ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ማቴዎስ 6:1-34

6  “ብሰብ ምእንቲ ኽትርኣዩ ኢልኩም፡ ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ፣ እንተ ዘይኰይኑ፡ ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ ኣይኪህልወኩምን እዩ።  ስለዚ፡ ክትምጽውት ከለኻ፡ ከምቲ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ኺምጐሱ ኢሎም ኣብ ምኵራባትን ኣብ መገድታትን ዚገብርዎ፡ ኣቐዲምካ መለኸት ኣይትንፋሕ። ዓስቦም ብምሉኡ ረኺቦም እዮም፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ።  ንስኻ ኽትምጽውት ከለኻ ግና፡ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፣  በዚ ኸምዚ ምጽዋትካ ብሕቡእ ይኸውን። እቲ ብሕቡእ ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ኪኽሕሰካ እዩ።  “ክትጽልዩ ኸለኹም እውን፡ ከምቶም ግቡዛት ኣይትኹኑ፣ ንሳቶም ብሰብ ምእንቲ ኺረኣዩ፡ ኣብ ምኵራባትን ኣብ ኵርናዓት ጐደናታትን ደው ኢሎም ኪጽልዩ ይፈትዉ እዮም። ዓስቦም ብምሉኡ ረኺቦም እዮም፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ።  ንስኻ ኽትጽሊ ኸለኻ ግና፡ ናብ ክፍልኻ እቶ፡ ማዕጾኻ ዓጺኻ ኸኣ፡ ናብቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ፣ እቲ ብሕቡእ ዚርኢ ኣቦኻ ድማ፡ ኪኽሕሰካ እዩ።  ክትጽልዩ ኸለኹም፡ ከምቲ ብምብዛሕ ቃላት ዚስምዑ ዚመስሎም ኣህዛብ ዚገብርዎ፡ ሕደ ቓላት ኣይትደጋግሙ።  እምበኣር፡ ኣቦኹም ገና ኸይለመንኩምዎ ዜድልየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ፡ ኣይትምሰልዎም።  “ንስኻትኩምሲ ኸምዚ ኢልኩም ደኣ ጸልዩ፦ “‘ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና፡ ስምካ ይቀደስ። 10  መንግስትኻ ትምጻእ። ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። 11  ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና። 12  ንሕና ንዝበደሉና* ኸም ዝሓደግናሎም፡ በደልና* ሕደገልና። 13  ካብቲ እኩይ ኣድሕነና እምበር፡ ኣብ ፈተና ኣይተእትወና።’ 14  “ንሰብ በደሎም እንተ ሓዲግኩምሎም፡ ንዓኻትኩም እውን ሰማያዊ ኣቦኹም ኪሓድገልኩም እዩ፣ 15  ንሰብ በደሎም እንተ ዘይሓዲግኩምሎም ግና፡ ንዓኻትኩም እውን ኣቦኹም በደልኩም ኣይኪሓድገልኩምን እዩ። 16  “ክትጾሙ ኸለኹም፡ እቶም ግቡዛት ጸወምቲ ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ኺረኣዩ ኢሎም ገጾም የጸምልዉ እዮም እሞ፡ ከማታቶም ገጽኩም ኣይተጸምልዉ። ዓስቦም ብምሉኡ ረኺቦም እዮም፡ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። 17  ንስኻ ኽትጸውም ከለኻ ግና፡ ርእስኻ ተለኸ፡ ገጽካ እውን ተሓጸብ፣ 18  ሽዑ፡ ጸዋሚ ምዃንካ፡ ብሰብ ዘይኰነስ፡ በቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ኽትርአ ኢኻ፣ እቲ ብሕቡእ ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ኪኽሕሰካ እዩ። 19  “ብልዒ ኣብ ዚበልዖ፡ ምራተ ኣብ ዜመርቶ፡ ሰረቕቲ ኸኣ ኣትዮም ኣብ ዚሰርቅዎ፡ ኣብ ምድሪ መዝገብ ኣይትግበሩ። 20  ኣብ ክንዳኡስ፡ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ፡ ምራተ ኣብ ዘየመርቶ፡ ሰረቕቲ ኸኣ ኣትዮም ኣብ ዘይሰርቅዎ፡ ኣብ ሰማይ መዝገብ ግበሩ። 21  ከመይሲ፡ መዝገብካ ኣብ ዘለዎ፡ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ። 22  “መብራህቲ ሰብነት፡ ዓይኒ እያ። ዓይንኻ ትኵርቲ* እንተ ዀይና፡ ብዘሎ ሰብነትካ ብሩህ ይኸውን። 23  ዓይንኻ እክይቲ* እንተ ዀይና ግና፡ ብዘሎ ሰብነትካ ጸልማት ይኸውን። እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ጸልመተ፡ ክንደይ ኰን ይጽልምት! 24  “ንኽልተ ጐይተት ኪግዛእ ዚኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ፡ ነቲ ሓደ ይፈቱ፣ ወይ ከኣ ናብቲ ሓደ ለጊቡ፡ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። 25  “ስለዚ፡ እብለኩም ኣለኹ፦ ብእትበልዕዎ፡ ብእትሰትይዎ፡ ወይስ ብእትኽደንዎ ንነፍስኹም* ኣይትጨነቑ። ነፍሲ ኻብ ብልዒ፡ ሰብነት ከኣ ካብ ክዳንዶ ኣይበልጽን፧ 26  ንኣዕዋፍ ሰማይ እሞ ተመልከቱ፣ ሰማያዊ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር፡ ኣይዘርኣ፡ ኣይዓጽዳ፡ ኣብ ማዕከን እውን ኣይእክባን እየን። ካባታተንሲ ንስኻትኩምዶ ኣይትበልጹን፧ 27  ካባኻትኩምከ ተጨኒቑ ኣብ ዕምሩ ሓንቲ እመት ኪውስኽ ዚኽእል መን ኣሎ፧ 28  ብዛዕባ ኽዳንከ ስለምንታይ እትጭነቑ፧ ካብቲ ዕምባባታት መሮር ዚዓብዩሉ መገዲ እሞ ተምሃሩ፣ ኣይጽዕሩ፡ ኣይፈትሉ። 29  ኣነ ግና፡ ሰሎሞን እኳ በቲ ዅሉ ኽብሩ ኸም ሓደ ኻባታቶም ኣይተኸድነን፡ እብለኩም ኣለኹ። 30  ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ፡ ጽባሕ ከኣ ናብ እቶን ዚድርበ ኣትክልቲ መሮር እኳ ኸምዚ ገይሩ ዚኸድኖ ኻብ ኰነ፡ ኣቱም ጐደሎ ዝእምነቶም፡ ንዓኻትኩምዶ ግዳ ኣብሊጹ ኣይከድነኩምን፧ 31  እምበኣር፡ ‘እንታይ ንበልዕ፧’ ‘እንታይ ንሰቲ፧’ ወይ ‘እንታይ ንኽደን፧’ ኢልኩም ኣይትጨነቑ። 32  ነዚ ዅሉስ ኣህዛብ ኣጸቢቖም ይደልይዎ እዮም። እዚ ዅሉ ኸም ዜድልየኩም ሰማያዊ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። 33  “ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ብቐጻሊ ድለዩ፣ እዚ ዅሉ ድማ ይውሰኸልኩም። 34  እምበኣር፡ ጽባሕ ናይ ርእሳ ጭንቀት ኣለዋ እሞ፡ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቑ። ንመዓልቲ ኽፍኣታ ይኣኽላ።

እግረ ጽሑፍ

ማቴ 6:12 * ቃል ብቓሉ፡ “ንሰብ ዕዳና።”
ማቴ 6:12 * ቃል ብቓሉ፡ “ዕዳና።”
ማቴ 6:22 * ወይ፡ “ቅንዕቲ።”
ማቴ 6:23 * ወይ፡ “ክፍእቲ፣ ቀናእ።”
ማቴ 6:25 * ወይ፡ “ንህይወትኩም።”