ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሮሜ 3:1-31

3  ኣይሁዳዊ ደኣ እንታይ እዩ ብልጫኡ፧ ወይስ ጥቕሚ ግዝረት እንታይ እዩ፧  ብዅሉ መዳይ ብዙሕ እዩ። ቅድሚ ዅሉ፡ እቲ ቕዱስ ቃል ኣምላኽ ንዓታቶም ሕድሪ ተዋሂብዎም እዩ።  እሞ ደኣ ገሊኦም እንተ ዘይኣመኑ፡ እቲ ዘይምእማኖም ንተኣማንነት ኣምላኽ ከንቱ ይገብሮ ድዩ፧  ያእ ኣይፋሉን! ከምቲ፡ “ብቓላትካ ምእንቲ ኽትጸድቕን ኪፍረደካ ኸሎ ምእንቲ ኽትረትዕን” ዚብል እተጻሕፈ፡ ኣምላኽ ሓቀኛ ዀይኑ፡ ኵሉ ሰብ ግና ሓሳዊ ዀይኑ ይረኸብ።  ግናኸ፡ እቲ ዓመጻና፡ ጽድቂ ኣምላኽ ዜጕልሕ ካብ ኰነ፡ እንታይ ንበል፧ ኣምላኽ ቍጥዓኡ ምስ ዜውርድሲ፡ ዓማጺ ድዩ፧ (ከም ኣዘራርባ ሰብ እየ ዝዛረብ ዘለኹ።)  ያእ ኣይፋሉን! ከመይ ኢሉ ደኣ ኣምላኽ ንዓለም ኪፈርዳ፧  ሓቂ ኣምላኽ ብሓሶተይ ንኽብሩ ኻብ ወሰኸ፡ ስለምንታይ ደኣ እየ ኸም ሓጥእ ዝፍረድ ዘለኹ፧  ከምቲ ገሊኦም፡ “ጽቡቕ ምእንቲ ኺመጽእሲ፡ ክፉእ ንግበር” ከም እንብል ዚጥቅኑና ደኣ ስለምንታይ ዘይንብል፧ ኣብዚኣቶም ዚወርድ ፍርዲ ፍትሓዊ እዩ።  እሞኸ ደኣ፧ ንሕና ዝሓሽና ዲና፧ ከቶ ኣይኰንናን! ኣቐዲምና፡ ኵሎም ኣይሁድን ግሪኻውያንን ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ምዃኖም ከሲስና ኣለና፣ 10  ከምኡ ኸኣ ተጻሒፉ ኣሎ፦ “ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን፣ 11  ሓደ እኳ ዜስተውዕል የልቦን፣ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዚደልዮ የልቦን። 12  ኵላቶም ኣላገሱ፡ ኵላቶም ሓቢሮም ዘይጠቕሙ ዀኑ፣ ዚልውህ የልቦን፡ ሓደ እኳ የልቦን።” 13  “ጐረሮኦም ክፉት መቓብር እዩ፣ ብልሳናቶም የታልሉ ኣለዉ።” “ብድሕሪ ኸናፍሮም ሕንዚ መንደላይ ተመን ኣሎ።” 14  “ኣፎም መርገምን ምረትን ዝመልአ እዩ።” 15  “ኣእጋሮም ንምፍሳስ ደም ቅልጡፋት እየን።” 16  “ኣብ መገዶም ጥፍኣትን ጸበባን ኣሎ፣ 17  ንመገዲ ሰላም ከኣ ኣይፈለጥዋን።” 18  “ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶም ፍርሃት ኣምላኽ የልቦን።” 19  ኵሉ ኣፍ ምእንቲ ኺዕጾ፡ ኵላ ዓለም እውን ብኣምላኽ እትቕጻዕ ምእንቲ ኽትከውን፡ እቲ ሕጊ ዚብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ኸም ዚብሎም፡ ንፈልጥ ኢና። 20  ስለዚ፡ ሓጢኣት ብሕጊ እዩ ብልክዕ ዚፍለጥ እሞ፡ ብግብሪ ሕጊ ኣብ ቅድሚኡ ዚጸድቕ* ስጋ የልቦን። 21  ሕጂ ግና፡ ከምቲ ብሕግን ብነብያትን እተመስከረ፡ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተጋህደ፣ 22  እወ፡ ጽድቂ ኣምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ ብምእማን፡ ንዅሎም እቶም ዚኣምኑ እዩ። ኣብዝስ ሌላን ጕሌላን የልቦን። 23  ከመይሲ፡ ኵሎም ሓጢኦም፡ ክብሪ ኣምላኽ እውን ጐዲልዎም እዩ፣ 24  በቲ ብክርስቶስ የሱስ እተኸፍለ በጃ ድማ፡ ብናጻ ተዋሂብዎም ብጸጋኡ ይጸድቁ። 25  ኣምላኽ ንዕኡ፡ ነቶም ብደሙ ዚኣምኑ መተዓረቒ ገይሩ ኣቘሞ። እዚ ኸኣ፡ ኣምላኽ እናተጻወረ ነቲ ቐደም እተገብረ ሓጢኣት ብምሕዳግ፡ ጽድቁ ምእንቲ ኼርኢ ኢሉ እዩ። 26  እዚ ድማ ጽድቁ ምእንቲ ኼርኢ፡ ብየሱስ ንዚኣምን ኬጽድቖ ኸሎ እውን፡ ንሱ ጻድቕ ምእንቲ ኪኸውን እዩ። 27  ትምክሕቲ ደኣ ኣበይ ኣሎ፧ የልቦን። በየናይ ሕጊ፧ ብናይ ግብሪ ድዩ፧ ኣይኰነን፡ ብሕጊ እምነት እባ ደኣ። 28  ከመይሲ፡ ሰብ ብዘይ ግብሪ ሕጊ፡ ብእምነት ከም ዚጸድቕ ጌርና ኢና እንሓስብ። 29  ወይስ ኣምላኽ፡ ኣምላኽ ኣይሁድ ጥራይ ድዩ፧ ኣምላኽ ኣህዛብ እውን ደይኰነን፧ እወ፡ ኣምላኽ ኣህዛብ እውን እዩ። 30  ኣምላኽ ሓደ ስለ ዝዀነ፡ ንግዙራት ብእምነቶም የጽድቖም፡ ንዘይግዙራት እውን ብእምነቶም የጽድቖም። 31  እሞኸ ንሕጊ ብእምነትና ነፍርሶዶ ኣለና፧ ያእ ኣይፋልናን! ንሕግስ እባ ነደልድሎ ኣለና።

እግረ ጽሑፍ

ሮሜ 3:20 * ኣብ ማህደረ ቓላት፡ ኣብ “ጸደቐ” ርአ።