ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ራእይ 18:1-24

18  ድሕርዚ፡ ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ኻልእ መልኣኽ ካብ ሰማይ ኪወርድ ከሎ ረኣኹ፣ ብኽብሩ እውን ምድሪ በርሀት።  ብብርቱዕ ድምጺ ኸኣ፡ ከምዚ ኢሉ ጨደረ፦ “እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ፡ ወዲቓ! ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኵሎም ርኹሳት መናፍስትን* ሰፈር ርኹስን ጽሉእን ዘበለ ዅሉ ዑፍን ኰይና!  ኵሎም ኣህዛብ ኣደዳ ወይኒ ፍትወት ምንዝርናኣ ዀይኖም፡ ነገስታት ምድሪ ኸኣ ምስኣ መንዚሮም፡ ነጋዶ ምድሪ እውን ብሓይሊ ሕንቃቐኣ ሃብቲሞም።”  ካብ ሰማይ ከኣ ካልእ ድምጺ ሰማዕኩ፦ “ኣቱም ህዝበይ፡ ኣብቲ ሓጢኣታ ኸይትጽምበሩ፡ ካብቲ መዓታ እውን ከይትካፈሉስ፡ ካብኣ ውጹ።  ከመይሲ፡ ሓጢኣታ ኽሳዕ ሰማይ ተጸፍጺፉ፡ ኣምላኽ ድማ ዓመጻኣ ዘኪሩ እዩ።  ከምቲ ዝፈደየቶ ፍደይዋ፡ ከምቲ ግብራ እውን ዕጽፊ ምለሱላ፣ በቲ ሓዋዊሳ ዘዳለወትሉ ጽዋእ፡ ዕጽፊ ጌርኩም ሓዋዊስኩም ኣዳልዉላ።  ብልባ፡ ‘ንግስቲ ዀይነ ተቐሚጠ እየ፡ መበለት ኣይኰንኩን፡ ሓዘን እውን ከቶ ኣይክርእን እየ’ ትብል እያ እሞ፡ ብመጠን እቲ ንርእሳ ዘኽበረትን ዝሓንቀቐትን ጌርኩም፡ ስቓይን ሓዘንን ሃብዋ።  ስለዚ፡ እቲ ዝፈረዳ የሆዋ ኣምላኽ ብርቱዕ እዩ እሞ፡ መዓታ፡ ማለት ሞትን ሓዘንን ጥሜትን፡ ብሓንቲ መዓልቲ ኺመጻ እዩ፣ ብሓዊ እውን ክትህመዅ እያ።  “እቶም ምስኣ ዝመንዘሩን ዝሓንቀቑን ነገስታት ምድሪ ኸኣ፡ ትኪ ምንዳዳ ምስ ረኣዩ፡ ኪበኽዩላን ደረቶም ኪወቕዑላን እዮም። 10  ብሰሪ ፍርሂ ስቓያ፡ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም፡ ‘ኣቲ ዓባይ ከተማ፡ ኣቲ ብርትዕቲ ኸተማ ባቢሎን፡ ፍርድኺ ብሓንቲ ሰዓት መጺኡ እዩ እሞ፡ ወይለኺ፡ ወይለኺ!’ ኺብሉ እዮም። 11  “እቶም ነጋዶ ምድሪ ኸኣ፡ ደጊም ምሉእ ጽዕነቶም ዚዕድገሎም የልቦን እሞ፡ ይበኽዩላን ይሓዝኑላን፣ 12  ምሉእ ጽዕነቶም ከኣ ወርቅን ብሩርን ክቡር እምንን ሉልን ቅጭን በፍታን ጁዅ ዝሕብሩ ኽዳንን ሃርን ቀይሕ ክዳንን ምዑዝ ሽታ ብዘለዎ ዕንጨይቲ እተገብረ ዘበለን ብስኒ ሓርማዝን ብኽቡር ዕንጨይትን ብነሓስን ብሓጺንን ብእምነ በረድን እተገብረ ዘበለ ኣቕሓን 13  ቃርፋን ሄልን ዕጣንን ቅዱይ ቅብእን ጻዕዳ ዕጣንን ወይንን ዘይቲ ኣውልዕን ድኹም ሓርጭን ስርናይን ከብትን ኣባጊዕን ኣፍራስን ሰረገላታትን ባሮትን ነፍሳት ሰብን እዩ። 14  እወ፡ እቲ ነፍስኺ እተመነየቶ ብሱል ፍረ ኻባኺ ሓሊፉ፡ ጥዑምን ውቁብን ዘበለ ኸኣ ካባኺ ጠፊኡ፡ ደጊም እውን ኣይኪርከብን እዩ። 15  “እቶም እዚ እናነገዱ ብእኣ ዝሃብተሙ ነጋዶ፡ ብሰሪ ፍርሂ ስቓያ፡ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ኪበኽዩላን ኪሓዝኑላን እዮም፡ 16  ከምዚ እናበሉ፦ ‘እታ ቕጭን በፍታን ጁዅን ቀይሕን እተኸድነት፡ ስልማት ወርቅን ክቡር እምንን ሉልን ብብዝሒ እተሰለመት ዓባይ ከተማ፡ ወይለኣ፡ ወይለኣ! 17  ከመይሲ፡ ክንድዚ ዚኣክል ሃብቲ ብሓንቲ ሰዓት ጠፊኡ እዩ።’ “ኵሎም ኣዘዝቲ መራኽብን ብባሕሪ ዚጓዓዙ ዅሎምን ባሕረኛታትን ኣብ ባሕሪ ዚዓይዩ ዘበሉ ዅሎምን ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም፡ 18  ነቲ ትኪ ምንዳዳ እናረኣዩ፡ ‘ነዛ ዓባይ ከተማ እዚኣ መን ይመስላ፧’ ኢሎም ጨርሑ። 19  ኣብ ርእሶም ከኣ ሓመድ ነስነሱ፣ እናበኸዩን እናሓዘኑን ከኣ፡ ‘እታ ዅሎም እቶም ኣብ ባሕሪ መራኽብ ዘለዋኦም ብሃብታ ዝሃብተሙላ ዓባይ ከተማ፡ ብሓንቲ ሰዓት ጠፊኣ እያ እሞ፡ ወይለኣ፡ ወይለኣ!’ ኢሎም ጨርሑ። 20  “ኣታ ሰማይ፡ ብእኣ ተሓጐስ፣ ኣቱም ቅዱሳትን ሃዋርያትን ነብያትን እውን፡ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ፍርዱ ፈሪዱልኩም እዩ እሞ፡ ተሓጐሱ!” 21  ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ድማ ከም ዓብዪ መጥሓን ዚመስል እምኒ ኣልዒሉ ናብ ባሕሪ ደርበዮ፡ ከምዚ እናበለ፦ “ባቢሎን እታ ዓባይ ከተማ ከምዚ ኢላ ብናህሪ ኽትድርበ፡ ደጊም ከኣ ከቶ ኣይክትርከብን እያ። 22  ደሃይ ሰብ መሰንቆን* ሙዚቀኛታትን ነፋሕቲ ሻምብቆን ሰብ መለኸትን ደጊም ኣባኺ ኸቶ ኣይኪስማዕን እዩ። ኢደ ጥበብ ዘበለ ዚዓዪ ኢደ ጥበበኛ ኸኣ ደጊም ኣባኺ ኸቶ ኣይኪርከብን፡ ደጊም እውን ደሃይ መጥሓን ኣባኺ ኸቶ ኣይኪስማዕን እዩ። 23  ደጊም ኣባኺ ብርሃን መብራህቲ ኸቶ ኣይኪበርህን እዩ፣ ደጊም እውን ኣባኺ ድምጺ መርዓውን ድምጺ መርዓትን ከቶ ኣይኪስማዕን እዩ። ከመይሲ፡ ነጋዶኺ መኳንንቲ ምድሪ እዮም ነይሮም፡ ብጥንቈላኺ ድማ ኵሎም ኣህዛብ ስሒቶም እዮም። 24  እወ፡ ደም ነብያትን ደም ቅዱሳትን ደም እቶም ኣብ ምድሪ እተሓርዱ ዘበሉ ዅሎምን ኣብኣ ተረኺቡ እዩ።”

እግረ ጽሑፍ

ራእ 18:2 * ወይ፡ “ትንፋስ፣ መንፈሳዊ መግለጺ።”
ራእ 18:22 * ወይ፡ “ክራርን።”