ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሮሜ 14:1-23

14  ነቲ ብእምነት ድኹም ዝዀነ፡ ኣብ ብሕታዊ ርእይቶታት ከይፈረድኩም ተቐበልዎ።  ኵሉ ምብላዕ ከም እተፈቕደሉ ዚኣምን ኣሎ፣ እቲ ድኹም ግና ኣሕምልቲ እዩ ዚበልዕ።  ኣምላኽ ተቐቢልዎ እዩ እሞ፡ እቲ ዚበልዕ ነቲ ዘይበልዕ ኣይንዓቆ፡ እቲ ዘይበልዕ እውን ነቲ ዚበልዕ ኣይፍረዶ።  ጊልያ ኻልእ እትፈርድሲ ንስኻ እንታዋይ ኢኻ፧ ንሱ ንጐይታኡ እዩ ደው ዚብል ወይ ዚወድቕ። የሆዋ ደው ኬብሎ ይኽእል እዩ እሞ፡ ደውሲ ኺብል እዩ።  እቲ ሓደ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ኻብታ ኻልእ ኣብሊጹ ይርእያ፣ እቲ ሓደ ኸኣ ንዅላተን መዓልትታት ማዕረ ገይሩ ይርእየን፣ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ሓሳቡ ኣጸቢቑ ይእመነሉ።  እቲ ነታ መዓልቲ ዚሕልዋ፡ ንየሆዋ ኢሉ እዩ ዚሕልዋ። እቲ ዚበልዕ ድማ፡ ንኣምላኽ የመስግኖ እዩ እሞ፡ ንየሆዋ ኢሉ እዩ ዚበልዕ፣ እቲ ዘይበልዕ እውን፡ ንየሆዋ ኢሉ እዩ ዘይበልዕ፡ ንኣምላኽ ከኣ የመስግኖ እዩ።  ካባናስ ሓደ እኳ ንርእሱ ጥራይ ኢሉ ዚነብር የልቦን፣ ንርእሱ ጥራይ ኢሉ እውን ዚመውት ሓደ እኳ የልቦን፣  ከመይሲ፡ ብህይወት እንተ ነበርና፡ ንየሆዋ ኢልና ኢና እንነብር፣ እንተ ሞትና ኸኣ፡ ንየሆዋ ኢልና ኢና እንመውት። እምበኣር፡ ብህይወት እንተ ነበርና ወይስ እንተ ሞትና፡ ናይ የሆዋ ኢና።  ስለዚ ኸኣ እዩ ክርስቶስ ጐይታ ምዉታትን ህያዋንን ምእንቲ ኪኸውን ኢሉ፡ ዝሞተን ህያው ዝዀነን። 10  ኵላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና እሞ፡ ስለምንታይ ንሓውካ እትፈርድ፧ ወይስ ስለምንታይ ንሓውካ እትንዕቕ፧ 11  ከመይሲ፡ “‘ኣነ ህያው እየ፡’ ይብል የሆዋ፡ ‘ኵሉ ብርኪ ኺምብርከኸለይ፡ ኵሉ ልሳን እውን ኣምላኽ ምዃነይ ኪእመን እዩ’” ዚብል ተጻሒፉ ኣሎ። 12  እምበኣርሲ፡ ነፍሲ ወከፍና ብዛዕባ ርእሱ ንኣምላኽ ጸብጻብ ኪህብ እዩ። 13  እምበኣር፡ ሓደ እኳ ንሓዉ መዐንቀፊ ወይ መሐንኰሊ ኸይገብረሉ ይወስን እምበር፡ ደጊም ንሓድሕድና ኣይንፋረድ። 14  ነቲ ኸም ርኹስ ዚርእዮ ደኣ፡ ንዕኡ ርኹስ ይዀኖ እምበር፡ ብባዕሉ ርኹስ ዝዀነስ ገለ እኳ ኸም ዘየልቦ፡ ብጐይታና የሱስ እፈልጥን እኣምንን እየ። 15  ሓውካ ብብልዕኻ ይጕሂ እንተሎ፡ ደጊም ብፍቕሪ ኣይኰንካን እትመላለስ ዘለኻ። ነቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ፡ ብብልዕኻ ኣይተጥፍኣዮ። 16  እምበኣር፡ ነቲ ሰናይኩም ኣይተጽርፍዎ። 17  መንግስቲ ኣምላኽሲ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጐስን እምበር፡ ብልዕን መስተን ኣይኰነትን። 18  ከመይሲ፡ እቲ በዚ ኸምዚ ንክርስቶስ ዚግዝኦ፡ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ፡ ንሰብ እውን ባህ የብል እዩ። 19  እምበኣርሲ፡ ሰላም ዜስፍንን ንሓድሕድና ዚሃንጽን ነገር ንስዓብ። 20  ምእንቲ ብልዕስ፡ ግብሪ ኣምላኽ ኣይተፍርስ። ኵሉ ንጹህ እዩ፣ ነቲ ዚዕንቅፍ ኵነታት ከሎ ዚበልዕ ሰብ ግና፡ ክፉእ እዩ። 21  ሓውካ ዚዕንቀፈሉ ገለ እኳ ዘይምግባር፡ ስጋ ዘይምብላዕ ወይ ወይኒ ዘይምስታይ፡ ጽቡቕ እዩ። 22  እታ ዘላትካ እምነት፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንርእስኻ ትሃሉኻ። እቲ ብብሕቱ ብእተቐበሎ ገይሩ ንርእሱ ዘይፈርድ ሰብ ሕጉስ እዩ። 23  እቲ ዚጠራጠር ግና እንተ በልዐ፡ ብእምነት ስለ ዘይበልዐ፡ ኵኑን እዩ። ካብ እምነት ዘይኰነ ዘበለ ዅሉ፡ ሓጢኣት እዩ።

እግረ ጽሑፍ