ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

እብራውያን 13:1-25

13  ሕውነታዊት ፍቕርኹም ትጽናዕ።  ገሊኦም ከይፈለጡ ንመላእኽቲ ኣአንጊዶም እዮም እሞ፡ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ።  ንእሱራት ከም መተኣስርቶም ኴንኩም፡ መከራ ይጸግቡ ንዘለዉ ኸኣ ንስኻትኩም እውን ብስጋ ስለ ዘለኹም፡* ዘክርዎም።  ኣምላኽ ንኣመንዝራታትን ንዘመውትን ኪፈርዶም እዩ እሞ፡ መውስቦ ኣብ ኵሉ ኽቡር፡ እቲ መደቀሲ ኣሚን ከኣ ዘይረኸሰ ይኹን።  ንሱ፡ “ከቶ ኣይክሓድገካን፡ ከቶ እውን ኣይክጥንጥነካን እየ” ኢሉ እዩ እሞ፡ ናብራኹም ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን፣ በቲ ዘሎኩም እውን ዕገቡ።  ስለዚ፡ ተቢዕና፡ “የሆዋ ረዳእየይ እዩ፣ ኣይክፈርህን እየ። ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ፧” ክንብል ንኽእል ኢና።  ነቶም ዚመርሑኹም ዘለዉ፡ ቃል ኣምላኽ ከኣ ዝነገሩኹም ዘክርዎም፣ ኣካይዳኦም ዜምጽኦ ውጽኢት እናተቛመትኩም፡ ኣስኣሰር እምነቶም ስዓቡ።  የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለምን ንሱ እዩ።  ልብኹም በቲ ነቶም ብእኡ ዚመላለሱ ዘይጠቐሞም ብልዒ* ዘይኰነስ፡ ብጸጋ እንተ ጸንዐ ጽቡቕ እዩ እሞ፡ ብእተፈላለየ ጋሻ ትምህርትታት ኣይትስሓቱ። 10  ንሕናስ እቶም ኣብ ድንኳን ዜገልግሉ ኻብኡ ኺበልዑ መሰል ዘይብሎም መሰውኢ ኣሎና። 11  ከመይሲ፡ ስጋ እቶም ደሞም ስለ ሓጢኣት ብሊቀ ኻህናት ናብ መቕደስ ዚውሰድ ዝነበረ እንስሳታት ኣብ ወጻኢ ሰፈር ይሓርር ነበረ። 12  ስለዚ፡ የሱስ እውን ብደሙ ንህዝቢ ምእንቲ ኪቕድስ፡ ኣብ ወጻኢ እቲ ኣፍ ደገ መከራ ጸገበ። 13  እምበኣር፡ ነቲ ንሱ እተሰከሞ ጸርፊ ተሰኪምና ናብኡ ናብ ወጻኢ ሰፈር ንውጻእ፣ 14  ከመይሲ፡ ነታ እትመጽእ ንደልያ ኣለና እምበር፡ ኣብዚ ነባሪት ከተማ የብልናን። 15  ብእኡ ንኣምላኽ ኵሉ ሳዕ መስዋእቲ ውዳሰ፡ ማለት ንስሙ ዚእመና ፍረ ኸናፍርና፡ ነቕርብ። 16  ሰናይ ምግባርን ዘሎኩም ምምቓልን ኣይትረስዑ፣ ከመይሲ፡ ኣምላኽ በዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ መስዋእትታት ባህ ይብሎ እዩ። 17  ንዚመርሑኹም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን፣ ከመይሲ፡ ንሳቶም ጸብጻብ ከም ዚህቡ ዀይኖም፡ ንነፍሳትኩም ነቒሖም ይሕልዉ ኣለዉ፣ ነዚ ብሓጐስ ኪገብርዎ እምበር፡ እህህ እናበሉ እንተ ገበርዎ፡ እዚ ንዓኻትኩም ኣይጠቅምን እዩ። 18  ኣብ ኵሉ ብቕንዕና ኽንነብር እናደለና፡ ቅኑዕ* ሕልና ኸም ዘሎና ንተኣማመን ኢና እሞ፡ ጸልዩልና። 19  ምናዳ ግና፡ ኣነ ቐልጢፈ ምእንቲ ኽምለሰኩም፡ እዚ ኽትገብሩ እምዕደኩም ኣለኹ። 20  እቲ ነቲ ዓብዪ ጓሳ ኣባጊዕ ዝዀነ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ምስ ደም እቲ ናይ ዘለኣለም ኪዳን ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ኣምላኽ ሰላም፡ 21  ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዜብሎ ብየሱስ ክርስቶስ ኣባና እናገበረ፡ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ፍቓዱ ኽትገብሩ የዕጥቕኩም። ንዕኡ ንዘለኣለመ ኣለም ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን። 22  ኣሕዋተየ፡ ኣሕጽር ኣቢለ ደብዳበ ጽሒፈልኩም እየ እሞ፡ ነዚ ዜተባብዕ ቃል እዚ ብዓቕሊ ኽትሰምዕዎ እምዕደኩም ኣለኹ። 23  ጢሞቴዎስ ሓውና ኸም እተፈትሐ ፍለጡ። ንሱ ቐልጢፉ እንተ መጺኡ፡ ክንርእየኩም ብሓባር ክንመጽእ ኢና። 24  ንዅሎም እቶም ዚመርሑኹምን ንዅሎም ቅዱሳትን ሰላም በሉለይ። እቶም ኣብ ኢጣልያ ዘለዉ፡ ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ። 25  ጸጋ ምስ ኵላትኩም ይኹን።

እግረ ጽሑፍ

እብ 13:3 * እዚ፡ “ምሳታቶም መከራ ኸም እትጸግቡ ዄንኩም” ዚብል ትርጕም ዘለዎ ቝንቍኛ ኪኸውን ኣለዎ።
እብ 13:9 * ማለት፡ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ቐይድታት ኣመጋግባ።
እብ 13:18 * ወይ፡ “ሰናይ።”