ንሳቶም ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጹ፡ ናብ ቤት ልድያ ኸዱ፣ ነቶም ኣሕዋት ምስ ረኣይዎም ከኣ፡ ኣተባቢዖምዎም ካብኡ ኸዱ።

እግረ ጽሑፍ