ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ሮሜ 11:1-36

11  እምበኣርሲ ኽሓትት፦ ኣምላኽ ንህዝቡ ደርብይዎ ድዩ፧ ያእ ኣይፋሉን! ከመይሲ፡ ኣነ እውን እስራኤላዊ፡ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም፡ ካብ ነገድ ብንያም እየ።  ኣምላኽ ነቲ ቕድም ዝፈለጦ ህዝቡ ኣይደርበዮን። እቲ ቕዱስ ጽሑፍ ብዛዕባ እቲ ኤልያስ ንእስራኤል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝጠርዓሉ እዋን፡ እንታይ ከም ዚብልዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧  “የሆዋ፡ ንነብያትካ ቐተልዎም፡ መሰውኢታትካ እውን ኣፍረሱ፣ ኣነ በይነይ እየ ተሪፈ ዘለኹ፣ ንነፍሰይ ድማ ይደልይዋ ኣለዉ።”  መለኮታዊ ምላሽከ እንታይ በሎ፧ “ንበዓል ዘይተምበርከኹ 7,000 ሰብኡት ንርእሰይ ኣትሪፈ ኣለኹ።”  እምበኣር፡ ኣብዚ እዋን እዚ እውን በዚ ኸምዚ ብጸጋ እተሓርዩ ተረፍ ኣለዉ።  ብጸጋ ኻብ ዚኸውን፡ ካብ ግብሪ ኣይኰነን፣ እንተ ዘይኰነስ፡ እቲ ጸጋ፡ ጸጋ ኣይምዀነን።  እሞኸ ደኣ፧ እቲ እስራኤል ዚደልዮ ኣይረኸቦን፣ እቶም ሕሩያት ግና ረኸብዎ። እቶም ዝተረፉ ልቦም ተደፍነ፣  ከምቲ፡ “ኣዒንቶም ከይርእያ፡ ኣእዛኖም እውን ከይሰምዓስ፡ ኣምላኽ ክሳዕ ሎም መዓልቲ፡ መንፈስ ከቢድ ድቃስ ሃቦም” ዚብል እተጻሕፈ እዩ።  ዳዊት እውን፡ “መኣዶም መፈንጠራን መጻወድያን መዐንቀፍን መስጣን ይዅኖም፣ 10  ከይርእዩ ኣዒንቶም ይጸልምታ፡ እንግድዓኦም ከኣ ወትሩ ኣጐብጥ” ይብል እዩ። 11  እምበኣርሲ ኽሓትት፦ ምእንቲ ኺወድቁ ድዮም እተዓንቀፉ፧ ያእ ኣይፋሎምን! ግናኸ፡ ምእንቲ ኪቐንኡስ፡ ብስሕታኖም ንኣህዛብ ድሕነት ኰነሎም። 12  እቲ ስሕታኖም ንዓለም ሃብቲ ኻብ ኰነ፡ እቲ ጕድለቶም እውን ንኣህዛብ ሃብቲ ኻብ ኰነ፡ ምልኣቶም ደኣ ኽንደይ ዘይበልጽ! 13  ንዓኻትኩም ንኣህዛብ እብለኩም ኣለኹ። ንኣህዛብ ሃዋርያኦም ብምዃነይ፡ ኣገልግሎተይ አኽብር እየ፣ 14  እዚ ድማ ምናልባት ንህዝበይ* እንተ ኣቕናእክዎም፡ ገለ ኻባታቶም እውን እንተ ኣድሓንኩ ኢለ እየ። 15  ከመይሲ፡ ምስ ደርበዮም፡ ንዓለም ዕርቂ ኻብ ኰነስ፡ ምስ ተቐበሎም ደኣ፡ ካብ ሞት ናብ ህይወት እምበር፡ ካልእ እንታይ ኪኸውን እዩ፧ 16  እቲ ኸም በዅራት እተወስደ ኽፋል ቅዱስ እንተ ዀነ፡ ብምሉኡ እቲ ብሑቝ እውን ቅዱስ እዩ፣ እቲ ሱር ቅዱስ እንተ ዀነ ኸኣ፡ ጨናፍሩ እውን ቅዱስ እዩ። 17  ግናኸ፡ ገለ ኻብቶም ጨናፍር እንተ ተሰብሩ፡ ንስኻ ድማ ኣውልዕ በረኻ ኽነስኻ፡ ኣብ መንጎኦም እንተ ተዳቐልካ፡ ተኻፋሊ እቲ ማራ ሱር ኣውልዕ ድማ እንተ ዀንካ፡ 18  ኣብቶም ጨናፍር ኣይትመካሕ። እንተ ተመካሕካ ግና፡ እቲ ሱር እዩ ንዓኻ ጸይሩካ ዘሎ እምበር፡ ነቲ ሱርሲ ንስኻ ኣይጾርካዮን። 19  እምበኣር፡ “ኣነ ምእንቲ ኽዳቐልሲ ጨናፍር ተሰቢሮም” ክትብል ኢኻ። 20  ሕራይ! ንሳቶም ብዘይምእማኖም ተሰቢሮም፣ ንስኻ ግና ብእምነት ኢኻ ደው ኢልካ ዘለኻ። ፍራህ ደኣ እምበር፡ ኣይትተዓበ። 21  ኣምላኽ ነቶም ብባህርዮም ጨናፍር ዝዀኑ ኻብ ዘይነሓፎምሲ፡ ንዓኻ እውን ኣይኪንሕፈካን እዩ። 22  እምበኣር፡ ለውሃትን ጭከናን ኣምላኽ ተመልከት። ኣብቶም ዝወደቑ ጭከና ኣሎ፣ ንዓኻ ግና፡ ኣብ ለውሃቱ እንተ ጸናዕካ፡ ለውሃት ኣምላኽ ኣሎካ፣ እንተ ዘይኰነስ፡ ንስኻ እውን ክትቍረጽ ኢኻ። 23  ንሳቶም እውን ኣብቲ ዘይምእማኖም ዘይጸንዑ እንተ ዀይኖም፡ ኣምላኽ መሊሱ ኼዳቕሎም ይኽእል እዩ እሞ፡ ኪዳቐሉ እዮም። 24  ከመይሲ፡ ንስኻ ኻብታ ብባህርያ ኣውልዕ በረኻ ተቘሪጽካ፡ ብዘይባህርያዊ መገዲ ኣብታ ኣውልዕ ሕርሻ ኻብ ተዳቐልካስ፡ እዞም ብባህርዮም ጨናፍር ዝነበሩ ግዳ ኽንደይ ኣብታ ኣውልዖም ኣጸቢቖም ዘይዳቐሉ! 25  ኣሕዋተየ፡ ጥበበኛታት ከም ዝዀንኩም ምእንቲ ኸይመስለኩምሲ፡ ብዛዕባ እዚ ቕዱስ ምስጢር ዘይትፈልጡ ኽትኰኑ ኣይደልን እየ፦ ምሉእ ቍጽሪ ኣህዛብ ክሳዕ ዚኣቱ፡ ኣብ እስራኤል ትሪ ልቢ ዀይኑ ኣሎ፣ 26  በዚ ኸምዚ ኸኣ፡ ኵሉ እስራኤል ኪድሕን እዩ። ከምቲ ኸምዚ ዚብል እተጻሕፈ እዩ፦ “መናገፊ ኻብ ጽዮን ኪመጽእ፡ ካብ ያእቆብ ከኣ እከይ ኬርሕቕ እዩ። 27  ሓጢኣቶም ምስ ኣርሓቕኩ፡ እዚ ምሳታቶም ዝገብሮ ኺዳን ኪኸውን እዩ።” 28  በቲ ብስራት፡ ምእንታኹም ጸላእቲ እዮም፣ በቲ ሕርያ ኣምላኽ ግና፡ ሳላ ኣቦታቶም ፍቑራት እዮም። 29  ከመይሲ፡ ውህበትን ጽውዓን ኣምላኽ፡ ንሱ ዚጥዓሰሉ ኣይኰነን። 30  ከምቲ ንስኻትኩም ሓደ እዋን ንኣምላኽ ዘይእዙዛት ዝነበርኩም፡ ሕጂ ግና ሳላ ዘይተኣዛዝነቶም እተመሓርኩም፡ 31  ከምኡ ድማ ንሳቶም ሕጂ በቲ ንስኻትኩም እተመሓርኩምሉ ምሕረት ምእንቲ ኺምሓሩ፡ ሕጂ ኣይተኣዘዙን። 32  ከመይሲ፡ ኣምላኽ ንዅላቶም ምእንቲ ኺምሕሮም፡ ንዅላቶም ኣብ ዘይምእዛዝ ዓጸዎም። 33  ወዳጀ፡ መዓሙቝ ሃብትን ጥበብን ፍልጠትን ኣምላኽ! ፍርዱ ኽንደይ ዘይምርመር ኰታ እዩ፡ መገዱ እውን ክንደይ ብኣሰረ ኣሰር ዘይርከብ ኰን እዩ! 34  ከመይሲ፡ “ሓሳብ የሆዋ ዚፈልጥ መን እዩ፧ ወይስ መን እዩ ኣማኻሪኡ ዚኸውን፧” 35  ወይስ፡ “ምእንቲ ኺፍደ፡ ቅድም ዝሃቦ መን እዩ፧” 36  ምኽንያቱ፡ ኵሉ ኻብኡን ብእኡን ንዕኡን እዩ። ንዕኡ ንዘለኣለም ክብሪ ይዅኖ። ኣሜን።

እግረ ጽሑፍ

ሮሜ 11:14 * ቃል ብቓሉ፡ “ንስጋይ።”