ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ዮሃንስ 7:1-53

7  ድሕርዚ፡ የሱስ፡ ኣይሁድ ኪቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ፡ ኣብ ይሁዳ ኺዘውር ኣይደለየን እሞ፡ ኣብ ገሊላ ይዘውር ነበረ።  እቲ ኣይሁድ ዜብዕልዎ በዓል ዳስ ድማ ቀሪቡ ነበረ።  ኣሕዋቱ ኸኣ፡ “ደቀ መዛሙርትኻ እውን እትገብሮ ግብርታትካ ምእንቲ ኺርእዩ፡ ካብዚ ሓሊፍካ ናብ ይሁዳ ኺድ።  ከመይሲ፡ ኪፍለጥ እናደለየስ ብሕቡእ ሓንቲ እኳ ዚገብር የልቦን። እዚ እንተ ጌርካስ፡ ርእስኻ ንዓለም ኣግህድ” በልዎ።  ሽዑ፡ ኣሕዋቱ ብእኡ ኣይኣምኑን ነበሩ።  የሱስ ከኣ፡ “ግዜይ ገና ኣይኣኸለን፣ ግዜኹም ግና ኵሉ ሳዕ እተዳለወ እዩ።  ዓለም ንዓኻትኩም እትጸልኣሉ ምኽንያት የብላን፣ ንዓይ ግና ግብራ እከይ ምዃኑ ስለ ዝምስክር፡ ትጸልኣኒ እያ።  ንስኻትኩም ናብቲ በዓል ደይቡ፣ ኣነስ ግዜይ ስለ ዘይኣኸለ፡ ናብዚ በዓል እዚ ገና ኣይድይብን እየ” በሎም።  እዚ ምስ በሎም ከኣ፡ ኣብ ገሊላ ጸንሐ። 10  ኣሕዋቱ ናብቲ በዓል ምስ ደየቡ ግና፡ ሽዑ ንሱ እውን ብግህዶ ዘይኰነስ፡ ብሕቡእ ደየበ። 11  ኣይሁድ ከኣ ኣብቲ በዓል፡ “ኣበይ ኣሎ ንሱ፧” እናበሉ ደለይዎ። 12  እቶም ህዝቢ ድማ ብዛዕባኡ ብዙሕ ጕርምርም ይብሉ ነበሩ። ገሊኣቶም፡ “ሕያዋይ እዩ” ይብሉ ነበሩ። ካልኦት ከኣ፡ “ኣይኰነን፡ ንህዝቢ ደኣ የስሕት ኣሎ” ይብሉ ነበሩ። 13  ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ ግና፡ ብዛዕባኡ ኣግሂዱ እተዛረበ ኣይነበረን። 14  ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል፡ የሱስ ናብ ቤተ መቕደስ ደዪቡ መሃረ። 15  ስለዚ፡ ኣይሁድ፡ “እዝስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸይተማህረ፡ ከመይ ገይሩ ጽሑፋት ይፈልጥ፧” ኢሎም ተገረሙ። 16  የሱስ ከኣ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “ትምህርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር፡ ናተይ ኣይኰነን። 17  ፍቓዱ ኺገብር ዚደሊ እንተሎ፡ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ፡ ካብ ኣምላኽ እንተ ዀይኑ፡ ወይስ ካብ ርእሰይ እዛረብ እንተ ኣልየ፡ ኪፈልጥ እዩ። 18  እቲ ኻብ ርእሱ ዚዛረብ፡ ክብሪ ርእሱ እዩ ዚደሊ፣ እቲ ነቲ ዝለኣኾ ኬኽብር ዚደሊ ግና፡ ንሱ ሓቀኛ እዩ፣ ኣብኡ ድማ ዓመጻ የልቦን። 19  ሙሴዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን፧ ካባኻትኩም ግና ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዚገብሮ የልቦን። ስለምንታይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም፧” 20  እቶም ህዝቢ ኸኣ፡ “ጋኔን ኣሎካ። መን እዩ ኪቐትለካ ዚደሊ፧” ኢሎም መለሱሉ። 21  የሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “ሓደ ግብሪ ገበርኩ፣ ኵላትኩም ከኣ ተገረምኩም። 22  ምእንቲ እዚ ሙሴ ግዝረት ሰርዓልኩም፡—እዚ እኳ ኻብ ኣቦታት እዩ እምበር፡ ካብ ሙሴ ኣይኰነን፡—ንስኻትኩም ከኣ ንሰብ ብሰንበት ትገዝርዎ ኣለኹም። 23  ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ኸይጠሓስ፡ ሰብ ብሰንበት ዚግዘር ካብ ኰነ፡ ኣነ ንሰብ ኵለንትናኡ ብሰንበት ስለ ዘጥዓኽዎዶ ትንድሩ ኣለኹም፧ 24  ቅኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር፡ ገጽ ርኢኹም ኣይትፍረዱ።” 25  ስለዚ፡ ገለ ኻብ ሰብ የሩሳሌም፡ “እቲ ኪቐትልዎ ዚደልዩስ እዚ ደይኰነን፧ 26  እንሆ ኸኣ፡ ብግህዶ ይዛረብ ኣሎ፡ ንሳቶም እውን ገለ ኣይብልዎን። ኣሕሉቕ ደዀን ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብሓቂ ፈሊጦም ኰይኖም፧ 27  ግናኸ፡ እዚ ኻበይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና፣ ክርስቶስ ኪመጽእ ከሎ ግና፡ ካበይ ምዃኑ ዚፈልጥ የልቦን” በሉ። 28  የሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ኪምህር ከሎ ኸኣ፡ ዓው ኢሉ፡ “ንዓይ ትፈልጡኒ፡ ካበይ ምዃነይ እውን ትፈልጡ ኢኹም። ኣነ ብርእሰይ ኣይመጻእኩን፣ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ናይ ሓቂ እዩ፡ ንስኻትኩም እውን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም። 29  ኣነ ኻብኡ ስለ ዝዀንኩ፡ ንሱ እውን ስለ ዝለኣኸኒ፡ እፈልጦ እየ” በለ። 30  ስለዚ፡ ኪሕዝዎ ደለዩ፣ ግዜኡ ስለ ዘይኣኸለ ግና፡ ኢዱ ዘልዓለሉ ኣይነበረን። 31  ብዙሓት ካብቶም ህዝቢ ኸኣ ብእኡ ኣመኑ፣ “ክርስቶስ ምስ ዚመጽእከ፡ ካብዚ ንሱ ዝገበሮ ዚበዝሕ ትእምርትታትዶ ኺገብር ኰይኑ፧” እውን ይብሉ ነበሩ። 32  ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ እዚ ኢሎም ኬጕረምርሙ ኸለዉ ሰምዑ፣ ሊቃውንቲ ኻህናትን ፈሪሳውያንን ከኣ ኪሕዝዎ ገላዉኦም ለኣኹ። 33  ስለዚ፡ የሱስ፡ “ናብቲ ዝለኣኸኒ ኽሳዕ ዝኸይድ፡ ገና ቝሩብ እዋን ምሳኻትኩም እየ። 34  ክትደልዩኒ፡ ግናኸ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኸኣ ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም” በለ። 35  ስለዚ፡ ኣይሁድ ንሓድሕዶም፡ “ንሕና ዘይንረኽቦስ፡ እዚ ናበይ ኰን እዩ ኪኸይድ ሓሊኑ፧ ናብቶም ኣብ መንጎ ግሪኻውያን ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ኣይሁድ ደዀን ኪኸይድ እሞ፡ ንግሪኻውያን ኪምህር ሓሊኑ፧ 36  ‘ክትደልዩኒ፡ ግናኸ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኸኣ ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም’ ዚብሎ ዘረባኸ እንታይ ማለት እዩ፧” ተባሃሃሉ። 37  በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ፡ በታ ዓባይ መዓልቲ በዓል፡ የሱስ ደው ኢሉ ኸምዚ ኢሉ ጨደረ፦ “ዝጸምአ እንተሎ፡ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ። 38  ብኣይ ዚኣምን፡ ከምቲ ቕዱስ ጽሑፍ ዚብሎ፡ ‘ካብ ውሽጡ ርባታት ማይ ህይወት ኪውሕዝ እዩ።’” 39  የሱስ ገና ስለ ዘይከበረ፡ መንፈስ ኣይወረደን ነበረ እሞ፡ እዚ ብዛዕባ እቲ እቶም ብእኡ ዚኣምኑ ኪቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ ዝበለ። 40  ስለዚ፡ ገለ ኻብቶም እዚ ቓላት እዚ ዝሰምዑ ህዝቢ፡ “እዚ ብሓቂ እቲ ነብዪ እዩ” በሉ። 41  ካልኦት እውን፡ “እዚ ክርስቶስ እዩ” ይብሉ ነበሩ። ገሊኣቶም ግና፡ “ክርስቶስ ደዀን ካብ ገሊላ ዚመጽእ ኰይኑ፧ 42  እቲ ቕዱስ ጽሑፍ፡ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት፡ ካብታ ዳዊት ዝነበራ ቝሸት ቤት-ልሄም ከም ዚመጽእ ደይኰነን ዚብል፧” ይብሉ ነበሩ። 43  ስለዚ፡ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ፡ ብዛዕባኡ ፍልልይ ኰነ። 44  ገሊኣቶም ግና ኪሕዝዎ ይደልዩ ነበሩ፣ ኣእዳዉ ዘልዓለሉ ግና ኣይነበረን። 45  እቶም ገላዉ ኸኣ ናብ ሊቃውንቲ ኻህናትን ፈሪሳውያንን ተመልሱ፣ ንሳቶም ድማ፡ “ስለምንታይከ ዘየምጻእኩምዎ፧” በልዎም። 46  እቶም ገላዉ ኸኣ፡ “ከምዚ ገይሩ ዚዛረብ ሰብ ከቶ የልቦን” ኢሎም መለሱሎም። 47  ፈሪሳውያን ከኣ፡ “ንስኻትኩም እውንዶ ስሒትኩም ኢኹም፧ 48  ካብ ኣሕሉቕ ወይ ካብ ፈሪሳውያንከ ብእኡ ዝኣመነዶ ኣሎ፧ 49  እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ እዚ ግና፡ ርጉም እዩ” ኢሎም መለሱሎም። 50  እቲ ቕድም ናብ የሱስ መጺኡ ዝነበረ፡ ሓደ ኻባታቶም ድማ ዝነበረ ኒቆዲሞስ፡ 51  “ሕግናዶ ንሰብ፡ ቅድም ከይተሰምዐን ዝገበሮ ኸይተፈልጠን ይፈርዶ እዩ፧” በሎም። 52  ንሳቶም ከኣ፡ “ንስኻ እውንዶ ኻብ ገሊላ ኢኻ፧ መርምር እሞ፡ ካብ ገሊላ ነብዪ ኸም ዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ” ኢሎም መለሱሉ። ካብ ፍቕዲ 53 ክሳዕ ምዕራፍ 8፡ ፍቕዲ 11፡ ኣብ ሓያሎ ጥንታውን ወግዓውን ኢደ ጽሑፋት ኣይርከብን እዩ። እቲ ጽሑፍ፡ (ኣብ እተፈላለየ ጽሑፋትን ትርጕማትን ግሪኽኛ እኳ ቝሩብ ፍልልይ እንተ ኣለዎ፡) ከምዚ ይንበብ፦ 53   ኵላቶም ድማ ነናብ ቤቶም ከዱ።

እግረ ጽሑፍ