ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ገላትያ 3:1-29

3  ኣቱም ዓያሹ ሰብ ገላትያ፡ የሱስ ክርስቶስ ከም እተሰቕለ ዀይኑ ብንጹር ተሳኢሉልኩም ኬብቅዕሲ፡ መን ደኣ ኣታለለኩም፧  ካባኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ እደሊ ኣለኹ፦ ብግብሪ ሕጊ ዲኹም መንፈስ ተቐቢልኩም፡ ወይስ በቲ ዝሰማዕኩምዎ ብምእማንኩም፧  ክሳዕ ክንድዚዶ ዓያሹ ኢኹም፧ ብመንፈሳዊ መገዲ ድሕሪ ምጅማርኩም፡ ብስጋዊ መገዲዶ ትዛዝሙ ኣለኹም፧  ክሳዕ ክንድዚ ዚኣክል መከራ ዘሕለፍኩምዶ ንኸንቱ እዩ፧ ንኸንቱ እኳ ኣይነበረን።  እሞኸ፡ እቲ መንፈስ ዝሃበኩምን ኣብ መንጎኹም ግብርታት ሓይሊ ዝገበረን፡ ብምኽንያት ግብሪ ሕጊ ድዩ ገይርዎ፡ ወይስ በቲ ዝሰማዕኩምዎ ብምእማንኩም፧  ከምቲ ኣብርሃም “ብየሆዋ ኣመነ፡ ጽድቂ ዀይኑ ድማ ተቘጽረሉ” እተባህለ እዩ።  እቶም ንእምነት ጠቢቖም ዚስዕቡ፡ ንሳቶም ደቂ ኣብርሃም ምዃኖምሲ ትፈልጡ ኢኹም።  እቲ ቕዱስ ጽሑፍ፡ ኣምላኽ ካብ ኣህዛብ ንዘበሉ ብእምነት ከም ዜጽድቖም ኣቐዲሙ ርእዩ፡ ንኣብርሃም፡ “ኵሎም ኣህዛብ ብኣኻ ኺባረኹ እዮም” ኢሉ ኣቐዲሙ ኣበሰሮ።  እምበኣር፡ እቶም ንእምነት ጠቢቖም ዚስዕቡ፡ ምስቲ እሙን ኣብርሃም ይባረኹ ኣለዉ። 10  ከመይሲ፡ “ኣብቲ ኣብ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ሕጊ እተጻሕፈ ዘይጸንዕን ንዕኡ ዘይገብሮን ዘበለ ርጉም እዩ” ተባሂሉ ስለ እተጻሕፈ፡ እቶም ኣብ ግብርታት ሕጊ ዚምርኰሱ፡ ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም። 11  ኣብ ርእሲ እዚ፡ “ጻድቕ ብእምነት ይነብር” ስለ እተባህለ፡ ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዚጸድቕ ዋላ ሓደ ኸም ዘየልቦ ርዱእ እዩ። 12  እቲ ሕጊ ኣብ እምነት እተመርኰሰ ኣይኰነን፣ የግዳስ፡ “እቲ ዚገብሮ፡ ብእኡ ብህይወት ኪነብር እዩ።” 13  “ኣብ ጕንዲ ዚስቀል ዘበለ ርጉም እዩ፡” ተባሂሉ ስለ እተጻሕፈ፡ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መርገም ብምዃን፡ ካብ መርገም እቲ ሕጊ ዓዲጉ፡ ሓራ ኣውጺኡና እዩ። 14  ከምኡ ዝዀነ ኸኣ፡ በረኸት ኣብርሃም ብየሱስ ክርስቶስ ኣቢሉ ኣብ ኣህዛብ ምእንቲ ኺወርድ እሞ፡ ንሕና ብእምነትና ነቲ እተተስፈወ መንፈስ ምእንቲ ኽንቅበል እዩ። 15  ኣሕዋተየ፡ ካብ ናብራ ሰብ ብእተወስደ ምሳሌ ገይረ ኽዛረበኩም፦ ሓደ ኺዳን ምስ ጸንዐ፡ ብሰብ እኳ እንተ ጸንዐ፡ ዋላ ሓደ ኣየፍርሶን ወይ ኣይውስኸሉን እዩ። 16  እቲ ንኣብርሃምን ንዘርኡን እተነግረ ተስፋ፡ ከም ንብዙሕ፡ “ንኣዝርእትኻ” ዘይኰነስ፡ ከም ንሓደ፡ “ንዘርእኻ” እዩ ዚብል፣ ንሱ ድማ ክርስቶስ እዩ። 17  ብተወሳኺ፡ እዚ እብል ኣለኹ፦ እቲ ድሕሪ 430 ዓመት ዝመጸ ሕጊ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ብኣምላኽ ዝጸንዐ ኺዳን ኣየፍርሶን፡ ነቲ ተስፋ እውን ኣይስርዞን እዩ። 18  እቲ ውርሲ ኣብ ሕጊ እተመስረተ እንተ ዀይኑ፡ ደጊም ኣብ ተስፋ ኣይኰነን ተመስሪቱ፣ ኣምላኽ ግና ብተስፋ ኣቢሉ ንኣብርሃም ብለውሃት ሃቦ። 19  እቲ ሕጊ ደኣ ንምንታይ ተዋህበ፧ እቲ እተተስፈወ ዘርኢ ኽሳዕ ዚመጽእ፡ ኣበሳ ንምግሃድ ተወሰኸ፣ ብኢድ መንጎኛ ድማ ብመላእኽቲ ተመሓላለፈ። 20  ንሓደ በይኑ፡ መንጎኛ ኣየድልዮን እዩ፣ ኣምላኽ ከኣ ሓደ እዩ። 21  እሞ ደኣ እቲ ሕጊ ምስ ተስፋታት ኣምላኽ ዚጻረር ድዩ፧ ኣይፋሉን! ህያው ኪገብር ዚኽእል ሕጊ ተዋሂቡ እንተ ዚኸውን፡ ብሓቂ ጽድቂ ብሕጊ ምዀነ ነይሩ። 22  ግናኸ፡ እቲ ብየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዚርከብ ተስፋ ነቶም ዚኣምኑ ምእንቲ ኺውሃብ፡ እቲ ቕዱስ ጽሑፍ ንዅሉ ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ኣሰሮ። 23  ይኹን እምበር፡ እምነት ቅድሚ ምምጻኣ፡ ነታ እትግለጽ እምነት እናተጸበና፡ ተኣሲርና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ንሕሎ ነበርና። 24  ስለዚ፡ ብእምነት ምእንቲ ኽንጸድቕ፡ እቲ ሕጊ ናብ ክርስቶስ ዜብጽሕ መጕዚ* ዀነና። 25  ሕጂ ግና፡ እምነት መጺኣ ስለ ዘላ፡ ደጊም ኣብ ትሕቲ መጕዚ ኣይኰንናን። 26  እምበኣር፡ ኵላትኩም በታ ብክርስቶስ የሱስ ዘላትኩም እምነት፡ ደቂ ኣምላኽ ኢኹም። 27  ከመይሲ፡ ኵላትኩም ብክርስቶስ እተጠመቕኩም ዘበልኩም፡ ንክርስቶስ ለቢስኩምዎ ኢኹም። 28  ኵላትኩም ብክርስቶስ የሱስ ሓደ ኢኹም እሞ፡ ኣይሁዳዊ ወይስ ግሪኻዊ የልቦን፡ ባርያ ወይስ ጭዋ የልቦን፡ ተባዕታይ ወይስ ኣንስተይቲ እውን የልቦን። 29  ብተወሳኺ፡ ናይ ክርስቶስ እንተ ዄንኩም፡ ዘርኢ ኣብርሃም ኢኹም፣ ብመሰረት እቲ ተስፋ ኸኣ ወረስቲ ኢኹም።

እግረ ጽሑፍ

ገላ 3:24 * ወይ፡ “ሓላዊ።”