ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ኤፌሶን 6:1-24

6  ኣቱም ውሉዳት፡ እዚ ቕኑዕ እዩ እሞ፡ ንወለድኹም ከም ፍቓድ ጐይታ ተኣዘዝዎም፦  “ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር”፣ እዚኣ ተስፋ ዘለዋ ቐዳመይቲ ትእዛዝ እያ፦  “ጽቡቕ ኪዀነልካ፡ ኣብ ምድሪ እውን ዕድሜኻ ኺነውሕ እዩ።”  ኣቱም ኣቦታት ድማ፡ ንውሉዳትኩም ብተግሳጽን ብምዕዶን የሆዋ ደኣ ኣዕብይዎም እምበር፡ ኣይተሕርቕዎም።  ኣቱም ባሮት፡ ነቶም ብስጋ ጐይተትኩም፡ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ብግርህነት ልብኹም ተኣዘዝዎም፣  ከም ባሮት ክርስቶስ ኴንኩም ፍቓድ ኣምላኽ ብምሉእ ነፍስኹም እናገበርኩም እምበር፡ ንሰብ ባህ ከም እተብሉ ዄንኩም ንገጽ ርአ ኣይትግበርዎ።  ንሰብ ዘይኰነስ፡ ከም ንየሆዋ ጌርኩም ብፍታው ተገዝኡ፣  ከመይሲ፡ ባርያ ዀነ ወይስ ጭዋ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰናይ ዘበለ ዚገብር፡ ካብ የሆዋ ውሬታ ኸም ዚቕበል ትፈልጡ ኢኹም።  ኣቱም ጐይተት እውን፡ ጐይታኦምን ጐይታኹምን ኣብ ሰማያት ከም ዘሎ፡ ኣብኡ ድማ ኣድልዎ ኸም ዘየልቦ ትፈልጡ ኢኹም እሞ፡ ምፍርራህ ሓዲግኩም፡ ከምኡ ግበሩሎም። 10  ብዝተረፈስ፡ ብጐይታን ብብርታዐ ሓይሉን በርትዑ። 11  ንፍሕሶ ድያብሎስ ምቅዋሙ ምእንቲ ኽትክእሉ፡ ካብ ኣምላኽ ምሉእ ኣጽዋር ልበሱ፣ 12  ምኽንያቱ፡ ቅልስና ምስ መንግስትታትን ምስ ስልጣናትን ምስ ናይዚ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ኣብ ሰማያት ምስ ዘለዉ እኩያት መናፍስትን እዩ እምበር፡ ምስ ደምን ስጋን ኣይኰነን። 13  ስለዚ፡ በታ ኽፍእቲ መዓልቲ ምቅዋም ምእንቲ ኽትክእሉ፡ ኵሉ ምስ ኣስለጥኩም እውን ጸኒዕኩም ምእንቲ ኽትቈሙስ፡ ካብ ኣምላኽ ምሉእ ኣጽዋር ኣልዕሉ። 14  እምበኣር፡ ሕቘኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም፡ ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ጸኒዕኩም ቁሙ፣ 15  ኣብ ኣእጋርኩም ከኣ ነቲ ብስራት ሰላም ንምብሳር ዘሎኩም ድሉውነት ከም ኣሳእን ውደዩ። 16  ኣብ ርእሲ እዚ ዅሉ፡ ነቲ ሃልሃል ዚብል ፍላጻታት* እቲ እኩይ ከተጥፍኡሉ እትኽእሉ ዓብዪ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ። 17  ናይ ድሕነት ቍራዕ ርእሲ ድማ ኣእትዉ፣ ናይ መንፈስ ሰይፊ፡ ማለት ቃል ኣምላኽ፡ እውን ሓዙ፣ 18  ብዅሉ ጸሎትን ምህለላን ከኣ ኵሉ ሳዕ ብመንፈስ ጸልዩ። ነዚ ንምግባር ከኣ፡ ምእንቲ ዅሎም ቅዱሳት እናተማህለልኩም፡ ወትሩ ንቕሑ። 19  ኣነ ኣፈይ ምስ ከፈትኩ፡ ነቲ ቕዱስ ምስጢር እቲ ብስራት ብትብዓት ከፍልጥሲ ኽዛረብ ምእንቲ ክኽእል፡ ምእንታይ እውን ጸልዩ። 20  ምእንቲ እዚ ኸኣ ብሰንሰለት እተኣሰርኩ ኣምባሳደር ኰይነ እዓዪ ኣለኹ እሞ፡ ብዛዕባኡ ኸምቲ ኽዛረቦ ዚግባኣኒ ዀይነ ኽተብዕሲ ጸልዩለይ። 21  ሃለዋተይን እንታይ እገብር ከም ዘለኹን ምእንቲ ኽትፈልጡ ኸኣ፡ ትኪቆስ እቲ ፍቑር ሓውን ብጐይታ እሙን ኣገልጋልን፡ ኵሉ ኼፍልጠኩም እዩ። 22  ብዛዕባና ምእንቲ ኽትፈልጡን ንልብኹም ምእንቲ ኼጸናንዖን እየ ናባኻትኩም ዝሰድዶ ዘለኹ። 23  ሰላምን ፍቕርን ምስ እምነት ካብ ኣቦና ኣምላኽን ካብ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ንኣሕዋት ይኹን። 24  ምስ ኵሎም እቶም ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብዘይሓልፍ ዜፍቅርዎ ጸጋ ይኹን።

እግረ ጽሑፍ

ኤፌ 6:16 * ወይ፡ “ተወርወርቲ፣ መዝረቓት።”