ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

እብራውያን 12:1-29

12  ስለዚ፡ ብኽንድዚ ዚኣኽሉ ደበና መሰኻኽር ተኸቢብና ስለ ዘለና፡ ንዅሉ ኽብደትን ነቲ ብቐሊሉ ዚሓላልኸና ሓጢኣትን ንቐንጥጥ፣ ኣብቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ቕድድም ከኣ ብተጻዋርነት ንጕየ፣  ናብቲ ናይ እምነትና ቐንዲ መራሕን ፍጹም ገባርን ዝዀነ የሱስ ድማ ንጠምት። ንሱ ሕፍረት ንዒቑ፡ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ ጕንዲ ስቅያት ተጻወረ፡ ኣብ የማን ዝፋን ኣምላኽ ከኣ ተቐመጠ።  ምእንቲ ኸይትደኽሙን ነፍሳትኩም ምእንቲ ኸይሕለላንሲ፡ ነቲ ኻብ ሓጥኣን ክንድዚ ዚኣክል ንጥቕሞም ዚጐድእ ተጻራሪ ዘረባ እተጻወረ ኣስተብህሉሉ።  ምስቲ ሓጢኣት እቲ ኽትቃለሱ ኸለኹም፡ ደምኩም ክሳዕ ዚፈስስ ገና ኣይተቓወምኩምን፣  ነቲ ኸም ውሉዳት ገይሩ ኸምዚ ዚብለኩም ምዕዶ ፈጺምኩም ረሲዕኩምዎ ኢኹም፦ “ወደየ፡ ተግሳጽ የሆዋ ኣይትንዓቕ፡ እንተ ገንሓካ እውን ኣይትተሓለል፣  የሆዋሲ ነቲ ዜፍቅሮ እዩ ዚግስጾ፣ ነቲ ኸም ውሉዱ ዚቕበሎ ዘበለ እውን ይገርፎ እዩ።”  ንተግሳጽኩም* ስለ ዝዀነ፡ ክትጻወሩ ኣሎኩም። ኣምላኽ ከም ውሉዳቱ ገይሩ ይርእየኩም ኣሎ። ኣቦኡ ዘይግስጾኸ እንታዋይ ውሉድ እዩ፧  ካብቲ ዅሉ ዚቕበሎ ተግሳጽ እንተ ዘይተኻፈልኩም ግና፡ ደቓሉ እምበር፡ ውሉዳት ኣይኰንኩምን።  ኣብ ርእሲ እዚ፡ ሰብኣውያን ኣቦታትና ይግስጹና ነበሩ፡ ነኽብሮም እውን ነበርና። ነቲ ኣቦ መንፈሳዊ ህይወትና ግዳ ኣዚና እናተገዛእናዮዶ ኽንነብር ኣይግብኣናን እዩ፧ 10  እቲኣቶምሲ ንሓጺር ግዜ ኸም ዝመሰሎም ገይሮም ገሰጹና፣ ንሱ ግና ካብ ቅድስናኡ ኽንማቐል ኢሉ ንጥቕምና እዩ ዚገብሮ። 11  ተግሳጽ ዘበለስ ዜጕሂ እምበር፡ ንግዜኡ ዜሐጕስ ኣይመስልን እዩ፣ ንዳሕራዩ ግና ነቶም ብእኡ ዝሰልጠኑ ናይ ሰላም ፍረ፡ ማለት ጽድቂ የፍርየሎም እዩ። 12  ስለዚ፡ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝበላ ኣእዳውን ረሸሽ ዝበላ ኣብራኽን ኣቕንዑ፣ 13  እቲ ዚሕንክስ ኪሓዊ እምበር፡ ወለም ምእንቲ ኸይብሎስ፡ ንኣእጋርኩም ትኽ ዝበለ መገዲ ግበሩ። 14  ምስ ኵሉ ሰብ፡ ሰላምን ቅድስናን ስዓቡ፣ ብዘይ ቅድስናስ ሓደ እኳ ንጐይታ ኣይርእዮን እዩ። 15  ሓደ እኳ ጸጋ ኣምላኽ ከይስእን፡ መርዛም ሱር በቚሉ ድማ ከየሸግረኩም እሞ ብዙሓት ብእኡ ኸይረኽሱ ተጠንቀቑ። 16  ካባኻትኩም ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይስ ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብዅርናኡ ዝሸጠ ኤሳው ንቕዱስ ነገራት ዚንዕቕ ኣይኹን። 17  ንሱ ጸኒሑ ነቲ በረኸት ኪወርስ ምስ ደለየ፡ ከም እተኣብየስ ትፈልጡ ኢኹም፣ ብንብዓት ሓሳብ ኬለውጥ እናደለየ ኽነሱስ፡ ቦታ ኣይረኸበን። 18  ንስኻትኩምሲ ናብቲ ዚድህሰስን ብሓዊ ዚነድድን ናብ ጸሊም ደበናን ድቕድቕ ጸልማትን ህቦብላን 19  ናብ ደሃይ መለኸትን ናብቲ ምስ ሰምዕዎ ወሲኹ ኸይዛረቦም ዝለመኑሉ ቓላት ዚዛረብ ድምጽን ኣይቀረብኩምን። 20  ንሳቶምሲ ነቲ፡ “እንስሳ እኳ ነቲ ኸረን እንተ ተንከዮ፡ ብዳርባ እምኒ ይሙት” ዚብል ትእዛዝ ኪጾርዎ ኣይከኣሉን። 21  እቲ ትርኢት ኣዝዩ ዜፍርህ ስለ ዝነበረ እውን፡ ሙሴ፡ “እፈርህን ራዕራዕ እብልን ኣለኹ” በለ። 22  ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮንን ናብ ከተማ እቲ ህያው ኣምላኽ ዝዀነት ሰማያዊት የሩሳሌምን ናብ ኣእላፋት መላእኽቲ 23  ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባን ናብ ጉባኤ እቶም ኣብ ሰማያት ተመዝጊቦም ዘለዉ በዅራትን ናብቲ ፈራድ ኵሉ ዝዀነ ኣምላኽን ናብ መንፈሳዊ ህይወት እቶም ፍጹማት ዝዀኑ ጻድቃንን 24  ናብ የሱስ እቲ መንጎኛ ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ኻብ ደም ኣቤል ብዝሓሸ ዚዛረብ ምንጻግ ደምን ኢኹም ቀሪብኩም። 25  ነቲ ዚዛረበኩም ዘሎ ምስማዕ ከይትኣብይዎ* ተጠንቀቑ። እቶም ነቲ ኣብ ምድሪ መለኮታዊ መጠንቀቕታ ዝሃቦም ምስማዕ ዝኣበዩ ኻብ ዘየምለጡስ፡ ነቲ ኻብ ሰማያት ዚዛረበና ዝባንና እንተ መሊስናሉ ግዳ ኸመይ ኢልና ኸነምልጥ፧ 26  ሽዑ፡ ድምጹ ንምድሪ ኣናወጻ፣ ሕጂ ግና፡ “ገና ሓደ ሳዕ ንምድሪ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንሰማይ እውን ኬናውጾ እየ” ኢሉ ኣተስፍዩ ኣሎ። 27  እዚ “ገና ሓደ ሳዕ” ዚብል ቃል፡ ዘይተናወጸ ነገራት ጸኒዑ ምእንቲ ኺነብር፡ እተናወጸ ነገራት፡ ማለት እተገብረ ነገራት*፡ ከም ዜልግስ እዩ ዜመልክት። 28  ስለዚ፡ ዘይትናወጽ መንግስቲ እንቕበል ካብ ኰንናስ፡ እቲ ንኣምላኽ ብፍርሃት ኣምላኽን ብኣኽብሮትን ብቕቡል መገዲ እነገልግለሉ ጸጋ ኣምላኽ ይሃልወና። 29  ከመይሲ፡ ኣምላኽና ዚባላዕ ሓዊ እዩ።

እግረ ጽሑፍ

እብ 12:7 * ወይ፡ “ንትምህርትኹም።”
እብ 12:25 * ወይ፡ “ከይተመኻንዩ።”
እብ 12:27 * ማለት፡ ብኣምላኽ ዘይኰነስ፡ ብኻልእ እተገብረ ነገራት።