ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

እብራውያን 10:1-39

10  ሕጊ፡ ጽላሎት እቲ ዚመጽእ ሰናይ ነገራት ዘለዎ እምበር፡ እቲ ናይ ሓቂ ምስሊ ስለ ዘይኰነ፡ ሰባት በቲ በብዓመት ብቐጻሊ ዚስውእዎ ሕደ መስዋእትታት ገይሮም፡ ነቶም ዚቐርቡ ኸቶ ፍጹማት ኪገብርዎም ኣይክእሉን እዮም።  እንተ ዘይኰነስ፡ እቶም ዜገልግሉ ሓንሳእ ንሓዋሩ ብምንጻሆም ደጊም ኣብ ሕልናኦም ሓጢኣት ስለ ዘይስምዖም፡ ምስዋእዶ ኣይምሓደግዎን ነይሮም፧  እኳ ደኣስ፡ እዚ መስዋእትታት እዚ ኣብ ዓዓመት መዘከርታ ሓጢኣት እዩ፣  ከመይሲ፡ ደም ኣብዑርን ድቤላታትን ሓጢኣት ኬርሕቕ ኣይክእልን እዩ።  ስለዚ፡ ናብ ዓለም ኪመጽእ ከሎ፡ ከምዚ ይብል እዩ፦ “‘ሰብነት ኣዳሎኻለይ እምበር፡ መስዋእትን መባእን ኣይደለኻን።  ብምሉኡ ዚሓርር መስዋእትን መስዋእቲ ሓጢኣትን ባህ ኣይበለካን።’  ሽዑ ኸኣ ኣነ፡ ‘እንሆ፡ መጻእኩ። ኣብታ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ብዛዕባይ ተጻሒፉ እዩ። ኦ ኣምላኽ፡ ፍቓድካ ኽገብር መጻእኩ’ በልኩ።”  ቅድም፡ “መስዋእትን መባእን ብምሉኡ ዚሓርር መስዋእትን መስዋእቲ ሓጢኣትን ኣይደለኻን፡ ባህ እውን ኣይበለካን” ድሕሪ ምባሉ፡—እዚ ኸኣ ከምቲ ሕጊ ጌርካ ዚቐርብ መስዋእቲ እዩ፡—  ድሕሪኡ፡ “እንሆ፡ ፍቓድካ ኽገብር መጻእኩ” ይብል እዩ። ነቲ ኻልኣይ ምእንቲ ኺስርት ኢሉ፡ ነቲ ቐዳማይ ሰዓሮ። 10  በቲ “ፍቓድ” እተባህለ፡ በቲ ሓንሳእ ንሓዋሩ እተሰውአ ሰብነት የሱስ ክርስቶስ ተቐዲስና ኣለና። 11  ካህን ዘበለ መዓልቲ መዓልቲ ኼገልግልን ሓጢኣት ኬርሕቕ ከቶ ዘይክእል ሕደ መስዋእቲ ብዙሕ ሳዕ ኬቕርብን ይቐውም እዩ። 12  እዚ ግና ምእንቲ ሓጢኣት ንሓዋሩ ሓደ መስዋእቲ ኣቕረበ፡ ኣብ የማን ኣምላኽ ድማ ተቐመጠ፣ 13  ካብኡ ኣትሒዙ ጸላእቱ መርገጽ እግሩ ኽሳዕ ዚዀኑ ይጽበ ኣሎ። 14  ከመይሲ፡ ነቶም ዚቕደሱ ብሓደ መስዋእቲ እዩ ንሓዋሩ ፍጹማት ዝገበሮም። 15  መንፈስ ቅዱስ እውን ይምስክረልና ኣሎ፣ ከመይሲ፡ 16  “‘ድሕሪ እተን መዓልትታት እቲአን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኺዳን እዚ እዩ፡’ ይብል የሆዋ። ‘ንሕግታተይ ኣብ ልቦም ከእትዎ፡ ኣብ ኣእምሮኦም እውን ክጽሕፎ እየ’” ምስ በለ፡ 17  “ሓጢኣቶምን ዓመጻኦምን ከቶ ኣይክዝክርን እየ” ይብል። 18  ኣብቲ ሕድገት እዚ ሓጢኣት ዘለዎ፡ ደጊም ስለ ሓጢኣት መስዋእቲ የልቦን። 19  እምበኣር፡ ኣሕዋተየ፡ ብደም የሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ሃለወና፡— 20  እዚ ኸኣ በቲ መጋረጃ፡ ማለት ብስጋኡ ዝመረቐልና ሓድሽን ህያውን መገዲ እዩ፡— 21  ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ዓብዪ ኻህን ካብ ሃለወና፡ 22  ልብና ኻብ ክፉእ ሕልና ብምንጻግ ነጺሁ፡ ሰብነትና እውን ብጽሩይ ማይ ተሓጺቡ፡ ብቕኑዕ ልብን ብምሉእ እምነትን ንቕረብ። 23  እቲ ዘተስፈወና እሙን እዩ እሞ፡ ነቲ ምእማን ተስፋና ብዘይ ውልውል ኣጽኒዕና ንሓዞ። 24  ንፍቕርን ንሰናይ ግብርን ንምንቕቓሕ ኣብ ንሓድሕድና ነስተብህል። 25  ንሓድሕድና ንተባባዕ እምበር፡ ከምቲ ገሊኦም ልማድ ዚገብርዎ፡ ኣኼባና ኣይንሕደግ። እታ መዓልቲ እቲኣ ትቐርብ ከም ዘላ ኽትርእዩ ኸለኹም ከኣ፡ ነዚ ብዝያዳ ግበርዎ። 26  ልክዕ ፍልጠት ሓቂ ምስ ተቐበልናስ፡ ፈቲና ብሓጢኣት እንተ ተመላለስና፡ ደጊም ስለ ሓጢኣት ዚስዋእ መስዋእቲ የልቦን፣ 27  የግዳስ፡ ዜፍርህ ትጽቢት ፍርድን ነቶም ተጻረርቲ ዚበልዕ ዚነድድ ቍጥዓን እዩ ዘሎ። 28  ንሕጊ ሙሴ ዘፍረሰ፡ ብምስክር ክልተ ወይ ሰለስተ፡ ብዘይ ርሕራሐ እዩ ዚመውት። 29  ንወዲ ኣምላኽ ዝረገጸ፡ ነቲ እተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከኣ ከም ተራ ዝቘጸረ፡ ንመንፈስ ጸጋ እውን ብንዕቀት ዘቘጥዐ ግዳ ኽንደይ ዝገደደ መቕጻዕቲ ዘይግብኦ ይመስለኩም፧ 30  ነቲ፡ “ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ፣ ኣነ ኽፈድዮ እየ፡” ደጊሙ ኸኣ፡ “የሆዋ ንህዝቡ ኺፈርዶ እዩ” ዝበለስ ንፈልጦ ኢና። 31  ኣብ ኢድ እቲ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ፡ ዜፍርህ እዩ። 32  ነተን ብርሃን ምስ በርሃልኩም ብርቱዕ መከራ እተጻወርኩምለንን ዘሕለፍኩምለንን ቀዳሞት መዓልትታት ግና ዘክርወን። 33  ኣብ ገሊኡ እዋን ንጸርፍን ንጸበባን ተቓሊዕኩም* ነበርኩም፣ ኣብ ገሊኡ እዋን ከኣ ኣብ ጐድኒ* እቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዝበጽሖም ኰንኩም። 34  ዚሓይሽን ዚነብርን ገንዘብ ከም ዘሎኩም ፈሊጥኩም፡ ነቶም እሱራት ደንገጽኩምሎም፡ ንምዝማት ንብረትኩም ድማ ብሓጐስ ተቐበልኩምዎ። 35  እምበኣር፡ ነቲ ብዙሕ ዓስቢ ዘለዎ ናይ ምዝራብ ትብዓትኩም ኣይትደርብይዎ። 36  ፍቓድ ኣምላኽ ምስ ገበርኩም፡ ነታ ተስፋ ምእንቲ ኽትረኽብዋስ፡ ተጻዋርነት የድልየኩም ኣሎ። 37  ከመይሲ፡ ድሕሪ “ኣዝዩ ቝሩብ ግዜ፡” “እቲ ዚመጽእ ኪመጽእ እዩ፡ ኣይኪድንጕን ከኣ እዩ።” 38  “ጻድቐይ ግና ብእምነት እዩ ዚነብር፡” ድማ “እንተ ኣድሓርሓረ፡ ነፍሰይ ብእኡ ባህ ኣይብላን እዩ።” 39  ንሕናስ ምስቶም ነፍሶም ንምድሓን ዚኣምኑ እምበር፡ ምስቶም ናብ ጥፍኣት ዜድሓርሕሩ ኣይኰንናን።

እግረ ጽሑፍ

እብ 10:33 * ቃል ብቓሉ፡ “ከም ኣብ ምርኢት ተቓሊዕኩም።”
እብ 10:33 * ቃል ብቓሉ፡ “መማቕልቲ።”