ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ዮሃንስ 5:1-47

5  ድሕርዚ፡ በዓል ኣይሁድ ነበረ፣ የሱስ እውን ናብ የሩሳሌም ደየበ።  ኣብ የሩሳሌም፡ ኣብ ደገ ኣባጊዕ ከኣ፡ ብእብራይስጢ ቤት-ዛታ ዚብሃል፡ ሓሙሽተ ገበላ ዝነበሮ ሓጽቢ ነበረ።  ኣብኡ ብዙሓት ሕሙማትን ዕዉራትን ሓንካሳትን መሓውሮም ዝነቐጸን ይድቅሱ ነበሩ።  *——  ሰላሳን ሸሞንተን ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ ከኣ ኣብኡ ነበረ።  የሱስ ድማ ንዕኡ ደቂሱ ምስ ረኣዮ፡ ነዊሕ እዋን ከም ዝሓመመ ፈሊጡ፡ “ክትጥዒዶ ትደሊ ኢኻ፧” በሎ።  እቲ ሕሙም ከኣ፡ “ጐይታይ፡ እቲ ማይ ምስ ተናወጸ፡ ናብቲ ሓጽቢ ዜእትወኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ኽሳዕ ዝመጽእ ድማ፡ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ” ኢሉ መለሰሉ።  የሱስ ከኣ፡ “ተንስእ፡ ቃሬዛኻ ኣልዒልካ ኺድ” በሎ።  እቲ ሰብኣይ ብኡብኡ ጠዓየ፣ ቃሬዛኡ ኣልዒሉ እውን ከደ። እታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሰንበት ነበረት። 10  ስለዚ፡ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ፡ “ሎሚ ሰንበት እዩ፣ ቃሬዛኻ ኽትጸውር ኣይተፈቕደልካን” በልዎ። 11  ንሱ ግና፡ “እቲ ዘጥዓየኒ እዩ፡ ‘ቃሬዛኻ ኣልዒልካ ኺድ’ ዝበለኒ” ኢሉ መለሰሎም። 12  ንሳቶም፡ “እቲ፡ ‘ቃሬዛኻ ኣልዒልካ ኺድ’ ዝበለካ ሰብ መን እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ። 13  እቲ ዝሓወየ ግና፡ ኣብታ ቦታ እቲኣ ህዝቢ ብምንባሩ፡ የሱስ እልይ ኢሉ ስለ ዝነበረ፡ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጦን። 14  ድሕርዚ፡ የሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ረኸቦ እሞ፡ “እንሆ፡ ጥዒኻ። ካብዚ ዚገድድ ከይረኽበካስ፡ መሊስካ ኣይትሕጣእ” በሎ። 15  እቲ ሰብኣይ ከይዱ፡ ንኣይሁድ እቲ ዘጥዓዮ የሱስ ምዃኑ ነገሮም። 16  ስለዚ፡ ብሰንበት እዚ ይገብር ስለ ዝነበረ፡ ኣይሁድ ንየሱስ ይሰጕጉዎ ነበሩ። 17  ንሱ ግና፡ “ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዪ ኣሎ፣ ኣነ እውን እዓዪ ኣለኹ” ኢሉ መለሰሎም። 18  ስለዚ፡ ሰንበት ብምጥሓሱ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንኣምላኽ እውን ኣቦይ ብምባል ርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለ ዘመዓራረየ፡ ኪቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ። 19  የሱስ ከኣ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፦ “ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ወድስ ኣቦ ኺገብሮ ዝረኣዮ ጥራይ እምበር፡ ካብ ርእሱ ሓንቲ እኳ ኺገብር ኣይክእልን እዩ። እቲ ንሱ ዚገብሮ፡ ወዲ እውን ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ። 20  ኣቦ ንወዲ ይፈትዎ፡ ንሱ ዚገብሮ ዅሉ ድማ የርእዮ እዩ፣ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትግረሙ ኸኣ፡ ካብዚ ዚዓቢ ግብርታት ኬርእዮ እዩ። 21  ከምቲ ኣቦ ንምዉታት ዜተንስኦምን ህያዋን ዚገብሮምን፡ ወዲ እውን ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ። 22  ከመይሲ፡ ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ፣ የግዳስ፡ ኵሉ ፍርዲ ንወዲ ሃቦ፣ 23  ከምኡ ዝገበረ ኸኣ፡ ኵላቶም ከምቲ ንኣቦ ዜኽብርዎ፡ ንወዲ እውን ምእንቲ ኬኽብርዎ እዩ። እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ፡ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ። 24  ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ እቲ ቓለይ ዚሰምዕን በቲ ዝለኣኸኒ ዚኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ፣ ንሱ ኻብ ሞት ናብ ህይወት ተሳጊሩ ኣሎ እምበር፡ ናብ ፍርዲ ኣይበጽሕን እዩ። 25  “ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ምዉታት ድምጺ ወዲ ኣምላኽ ዚሰምዑላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ፡ ንሳ ኸኣ ሕጂ እያ፣ እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ብህይወት ኪነብሩ እዮም። 26  ከመይሲ፡ ከምቲ ኣቦ ብርእሱ ህይወት ዘላቶ፡ ንወዲ እውን ብርእሱ ህይወት ክትህልዎ ሃቦ። 27  ንሱ ወዲ ሰብ ስለ ዝዀነ ኸኣ፡ ኪፈርድ ስልጣን ሃቦ። 28  ኣብ መቓብር* ዘለዉ ዅላቶም ድምጹ ዚሰምዑላ ሰዓት ስለ እትመጽእ፡ በዚ ኣይትገረሙ። 29  ሽዑ፡ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሳኤ ህይወት፡ እቶም ክፉእ ዝገበሩ ኸኣ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ኺወጹ እዮም። 30  ካብ ርእሰይ ሓንቲ እኳ ኽገብር ኣይክእልን እየ፣ ኣነ ኸምቲ ዝሰምዖ እየ ዝፈርድ፣ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር፡ ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ኸኣ፡ ፍርደይ ቅኑዕ እዩ። 31  “ኣነ በይነይ ብዛዕባ ርእሰይ እንተ መስኪረ፡ ምስክረይ ሓቂ ኣይከውንን እዩ። 32  ብዛዕባይ ዚምስክር ካልእ ኣሎ፣ እቲ ንሱ ብዛዕባይ ዚምስክሮ ምስክር ከኣ ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ እየ። 33  ንስኻትኩም ናብ ዮሃንስ ለኣኽኩም፣ ንሱ ድማ ንሓቂ መስከረ። 34  እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትድሕኑ እብል ኣለኹ እምበር፡ ኣነስ ምስክር ሰብ ኣይቅበልን እየ። 35  ንሱ ዚነድድን ዜብርህን መብራህቲ ነበረ፣ ንስኻትኩም ከኣ በቲ ብርሃኑ ንቝሩብ ግዜ ባህ ኪብለኩም ደለኹም። 36  ግናኸ፡ እቲ ኣቦይ ክፍጽሞ ዝሃበኒ ዕዮ፡ እዚ ኣነ እውን ዝገብሮ ዘለኹ ዕዮ፡ ኣቦይ ከም ዝለኣኸኒ ብዛዕባይ ይምስክር እዩ እሞ፡ ካብ ናይ ዮሃንስ ዚዓቢ ምስክር ኣሎኒ። 37  እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ ኸኣ፡ ንሱ ባዕሉ ብዛዕባይ መስኪሩ እዩ። ንስኻትኩም ድምጹ ኸቶ ኣይሰማዕኩምን፡ ምስሉ እውን ኣይረኣኹምን፣ 38  በቲ ንሱ ዝለኣኾ ስለ ዘይኣመንኩም ከኣ፡ ቃሉ ኣባኻትኩም ኣይሓደረን። 39  “ብቕዱሳት ጽሑፋት ናይ ዘለኣለም ህይወት እትረኽቡ ስለ ዝመሰለኩም፡ ትምርምርዎ ኣለኹም፣ እዚ ኸኣ ብዛዕባይ እዩ ዚምስክር። 40  ህይወት ኪህልወኩም ኢልኩም ናባይ ክትመጹ ግና ኣይትደልዩን ኢኹም። 41  ካብ ሰብ ክብሪ ኣይቅበልን እየ፣ 42  ኣብ ውሽጥኹም ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዘይብልኩም ግና፡ እፈልጥ እየ። 43  ኣነ ብስም ኣቦይ እየ መጺአ፡ ንስኻትኩም ግና ኣይተቐበልኩምንን፣ ካልእ ብስም ርእሱ እንተ ዚመጽእ፡ ንዕኡ ምተቐበልኩምዎ ኔርኩም። 44  ካብ ንሓድሕድኩም ክብሪ እናተቐበልኩምን ነቲ ኻብ ሓደ ኣምላኽ ዚርከብ ክብሪ ኸይደለኹምን፡ ከመይ ኢልኩም ክትኣምኑ ትኽእሉ፧ 45  ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸስሰኩም ኣይምሰልኩም፣ ዚኸስሰኩምሲ ኣሎ፣ ንሱ ድማ እቲ ተስፋ ዝገበርኩምሉ ሙሴ እዩ። 46  ንሙሴ እንተ ትኣምንዎስ፡ ንሱ ብዛዕባይ ጽሒፉ ኣሎ እሞ፡ ንዓይ ምኣመንኩምኒ ኔርኩም። 47  ነተን ጽሑፋቱ ኻብ ዘይትኣምንወን ግና፡ ከመይ ኢልኩም ንቓለይ ክትኣምንዎ፧”

እግረ ጽሑፍ

ዮሃ 5:4 * እዛ ፍቕዲ እዚኣ፡ ኣብቲ ብዌስትኮትን ሆርትን እተዳለወ ጽሑፍ ግሪኽኛን ኣብ ካልእ መበቈላዊ ጽሑፋት እቲ ናይ ክርስትያን ቅዱሳት ጽሑፋት ግሪኽኛን ኣይትርከብን እያ።
ዮሃ 5:28 * እታ ኣብዚ “መቓብር” ተባሂላ ተተርጒማ ዘላ ናይ ግሪኽኛ ቓል፡ መዘከርታ እቶም ኣብኡ እተቐብሩ ኸም ዘይተረስዐ እውን ተመልክት።