ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ግብሪ ሃዋርያት 15:1-41

15  ገሊኦም ካብ ይሁዳ ወረዱ እሞ፡ ነቶም ኣሕዋት፡ “ከም ልምዲ ሙሴ እንተ ዘይተገዚርኩም፡ ክትድሕኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም” ኢሎም መሃርዎም።  ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ጳውሎስን በርናባስን ብዙሕ ፍልልይን ክትዕን ምስ ኰነ፡ ጳውሎስን በርናባስን ገለ ኻባታቶምን ብዛዕባ እዚ ኽትዕ እዚ፡ ናብቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነበሩ ሃዋርያትን ሽማግለታትን ኪድይቡ መደቡ።  ሽዑ፡ ንሳቶም ካብታ ጉባኤ ምስ ተፋነዉ፡ ኣህዛብ ከም እተመልሱ እናኣዘንተዉ ብፊንቄን ብሰማርያን ሓለፉ፣ ንዅሎም ኣሕዋት ከኣ ብዙሕ ኣሐጐስዎም።  ኣብ የሩሳሌም ምስ በጽሑ፡ እታ ጉባኤን እቶም ሃዋርያትን እቶም ሽማግለታትን ተቐበልዎም፣ ንሳቶም ድማ እቲ ኣምላኽ ብኣታቶም ኣቢሉ ዝገበሮ ዅሉ ኣዘንተዉሎም።  ገለ ኻብቶም ዝኣመኑ ወገን ፈሪሳውያን ግና፡ ተንሲኦም፡ “ኪግዘሩን ሕጊ ሙሴ ንኺሕልዉ ኺእዘዙን ይግባእ እዩ” በሉ።  እቶም ሃዋርያትን እቶም ሽማግለታትን ከኣ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኺምርምሩ ተኣከቡ።  ድሕሪ ብዙሕ ዘተ* ድማ፡ ጴጥሮስ ተንሲኡ ኸምዚ በሎም፦ “ኣቱም ሰባት፡ ኣቱም ኣሕዋትና፡ ካብ ቀዳሞት መዓልትታት ኣትሒዙ፡ ኣህዛብ ብኣፈይ ቃል ብስራት ኪሰምዑን ኪኣምኑን፡ ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም ዝሓረየኒ፡ ንስኻትኩም ኣጸቢቕኩም ትፈልጡ ኢኹም።  እቲ ልቢ ዚፈልጥ ኣምላኽ ከኣ ከምቲ ንዓና ዝሃበና፡ ንዓታቶም እውን መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ፡ መስከረሎም።  ልቦም ብእምነት ኣንጽሀ እምበር፡ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምንሲ ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን። 10  እምበኣርከስ፡ ሕጂ ነቲ ኣቦታትና ዀኑ ንሕና ኽንጾሮ ዘይከኣልና ኣርዑት ኣብ ክሳድ ደቀ መዛሙርቲ ብምጽዓን፡ ስለምንታይ ንኣምላኽ ትፍትንዎ ኣለኹም፧ 11  ንሕናስ ከማታቶም ብጸጋ ጐይታና የሱስ ከም እንድሕን ኢና እንኣምን።” 12  ሽዑ፡ ኵላቶም ስቕ በሉ፣ በርናባስን ጳውሎስን ነቲ ኣምላኽ ብኣታቶም ኣቢሉ ኣብ ኣህዛብ ዝገበሮ ብዙሕ ትእምርትታትን ተኣምራትን ኬዘንትዉሎም ከለዉ፡ ሰምዕዎም። 13  ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ኸኣ፡ ያእቆብ ከምዚ ኢሉ መለሰ፦ “ኣቱም ሰባት፡ ኣቱም ኣሕዋትና፡ ስምዑኒ። 14  ኣምላኽ ካብ ኣህዛብ ንስሙ ህዝቢ ምእንቲ ኼውጽእ፡ ንፈለማ ግዜ ኸመይ ገይሩ ቘላሕታ ኸም ዝገበረሎም፡ ስምኦን ኣዘንትዩ ኣሎ። 15  ቃል ነብያት እውን ምስዚ ይሰማማዕ እዩ፣ እዚ ኸኣ ከምቲ ጽሑፍ ዚብሎ እዩ፦ 16  ‘ድሕርዚ ተመሊሰ ነታ ዝወደቐት ቤት* ዳዊት መሊሰ ኽሰርሓ፡ ነቲ ዑናኣ መሊሰ ኽሃንጾን ከም ብሓድሽ ከቕንዖን እየ፣ 17  እዚ ድማ እቶም ዝተረፉ ሰባትን ብስመይ ዚጽውዑ ዅሎም ኣህዛብን ንየሆዋ ምእንቲ ኺደልይዎ እዩ፡ ይብል እዚ ዚገብር ዘሎ የሆዋ፣ 18  እዚ እውን ካብ ጥንቲ እተፈልጠ እዩ።’ 19  ስለዚ፡ ብወገነይ ነቶም ካብ ኣህዛብ ናብ ኣምላኽ ዚምለሱ ዘለዉ ኸይነኽብደሎም እዩ ውሳነይ፣ 20  ግናኸ፡ ብጣኦታት ካብ ዝረኸሰን ካብ ምንዝርናን ካብ ሕኑቕን ካብ ደምን ኪርሕቁ ንጽሓፈሎም። 21  ከመይሲ፡ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ፡ ሰንበት ሰንበት ንሙሴ ኣብ ምኵራባት ዓው ኢሎም ስለ ዜንብብዎ፡ ኣብ ከከተማኡ ንዕኡ ዚሰብኩ ኣለዉ።” 22  ሽዑ፡ እቶም ሃዋርያትን እቶም ሽማግለታትን ምስ ብዘላ እታ ጉባኤ ዀይኖም፡ ካብ መንጎኦም እተሓርዩ ሰብኡት፡ ማለት ነቶም ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዚመርሑ ዝነበሩ በርሰባስ ዚብሃል ይሁዳን ሲላስን፡ ምስ ጳውሎስን በርናባስን ናብ ኣንጾክያ ኺልእክዎም ወሰኑ። 23  ብኢዶም ድማ ከምዚ ኢሎም ጸሓፉ፦ “ካብ ሃዋርያትን ሽማግለታትን ኣሕዋትኩም፡ ናብቶም ኣብ ኣንጾክያን ኣብ ሶርያን ኣብ ቂልቅያን ዘለኹም ካብ ኣህዛብ ዝዀንኩም ኣሕዋት፦ ሰላም። 24  ንሕና ዘይኣዘዝናዮም፡ ገለ ኻባና ብዘረባ ኸም ዝረበሹኹምን ንነፍሳትኩም ከም ዘዕገርገሩን ስለ ዝሰማዕና፡ 25  ሰባት ሓሪና ምስቶም እነፍቅሮም በርናባስን ጳውሎስን ክንልእከልኩም ብሓደ ወሲንና ኣለና፣ 26  ንሳቶም ምእንቲ ስም ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ነፍሶም* ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም። 27  ስለዚ፡ ነዚ ነገር እዚ ብቓል ምእንቲ ኺነግሩኹም፡ ንይሁዳን ንሲላስን ልኢኽናልኩም ኣለና። 28  ከመይሲ፡ መንፈስ ቅዱስን ንሕናን ብዘይካ እዚ እተገብአ ነገራት እዚ፡ ካልእ ሓለፋ ጾር ከይንውስኸልኩም ሓሲብና ኣለና፣ 29  ንጣኦታት ካብ እተሰውአን ካብ ደምን ካብ ሕኑቕን ካብ ምንዝርናን ርሓቑ። ርእስኹም ካብዚ እንተ ሓሊኹም፡ ጽቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም። ደሓን ኩኑ።” 30  ንሳቶም ምስ ተፋነዉ፡ ናብ ኣንጾክያ ወረዱ፣ ንዅላቶም ኣኪቦም ከኣ፡ ነታ ደብዳበ ሃብዎም። 31  ምስ ኣንበብዋ ድማ፡ በቲ መተባብዒ ተሓጐሱ። 32  ይሁዳን ሲላስን ከኣ፡ ንሳቶም እውን ነብያት ነበሩ እሞ፡ ብብዙሕ ዘረባ ኣተባብዕዎምን ኣበራትዕዎምን። 33  እተወሰነ እዋን ምስ ጸንሑ፡ ካብ ኣሕዋት ብሰላም ተፋንዮም ናብቶም ዝለኣኽዎም ተመልሱ። 34  *—— 35  ጳውሎስን በርናባስን ግና እናመሃሩን ምስ ብዙሓት ካልኦት ኰይኖም ቃል የሆዋ እናኣበሰሩን ጸንሑ። 36  ድሕሪ ገለ መዓልትታት ጳውሎስ ንበርናባስ፡ “ንዓ ንመለስ እሞ እቶም ኣብተን ቃል የሆዋ ዝሰበኽናለን ዘበላ ኸተማታት ዘለዉ ኣሕዋት ከመይ ከም ዘለዉ ምእንቲ ኽንርኢ፡ ንብጽሓዮም” በሎ። 37  ሽዑ፡ በርናባስ ነቲ ማርቆስ ዚብሃል ዮሃንስ ኪማልእዎ ቘረጸ። 38  ጳውሎስ ግና ነዚ ኻባታቶም ኣብ ጰምፍልያ እተፈልየን ምሳታቶም ናብቲ ዕዮ ዘይከደን፡ ኪማልእዎ ግቡእ ኣይመሰሎን። 39  ሽዑ፡ ንሓድሕዶም ክሳዕ ዚፈላለዩ፡ ኣብ መንጎኦም ቈየቛ ዀነ፣ በርናባስ ከኣ ንማርቆስ ተማሊኡ ናብ ቆጵሮስ ብመርከብ ከደ። 40  ጳውሎስ ግና ንሲላስ ሓረየ፣ እቶም ኣሕዋት ንጸጋ የሆዋ ምስ ኣማዕቈብዎ ድማ፡ ነቐለ። 41  ነተን ጉባኤታት እናኣበራትዐ እውን፡ ብሶርያን ብቂልቅያን ሓለፈ።

እግረ ጽሑፍ

ግብ 15:7 * ወይ፡ “ክትዕ።”
ግብ 15:16 * ወይ፡ “ዳስ፣ ድንኳን።”
ግብ 15:26 * ወይ፡ “ህይወቶም።”
ግብ 15:34 * እዛ ፍቕዲ እዚኣ፡ ኣብቲ ብዌስትኮትን ሆርትን እተዳለወ ጽሑፍ ግሪኽኛን ኣብ ካልእ መበቈላዊ ጽሑፋት እቲ ናይ ክርስትያን ቅዱሳት ጽሑፋት ግሪኽኛን ኣይትርከብን እያ።