ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ኢንተርነት | መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም See 2013 revision

ራእይ 3:1-22

3  “ናብ መልኣኽ ጉባኤ ሳርዴስ እውን ጽሓፍ፦ እቲ ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን ሸውዓተ ኸዋኽብትን ዘለውዎ፡ ከምዚ ይብል ኣሎ፦ ‘ህያው ተባሂልካ ትስመ ኣለኻ፡ ግናኸ ምዉት ኢኻ እሞ፡ ኣነ ንግብርኻ እፈልጦ እየ።  ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ምሉእ ኰይኑ ኣይረኸብክዎን እሞ፡ ንቑሕ ኩን፡ ነቶም ኪሞቱ ኢሎም ዘለዉ ኻልኦት እውን ኣበርትዓዮም።  እምበኣር፡ ከመይ ጌርካ ኸም እተቐበልካን ከም ዝሰማዕካን ዘክር፡ ሓልዎ፡ ተነሳሕ እውን። እንተ ዘይነቒሕካስ፡ ከም ሰራቒ ኽመጽእ እየ፣ በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጸካ እውን ኣይክትፈልጥን ኢኻ።  “‘ግናኸ፡ ኣብ ሳርዴስ፡ ክዳውንቶም ዘየርከሱ ሒደት* ኣለዉኻ፣ ንሳቶም ብቑዓት ስለ ዝዀኑ፡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ኪመላለሱ እዮም።  እቲ ዚስዕር፡ ከምኡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ኪኽደን እዩ፣ ኣነ እውን፡ ንስሙ ኻብ መጽሓፍ ህይወት ከቶ ኣይክድምስሶን እየ፣ ግናኸ፡ ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ንስሙ ኽእመኖ እየ።  እቲ እዝኒ ዘለዎ፡ እቲ መንፈስ ንጉባኤታት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።’  “ናብ መልኣኽ ጉባኤ ፊላደልፍያ እውን ጽሓፍ፦ እቲ ቕዱስን ሓቀኛን መፍትሕ ዳዊት ዘለዎን ሓደ እኳ ኸይዓጹ ዚኸፍትን ሓደ እኳ ኸይከፍት ከኣ ዚዓጹን፡ ከምዚ ይብል ኣሎ፦  ‘ንግብርኻ እፈልጦ እየ። እንሆ፡ ሓደ እኳ ኺዓጽዎ ዘይክእል ክፉት ኣፍ ደገ ሂበካ ኣለኹ። ሒደት ሓይሊ ኸም ዘሎካን ንቓለይ ከም ዝሓሎኻዮን ንስመይ ከም ዘይከሓድካዮን እውን እፈልጥ እየ።  እንሆ፡ ነቶም ካብ ምኵራብ ሰይጣን ዝዀኑ፡ “ኣይሁድ ኢና” ዚብሉ፡ ግናኸ ዚሕስዉ ዘለዉ እምበር ዘይኰኑ፡ እንሆ፡ ንዓታቶም ከም ዚመጹን ኣብ ቅድሚ እግርኻ ኸም ዚሰግዱን* ኣነ ኸም ዘፍቀርኩኻ ኸም ዚፈልጡን ክገብሮም እየ። 10  ንቓል ተጻዋርነተይ ስለ ዝሓሎኻዮ፡* ኣነ እውን ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ኽትፍትኖም ናብ ብዘላ ዓለም እትመጽእ ሰዓት ፈተና ኽሕልወካ እየ። 11  ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ። ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ኸይወስደልካ፡ ነቲ ዘሎካ ኣጽኒዕካ ሓዞ። 12  “‘ነቲ ዚስዕር፡ ኣብታ ቤተ መቕደስ ኣምላኸይ ዓንዲ ኽገብሮ እየ፣ ንሱ እውን ካብኣ ኸቶ ኣይኪወጽእን እዩ። ስም ኣምላኸይን ስም እታ ኻብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ የሩሳሌም ዝዀነት ከተማ ኣምላኸይን እቲ ሓድሽ ስመይን ክጽሕፈሉ እየ። 13  እቲ እዝኒ ዘለዎ፡ እቲ መንፈስ ንጉባኤታት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።’ 14  “ናብ መልኣኽ ጉባኤ ሎዲቅያ እውን ጽሓፍ፦ እቲ ኣሜን፡ እሙንን ሓቀኛን ምስክር፡ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፦ 15  ‘ዝሑል ወይስ ውዑይ ዘይምዃንካ፡ ንግብርኻ እፈልጦ እየ። ብኻ ዝሑል ወይስ ውዑይ ምዀንካ። 16  ስለዚ፡ ኣይውዑይ ኣይዝሑል ልቡጥ ስለ ዝዀንካ፡ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ። 17  “ሃብታም እየ፡ ሃብቲመ እየ፡ ገለ እኳ ኣየድልየንን” ስለ ዝበልካ፡ ግናኸ ምግዱርን ዜደንግጽን ድኻን ዕዉርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ፡ 18  ምእንቲ ኽትህብትም፡ ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ፡ ምእንቲ ኽትክደንን ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይቅላዕን፡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ፡ ምእንቲ ኽትርኢ ኸኣ፡ ንኣዒንትኻ እትኰሓሎ ዅሕሊ ኻባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ። 19  “‘ኣነ ነቶም ዝፈትዎም ዘበሉ እገንሖምን እግስጾምን እየ። እምበኣር፡ ቅናእን ተነሳሕን። 20  እንሆ፡ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ እዅሕኵሕ ኣለኹ። ሓደ እኳ ድምጸይ ሰሚዑ ማዕጾ እንተ ኸፊቱለይ፡ ናብ ቤቱ ኽኣቱ፡ ምስኡ እውን ክድረር እየ፣ ንሱ እውን ምሳይ። 21  ከምቲ ኣነ እውን ዝሰዓርኩን ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ እተቐመጥኩን፡ ነቲ ዚስዕር፡ ምሳይ ኣብ ዝፋነይ ኪቕመጥ ክፈቕደሉ እየ። 22  እቲ እዝኒ ዘለዎ፡ እቲ መንፈስ ንጉባኤታት ዚብለን ዘሎ ይስማዕ።’”

እግረ ጽሑፍ

ራእ 3:4 * ቃል ብቓሉ፡ “ሒደት ስማት።”
ራእ 3:9 * ወይ፡ “ኢድ ከም ዚነስኡን።”
ራእ 3:10 * ወይ፡ “ኣብነት ተጻዋርነተይ ስለ ዝሰዓብካ።”