ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ዮሃንስ 16:1-33

16  “ምእንቲ ኸይትዕንቀፉ ኢለ እየ እዚ እተዛረብኩኹም።  ካብ ምኵራቦም ኬውጽኡኹም እዮም። አረ ዚቐትለኩም ዘበለስ ንኣምላኽ ኣገልግሎት የቕርበሉ ኸም ዘሎ ዚመስሎ ሰዓት ክትመጽእ እያ።  ንኣቦን ንዓይን ስለ ዘይፈለጡና፡ እዚ ኺገብሩ እዮም።  ግናኸ፡ ግዜኦም ምስ ኣኸለት፡ ኣነ ኸም ዝነገርኩኹም ምእንቲ ኽትዝክርዎ፡ እዚ ተዛረብኩኹም። “ይኹን እምበር፡ ምሳኻትኩም ስለ ዝነበርኩ፡ እዚ ኣብ መጀመርታ ኣይነገርኩኹምን።  ሕጂ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ እኸይድ ኣለኹ፣ ካባኻትኩም ከኣ ሓደ እኳ፡ ‘ናበይ ኢኻ እትኸይድ፧’ ኢሉ ኣይሓተተንን።  እዚ ስለ እተዛረብኩኹም ግና፡ ልብኹም ብጓሂ መሊኡ ኣሎ።  ግናኸ፡ ሓቂ እነግረኩም ኣለኹ፣ ምኻደይ ንጥቕምኹም እዩ። ከመይሲ፡ እንተ ዘይከይደ፡ እቲ ሓጋዚ ናባኻትኩም ከቶ ኣይኪመጽእን እዩ፣ እንተ ኸይደ ግና፡ ንዕኡ ኽሰድደልኩም እየ።  ንሱ ምስ መጸ ኸኣ፡ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ኪረትዓ እዩ፦  ፈለማ፡ ብኣይ ስለ ዘይኣመኑ፡ ብዛዕባ ሓጢኣት፣ 10  ቀጺሉ፡ ኣነ ናብ ኣቦ እኸይድ ስለ ዘለኹን ደጊም ስለ ዘይትርእዩንን፡ ብዛዕባ ጽድቂ፣ 11  ድሕሪኡ፡ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ስለ እተፈርዶ፡ ብዛዕባ ፍርዲ። 12  “ገና ብዙሕ ዝነግረኩም ኣሎኒ፣ ግናኸ፡ ሕጂ ኽትጾርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። 13  እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና፡ ንሱ ዚሰምዖ ዘበለ እዩ ዚዛረብ እምበር፡ ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ፡ ንሱ ናብ ኵሉ ሓቂ ኺመርሓኩም፡ ነቲ ዚመጽእ እውን ኪነግረኩም እዩ። 14  ንሱ ኻባይ ተቐቢሉ፡ ንዓኻትኩም ስለ ዚነግረኩም፡ ንዓይ ኬኽብረኒ እዩ። 15  እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ዅሉ፡ ናተይ እዩ። ስለዚ እየ ኻባይ ተቐቢሉ፡ ንዓኻትኩም ከም ዚነግረኩም እተዛረብኩ። 16  ድሕሪ ቝሩብ ግዜ ኣይክትርእዩንን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ከኣ፡ ድሕሪ ቝሩብ ግዜ ኽትርእዩኒ ኢኹም።” 17  ሽዑ፡ ገለ ኻብቶም ደቀ መዛሙርቱ፡ “እዚ፡ ‘ድሕሪ ቝሩብ ግዜ ኣይክትርእዩንን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ከኣ፡ ድሕሪ ቝሩብ ግዜ ኽትርእዩኒ ኢኹም’ ድማ ‘ናብ ኣቦ እኸይድ ስለ ዘለኹ’ ዝበለናስ፡ እንታይ ማለት እዩ፧” ተባሃሃሉ። 18  ስለዚ፡ “እዚ ‘ቝሩብ ግዜ’ ዚብሎስ እንታይ ማለት እዩ፧ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ኣይፈለጥናን” ይብሉ ነበሩ። 19  የሱስ ከኣ ኪሓትትዎ ይደልዩ ኸም ዝነበሩ ፈሊጡ ኸምዚ በሎም፦ “ድሕሪ ቝሩብ ግዜ ኣይክትርእዩንን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ከኣ፡ ድሕሪ ቝሩብ ግዜ ኽትርእዩኒ ኢኹም ስለ ዝበልኩኹምዶ ንሓድሕድኩም ትተሓታተቱ ኣለኹም፧ 20  ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ንስኻትኩም ክትበኽዩን ከተልቅሱን ኢኹም፡ ዓለም ግና ክትሕጐስ እያ፣ ንስኻትኩም ክትጕህዩ ኢኹም፡ ጓሂኹም ግና ናብ ሓጐስ ኪልወጥ እዩ። 21  ሰበይቲ ኽትወልድ ከላ፡ ግዜኣ ስለ ዝኣኸለ ትጕሂ እያ፣ ቈልዓ ምስ ወለደት ግና፡ ሰብ ኣብ ዓለም ስለ እተወልደ፡ ተሓጒሳ ነቲ ጸበባኣ ኣይትዝክሮን እያ። 22  እምበኣር፡ ንስኻትኩም እውን ሕጂ ጓሂ ኣሎኩም፣ ግናኸ፡ ከም ብሓድሽ ክርእየኩም እየ፣ ልብኹም እውን ኪሕጐስ እዩ፣ ሓጐስኩም ድማ ካባኻትኩም ዚወስዶ የልቦን። 23  በታ መዓልቲ እቲኣ፡ ሓንቲ እኳ ኣይክትሓትቱንን ኢኹም። ብሓቂ፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፦ ንኣቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኺህበኩም እዩ። 24  ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምን። ሓጐስኩም ምሉእ ምእንቲ ኪኸውንሲ፡ ለምኑ እሞ ኽትረኽቡ ኢኹም። 25  “እዚ ብምሳሌታት ተዛረብኩኹም። ብዛዕባ ኣቦ ብግልጺ ዝነግረላ እምበር፡ ብምሳሌታት ዘይዛረበላ ሰዓት ትመጽእ ኣላ። 26  በታ መዓልቲ እቲኣ፡ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም፣ ኣነ እውን ብዛዕባኹም ንኣቦ ኽልምኖ ኣይብለኩምን እየ። 27  ከመይሲ፡ ንስኻትኩም ንዓይ ስለ ዝፈተኹምንን ካብ ኣቦ ኸም ዝወጻእኩ ስለ ዝኣመንኩምን፡ ኣቦ ባዕሉ ይፈትወኩም እዩ። 28  ካብ ኣቦ ወጺአ ናብ ዓለም መጺአ ኣለኹ። ንዓለም ሓዲገ ድማ፡ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ።” 29  ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ፡ “እንሆ፡ ሕጂ ብግልጺ ትዛረብ ኣለኻ፡ ብምሳሌታት ከኣ ኣይትዛረብን ኣለኻ። 30  ኵሉ ኸም እትፈልጥን ሓደ እኳ ኺሓትተካ ኸም ዘየድልየካን፡ ሕጂ ፈሊጥና። በዚ ድማ፡ ካብ ኣምላኽ ከም ዝወጻእካ ንኣምን ኢና” በሉ። 31  የሱስ ከኣ፡ “ሕጂዶ ኣሚንኩም፧ 32  እንሆ፡ ኵላትኩም ነናብ ቤትኩም ፋሕ እትብሉላ፡ ንበይነይ እውን እትሓድጉኒ ሰዓት ትመጽእ ኣላ፡ መጺኣ እኳ ኣላ፣ ግናኸ፡ ኣቦይ ምሳይ ስለ ዝዀነ፡ በይነይ ኣይኰንኩን። 33  ብኣይ ሰላም ምእንቲ ኽትረኽቡ፡ እዚ ነገርኩኹም። ኣብ ዓለም ጸበባ ኣሎኩም፣ ግናኸ፡ ኣጆኹም! ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ” ኢሉ መለሰሎም።

እግረ ጽሑፍ