ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ያእቆብ 1:1-27

1  ካብቲ ናይ ኣምላኽን ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ባርያ ዝዀነ ያእቆብ፡ ናብቶም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ዓሰርተው ክልተ ነገድ፦ ሰላም።  ኣሕዋተየ፡ እተፈላለየ ፈተናታት እንተ በጽሓኩም፡ ከም ምሉእ ሓጐስ ቍጸርዎ።  ከምኡ ኽትገብሩ ኸለኹም፡ እቲ ፍቱን እምነትኩም፡ ተጻዋርነት ከም ዜፍርየልኩም ፍለጡ።  ብሓንቲ እኳ ኸይጐደልኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ኽትኰኑ ግና፡ ተጻዋርነት ዕዮኣ ትፈጽም።  ሓደ ኻባኻትኩም ጥበብ እንተ ጐደለቶ ኸኣ፡ ነቲ ኸይነቐፈ ንዅሉ ብልግሲ ዚህብ ኣምላኽ ይለምኖ፣ ኪውሃቦ እውን እዩ።  ግናኸ፡ ከይተጠራጠረ ብእምነት ይለምን፣ ከመይሲ፡ እቲ ዚጠራጠር፡ ከምቲ ብንፋስ ዚድፋእን ዚናወጽን ማዕበል ባሕሪ እዩ።  እቲ ሰብ እትስ ካብ የሆዋ ገለ ዚቕበል ኣይምሰሎ፣  ንሱ ኣብ ኵሉ መገዱ ጽኑዕ ዘይኰነ፡ ክልተ ዝልቡ ሰብ እዩ።  እቲ ትሑት ሓው ግና ልዕል ብምባሉ ይፈሳህ፣ 10  እቲ ሃብታም እውን፡ ከም ዕምባባ ኣትክልቲ ስለ ዚሓልፍ፡ ትሕት ብምባሉ ይፈሳህ። 11  ከመይሲ፡ ጸሓይ ምስ ዋዒኣ ትወጽእ እሞ፡ ነቲ ኣትክልቲ ተንቅጾ፡ እቲ ዕምባባኡ ኸኣ ይረግፍ፡ ጽባቐ ትርኢቱ እውን ይጠፍእ። ከምኡ ድማ፡ እቲ ሃብታም ዋኒኑ ኺገብር ከሎ፡ ይጠፍእ። 12  ፈተና ዚጻወር ሰብ፡ ብቕዓቱ ምስ ኣመስከረ፡ እቲ የሆዋ ነቶም ዜፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ህይወት ስለ ዚቕበል፡ ሕጉስ እዩ። 13  ኣምላኽሲ ብእከይ ኣይፍተንን፡ ባዕሉ እውን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ እሞ፡ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ፡ “ኣምላኽ ይፍትነኒ ኣሎ” ኣይበል። 14  ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዚፍተን። 15  ሽዑ፡ ትምኒት ምስ ጠነሰት፡ ንሓጢኣት ትወልዶ፣ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ድማ፡ ንሞት ይወልዶ። 16  ፍቑራት ኣሕዋተየ፡ ኣይትስሓቱ። 17  ኵሉ ጽቡቕ ውህበትን ኵሉ ፍጹም ውህበትን ካብ ላዕሊ፡ ካብቲ ኸም ዚለዋወጥ ጽላሎት ዘይቀያየር ወይ ዘይለዋወጥ ኣቦ ሰማያዊ ብርሃናት እዩ ዚወርድ። 18  ሓደ ዓይነት በዅራት ፍጡራቱ ምእንቲ ኽንከውን ኢሉ፡ ብቓል ሓቂ ኺወልደና ፍቓዱ ዀነ። 19  ፍቑራት ኣሕዋተየ፡ እዚ ፍለጡ። ኵሉ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ፡ ንምዝራብ ደንጓዪ፡ ንቝጥዓ ደንጓዪ ይኹን፣ 20  ከመይሲ፡ ቍጥዓ ሰብ፡ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይገብርን እዩ። 21  ስለዚ፡ ኵሉ ጽያፍን በዚሑ ዘሎ ኽፍኣትን ኣርሕቑ፣ ነቲ ንነፍሳትኩም ኬድሕን ዚኽእል ምትካል ቃል ከኣ ብልእመት ተቐበልዎ። 22  ግናኸ፡ ገበርቲ ቓል ኩኑ፣ ርእስኹም ብናይ ሓሶት ሓሳብ እናኣታለልኩም ከኣ፡ ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ። 23  ሓደ እኳ ሰማዕ ቃል ኰይኑ፡ ገባሪ እንተ ዘይኰነስ፡ ንሱ ነቲ ገጹ* ብመስትያት ዚርኢ ሰብ ይመስል። 24  ገዛእ ርእሱ ይርኢ እሞ ይኸይድ፡ ብኡብኡ እውን ከመይ ምዃኑ ይርስዕ። 25  እቲ ኣብቲ ፍጹም ሕጊ ሓርነት ኣተኲሩ ዚጥምትን ዚጸንዕን ግና፡ ግብሪ ዚገብር እምበር፡ ዚርስዕ ሰማዒ ኣይኰነን፣ ከምኡ ብምግባሩ ድማ ሕጉስ ኪኸውን እዩ። 26  ሓደ እኳ ንልሳኑ ዘይለጕም ክነሱ፡ ንኣምላኽ ዜምልኽ ዘሎ እንተ መሰሎ፡ ንልቡ እዩ ዜታልል ዘሎ፡ ኣምልኾኡ እውን ከንቱ እዩ። 27  ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህን ዘይረኸሰን ኣምልኾ እዚ እዩ፦ ንዘኽታማትን ንመበለታትን ኣብ ጸበባኦም ምክንኻን፡ ርእስኻ ድማ ካብ ርስሓት ዓለም ምሕላው።

እግረ ጽሑፍ

ያእ 1:23 * ወይ፡ “ነቲ መፋጥርቱ ዝዀነ ገጹ።”